Ana sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri BETAM: İşsizl...

BETAM: İşsizlikte Artış Yok

İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2018, İşsizlikte Artış Yok

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Ağustos 2018 döneminde değişmeyerek yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı işgücünde kuvvetli artışlar gözlemlenmesine karşın tarım dışı istihdam da artmış ve işsizlik oranı sabit kalmıştır. Ağustos 2018 döneminde tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı hizmetlerde yoğunlaşmıştır. İstihdam, sanayide 27 bin, Şubat 2018 döneminden beri istihdam kayıplarının yaşandığı inşaatta 4 bin ve hizmetlerde 156 bin kişi artmıştır. Bu dönemde toplam tarım dışı işsizliğin artmamasına rağmen işsizlikteki toplumsal cinsiyet farklılığının genişlediği görülmektedir. Ağustos 2018 döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranı 0,1 yüzde puan azalırken kadınların tarım dışı işsizlik oranı 0,6 yüzde puan artmıştır. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,2 yüzde puan artarak Eylül 2018 döneminde yüzde 13,2 olacağını öngörmektedir.

Notun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://betam.bahcesehir.edu.tr/2018/11/isgucu-piyasasi-gorunumu-kasim-2018/

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2018

Tarım Dışı İşsizlik Artmaya Devam Ediyor 

Seyfettin Gürsel*, Gökçe Uysal Kolaşın** ve Yazgı Genç *** 

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018 döneminden Haziran 2018 dönemine 0,2 yüzde puan artarak yüzde 12,8’e yükselmiştir. Mart 2018’den beri devam eden istihdam kayıpları Haziran 2018 döneminde durmuş, bu dönemde tarım dışı istihdam 105 bin artmıştır. İnşaat sektöründe istihdam azalmaya devam ederken sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam artışları gerçekleşmiştir. Ama aynı zamanda tarım dışı işgücü artışı hızlanarak 182 bine ulaşmış ve böylelikle tarım dışı işsizlik artışı devam etmiştir. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Temmuz 2018 döneminde yüzde 12,9 olacağını öngörmektedir. Haziran döneminde erkeklerin tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,1 puan gerileyerek yüzde 10,4’e düşerken kadınların tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0,3 artarak yüzde 18’e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farklılığı genişlemiştir.

Tarım dışı işgücünde kuvvetli artış  

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Haziran 2018 döneminde Mayıs 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 182 bin artarak 26 milyon 937 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 105 bin artarak 23 milyon 489 bin kişi olarak kaydedilmiştir (Şekil 1,Tablo 1). Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 77 bin kişi artarak 3 milyon 448 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,8’e çıkmıştır. Tarım dışı istihdamda Mart 2018 döneminden beri devam etmekte olan istihdam kayıpları Haziran 2018 döneminde durmuş buna karşılık buna karşılık tarım dışı işgücündeki artış hızlanmıştır. İstihdamdaki artış işgücündeki artışı karşılamadığı için tarım dışı işsizlikte artış gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler ışığında 2018 yılı Ocak döneminde yüzde 11,8 olan tarım dışı işsizlik bu süre zarfında istikrarlı bir şekilde artarak 6 ay gibi bir sürede 1 yüzde puan artarak yüzde 12,8’e yükselmiştir.

Şekil 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

Kaynak: TÜİK, Betam

Temmuz 2018 döneminde işsizliğin 0,1 yüzde puan artmasını bekliyoruz

Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,2 yüzde puan artışla Haziran 2018 döneminde yüzde 12,7 olacağını tahmin etmişti. TÜİK Mayıs 2018 tarım dışı işsizlik oranını yüzde 12,5’ten yüzde 12,6’ya revize etmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı tahmin edildiği gibi 0,2 puan artarak Haziran 2018 döneminde yüzde 12,8’e yükselmiştir. Betam tahmin modeli Temmuz 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir.[1] Tahmin modelinde kullanılan Kariyer.net[2] verilerinden ilan başına başvuru sayısı Şekil 3’de gösterilmektedir. Kariyer.net’in verileri Betam tahmin modelinin girdilerinden biri olmakla birlikte tek etken değildir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır.

