Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri BETAM: İşsizl...

BETAM: İşsizlikte Artış Yok

İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2018, İşsizlikte Artış Yok

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ağustos 2018 döneminde değişmeyerek yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı işgücünde kuvvetli artışlar gözlemlenmesine karşın tarım dışı istihdam da artmış ve işsizlik oranı sabit kalmıştır. Ağustos 2018 döneminde tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı hizmetlerde yoğunlaşmıştır. İstihdam, sanayide 27 bin, Şubat 2018 döneminden beri istihdam kayıplarının yaşandığı inşaatta 4 bin ve hizmetlerde 156 bin kişi artmıştır. Bu dönemde toplam tarım dışı işsizliğin artmamasına rağmen işsizlikteki toplumsal cinsiyet farklılığının genişlediği görülmektedir. Ağustos 2018 döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranı 0,1 yüzde puan azalırken kadınların tarım dışı işsizlik oranı 0,6 yüzde puan artmıştır. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,2 yüzde puan artarak Eylül 2018 döneminde yüzde 13,2 olacağını öngörmektedir.

Notun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://betam.bahcesehir.edu.tr/2018/11/isgucu-piyasasi-gorunumu-kasim-2018/

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2018

Tarım Dışı İşsizlik Artmaya Devam Ediyor 

Seyfettin Gürsel*, Gökçe Uysal Kolaşın** ve Yazgı Genç *** 

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018 döneminden Haziran 2018 dönemine 0,2 yüzde puan artarak yüzde 12,8’e yükselmiştir. Mart 2018’den beri devam eden istihdam kayıpları Haziran 2018 döneminde durmuş, bu dönemde tarım dışı istihdam 105 bin artmıştır. İnşaat sektöründe istihdam azalmaya devam ederken sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışları gerçekleşmiştir. Ama aynı zamanda tarım dışı işgücü artışı hızlanarak 182 bine ulaşmış ve böylelikle tarım dışı işsizlik artışı devam etmiştir. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Temmuz 2018 döneminde yüzde 12,9 olacağını öngörmektedir. Haziran döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,1 puan gerileyerek yüzde 10,4’e düşerken kadınların tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,3 artarak yüzde 18’e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farklılığı genişlemiştir.

Tarım dışı işgücünde kuvvetli artış  

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran 2018 döneminde Mayıs 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 182 bin artarak 26 milyon 937 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 105 bin artarak 23 milyon 489 bin kişi olarak kaydedilmiştir (Şekil 1,Tablo 1). Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 77 bin kişi artarak 3 milyon 448 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,8’e çıkmıştır. Tarım dışı istihdamda Mart 2018 döneminden beri devam etmekte olan istihdam kayıpları Haziran 2018 döneminde durmuş buna karşılık buna karşılık tarım dışı işgücündeki artış hızlanmıştır. İstihdamdaki artış işgücündeki artışı karşılamadığı için tarım dışı işsizlikte artış gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler ışığında 2018 yılı Ocak döneminde yüzde 11,8 olan tarım dışı işsizlik bu süre zarfında istikrarlı bir şekilde artarak 6 ay gibi bir sürede 1 yüzde puan artarak yüzde 12,8’e yükselmiştir.

Şekil 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

Kaynak: TÜİK, Betam

Temmuz 2018 döneminde işsizliğin 0,1 yüzde puan artmasını bekliyoruz

Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,2 yüzde puan artışla Haziran 2018 döneminde yüzde 12,7 olacağını tahmin etmişti. TÜİK Mayıs 2018 tarım dışı işsizlik oranını yüzde 12,5’ten yüzde 12,6’ya revize etmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı tahmin edildiği gibi 0,2 puan artarak Haziran 2018 döneminde yüzde 12,8’e yükselmiştir. Betam tahmin modeli Temmuz 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir.[1] Tahmin modelinde kullanılan Kariyer.net[2] verilerinden ilan başına başvuru sayısı Şekil 3’de gösterilmektedir. Kariyer.net’in verileri Betam tahmin modelinin girdilerinden biri olmakla birlikte tek etken değildir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır.

