Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Günün Borsa Ş...

Günün Borsa Şirket Haberleri ve Pay Alım Satım Açıklamaları

Günün Borsa Şirket Haberleri ve Pay Alım Satım Açıklamaları

Günün Borsa İstanbul şirket haberlerini, pay alım satım haberlerini ve ekonomik takvim verilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

22.05.2020 Tarihli Borsa Şirket Haberleri

• ALYAG – Şirketin Madencilik ve Enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere yaptığı girişimler hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım
• ARMDA – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 2.280.161 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 3.108.758TL)
• ATEKS – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net zararı 1.529.607 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 2.170.271 TL)
AYGAZ – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net zararı 226.160.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 10.072.000 TL)
• DARDL – Yunanistan’da dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olarak faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik muhataplar ile görüşmelere başlanması gerekli inceleme ve araştırmalarının yapılması, görüşmelerin etkilenmesini önlemek amacı ile şirketin ünvanının şimdilik gizli tutulması kararı alınmıştır.
DENIZ – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Mayıs 2020 tarihinde DenizBank’ın uzun vade yabancı para notunu “B+” olarak teyit etmiş, görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e çevirmiştir. Fitch Ratings Bankanın uzun vade yerel para notunu “BB-“, kısa vadeli yabancı para ve yerel para notlarını “B”, finansal dayanıklılık notunu “b+”, destek notunu “4” ve ulusal notunu “AA (tur) (Durağan)” olarak teyit etmiştir.
• DESA – Covid 19 nedeniyle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca sağlanan “Kısa Çalışma Ödeneği”nden yararlanabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu’na tüm işyerleri için yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, şirket Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmaya hak kazanmıştır.
• DITAS – Yönetim Kurulu’nun 21.05.2020 tarihli toplantısında; Mevcut küresel şartlar altında beklenen ekonomik faydanın sağlanamayacağı anlaşıldığından Rusya’da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklık D Stroy Ltd. şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
• ECZYT – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 37.669.564 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -13.269.360 TL)
• GYHOL – Şirketin 21.05.2020 tarihli toplantısında, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 21.05.2020 tarihli Genel Kurulunda alınan sermaye artırım kararına istinaden, artırılan 50.000 TL sermayeye, 50.000 TL nominal 445.000 TL emisyon primi ödenerek iştirak edinilmesine karar verildi.
• GYHOL – İştiraki, NOVEL SCALA BASILI YAYIN VE TANITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 340.000,00 TL (Üçyüzkırkbintürklirası) borç verilmesine karar verildi.
ICBCT – Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 20 Mayıs 2020 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin Uzun Vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir.
• INTEM – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 3.868.038 TL oldu. (2019/3 AYLIK:-7.901.417 TL)
• ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR – Banka 539 milyon Euro ve 207,5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,00, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.
KLMSNKlimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin %61,01’ini temsil eden hisselerin sahibi olan Şenocak Holding A.Ş.’nin sermayesinin %71’ini temsil eden hisselerin Rome Investment Management Ltd. (RIM) tarafından devralınması sonrasında RIM tarafından gerçekleştirilen çağrıya ilişkin Kurulun 09.01.2009 tarih ve 1/12 sayılı kararının Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 27.02.2020 tarih ve E.2020/47, K.2020/563 sayılı kararı ile iptaline karar verildiğinden, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen; Pay alım teklifinin gerçekleştiği fiyat olan 5,4039 TL ile 26.12.2007 tarihinden geriye doğru üç aylık dönemde Şirket paylarında Borsa’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 6,5645 TL arasındaki farkın, yasal faiziyle, RIM tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen pay alım teklifinden yararlananlardan başvuracak kişilere RIM tarafından ödenmesine Hak sahibi kişilerin başvuruda bulunabilmesini teminen konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyuru yapılması hususunun RIM’e bildirilmesine, karar verilmiştir
