Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Çimento Sektö...

Çimento Sektöründe Hangi Hisseler Öne Çıkıyor? Çimento Sektör Raporu, Vakıf Yatırım

PAYLAŞ

Rapor-98Vakıf Yatırım Araştırma Departmanı tarafından hazırlanmış ayrıntılı çimento sektör raporudur. 29.04.2016

Büyümeye paralel seyir sürecek…

2016 yılı için sektör oyuncuları genelde 2015 yılına paralel bir yıl beklemekle birlikte biz, büyüme taraftarları arasında yer alıyoruz… Yıllar itibariyle dalgalanmalar yaşansa da uzun dönemde, çimento sektöründeki tüketim büyümesinin yurt içi gayrisafi milli hasıla artışına paralel gerçekleştiğini görmekteyiz.

2015 yılını 2014 yılına paralel bir tüketimle tamamlayan sektörde, özellikle 1Ç15’de sert geçen kış koşulları nedeniyle hacim bazında yıllık %20’yi (3,5 mn ton düzeyinde) aşan hacim daralması, 2Ç15’de %10 seviyelerine gerilemiş, yılın ikinci yarısında gelen toparlanma ile birlikte satış hacmi 2014 yılının çok az üzerinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl özellikle yıl içindeki iki seçimin de etkisiyle artan belirsizlik ve tüketici güveninde meydana gelen bozulmanın talep tarafını baskıladığı görülmüştür.

Bu yıl ilk çeyrekte olumlu hava koşullarına bağlı olarak, sektör yetkililerinin geçen yılın ilk çeyreğine göre %15-20 üzerinde gözledikleri hacim rakamlarına karşılık, yılın geneli ile ilgili büyüme beklentilerinde temkinli bir duruş sergilediklerini düşünüyoruz. Ancak, hem hacimde gözlenen bu artış, hem de Türkiye’nin en çok çimento tüketilen bölgesi olan Marmara’da (özellikle İstanbul’da Nisan ayı başındaki fiyat artışı) fiyatlardaki yükseliş, bizi iyimser tarafta olmaya zorlamaktadır.

İlk bakışta 2015 yılının özellikle ikinci yarısında gelen talebin yüksek baz yıl etkisi yarattığı düşünülse de, geçen yılın kendine özgü gündem maddelerinin bu yıl olmaması, baz etkisinin kaybolmasında ve sektördeki büyümenin gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine yaklaşmasında etkili olacağını düşünüyoruz. İlk çeyrek verileri yılın geneli için gösterge olmamakla birlikte yılın kalanında 2015 yılından daha kötü veriler gelmedikçe, büyüme yönündeki görüşümüz sürecektir. Dolayısıyla da önümüzdeki 3 yıllık dönemde sektörde gayrisafi yurt içi büyüme beklentilerimize paralel %4,5 oranında bir büyüme beklentimiz bulunmaktadır. Sektörde fiyat artışlarının da devam ettiğini gözlemlediğimiz ve maliyet tarafında geçen yıla göre şirketlerin maliyetlerini artırıcı çok önemli değişim beklemediğimiz için 2016 genelinde de iyimser beklentilerimiz devam edecektir.