Şekil 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ve ilan başına başvuru sayısı

Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, Betam 

Sanayi ve hizmetlerde istihdam artışı

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Haziran 2018 döneminde Mayıs 2018 dönemine kıyasla tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken, sanayi ve hizmetlerde artmıştır (Şekil 3,Tablo 2).[3] Bu dönemde sanayi istihdamı 68 bin, hizmetler istihdamı 43 bin artarken, tarım istihdamı 30 bin, inşaat istihdamı ise 6 bin kişi azalmıştır. Sanayi üretim endeksi Mayıs ve Haziran aylarında gerilerken Temmuz ayında yükselmiştir. Haziran 2018 döneminin işgücü istatistiklerinin Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının ortalaması olduğunu hatırlatalım. Bu koşullar altında Temmuz ayında yükselmiş olan sanayi üretim endeksi bu sektördeki istihdam artışlarıyla uyumludur. Hizmetlerde Aralık 2017’den buyana istihdam artışında yavaşlama dikkat çekmektedir (Tablo 2). Not edilmesi gereken bir diğer nokta ise inşaat sektöründe Şubat döneminden bu yana istihdamın 164 bine ulaşmış olmasıdır. İnşaat sektörü Ocak dönemine kıyasla 5 ayda istihdamının yüzde 7,5’ini kaybetmiştir (Tablo 2).

Şekil 3 Sektörlerin istihdam değişimi (bin kişi)

Kaynak: TUİK, Betam

Tarım dışı işsiz sayısı yıllık bazda arttı

Haziran 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 817 bin (yüzde 3,1), tarım dışı istihdam 744 bin (yüzde 3,2) artmıştır (Şekil 4). Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 73 bin kişi artarak 3 milyon 261 bine yükselmiştir. Yıllık işsiz sayısında yaklaşık bir yıldır süren azalış bu dönemde sona ermiş, işsizlik oranı da yüzde 12,1’e yükselerek Haziran 2017 döneminin işsizlik oranına (yüzde 12,2) yaklaşmıştır.

Şekil 4 Tarım dışı işgücü, istihdam ve işsiz sayısında yıllık değişimler

Kaynak: TÜİK, Betam

Kadın erkek işsizlik oranı farkı açıldı

Şekil 5’te mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları verilmektedir.[4] Haziran 2018 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018’e kıyasla 0,3 yüzde puan artarak yüzde 18,0, erkeklerin işsizlik oranı ise 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 10,4 olmuştur. Toplam tarım dışı işsizliğin arttığı bir dönemde erkek işsizliğin düştüğü, kadın işsizliğinin de arttığı göze çarpmaktadır. Erkeklerde azalan, kadınlarda ise artan tarım dışı işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs 2018 döneminde 7,2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7,6 yüzde puana yükselmiştir.

Şekil 5: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları (%)

Kaynak: TÜİK, Betam

*Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Betam, Direktör, [email protected]

**Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın, Betam, Direktör Yardımcısı, [email protected]

*** Yazgı Genç, Betam, Araştırma Görevlisi, [email protected]

Tablo 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi) *

İşgücü İstih dam İşsizlik İşsizlik Oranı Aylık değişimler
Mayıs 15 24000 21024 2976 12.4% İşgücü İstih dam İşsizlik
Haziran 15 24051 21045 3006 12.5% 51 21 30
Temmuz 15 24204 21251 2953 12.2% 152 206 -54
Ağustos 15 24125 21158 2967 12.3% -78 -93 15
Eylül 15 24341 21347 2994 12.3% 216 189 27
Ekim 15 24410 21359 3051 12.5% 69 12 57
Kasım 15 24545 21526 3019 12.3% 135 167 -32
Aralık 15 24622 21618 3004 12.2% 77 92 -15
Ocak 16 24744 21750 2994 12.1% 122 132 -10
Şubat 16 24850 21868 2982 12.0% 106 118 -12
Mart 16 24874 21939 2935 11.8% 24 71 -47
Nisan 16 25023 22045 2978 11.9% 149 106 43
Mayıs 16 25127 22036 3091 12.3% 104 -9 113
Haziran 16 25118 21853 3265 13.0% -8 -183 175
Temmuz 16 25165 21843 3322 13.2% 46 -10 56
Ağustos 16 25172 21749 3423 13.6% 8 -94 102
Eylül 16 25353 21930 3423 13.5% 180 181 -1
Ekim 16 25531 21957 3574 14.0% 179 27 152
Kasım 16 25639 22024 3615 14.1% 108 67 41
Aralık 16 25596 21936 3660 14.3% -43 -88 45
Ocak 17 25692 22069 3623 14.1% 95 133 -38
Şubat 17 25813 22199 3614 14.0% 121 130 -9
Mart 17 25986 22426 3560 13.7% 173 227 -54
Nisan 17 26037 22574 3463 13.3% 51 148 -97
Mayıs 17 26069 22628 3441 13.2% 32 54 -22
Haziran 17 26128 22731 3397 13.0% 58 103 -45
Temmuz 17 26100 22681 3419 13.1% -27 -50 23
Ağustos 17 26209 22907 3302 12.6% 109 226 -117
Eylül 17 26280 22969 3311 12.6% 71 62 9
Ekim 17 26318 23107 3211 12.2% 37 138 -101
Kasım 17 26415 23219 3196 12.1% 97 112 -15
Aralık 17 26452 23304 3148 11.9% 37 85 -48
Ocak 18 26493 23367 3126 11.8% 41 63 -22
Şubat 18 26603 23464 3139 11.8% 110 97 13
Mart 18 26617 23450 3167 11.9% 14 -14 28
Nisan 18 26721 23434 3287 12.3% 103 -16 119
Mayıs 18 26755 23384 3371 12.6% 35 -50 85
Haziran 18 26937 23489 3448 12.8% 182 105 77

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam (bin kişi) *

Tarım Sanayi İnşaat Hiz metler Aylık değişimler
Mayıs 15 5543 5404 1879 13741 Tarım Sanayi İnşaat Hiz metler
Haziran 15 5582 5380 1875 13790 39 -24 -4 49
Temmuz 15 5506 5336 1926 13989 -76 -44 51 199
Ağustos 15 5537 5252 1922 13985 31 -84 -4 -4
Eylül 15 5517 5327 1943 14078 -20 75 21 93
Ekim 15 5450 5363 1963 14034 -67 36 20 -44
Kasım 15 5387 5353 1986 14188 -63 -10 23 154
Aralık 15 5407 5311 1991 14316 20 -42 5 128
Ocak 16 5371 5300 1995 14455 -36 -11 4 139
Şubat 16 5326 5276 1991 14601 -45 -24 -4 146
Mart 16 5386 5295 2017 14627 60 19 26 26
Nisan 16 5368 5381 2032 14632 -18 86 15 5
Mayıs 16 5327 5386 2060 14590 -41 5 28 -42
Haziran 16 5185 5330 1963 14560 -142 -56 -97 -30
Temmuz 16 5216 5254 1956 14634 31 -76 -7 74
Ağustos 16 5275 5224 1925 14600 59 -30 -31 -34
Eylül 16 5339 5260 2032 14638 64 36 107 38
Ekim 16 5283 5282 1997 14677 -56 22 -35 39
Kasım 16 5285 5316 1994 14714 2 34 -3 37
Aralık 16 5308 5265 1954 14717 23 -51 -40 3
Ocak 17 5433 5274 1958 14836 125 9 4 119
Şubat 17 5473 5251 2014 14933 40 -23 56 97
Mart 17 5383 5346 2085 14995 -90 95 71 62
Nisan 17 5349 5372 2121 15081 -34 26 36 86
Mayıs 17 5379 5386 2086 15156 30 14 -35 75
Haziran 17 5382 5383 2080 15268 3 -3 -6 112
Temmuz 17 5510 5363 2100 15218 128 -20 20 -50
Ağustos 17 5470 5437 2153 15317 -40 74 53 99
Eylül 17 5530 5421 2127 15421 60 -16 -26 104
Ekim 17 5508 5470 2115 15522 -22 49 -12 101
Kasım 17 5521 5470 2143 15606 13 0 28 84
Aralık 17 5549 5514 2178 15612 28 44 35 6
Ocak 18 5492 5567 2197 15603 -57 53 19 -9
Şubat 18 5416 5627 2191 15646 -76 60 -6 43
Mart 18 5359 5618 2141 15691 -57 -9 -50 45
Nisan 18 5338 5650 2089 15695 -21 32 -52 4
Mayıs 18 5289 5669 2039 15676 -49 19 -50 -19
Haziran 18 5259 5737 2033 15719 -30 68 -6 43