KRDMA, KRDMB, KRDMD – Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kardemir ve iştiraklerinin konsolide yapısını ve muhtemel tahvil ihraçlarının nakit akımlarını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A+ (Trk)/Stabil’ ve Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu “A-1(Trk) olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd’nin 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+’/Negatif’ olarak belirlenmiştir.
NTHOL – Karadağ’ın Podgorica ve Budva şehirlerinde, Net Montenegro d.o.o. unvanlı Grup Şirketi tarafından işletilmekte olan 2 adet casino, Karadağ kamu otoritelerinin, aldığı Corona Virüs (COVID-19) normalleşme kararları sonrasında açılmıştır.
QNBFB – Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Mayıs 2020 tarihli raporu ile QNB Finansbank’ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu “B+” seviyesinde teyit ederken, not görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e revize etmiştir.
• TCZB – Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 19.05.2020 tarihinde Ziraat Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil kredi not görünümü ‘Durağan’ dan ‘Negatif’ e güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Ayrıca Destek derecelendirme tabanı notu ‘ B+’ dan ‘ B’ ye çekilmiştir.
• TEBNK – Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Mayıs 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu görünümünü Durağan’dan Negatif’e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.
• TEKTU – Koronavirüs pandemisi dolayısı ile her iki tesisde Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yönergelerine uygun düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Şirket tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Antalya Club Zigana Tatil Köyümüz ve Alaçatı Resort Zigana Hotelimizin sezon açılış tarihi olarak 18 Haziran 2020 belirlenmiştir.
THYAO – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor’s (S&P) Türk Hava Yolları’nın Avrupalı rakiplerine göre daha esnek maliyet yapısına sahip olması ve aldığı maliyet azaltıcı tedbirleri olumlu değerlendirerek 20.05.2020 tarihinde THY’nin B seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Pandemi, ekonomik belirsizlikler ve bunların havayolu talebine etkisinden dolayı negatif izleme olan not görünümünü ise negatif olarak değiştirmiştir. Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları’nın notunu da pandemiden dolayı B777-300ER uçaklarının değerinin azalmasına bağlı olarak BB seviyesinden BB- seviyesine düşürmüştür.
TRKCM, SISE – Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında Trakya Cam Sanayii A.Ş.(Şirket) hakkında soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma ile ilgili ilk cevabi yazı kendilerine iletilmiştir. Bu hususun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal anlamına gelmediğini veya söz konusu kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini, Şirketdeki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesinin her zaman birincil öncelik olup süreç boyunca tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olunacağını ve gelişmelerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklanmıştır.
TTRAK – Erenler Fabrikası modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 124.958.555 TL tutarındaki yatırım, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır.Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği – Vergi İndirimi – Gümrük Vergisi Muafiyeti- KDV istisnası – Faiz Desteği dir.
TUPRS – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net zararı 2.265.010.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -375.158.000 TL)
• VKY – VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 15.05.2020 Tarihli özel durum açıklamasıyla satış işlemi duyurulan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmazın Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye satışına ilişkin tapu devri gerçekleşmiş olup 30.108.880 TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
YATAS – Şirket Covid 19 nedeniyle kendi bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış mağazalarının geçici süreliğine kapandığını 24/03/2020 tarihli açıklamada duyurulmuştu. Kendi bünyesinde faaliyet gösteren cadde mağazaları faaliyetlerine yeniden başlamış olup, AVM’lerde yer alan mağazaların 01 Haziran 2020 tarihinde faaliyete başlaması planlanmaktadır.
• YGYO – İştirak edinimi hakkında KAP’ta yer alan paylaşım
• YYAPI – Maddi Duran Varlık Alımı hakkında KAP’ta yer alan bildirim