  • Akçansa – 16,80 TL hisse fiyat hedefi, %18 yükselme potansiyeli ve “AL” önerisi ile izleme listesine eklediğimiz Akçansa, tüketimin en yoğun olduğu bölgede konumlanmıştır. Türkiye için önemli 3. Köprü, köprünün bağlantı yolları, Çanakkale Köprü projesi, kentsel dönüşüm projeleri, tüneller, viyadükler vb. birçok projenin merkezinde yer almasının şirkete önümüzdeki dönemlerde de avantaj sağlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. AYRINTILI AKÇANSA ŞİRKET RAPORU İÇİN TIKLAYIN
  • Çimsa – 19,22 TL hisse fiyat hedefi, %19 yükselme potansiyeli ve “AL” önerisi ile izleme listesine eklediğimiz Çimsa, dünya beyaz çimento üreticileri arasında ilk üç isim arasında yer almaktadır. Beyaz çimento fiyat bakımından gri çimentonun neredeyse 2 katı seviyesinde ve daha karlı bir ürün olmakla birlikte yurt içi pazarda tüketim hacmi, gri çimento ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür. İhracat tarafında ise gri çimento ihracat fiyatları 42 $ seviyelerinde yer alırken, beyaz çimentoda 92 $ seviyesindedir. Çimsa, %51 bağlı ortaklığı Afyon Çimento’nun gri klinker kapasitesini 3’e katlayacak olan yatırımı 2016 yılı son çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedeflemekte. Aynı zamanda, Niğde fabrikasında da 2017 yılı başında devreye girmesi beklenen kapasite artışı yatırımını sürdürüyor. Beyaz çimento tarafındaki konumunu sağlamlaştırmak adına Eskişehir Fabrikası’na da 2017 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak düzenlemeleri yürütmekte.
  • Bolu Çimento – 8,84 TL hisse fiyat hedefi, %30 yükselme potansiyeli ve “AL” önerisi ile izleme listesine eklediğimiz Bolu Çimento satışlarının neredeyse tamamını yurt içine gerçekleştirmektedir. Temmuz 2015’de Ankara’daki yeni yatırımını devreye alan şirket bu yatırımı ile yıllık 2,5 mn ton klinker, 5,5 mn ton çimento üretim kapasitesine ulaştı. İhracat tarafı nispeten sınırlı olsa da, şirketin önümüzdeki yıllarda önemli bir yatırımının olmaması, yıllık ortalama 10 mn TL gibi nispeten düşük sayılabilecek bir düzeyde yenileme ve diğer yatırım harcaması gerçekleştirmesi ve temettü tarafında önümüzdeki yıllarda dağıtılabilir karının %90’ını dağıtacağı beklentimizle Bolu Çimento, sektörde beğendiğimiz şirketlerden birisi.
  • image003

Türkiye’de Çimento Sektörü

Kısaca Çimento Sektörü…

2015 yılsonu itibariyle Türkiye klinker üretim kapasitesi 76,5 mn ton seviyesindedir…

Türkiye’nin toplam klinker kapasitesi, 2015 yılsonu itibariyle Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği rakamlarına göre 76,5 mn ton, çimento üretim kapasitesi ise 126 mn ton seviyesindedir. Türkiye, çimento üretimi konusunda Avrupa’da lider, dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Bölgeler itibariyle 33 mn ton üretim kapasitesiyle en yüksek klinker üretim kapasitesine sahip olan, Akdeniz Bölgesi’ni 29 mn ton üretim kapasitesiyle Marmara Bölgesi, 17,7 mn ton kapasitesiyle İç Anadolu bölgesi ve 15 mn ton kapasitesiyle Karadeniz Bölgesi takip etmektedir. Geri kalan bölgeler ise yaklaşık 10 mn ton seviyesinde kapasiteye sahiptirler.

Grafik 1 – Bölgelere göre kapasite (mn ton)

image006

En yüksek tüketim Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmekte…

Kapasite bakımından ikinci sırada yer almasına karşın çimento tüketiminin en yoğun gerçekleştiği bölge Marmara Bölgesi’dir. 2015 yılsonu rakamlarına göre bölge tüketimi 16,5 mn ton seviyesindedir. Bu bölgeyi ise 12 mn ton ile Akdeniz Bölgesi ve 11 mn ton ile İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. Özellikle Türkiye’nin en büyük projelerinin Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi bölge tüketim seviyesinin yıllar itibariyle 1. sırada yer almasında ve kalmasında etkilidir.

