Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Alkim Alkali ...

Alkim Alkali Kimya Şirket Raporu, Şeker Yatırım

PAYLAŞ

alkim-02Alkim Kimya; Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’nın en büyük, küresel olarak 6. büyük sodyum sülfat üreticisi konumundadır. Şirketin en önemli üretimi olan Sodyum Sülfat, en yoğun şekilde deterjan üretiminde olmak üzere, kimya, kağıt, cam ve tekstil sanayilerinde kullanılmaktadır. Şirket mevcut sodyum sülfat üretimini, Konya-Cihanbeyli, Afyonkarahisar-Dazkırı’da ve Ankara-Çayırhan’da bulunan tesislerinde sürdürmektedir.

Şirketin yıllık sodyum sülfat üretim kapasitesi 410 bin ton seviyesindedir. Alkim, sodyum sülfatın yanı sıra tuz, magnezyum klorür ve leonit üretiminde de bulunmaktadır. Tekstil sektöründe kullanılan ham tuzun yanı sıra, sofra tuzu ve sanayide kullanılan tuz üretiminde de bulunan şirket, karayollarında buz çözücü olarak kullanılan Magnezyum klorür, küçük bir kapasiteyle de olsa ülkemizde ithalat yoluyla temin edilen Leonit gübre üretim faaliyetini de sürdürmektedir. Şirket Cihanbeyli ve Koralkim tesislerinde hammadde teminini Acıgöl, Bolluk ve Tersakan göllerinden sağlarken, Çayırhan tesisindeki glauberit madeninde yeraltı solüsyon madenciliği yapmaktadır. Şirket özellikle göllere yakın tesislerde gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, mevsimsel etkilerden dolayı üretimde dalgalanmalar yaşamaktadır. Şirket, Çayırhan tesisindeki kapasite artışı ile bunun önüne geçmeyi hedeflemektedir.

İç tüketime bağlı olarak üretimin yaklaşık %20’si ihraç edilmektedir – Şirketin ana ürünü olan Sodyum sülfat %69 oranında deterjan üreticileri tarafından kullanılırken, %9 kimya, %8 cam, %4 tekstil, %4 kağıt ve %6 diğer sektörler tarafından tüketilmektedir. Dolayısıyla Şirket’in müşterileri arasında deterjan üreticileri olan Unilever, TürkHenkel, Procter&Gamble, Hayat Kimya, ABC yer alırken, dış pazarda ise; Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan ve Mısır’daki cam, kâğıt ve deterjan fabrikaları müşteriler arasında yer almaktadır.

Çayırhan’da kapasite artırım yatırımları sürmektedir- Şirket, Çayırhan sodyum sülfat üretim tesislerinde yıllık üretim kapasitesinin %40 artışla 150 bin tondan 210 bin tona çıkarılmasına yönelik olarak 2015 yılının ikinci çeyreğinde başladığı yatırım çalışmalarını 2016 yılının son çeyreğinde bitirmeyi hedeflemektedir. Yeni kapasite artışının 2017’den itibaren gerek operasyonel gerekse finansal sonuçlara olumlu yansıması beklenmektedir. Şirket, 2016 yılının ilk yarısında 17,4mn TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır.

2017 yılında Potasyum-Sülfat Yatırımına başlama kararı alınabilir – Alkim Kimya, bir süredir KoralkimAfyon tesislerinde gerçekleştirilecek bir potasyum sülfat gübre tesisi yatırımı için AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir. AR-GE çalışmaları neticesinde olumlu sonuç alınması durumunda potasyum sülfat üretim yatırımı yapılabileceği ve söz konusu yatırımların 2017 yılında başlanabileceği ifade edilmektedir.

Ülkemizde ve yakın coğrafyada potasyum sülfat üretiminin olmayışı ve ülke ihtiyacı olan tüm potasyum sülfatın ithal edilmesi nedeniyle ürün stratejik bir öneme sahiptir. Diğer yandan potasyum sülfat üretiminde temel hammaddelerden olan sodyum sülfatın da Alkim tarafından üretilebiliyor olması muhtemel bir yatırımının karlılığını da ortaya koymaktadır. Şirket ilk fizibilite çalışmalarına göre yaklaşık 20 milyon dolar tutarında bir yatırım harcaması ile 100 bin tonluk bir üretim tesisi kurmayı planlamaktadır.

Şirket global sodyum Sülfat fiyatlarında artış bekliyor

Son dönemde emtia fiyatlarında yaşanan sert fiyat düşüşlerine karşın sodyum sülfat fiyatlarında göreceli olarak sınırlı geri çekilmeler görülmüştür. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, 2015 yılında 132 USD/ton seviyesinden gerçekleşen global sodyum sülfat fiyatları 2016 yılında %8 düşüşle 121 USD/tona seviyesine gerilemiştir. Çin’de artan deterjan tüketimi ile deterjanlarda kullanılan sodyum sülfat oranının artış göstermesi global sodyum sülfat fiyatlarının düşüşünü sınırlamıştır.

alkm-skr-yat-g1-silmeSektörde sodyum sülfat fiyatlarında geleceğe yönelik olarak bugünkü koşulların gerisine düşmeyeceği beklentisi ve hatta sektörde olağanüstü gelişmeler olmadığı takdirde fiyatların bir miktar yukarı yönlü hareket edebileceği beklentisi hakimdir. Bu bağlamda Şirket, 2017 ve 2018 yılında sodyum sülfat fiyatlarının hafif bir artışla 2017 yılında 124 USD/ton ve 2018 yılında ise 127 USD/ton seviyesinde yükselmesini öngörmektedir.