Kaynak: TÜİK, Betam

Tablo 3: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi)

Kadın İşgücü Kadın İstihdam Kadın İşsiz Erkek İşgücü Erkek İstihdam Erkek İşsiz
Haziran 15 6654 5507 1147 17422 15565 1858
Temmuz 15 6749 5625 1124 17482 15691 1791
Ağustos 15 6714 5606 1108 17483 15651 1832
Eylül 15 6759 5662 1097 17573 15730 1843
Ekim 15 6781 5651 1130 17609 15740 1869
Kasım 15 6876 5730 1146 17618 15800 1818
Aralık 15 6968 5790 1178 17655 15851 1804
Ocak 16 7011 5832 1179 17684 15896 1788
Şubat 16 7046 5859 1186 17769 15909 1860
Mart 16 7060 5898 1162 17820 15985 1835
Nisan 16 7145 5950 1195 17850 16021 1829
Mayıs 16 7176 5981 1195 17935 16028 1907
Haziran 16 7258 5990 1267 17859 15890 1968
Temmuz 16 7270 5947 1322 17919 15956 1964
Ağustos 16 7327 5941 1386 17913 15893 2020
Eylül 16 7376 5968 1409 17983 15997 1986
Ekim 16 7442 5969 1473 18061 16002 2058
Kasım 16 7460 5950 1509 18147 16070 2077
Aralık 16 7457 5950 1507 18164 16002 2163
Ocak 17 7450 5980 1470 18275 16069 2207
Şubat 17 7511 6052 1459 18306 16062 2245
Mart 17 7615 6145 1471 18364 16240 2124
Nisan 17 7602 6150 1452 18393 16372 2021
Mayıs 17 7652 6208 1444 18390 16388 2001
Haziran 17 7666 6230 1436 18437 16520 1917
Temmuz 17 7680 6219 1461 18449 16511 1938
Ağustos 17 7733 6290 1443 18548 16700 1847
Eylül 17 7766 6349 1418 18519 16651 1868
Ekim 17 7792 6445 1347 18503 16672 1831
Kasım 17 7828 6503 1325 18545 16721 1824
Aralık 17 7887 6553 1333 18555 16763 1793
Ocak 18 7923 6577 1345 18555 16759 1796
Şubat 18 7954 6580 1374 18618 16796 1822
Mart 18 7950 6576 1375 18661 16845 1816
Nisan 18 7987 6587 1400 18703 16803 1900
Mayıs 18 8023 6604 1418 18707 16744 1962
Haziran 18 8070 6620 1449 18829 16874 1955

Kaynak: TÜİK, Betam

[1] Betam’ın kullandığı tahmin modeli “Kariyer.net Verisiyle Kısa Vadeli Tarım Dışı İşsizlik Tahmini” başlıklı Betam Araştırma Notu 168’de ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Modeldeki yenilikler ise “Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İşsizlik Tahmini” başlıklı Betam Bilgi Notu 14’te açıklanmıştır.