Şekil 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ve ilan başına başvuru sayısı

Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, Betam 

Sanayi ve hizmetlerde istihdam artışı

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Haziran 2018 döneminde Mayıs 2018 dönemine kıyasla tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken, sanayi ve hizmetlerde artmıştır (Şekil 3,Tablo 2).[3] Bu dönemde sanayi istihdamı 68 bin, hizmetler istihdamı 43 bin artarken, tarım istihdamı 30 bin, inşaat istihdamı ise 6 bin kişi azalmıştır. Sanayi üretim endeksi Mayıs ve Haziran aylarında gerilerken Temmuz ayında yükselmiştir. Haziran 2018 döneminin işgücü istatistiklerinin Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının ortalaması olduğunu hatırlatalım. Bu koşullar altında Temmuz ayında yükselmiş olan sanayi üretim endeksi bu sektördeki istihdam artışlarıyla uyumludur. Hizmetlerde Aralık 2017’den buyana istihdam artışında yavaşlama dikkat çekmektedir (Tablo 2). Not edilmesi gereken bir diğer nokta ise inşaat sektöründe Şubat döneminden bu yana istihdamın 164 bine ulaşmış olmasıdır. İnşaat sektörü Ocak dönemine kıyasla 5 ayda istihdamının yüzde 7,5’ini kaybetmiştir (Tablo 2).

Şekil 3 Sektörlerin istihdam değişimi (bin kişi)

Kaynak: TUİK, Betam

Tarım dışı işsiz sayısı yıllık bazda arttı

Haziran 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 817 bin (yüzde 3,1), tarım dışı istihdam 744 bin (yüzde 3,2) artmıştır (Şekil 4). Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 73 bin kişi artarak 3 milyon 261 bine yükselmiştir. Yıllık işsiz sayısında yaklaşık bir yıldır süren azalış bu dönemde sona ermiş, işsizlik oranı da yüzde 12,1’e yükselerek Haziran 2017 döneminin işsizlik oranına (yüzde 12,2) yaklaşmıştır.

Şekil 4 Tarım dışı işgücü, istihdam ve işsiz sayısında yıllık değişimler

Kaynak: TÜİK, Betam

Kadın erkek işsizlik oranı farkı açıldı

Şekil 5’te mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları verilmektedir.[4] Haziran 2018 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Mayıs 2018’e kıyasla 0,3 yüzde puan artarak yüzde 18,0, erkeklerin işsizlik oranı ise 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 10,4 olmuştur. Toplam tarım dışı işsizliğin arttığı bir dönemde erkek işsizliğin düştüğü, kadın işsizliğinin de arttığı göze çarpmaktadır. Erkeklerde azalan, kadınlarda ise artan tarım dışı işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Mayıs 2018 döneminde 7,2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7,6 yüzde puana yükselmiştir.

Şekil 5: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları (%)

Kaynak: TÜİK, Betam

*Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Betam, Direktör, [email protected]

**Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın, Betam, Direktör Yardımcısı, [email protected]

*** Yazgı Genç, Betam, Araştırma Görevlisi, [email protected]

Tablo 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi) *

İşgücüİstih damİşsizlikİşsizlik OranıAylık değişimler
Mayıs 152400021024297612.4%İşgücüİstih damİşsizlik
Haziran 152405121045300612.5%512130
Temmuz 152420421251295312.2%152206-54
Ağustos 152412521158296712.3%-78-9315
Eylül 152434121347299412.3%21618927
Ekim 152441021359305112.5%691257
Kasım 152454521526301912.3%135167-32
Aralık 152462221618300412.2%7792-15
Ocak 162474421750299412.1%122132-10
Şubat 162485021868298212.0%106118-12
Mart 162487421939293511.8%2471-47
Nisan 162502322045297811.9%14910643
Mayıs 162512722036309112.3%104-9113
Haziran 162511821853326513.0%-8-183175
Temmuz 162516521843332213.2%46-1056
Ağustos 162517221749342313.6%8-94102
Eylül 162535321930342313.5%180181-1
Ekim 162553121957357414.0%17927152
Kasım 162563922024361514.1%1086741
Aralık 162559621936366014.3%-43-8845
Ocak 172569222069362314.1%95133-38
Şubat 172581322199361414.0%121130-9
Mart 172598622426356013.7%173227-54
Nisan 172603722574346313.3%51148-97
Mayıs 172606922628344113.2%3254-22
Haziran 172612822731339713.0%58103-45
Temmuz 172610022681341913.1%-27-5023
Ağustos 172620922907330212.6%109226-117
Eylül 172628022969331112.6%71629
Ekim 172631823107321112.2%37138-101
Kasım 172641523219319612.1%97112-15
Aralık 172645223304314811.9%3785-48
Ocak 182649323367312611.8%4163-22
Şubat 182660323464313911.8%1109713
Mart 182661723450316711.9%14-1428
Nisan 182672123434328712.3%103-16119
Mayıs 182675523384337112.6%35-5085
Haziran 182693723489344812.8%18210577