Grafik 2 – Bölgelere göre tüketim (mn ton)

image007Türkiye’nin toplam tüketiminin 2015 yılı sonu itibariyle 65 mn ton seviyesinde olduğu hesaplanmaktadır…

Sektör oyuncularına göre 2016 yılında toplam tüketimin 2015 yılına paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevsimselliğin ön planda olduğu tüketim tarafında, kış şartlarına bağlı olarak dalgalanmalar görülmekle birlikte, çimento sektörünün büyümesi yıllar itibariyle bakıldığında gayrisafi yurt içi büyüme rakamlarına paralel gerçekleşmektedir. Akçansa’nın tahminlerine göre 2015 yılında 827 kg olan kişibaşı tüketimin 2016 yılında 830 kg seviyesine ulaşması beklenmektedir. Sektörün önümüzdeki yıllardaki hedefi ise kişi başı 1.000 kg seviyelerine ulaşmaktır.

Grafik 3 – Çimento sektörü büyümesi – GSYH(%)

image010

İhracat tarafında son yıllarda tempo kaybı görülmektedir…

Geçmiş yıllarda sektör oyuncuları yurt içi tüketimde gerileme gözlenen dönemlerde mevcut kapasiteyi ihracata yöneltmişlerdir. 2009 yılında 20 mn ton seviyesine kadar ulaşan ihracat rakamları, bu dönem sonrasında kademe kademe azalarak, artan iç tüketimle birlikte gerileme kaydetmiştir. Üreticiler birliğinin rakamlarına göre ihraç edilen klinker ve çimento miktarı, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yaklaşık 11 mn ton seviyesinde seyretmektedir. Sürekli yenilenmekle birlikte son dönemde Kuzey ve Batı Afrika, Suriye ve ABD yeni ihracat rotaları olarak ön plandadır.

Grafik 4 – İhracat pazarları (ton)

 

image012image013Grafik 5 – Yurt çapında çimento tesisleri

image014

Türkiye Çimento sektöründe 21 oyuncu bulunmaktadır…

Sektörde 52’si entegre tesis, 18’i ise öğütme tesisi olmak üzere toplam 70 tesis faaliyet göstermektedir. OYAK Çimento Grubu, Sabancı Çimento Grubu ve Limak Grubu’nun başı çektiği en büyük 3 oyuncu, Türkiye klinker kapasitesinin yaklaşık %40’ını elinde bulundurmaktadır. Geri kalan yerli ve yabancı oyuncular ise kalan %60 kapasiteyi paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla da sektör oldukça bölünmüş bir pazar yapısına sahiptir. Sektördeki ana yabancı oyuncular ise Vicat, Cementir ve Votorantim’dir.

image016

Fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir…

Takip listemize aldığımız şirketler itibariyle baktığımızda en yüksek fabrika çıkışı fiyatlarının 150 TL/ton ile Marmara Bölgesi’nde, en düşük fiyatların ise yaklaşık 115 TL/ton ile Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığını söyleyebiliriz. Atıl kapasite ve ihracat olanaklarını fiyatlar üzerinde etki eden önemli unsurlar olarak sayılabilir. Aynı zamanda ürün içeriğine ve özelliklerine göre de fiyatlamalarda farklılık gözlenmektedir. Önümüzdeki dönemlerde ortalama olarak yıllık enflasyon düzeyinde fiyat artışları öngörüyoruz. Bununla birlikte, 2009-2015 yılı aralığında gri çimento fiyatlarında ortalama yıllık artış oranının TL bazında %8,9 olarak gerçekleştiğini hatırlatalım.

Çimento maliyetlerinin yaklaşık %50-60’ı yakıt ve elektrik giderlerinden oluşmaktadır…

Geri kalan maliyet kalemleri ise işcilik, hammadde, amortisman ve diğer giderler olarak bölümlenmekte. Yakıt maliyetleri kömür ve petrokok olarak baktığımızda $ bazında olup, diğer maliyet kalemleri ise TL bazındadır. Şirketler elektrik giderlerini de yaptıkları tüketici anlaşmalarıyla yıl bazında sabitleyebilmekte, yıl içindeki fiyat artışlarından korunabilmektedirler.

Grafik 7 – Sektör Maliyet Yapısı

image019

Kapasitelere göre şirketlerin karşılaştırması

image020