Soybilgen, B., “Kariyer.net Verisiyle Kısa Vadeli Tarım Dışı İşsizlik Tahmini”, Betam Araştırma Notu 168.

http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2014/06/kariyer-net-verisiyle-kisa-vadeli-tarim-disi-issizlik-tahmini/

Soybilgen, B., “Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İşsizlik Tahmini”, Betam Bilgi Notu 14

http://betam.bahcesehir.edu.tr/2015/08/mevsim-etkilerinden-arindirilmis-tarim-disi-issizlik-tahmini/

[2] Betam Kariyer.net tarafından sağlanan verilerden açık bulunan iş pozisyonu başına yapılan başvuru sayısını hesaplıyor. Bu seri hem mevsim hem takvim etkilerinden arındırılmıştır. İlan başına başvuru sayısının azalması bir yandan münhal işlerin artmasına diğer yandan da başvuru sayısının azalmasına bağlıdır. Münhal işlerin artması büyümenin hızlanmasına bağlanırken, başvuruların azalması iş arayan sayısının azalmasına bağlı olacaktır.

[3] Sektörel istihdam serileri teker teker mevsim etkilerinden arındırılmaktadır. Dolayısıyla sektörel istihdam rakamlarının toplamı, mevsim etkilerinden arındırılmış toplam istihdam rakamından farklı olabilmektedir. Aradaki fark mevsim etkilerinden arındırma prosedürünün lineer olmamasından kaynaklanmaktadır.

[4] TÜİK Şubat 2014 döneminde işgücü piyasası verilerinde önemli düzeltmelere gitmiştir. Bu kapsamda, TÜİK çeşitli işgücü verilerini geriye doğru düzeltmiş ve mevsim etkilerinden arındırılmış verileri de açıklamaya devam etmiştir. Ancak düzeltmeler toplumsal cinsiyet ayrımında yapılmamıştır. Bu sebeple kadın ve erkek işgücü verileri mevsimsel etkilerden arındırma işleminin sağlıklı olarak yapılamamıştır. Zira mevsim etkilerinden arındırma işlemi için en az 36 gözlem gerekmektedir. Şubat 2017 dönemi verilerinin açıklanmasıyla birlikte mevsim etkilerinden arındırma işlemi için gerekli olan 36 gözlem sayısı sağlanmıştır ve bu dönemden itibaren Betam toplumsal cinsiyet ayrımında mevsim etkilerinden arındırma işlemini yapmaktadır. Yine de mevsim etkilerinden arındırmanın en azından bir süre daha serilerde fazladan oynaklığa sebep olabileceği unutulmamalıdır.

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2018

BETAM: Tarım Dışı İşsizlikte Kuvvetli Artış Devam Ediyor

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR 
Seyfettin Gürsel* ve Uğurcan Acar 

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018 döneminde gerçekleşen 0,3 yüzde puanlık artışın ardından Mayıs 2018 döneminde de 0,3 yüzde puan artarak yüzde 12,5 olmuştur. Böylece iki ayda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,9’dan 12,5’e yükselmiştir. Tarım dışı işsizlikteki bu güçlü artışın ardında istihdamın iki dönem üst üste azalması yatmaktadır. Sektör verileri sanayi hariç tüm sektörlerde istihdamın düştüğüne işaret etmektedir. İnşaat sektöründe son üç dönemdir kuvvetli istihdam kayıpları yaşanmıştır. İstihdam kayıplarının ağırlıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklanmış olması tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkını kadınların lehine kısıtlı da olsa azaltmıştır. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Haziran 2018 döneminde yüzde 12,7 olacağını öngörmektedir.