Sektörde sodyum sülfat fiyatlarında geleceğe yönelik olarak bugünkü koşulların gerisine düşmeyeceği beklentisi ve hatta sektörde olağanüstü gelişmeler olmadığı takdirde fiyatların bir miktar yukarı yönlü hareket edebileceği beklentisi hakimdir. Bu bağlamda Şirket, 2017 ve 2018 yılında sodyum sülfat fiyatlarının hafif bir artışla 2017 yılında 124 USD/ton ve 2018 yılında ise 127 USD/ton seviyesinde yükselmesini öngörmektedir.

Şirket, Alkim Kağıt ile kağıt sektöründe de faaliyet göstermektedir

Alkim Kimya %80 iştiraki olan ve payları BİST’te işlem gören Alkim Kağıt ile kağıt sektöründe de faaliyet göstermektedir. Alkim Kağıt, matbaa, yazı‐baskı ve ofis kağıtları alanında Türkiye’nin önemli bir üreticisi konumundadır. Alkim Kağıt, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde 79.440 m2’lik bir alan üzerine kurulan birinci hamur yazı tabı – kuşe kağıt tesislerinde faaliyet göstermektedir. Kağıt gelirleri, Alkim Kimya’nın konsolide gelirlerinin 1Y16 itibariyle %59’unu oluşturmaktadır.

Alkim Kimya, 24.03.2016 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul’da alınan karar gereği iştiraki olan Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş.’deki hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermiş, ancak bugün itibariyle söz konusu hisselerin satışı henüz gerçekleşmemiştir.

Finansal Analiz

Şirket’in miktar bazında toplam sodyum sülfat satışları 1Y16’da yıllık bazda %25 artışla 158.3 bin ton seviyesine yükselirken, toplam tuz satışı da (üretimden satış) 2015 yılının aynı dönemine göre %67 oranında artış göstererek 75,2 bin ton seviyelerine ulaşmıştır. Öte yandan 1Y16’da leonit satışı yıllık bazda %32 oranında artışla 836 ton seviyesine, magnezyım klorür satışı da %17 oranında artışla 2,3bn ton seviyesine çıkmıştır.

2016 yılsonu için Şirket 320 bin ton sodyum sülfat üretimine karşılık 315 bin ton seviyesinde sodyum sülfat satışı hedeflemektedir.

Düşen fiyatlara karşın miktar bazında artan satışlar Şirket’in net satış gelirlerini pozitif etkilemiştir. Şirket’in net satış gelirleri 1Y16’da yıllık bazda %17.5 artışla 150 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tüm Tesisler Üretimden Satış (ton)

1Y15

1Y16

Değişim

Standart+Granül Tip Sodyum Sülfat

126.416

158.301

25,2%

Ham Tuz

16.269

31.598

94,2%

Yıkanmış Ham Tuz

10.785

24.896

130,8%

Kurutulmuş Tuz

2.861

3.165

10,6%

Rafine Tuz

15.011

15.473

3,1%

Toplam Tuz Satışları

44.926

75.132

67,2%

Magnezyum Klorür

2.006

2.362

17,7%

Leonit

632

836

32,3%

Kaynak:Şirket

Şirket 1Y16 itibariyle toplam konsolide satış gelirlerinin %59’luk kısmını kağıt satışlarından elde ederken geri kalan kısmını kimyevi ürünlerin satışlarından elde etmiştir.

Artan net satış gelirleri ve düşen maliyetler Şirket’in 2016 yılının ilk yarısında FAVÖK rakamını ve marjlarını pozitif etkilemiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı 1Y16’da yıllık bazda %35 artışla 33mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Alkim’in 1Y15’te %24.7 ve %19.0 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 1Y16 itibariyle sırasıyla %28.4 ve %21.8 seviyesine yükselmiştir.

Milyon TL

1Y15

1Y16

Yıllık

2Ç15

2Ç16

Yıllık

1Ç16

Çeyreklik

Satış Gelirleri

128

150

17,5%

63

75

17,8%

75

-0,7%

Kimyevi Ürünler

54

62

14,4%

27

30

10,4%

32

-8,3%

Kağıt

73

88

19,9%

36

45

24,2%

43

6,1%

Brüt Kar

32

43

34,9%

19

23

19,8%

20

17,3%

Brüt Kar Marjı

24,7%

28,4%

 

30,3%

30,8%

 

26,0%

 

Operasyonel Kar

16

25

56,7%

11

14

26,6%

11

37,2%

Operasyonel Kar Marjı

12,5%

16,6%

 

18,0%

19,3%

 

14,0%

 

FAVÖK

24

33

34,8%

15

18

18,3%

15

24,4%

FAVÖK Marjı

19,0%

21,8%

 

24,1%

24,2%

 

19,3%

 

Net Kar

14

21

54,4%

9

13

36,2%

9

47,4%

Net Kar Marjı

10,8%

14,2%

 

14,7%

17,0%

 

11,5%

 

 

Artan net satış geliri ve FAVÖK rakamı sayesinde Alkim, 1Y16’da net kar rakamını 1Y15’e göre %54 artırarak 21 mn TL seviyesine yükseltmiştir.