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam (bin kişi) *

TarımSanayiİnşaatHiz metlerAylık değişimler
Mayıs 1555435404187913741TarımSanayiİnşaatHiz metler
Haziran 155582538018751379039-24-449
Temmuz 1555065336192613989-76-4451199
Ağustos 155537525219221398531-84-4-4
Eylül 1555175327194314078-20752193
Ekim 1554505363196314034-673620-44
Kasım 1553875353198614188-63-1023154
Aralık 155407531119911431620-425128
Ocak 1653715300199514455-36-114139
Şubat 1653265276199114601-45-24-4146
Mart 165386529520171462760192626
Nisan 1653685381203214632-1886155
Mayıs 1653275386206014590-41528-42
Haziran 1651855330196314560-142-56-97-30
Temmuz 165216525419561463431-76-774
Ağustos 165275522419251460059-30-31-34
Eylül 1653395260203214638643610738
Ekim 1652835282199714677-5622-3539
Kasım 1652855316199414714234-337
Aralık 165308526519541471723-51-403
Ocak 175433527419581483612594119
Şubat 175473525120141493340-235697
Mart 1753835346208514995-90957162
Nisan 1753495372212115081-34263686
Mayıs 17537953862086151563014-3575
Haziran 17538253832080152683-3-6112
Temmuz 1755105363210015218128-2020-50
Ağustos 1754705437215315317-40745399
Eylül 175530542121271542160-16-26104
Ekim 1755085470211515522-2249-12101
Kasım 17552154702143156061302884
Aralık 17554955142178156122844356
Ocak 1854925567219715603-575319-9
Şubat 1854165627219115646-7660-643
Mart 1853595618214115691-57-9-5045
Nisan 1853385650208915695-2132-524
Mayıs 1852895669203915676-4919-50-19
Haziran 1852595737203315719-3068-643

Kaynak: TÜİK, Betam

Tablo 3: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi)

Kadın İşgücüKadın İstihdam Kadın İşsizErkek İşgücü Erkek İstihdam Erkek İşsiz
Haziran 1566545507114717422155651858
Temmuz 1567495625112417482156911791
Ağustos 1567145606110817483156511832
Eylül 1567595662109717573157301843
Ekim 1567815651113017609157401869
Kasım 1568765730114617618158001818
Aralık 1569685790117817655158511804
Ocak 1670115832117917684158961788
Şubat 1670465859118617769159091860
Mart 1670605898116217820159851835
Nisan 1671455950119517850160211829
Mayıs 1671765981119517935160281907
Haziran 1672585990126717859158901968
Temmuz 1672705947132217919159561964
Ağustos 1673275941138617913158932020
Eylül 1673765968140917983159971986
Ekim 1674425969147318061160022058
Kasım 1674605950150918147160702077
Aralık 1674575950150718164160022163
Ocak 1774505980147018275160692207
Şubat 1775116052145918306160622245
Mart 1776156145147118364162402124
Nisan 1776026150145218393163722021
Mayıs 1776526208144418390163882001
Haziran 1776666230143618437165201917
Temmuz 1776806219146118449165111938
Ağustos 1777336290144318548167001847
Eylül 1777666349141818519166511868
Ekim 1777926445134718503166721831
Kasım 1778286503132518545167211824
Aralık 1778876553133318555167631793
Ocak 1879236577134518555167591796
Şubat 1879546580137418618167961822
Mart 1879506576137518661168451816
Nisan 1879876587140018703168031900
Mayıs 1880236604141818707167441962
Haziran 1880706620144918829168741955

Kaynak: TÜİK, Betam

[1] Betam’ın kullandığı tahmin modeli “Kariyer.net Verisiyle Kısa Vadeli Tarım Dışı İşsizlik Tahmini” başlıklı Betam Araştırma Notu 168’de ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Modeldeki yenilikler ise “Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İşsizlik Tahmini” başlıklı Betam Bilgi Notu 14’te açıklanmıştır.