Tarım dışı işgücü arttı, istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs 2018 döneminde Nisan 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 34 bin artarak 26 milyon 729 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 50 bin azalarak 23 milyon 388 bin kişi olarak kaydedilmiştir (Şekil 1,Tablo 1). Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 84 bin kişi artarak 3 milyon 341 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,5’e çıkmıştır.

Şekil 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

Kaynak: TÜİK, Betam

Mayıs 2018 döneminde işsizliğin 0,2 yüzde puan artmasını bekliyoruz

Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,1 yüzde puan artışla Mayıs 2018 döneminde yüzde 12,3 olacağını tahmin etmişti. Tarım dışı işsizlik oranı artarak Mayıs 2018 döneminde yüzde 12,5’e yükselmiştir. Betam tahmin modeli Haziran 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir.  Tahmin modelinde kullanılan Kariyer.net  verilerinden ilan başına başvuru sayısı Şekil 3’de gösterilmektedir. Kariyer.net’in verileri Betam tahmin modelinin girdilerinden biri olmakla birlikte tek etken değildir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır.

Şekil 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ve ilan başına başvuru sayısı
 
Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, Betam

 

İnşaatta istihdam kayıpları devam ediyor

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Mayıs 2018 döneminde Nisan 2018 dönemine kıyasla sanayi hariç tüm sektörlerde istihdam azalmıştır (Şekil 3,Tablo 2).  Bu dönemde sanayi istihdamı 19 bin artarken, tarım istihdamı 48 bin, inşaat istihdamı 49 bin, hizmetler istihdamı ise 19 bin kişi azalmıştır. İnşaatta son dört dönemdir gerçekleşen istihdam kayıpları 150 bin kişiyi aşmıştır. İstihdamın yarısından fazlasını kapsayan ve son yıllarda istihdam artışının motor konumundaki hizmet sektöründe Aralık döneminden Mayıs dönemine toplam istihdam artışının 62 binle sınırlı kalması dikkat çekicidir.

Şekil 3 Sektörlerin istihdam değişimi (bin kişi)


Kaynak: TUİK, Betam
Tarım dışı işsiz sayısında yıllık düşüş baz etkisiyle devam ediyor

2017 yıllında yüksek ekonomik büyüme-yüksek istihdam artışı sonucu azalan işsiz sayısı trendi yıllık bazda devam etmektedir. Mayıs 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 668 bin (yüzde 2,6), tarım dışı istihdam 747 bin (yüzde 3,3) artmıştır (Şekil 4). Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 79 bin azalarak 3 milyon 104 bine gerilemiştir. Yıllık değişimlere bakıldığında işgücü ve istihdam artışlarında yavaşlama bariz hale gelirken istihdamda artışında sert yavaşlama belirginleşmiştir (Şekil 4).

Şekil 4 Tarım dışı işgücü, istihdam ve işsiz sayısında yıllık değişimler


 
Kaynak: TÜİK, Betam

Kadın erkek işsizlik oranı farkı daraldı

Şekil 5’te mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları verilmektedir.  Mayıs 2018 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018’e kıyasla 0,1 yüzde puan artarak yüzde 17,6, erkeklerin işsizlik oranı ise 0,2 yüzde puan artarak yüzde 10,5 olmuştur. Diğer bir deyişle tarım dışı işsizlik oranları erkekler için daha hızlı artmış, bu gelişmeye paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Nisan 2018 döneminde 7,2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7,1 yüzde puana gerilemiştir. Bu gelişmede büyük istihdam kayıplarının yaşandığı inşaat sektöründe yoğunlukla erkeklerin istihdam edilmesinin etkisi dikkat alınmalıdır.