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
ADEL – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Somerset Emerging Markets Small Cap Fund LLC tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması KAP’ta yer almaktadır.
ALKIM – Mehmet TÜRK 20.05.2020 – 20.05.2020 tarihinde ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,26 – 13,26 TL fiyat aralığından 16 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.05.2020 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır
• ATAGY – ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 18/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,43-3,53 fiyat aralığından 264458 adet alım, 290311 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 18/05/2020 tarihi itibariyle %8,39 sınırına ulaşmıştır.
• AVTUR – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşua gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP’ta yer almaktadır.
• GSDDE – Pay geri satışı hakkında KAP’ta yer alan bildirim
• HATEK – Nuhat ALTUĞ 20.05.2020 – 20.05.2020 tarihinde HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,82 – 9,93 TL fiyat aralığından 6.102 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.05.2020 tarihi itibariyle %8,4213 sınırına ulaşmıştır.
• IDEAS – HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 14.05.2020 ve 18.05.2020 tarihlerinde İdealist Danışmanlık A.Ş. paylarından 49.656 adet 3,87-4,03 fiyat aralığından satılmıştır. Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş.’deki payları 18.05.2020 itibarıyla %32,89 sınırına ulaşmıştır.
PRKME – Şirket 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;Şirketin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen yayınlanan “Pay Geri Alım Programı”nın onaylanarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun Şirketin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 31 Mart 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2020 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 3,6515 TL olarak belirlenmiştir.
• TKURU – Pay Alım Satım Bildrimi hakkında KAP’ta yer alan bildirim

 