Soybilgen, B., “Kariyer.net Verisiyle Kısa Vadeli Tarım Dışı İşsizlik Tahmini”, Betam Araştırma Notu 168.

http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2014/06/kariyer-net-verisiyle-kisa-vadeli-tarim-disi-issizlik-tahmini/

Soybilgen, B., “Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İşsizlik Tahmini”, Betam Bilgi Notu 14

http://betam.bahcesehir.edu.tr/2015/08/mevsim-etkilerinden-arindirilmis-tarim-disi-issizlik-tahmini/

[2] Betam Kariyer.net tarafından sağlanan verilerden açık bulunan iş pozisyonu başına yapılan başvuru sayısını hesaplıyor. Bu seri hem mevsim hem takvim etkilerinden arındırılmıştır. İlan başına başvuru sayısının azalması bir yandan münhal işlerin artmasına diğer yandan da başvuru sayısının azalmasına bağlıdır. Münhal işlerin artması büyümenin hızlanmasına bağlanırken, başvuruların azalması iş arayan sayısının azalmasına bağlı olacaktır.

[3] Sektörel istihdam serileri teker teker mevsim etkilerinden arındırılmaktadır. Dolayısıyla sektörel istihdam rakamlarının toplamı, mevsim etkilerinden arındırılmış toplam istihdam rakamından farklı olabilmektedir. Aradaki fark mevsim etkilerinden arındırma prosedürünün lineer olmamasından kaynaklanmaktadır.

[4] TÜİK Şubat 2014 döneminde işgücü piyasası verilerinde önemli düzeltmelere gitmiştir. Bu kapsamda, TÜİK çeşitli işgücü verilerini geriye doğru düzeltmiş ve mevsim etkilerinden arındırılmış verileri de açıklamaya devam etmiştir. Ancak düzeltmeler toplumsal cinsiyet ayrımında yapılmamıştır. Bu sebeple kadın ve erkek işgücü verileri mevsimsel etkilerden arındırma işleminin sağlıklı olarak yapılamamıştır. Zira mevsim etkilerinden arındırma işlemi için en az 36 gözlem gerekmektedir. Şubat 2017 dönemi verilerinin açıklanmasıyla birlikte mevsim etkilerinden arındırma işlemi için gerekli olan 36 gözlem sayısı sağlanmıştır ve bu dönemden itibaren Betam toplumsal cinsiyet ayrımında mevsim etkilerinden arındırma işlemini yapmaktadır. Yine de mevsim etkilerinden arındırmanın en azından bir süre daha serilerde fazladan oynaklığa sebep olabileceği unutulmamalıdır.

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2018

BETAM: Tarım Dışı İşsizlikte Kuvvetli Artış Devam Ediyor

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR 
Seyfettin Gürsel* ve Uğurcan Acar 

Yönetici Özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018 döneminde gerçekleşen 0,3 yüzde puanlık artışın ardından Mayıs 2018 döneminde de 0,3 yüzde puan artarak yüzde 12,5 olmuştur. Böylece iki ayda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,9’dan 12,5’e yükselmiştir. Tarım dışı işsizlikteki bu güçlü artışın ardında istihdamın iki dönem üst üste azalması yatmaktadır. Sektör verileri sanayi hariç tüm sektörlerde istihdamın düştüğüne işaret etmektedir. İnşaat sektöründe son üç dönemdir kuvvetli istihdam kayıpları yaşanmıştır. İstihdam kayıplarının ağırlıklı olarak inşaat sektöründen kaynaklanmış olması tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkını kadınların lehine kısıtlı da olsa azaltmıştır. Betam tahmin modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının artmaya devam ederek Haziran 2018 döneminde yüzde 12,7 olacağını öngörmektedir.

Tarım dışı işgücü arttı, istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs 2018 döneminde Nisan 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 34 bin artarak 26 milyon 729 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 50 bin azalarak 23 milyon 388 bin kişi olarak kaydedilmiştir (Şekil 1,Tablo 1). Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 84 bin kişi artarak 3 milyon 341 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12,5’e çıkmıştır.

Şekil 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

Kaynak: TÜİK, Betam

Mayıs 2018 döneminde işsizliğin 0,2 yüzde puan artmasını bekliyoruz

Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,1 yüzde puan artışla Mayıs 2018 döneminde yüzde 12,3 olacağını tahmin etmişti. Tarım dışı işsizlik oranı artarak Mayıs 2018 döneminde yüzde 12,5’e yükselmiştir. Betam tahmin modeli Haziran 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 12,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir.  Tahmin modelinde kullanılan Kariyer.net  verilerinden ilan başına başvuru sayısı Şekil 3’de gösterilmektedir. Kariyer.net’in verileri Betam tahmin modelinin girdilerinden biri olmakla birlikte tek etken değildir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır.