Şekil 5: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları (%)
 


Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi) *

İşgücü İstihdam İşsizlik İşsizlik Oranı Aylık değişimler
Nisan 15 23863 20928 2935 12.3% İşgücü İstihdam İşsizlik
Mayıs 15 24001 21025 2976 12.4% 138 97 41
Haziran 15 24049 21043 3006 12.5% 48 18 30
Temmuz 15 24203 21250 2953 12.2% 154 207 -53
Ağustos 15 24125 21158 2967 12.3% -77 -92 15
Eylül 15 24342 21348 2994 12.3% 217 190 27
Ekim 15 24411 21360 3051 12.5% 69 12 57
Kasım 15 24546 21527 3019 12.3% 135 167 -32
Aralık 15 24622 21618 3004 12.2% 76 91 -15
Ocak 16 24745 21751 2994 12.1% 123 133 -10
Şubat 16 24851 21869 2982 12.0% 106 118 -12
Mart 16 24875 21940 2935 11.8% 24 71 -47
Nisan 16 24995 22046 2949 11.8% 120 106 14
Mayıs 16 25129 22038 3091 12.3% 133 -8 141
Haziran 16 25116 21851 3265 13.0% -13 -187 174
Temmuz 16 25164 21842 3322 13.2% 48 -9 57
Ağustos 16 25171 21748 3423 13.6% 8 -94 102
Eylül 16 25351 21929 3422 13.5% 180 181 -1
Ekim 16 25530 21956 3574 14.0% 179 27 152
Kasım 16 25639 22024 3615 14.1% 109 68 41
Aralık 16 25596 21936 3660 14.3% -43 -88 45
Ocak 17 25693 22070 3623 14.1% 96 134 -38
Şubat 17 25814 22200 3614 14.0% 121 130 -9
Mart 17 25988 22428 3560 13.7% 174 228 -54
Nisan 17 26039 22576 3463 13.3% 51 148 -97
Mayıs 17 26071 22630 3441 13.2% 32 54 -22
Haziran 17 26123 22727 3396 13.0% 52 97 -45
Temmuz 17 26127 22678 3449 13.2% 4 -49 53
Ağustos 17 26237 22905 3332 12.7% 110 227 -117
Eylül 17 26278 22967 3311 12.6% 41 62 -21
Ekim 17 26317 23106 3211 12.2% 39 139 -100
Kasım 17 26415 23219 3196 12.1% 99 113 -14
Aralık 17 26452 23304 3148 11.9% 37 85 -48
Ocak 18 26495 23369 3126 11.8% 44 65 -21
Şubat 18 26604 23465 3139 11.8% 109 96 13
Mart 18 26621 23453 3168 11.9% 17 -12 29
Nisan 18 26695 23438 3257 12.2% 74 -15 89
Mayıs 18 26729 23388 3341 12.5% 34 -50 84

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam (bin kişi) *

Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Aylık değişimler
Nisan 15 5517 5326 1884 13718 Tarım Sanayi İnşaat Hizm etler
Mayıs 15 5545 5404 1879 13742 28 78 -5 24
Haziran 15 5581 5380 1874 13789 36 -24 -5 47
Temmuz 15 5504 5336 1925 13988 -77 -44 51 199
Ağustos 15 5535 5252 1921 13985 31 -84 -4 -3
Eylül 15 5516 5327 1943 14077 -19 75 22 92
Ekim 15 5449 5363 1962 14034 -67 36 19 -43
Kasım 15 5386 5353 1986 14188 -63 -10 24 154
Aralık 15 5407 5311 1991 14316 21 -42 5 128
Ocak 16 5372 5300 1996 14455 -35 -11 5 139
Şubat 16 5327 5276 1992 14601 -45 -24 -4 146
Mart 16 5388 5295 2018 14628 61 19 26 27
Nisan 16 5370 5381 2033 14632 -18 86 15 4
Mayıs 16 5329 5386 2061 14591 -41 5 28 -41
Haziran 16 5182 5330 1962 14559 -147 -56 -99 -32
Temmuz 16 5213 5254 1955 14633 31 -76 -7 74
Ağustos 16 5273 5224 1924 14599 60 -30 -31 -34
Eylül 16 5338 5260 2031 14638 65 36 107 39
Ekim 16 5283 5282 1997 14677 -55 22 -34 39
Kasım 16 5285 5316 1994 14714 2 34 -3 37
Aralık 16 5309 5265 1954 14717 24 -51 -40 3
Ocak 17 5434 5274 1959 14837 125 9 5 120
Şubat 17 5475 5251 2015 14934 41 -23 56 97
Mart 17 5385 5346 2086 14996 -90 95 71 62
Nisan 17 5351 5372 2122 15082 -34 26 36 86
Mayıs 17 5382 5386 2087 15157 31 14 -35 75
Haziran 17 5379 5383 2078 15266 -3 -3 -9 109
Temmuz 17 5506 5363 2098 15217 127 -20 20 -49
Ağustos 17 5467 5437 2152 15316 -39 74 54 99
Ağustos 17 5529 5421 2126 15420 62 -16 -26 104
Ekim 17 5507 5470 2115 15522 -22 49 -11 102
Kasım 17 5520 5470 2143 15606 13 0 28 84
Aralık 17 5550 5514 2179 15612 30 44 36 6
Ocak 18 5493 5567 2198 15603 -57 53 19 -9
Şubat 18 5419 5627 2192 15647 -74 60 -6 44
Mart 18 5362 5618 2143 15692 -57 -9 -49 45
Nisan 18 5341 5650 2091 15697 -21 32 -52 5
Mayıs 18 5293 5669 2042 15678 -48 19 -49 -19