21.05.2020 Tarihli Borsa Şirket Haberleri

ANSGR – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu “BB” görünümü “Durağan”, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise “AA+(tur)” görünümü de yine “Durağan” olarak teyit etmiştir.
• AVOD – Şirket, son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya başlayan vejeteryan ürünler pazarında satılmak üzere, sebze bazlı kırmızı et, tavuk ve tuna balığı üretimini, ARGE çalışmaları sonucunda başarıyla gerçekleştirmiştir. Firma yurtdışı pazarlardan sipariş alma aşamasına gelmiştir,
• AYTMZ – Yönetim Kurulu’nun 20.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararıyla, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin, Doel Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’yi devralması suretiyle birleşilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• AYTMZ – Yönetim Kurulu’nun 20.05.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararıyla, Şirketin A Grubu Hissedarlarından Hüseyin Aytemiz’in Şirketdeki %18 sermaye payından, şirket sermayesinin %1’ine tekabül eden kısmının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İzzet Eke’ye devredilmesine karar verilmiştir.
BERA – Grup Şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 8 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte teslim edilen Kurtarıcı sayısı 18 olmuştur.
• BOGVY – Vera Varlık Yönetim A.Ş’nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş ‘ye devri ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na yaptığı müracaat Kurul’un 14.05.2020 tarih 9023 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
• BORSA İSTANBUL A.Ş. – Devralma İşlemlerine İlişkin Borsa Duyurusu; Oyak Çimento’nun, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento’yu devralmasına ilişkin pay dağıtım işlemlerinin 21.05.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olması nedeniyle, 24.11.2015 tarih ve 2015/116 sayılı “Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi” konulu düzenlemenin 7.1. maddesine göre Oyak Çimento payları için 21.05.2020 tarihinde referans alınabilecek fiyat 6.287 TL’dir.
DAGI – COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalardan İncilipınar mahallesi gazimuhtarpaşa bulvarı N12/b Şehitkamil /Gaziantep adresindeki Gaziantep Cadde Mağazası resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine 20.05.2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Diğer mağazaların 01.06.2020 tarihinde açılması öngörülmektedir.
DOAS – Volkswagen Grubu (VW) yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisi neticesinde şirket ile olan Volkswagen Binek Araç Markası Distribütörlük sözleşmesini 2018 yılında süresiz şekilde yenilemişti. Bu duruma ilave olarak VW, Volkswagen Ticari Araç Markası Distribütörlük Sözleşmesini de süresiz şekilde yenilemiştir.
EKGYO – Şirket projelerinden İ stanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nde (Köy Zekeriyaköy), 1791 Ada 2 Parsel 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115 Nolu Bloklar İle Bu Bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri’ nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.05.2020 tarihinde onaylanmıştır.
• FONET – 17.09.2019 tarihinde teklif verdiği UNDP (United Nations Development Program – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından Karadağ ülkesi için yapılan Development of Information System for Clinical Centre of Montenegro (IS CCM) ihalesi şirket lehine sonuçlanmamıştır.
GARAN – Banka EBRD ve IFC’nin de katılımı ile 367 gün vadeli, toplam 698.860.000 ABD Doları karşılığında, sendikasyon kredisi anlaşması da dahil üç ayrı sözleşme çerçevesinde yurtdışı kaynak temin etmiştir. Anılan kredilerin toplam maliyeti Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,00 olarak gerçekleşmiştir.
• GYHOL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan, GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.’ ye 836.920 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
HALKB – Bankaca ihraç edilen 1.223.776.223,776 TL nominal değerdeki paylar, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,72 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 7.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 20.05.2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu’na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.
HALKB – Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu “B+”dan “B”ye revize etmiştir.
• ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR – Derecelendirme Notuna İlişkin KAP’ta yer alan bildirim
KARSN – Şirket, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.’nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere (Otobüsler) ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Otobüsler’e ilişkin yapılan tüm yatırımların Şirkete devredilmesi için Bozankaya Otomotiv ile Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme imzalanmasına ve söz konusu devir işlemleri için izin almak üzere Rekabet Kurumuna başvuru yapılmasına karar vermiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacağı açıklanmıştır.
MAVI – Şirket Yönetim Kurulu’nca, Şirket Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mavi”) ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar arasında 30 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış, ve temel esasları Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin 21.7 numaralı bölümünde kamuya açıklanmış olan bağlı ortaklık Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Eflatun”) sermayesinin %49’una tekabül eden payların Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) belirtilen hisse alım opsiyonu kullanım süresinin, COVID-19 salgınının Şirketin faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden her türlü iş ve işleme ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hususu dikkate alınarak, opsiyonun vade tarihi olan 1 Şubat 2021’den itibaren geçerli olacak şekilde 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
NTHOL – KKTC kamu otoritelerinin 19 Mayıs 2020 tarih ve 87 Sayılı KKTC Resmi Gazete’sinde yayınlanan “Corona Virüsü (COVID-19) hakkında Tedbir Kararları XIV” neticesinde Grup Şirketlerinin işletmekte olduğu otel ve casinolar 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılacaktır.