Şekil 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ve ilan başına başvuru sayısı
 
Kaynak: Kariyer.net, TÜİK, Betam

 

İnşaatta istihdam kayıpları devam ediyor

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Mayıs 2018 döneminde Nisan 2018 dönemine kıyasla sanayi hariç tüm sektörlerde istihdam azalmıştır (Şekil 3,Tablo 2).  Bu dönemde sanayi istihdamı 19 bin artarken, tarım istihdamı 48 bin, inşaat istihdamı 49 bin, hizmetler istihdamı ise 19 bin kişi azalmıştır. İnşaatta son dört dönemdir gerçekleşen istihdam kayıpları 150 bin kişiyi aşmıştır. İstihdamın yarısından fazlasını kapsayan ve son yıllarda istihdam artışının motor konumundaki hizmet sektöründe Aralık döneminden Mayıs dönemine toplam istihdam artışının 62 binle sınırlı kalması dikkat çekicidir.

Şekil 3 Sektörlerin istihdam değişimi (bin kişi)


Kaynak: TUİK, Betam
Tarım dışı işsiz sayısında yıllık düşüş baz etkisiyle devam ediyor

2017 yıllında yüksek ekonomik büyüme-yüksek istihdam artışı sonucu azalan işsiz sayısı trendi yıllık bazda devam etmektedir. Mayıs 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmamış tarım dışı işgücü 668 bin (yüzde 2,6), tarım dışı istihdam 747 bin (yüzde 3,3) artmıştır (Şekil 4). Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı da 79 bin azalarak 3 milyon 104 bine gerilemiştir. Yıllık değişimlere bakıldığında işgücü ve istihdam artışlarında yavaşlama bariz hale gelirken istihdamda artışında sert yavaşlama belirginleşmiştir (Şekil 4).

Şekil 4 Tarım dışı işgücü, istihdam ve işsiz sayısında yıllık değişimler


 
Kaynak: TÜİK, Betam

Kadın erkek işsizlik oranı farkı daraldı

Şekil 5’te mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları verilmektedir.  Mayıs 2018 döneminde kadınların tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2018’e kıyasla 0,1 yüzde puan artarak yüzde 17,6, erkeklerin işsizlik oranı ise 0,2 yüzde puan artarak yüzde 10,5 olmuştur. Diğer bir deyişle tarım dışı işsizlik oranları erkekler için daha hızlı artmış, bu gelişmeye paralel olarak tarım dışı işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Nisan 2018 döneminde 7,2 yüzde puandan Mayıs 2018 döneminde 7,1 yüzde puana gerilemiştir. Bu gelişmede büyük istihdam kayıplarının yaşandığı inşaat sektöründe yoğunlukla erkeklerin istihdam edilmesinin etkisi dikkat alınmalıdır.

Şekil 5: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranları (%)
 


Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 1 Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi) *

İşgücüİstihdamİşsizlikİşsizlik OranıAylık değişimler
Nisan 152386320928293512.3%İşgücüİstihdamİşsizlik
Mayıs 152400121025297612.4%1389741
Haziran 152404921043300612.5%481830
Temmuz 152420321250295312.2%154207-53
Ağustos 152412521158296712.3%-77-9215
Eylül 152434221348299412.3%21719027
Ekim 152441121360305112.5%691257
Kasım 152454621527301912.3%135167-32
Aralık 152462221618300412.2%7691-15
Ocak 162474521751299412.1%123133-10
Şubat 162485121869298212.0%106118-12
Mart 162487521940293511.8%2471-47
Nisan 162499522046294911.8%12010614
Mayıs 162512922038309112.3%133-8141
Haziran 162511621851326513.0%-13-187174
Temmuz 162516421842332213.2%48-957
Ağustos 162517121748342313.6%8-94102
Eylül 162535121929342213.5%180181-1
Ekim 162553021956357414.0%17927152
Kasım 162563922024361514.1%1096841
Aralık 162559621936366014.3%-43-8845
Ocak 172569322070362314.1%96134-38
Şubat 172581422200361414.0%121130-9
Mart 172598822428356013.7%174228-54
Nisan 172603922576346313.3%51148-97
Mayıs 172607122630344113.2%3254-22
Haziran 172612322727339613.0%5297-45
Temmuz 172612722678344913.2%4-4953
Ağustos 172623722905333212.7%110227-117
Eylül 172627822967331112.6%4162-21
Ekim 172631723106321112.2%39139-100
Kasım 172641523219319612.1%99113-14
Aralık 172645223304314811.9%3785-48
Ocak 182649523369312611.8%4465-21
Şubat 182660423465313911.8%1099613
Mart 182662123453316811.9%17-1229
Nisan 182669523438325712.2%74-1589
Mayıs 182672923388334112.5%34-5084