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 3: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi

Kadın İşgücü Kadın İstihdam Kadın İşsiz Erkek İşgücü Erkek İstihdam Erkek İşsiz
Mayıs 15 6624 5442 1182 17352 15521 1831
Haziran 15 6657 5506 1151 17427 15571 1856
Temmuz 15 6751 5624 1127 17487 15699 1787
Ağustos 15 6715 5605 1110 17483 15659 1824
Eylül 15 6760 5661 1099 17577 15741 1837
Ekim 15 6782 5650 1132 17616 15753 1864
Kasım 15 6876 5730 1146 17620 15812 1808
Aralık 15 6968 5790 1178 17658 15863 1795
Ocak 16 7011 5833 1178 17686 15908 1778
Şubat 16 7044 5860 1184 17765 15917 1848
Mart 16 7058 5899 1159 17815 15942 1873
Nisan 16 7143 5951 1191 17844 15993 1851
Mayıs 16 7174 5983 1191 17929 16009 1920
Haziran 16 7261 5989 1272 17869 15898 1971
Temmuz 16 7271 5946 1325 17923 15963 1960
Ağustos 16 7328 5940 1388 17915 15904 2011
Eylül 16 7377 5967 1410 17982 16010 1973
Ekim 16 7443 5968 1475 18058 16014 2044
Kasım 16 7460 5950 1510 18147 16083 2064
Aralık 16 7457 5950 1507 18158 16011 2147
Ocak 17 7450 5981 1469 18271 16077 2194
Şubat 17 7509 6053 1456 18303 16064 2239
Mart 17 7613 6146 1468 18364 16198 2166
Nisan 17 7600 6151 1449 18390 16345 2045
Mayıs 17 7650 6210 1440 18375 16365 2011
Haziran 17 7669 6229 1440 18463 16530 1933
Temmuz 17 7681 6218 1463 18460 16519 1941
Ağustos 17 7734 6289 1445 18565 16716 1849
Eylül 17 7768 6348 1420 18524 16666 1859
Ekim 17 7793 6444 1348 18498 16685 1814
Kasım 17 7829 6503 1326 18545 16736 1809
Aralık 17 7887 6553 1334 18542 16773 1769
Ocak 18 7923 6578 1345 18539 16767 1772
Şubat 18 7952 6581 1371 18606 16798 1808
Mart 18 7948 6577 1372 18654 16805 1849
Nisan 18 7985 6588 1397 18692 16775 1917
Mayıs 18 8020 6606 1414 18679 16716 1964

Kaynak: TÜİK, Betam