POLHO – 6 Nisan 2020 tarihinde kamuya yaptıgˆı o¨zel durum ac¸ıklamasında, Polisan Holding’in I·s¸ Ortagˆı Polisan Kansai Boya üretim tesislerinde 31 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir karara kadar u¨retime ara verildiğini duyurmuştu. Polisan Kansai Boya, boya pazarındaki artan talep doğrultusunda, Dilovası tesisinde, 17.05.2020 itibarıyla üretime, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, tam zamanlı olarak başlamıştır.
• SAFKR – Şirket, 30 adet Trolleybus için; 30 adet Yolcu Salonu Kliması ve 30 adet Sürücü Kabin Klimalarını kapsayan 205.000 Euro bedelli bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sipariş alınmıştır. Teslimatlar 5 ay içerisinde tamamlanacaktır.
• SANFM – 10.04.2020 ve 21.04.2020 tarihli açıklamada belirtmiş olduğu koruyucu elbise kumaşına ilişkin üretim numunesi müşteri tarafından onaylanmış olup üretim ve sevkiyatlara başlanmıştır.
• SAYAS – COVID-19 Salgınına İlişkin Olarak Beşinci Güncelleme KAP’ta paylaşılmıştır
• TUCLK – Şirket, Finans, İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Lojistik, ve Üretim bölümleri için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvuru, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda 223 çalışan için; 06.04.2020 tarihinden başlamak ve 30.06.2020 tarihinde sona ermek üzere, uygun görüldüğü şirkete bildirilmiştir.
VAKBN – Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 19 Mayıs 2020 tarihinde VakıfBank’ın uzun vadeli yabancı para notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü ise durağandan negatife revize etmiştir.
VAKBN – Bankaca ihraç edilen 1.405.622.489,960 TL nominal değerdeki paylar, 1 TL nominal değerli pay için 4,98 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 7.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 20.05.2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu’na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.
• VERVY – Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde Vera Varlık Yönetim A.Ş’nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş’ye devri ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na yapmış olduğu müracaat Kurulu’un 14.05.2020 tarih 9023 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
YKBNK – Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B+ ve görünümünü Negatif olarak teyit etmiştir. Aynı zamanda, Fitch Ratings Banka’nın Destek Notu’nu 4’ten 5’e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni derecelendirme kriterleri kapsamında B’den B-‘ye revize etmiştir.
GEREL – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 940.669 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -7.378.591 TL)
AKSEN – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 74.390.951 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 50.917.330 TL)
• GEDZA – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 4.469.473 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 2.477.058 TL)
ARENA – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 12.243.645 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 5.380.572 TL)
• MAALT – Şirket’in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 4.024.902 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 5.288.937 TL)
THYAO – S&P, Türk Hava Yolları’nın kredi notunu teyit etti. (Kaynak: Foreks)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
ALKIM – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Haluk Kora tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP’ta yer almaktadır.
• ATAGY – ATA PORTFÖY YÖNETİMİ 15/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,50-3,56 fiyat aralığından 456556 adet alım işlemi, 528959 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 15/05/2020 tarihi itibariyle %19,77 sınırına ulaşmıştır.
• AVGYO – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP’ta yer almaktadır.
• AVTUR – METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 18.05.2020-20.05.2020 Tarihileri arasında Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş (AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,20-2,43 TL fiyat aralığından 750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 750.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş (AVTUR) sermayesindeki payları 20.05.2020 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
GENTS – Mehmet Ziya KAHRAMAN 15.05.2020 – 15.05.2020 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,25 – 2,25 TL fiyat aralığından 25.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15.05.2020 tarihi itibariyle %10,8 sınırına ulaşmıştır.
• GSDDE – Pay Geri Satışı ile ilgili KAP’ta yer alan bildirim
• GYHOL – Erhan TOPAÇ 18.05.2020 – 18.05.2020 tarihinde GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 27,5 – 27,5 TL fiyat aralığından 9.525 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
sermayesindeki payları/oy hakları 18.05.2020 tarihi itibariyle %86,29 sınırına ulaşmıştır.
• HATEK – Velit GAZEL 18.05.2020 – 18.05.2020 tarihinde HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,89 – 10,13 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 18.05.2020 tarihi itibariyle %8,2123 sınırına ulaşmıştır
• HUBVC – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersin Refik Pamuksüzer tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP’ta yer almaktadır.
• MEPET – AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 15.05.2020-20.05.2020 tarihleri arasında Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,00-2,09 TL fiyat aralığından 387.003-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 553.459-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 20.05.2020 tarihi itibariyle % 3,17 olmuştur.
• MTRYO – METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 18.05.2020-20.05.2020 Tarihleri arasında Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak 2,29-2,35 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) sermayesindeki payları 20.05.2020 tarihi itibariyle % 5,90 olmuştur.
• PRZMA – Metin KURU 15.05.2020 – 15.05.2020 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,73 – 3,8 TL fiyat aralığından 1.480.628 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 15.05.2020 tarihi itibariyle %15,74 sınırına ulaşmıştır
TUPRS – Lazard Asset Management LLC TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.’nin 350.000 adet hissesine ilişkin satış işlemi, 14 Mayıs 2020 tarihinde
şirket tarafından 82.97 TL tutarında gerçekleşmiştir. Bu işlem sonucunda TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.’ye ait hisseler% 5’in altına düşmüştür. Şu anda Lazard müşterileri adına 12.287.513 adet hisseye (% 4.91) sahiptir.