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 2 Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam (bin kişi) *

TarımSanayiİnşaatHizmetlerAylık değişimler
Nisan 1555175326188413718TarımSanayiİnşaatHizm etler
Mayıs 15554554041879137422878-524
Haziran 155581538018741378936-24-547
Temmuz 1555045336192513988-77-4451199
Ağustos 155535525219211398531-84-4-3
Eylül 1555165327194314077-19752292
Ekim 1554495363196214034-673619-43
Kasım 1553865353198614188-63-1024154
Aralık 155407531119911431621-425128
Ocak 1653725300199614455-35-115139
Şubat 1653275276199214601-45-24-4146
Mart 165388529520181462861192627
Nisan 1653705381203314632-1886154
Mayıs 1653295386206114591-41528-41
Haziran 1651825330196214559-147-56-99-32
Temmuz 165213525419551463331-76-774
Ağustos 165273522419241459960-30-31-34
Eylül 1653385260203114638653610739
Ekim 1652835282199714677-5522-3439
Kasım 1652855316199414714234-337
Aralık 165309526519541471724-51-403
Ocak 175434527419591483712595120
Şubat 175475525120151493441-235697
Mart 1753855346208614996-90957162
Nisan 1753515372212215082-34263686
Mayıs 17538253862087151573114-3575
Haziran 1753795383207815266-3-3-9109
Temmuz 1755065363209815217127-2020-49
Ağustos 1754675437215215316-39745499
Ağustos 175529542121261542062-16-26104
Ekim 1755075470211515522-2249-11102
Kasım 17552054702143156061302884
Aralık 17555055142179156123044366
Ocak 1854935567219815603-575319-9
Şubat 1854195627219215647-7460-644
Mart 1853625618214315692-57-9-4945
Nisan 1853415650209115697-2132-525
Mayıs 1852935669204215678-4819-49-19

Kaynak: TÜİK, Betam

 

Tablo 3: Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın ve erkek tarım dışı işgücü göstergeleri (bin kişi

Kadın İşgücüKadın İstihdam Kadın İşsizErkek İşgücü Erkek İstihdam Erkek İşsiz
Mayıs 1566245442118217352155211831
Haziran 1566575506115117427155711856
Temmuz 1567515624112717487156991787
Ağustos 1567155605111017483156591824
Eylül 1567605661109917577157411837
Ekim 1567825650113217616157531864
Kasım 1568765730114617620158121808
Aralık 1569685790117817658158631795
Ocak 1670115833117817686159081778
Şubat 1670445860118417765159171848
Mart 1670585899115917815159421873
Nisan 1671435951119117844159931851
Mayıs 1671745983119117929160091920
Haziran 1672615989127217869158981971
Temmuz 1672715946132517923159631960
Ağustos 1673285940138817915159042011
Eylül 1673775967141017982160101973
Ekim 1674435968147518058160142044
Kasım 1674605950151018147160832064
Aralık 1674575950150718158160112147
Ocak 1774505981146918271160772194
Şubat 1775096053145618303160642239
Mart 1776136146146818364161982166
Nisan 1776006151144918390163452045
Mayıs 1776506210144018375163652011
Haziran 1776696229144018463165301933
Temmuz 1776816218146318460165191941
Ağustos 1777346289144518565167161849
Eylül 1777686348142018524166661859
Ekim 1777936444134818498166851814
Kasım 1778296503132618545167361809
Aralık 1778876553133418542167731769
Ocak 1879236578134518539167671772
Şubat 1879526581137118606167981808
Mart 1879486577137218654168051849
Nisan 1879856588139718692167751917
Mayıs 1880206606141418679167161964

Kaynak: TÜİK, Betam

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here