Şirketin 1Y16 itibarı ile 26.7 mn TL kısa ve 18.7 mn TL uzun olmak üzere toplam 45.5 mn TL banka borcu bulunmaktadır (1Y2015: toplam 38.5 mn TL), bu borcun tamamına yakını yabancı para olup %30 dolar bazlı, %70 ise Euro bazlı banka kredilerinden oluşmaktadır. Aynı dönem itibarı ile şirketin 26.3 mn TL nakdi bulunmakta olup bu nakdin 14.3 mn TL’si yabancı para mevduatlardan oluşmaktadır.

Bu bağlamda şirketin 1Y15’teki 18.2 mn TL olan net nakit pozisyonu, yeni yatırım ve temettü ödemeleri sonrası 1Y16’da 14.8 mn TL net borca dönüştüğü görülmektedir.

Alkim payları 2016 başından bu yana BİST’e göre %19 relatif getiri kazandı

Hatırlanacağı üzere, Alkim’in ana ortağı Kora Ailesi %68 paylarının satışı için 2014 yılında yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarla iki yılı aşkın süren görüşmeler sürdürmüş fakat sonrasında Aralık 2014’te satış sürecinin iptal olduğunu açıklamışlardı. Bu açıklama sonrası Şirket payları kısa süreli satış baskısıyla karşılaşsa da sonrasında tekrar toparlanmaya geçmiştir. Özellikle Çayırhan’da kapasite artışı ile büyüme potansiyeli ve yeni yatırım planları Şirket pay fiyatının tekrar toparlanmasını sağlamıştır. Alkim Kimya halihazırda 2.07x PD/DD ve 7.27x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. BIST Kimya sektörü ise 1.52x PD/DD ve 6.45x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Temettü Politikası

Halka arz olduğu 2000 yılından bugüne kadar Alkim Kimya her yıl ortaklarına düzenli temettü ödemiştir. Son dört yılın ortalama temettü verimi ise %2.9’dur.

Bilanço ve Gelir Tablosu

BİLANÇO (TL Mn)

2013

2014

2015

 

1Y15

1Y16

%Değ

Maddi Duran Varlıklar

131,2

118,9

109,6

 

111,8

119,4

6,8

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

1,3

1,2

1,1

 

1,1

1,1

(1,4)

Diğer Uzun Vadeli Kıymetler

1,5

3,0

7,8

 

3,4

7,2

111,3

Ticari Alacaklar

67,0

42,2

40,1

 

64,8

64,9

0,2

Hazır Değerler

31,5

26,4

52,9

 

14,2

26,3

85,9

Diğer Kısa Vadeli Varlıklar

41,4

55,6

69,3

 

74,6

75,3

1,0

Toplam Aktifler

273,8

247,3

280,8

 

269,9

294,3

9,0

Uzun Vadeli Borçlar

16,9

3,5

9,2

 

11,0

18,7

69,9

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

6,2

4,8

5,4

 

4,6

6,6

43,5

Kısa Vadeli Borçlar

45,5

27,5

33,4

 

33,4

32,1

(4,0)

Ticari Yükümlülükler

16,2

15,6

20,0

 

25,1

19,7

(21,5)

Toplam Yükümlülükler

84,7

51,4

68,0

 

74,2

77,2

4,0

Toplam Özsermaye

189,1

195,9

212,8

 

195,7

217,1

10,9

Toplam Pasifler

273,8

247,3

280,8

 

269,9

294,3

9,0

GELİR TABLOSU (TL Mn)

2013

2014

2015

 

1Y15

1Y16

%Değ

 

Net Satışlar

226,9

246,2

262,1

 

127,5

149,9

17,5

SMM

172,1

178,6

195,5

 

96,0

107,3

11,8

Brüt Kar

54,8

68,1

66,6

 

31,5

42,5

34,9

Faaliyet Giderleri

32,4

31,7

32,6

 

15,6

17,6

12,7

Net Esas Faaliyet Karı/(Zararı)

22,4

36,4

34,1

 

15,9

24,9

56,7

Net Diğer Gelir/Gid.

8,0

(14,6)

(2,2)

 

(6,7)

1,1

A.D.

Finansman Gelir/(Gid.)

(9,5)

(3,1)

(4,6)

 

(1,4)

(0,1)

89,7

Vergi Öncesi Kar

21,7

22,2

36,6

 

16,6

25,9

56,1

Vergi

4,2

3,0

4,0

 

1,6

3,0

90,2

Net Kar(Zarar)

16,6

20,5

30,5

 

13,8

21,3

54,4

FİNANSAL ORANLAR

2013

2014

2015

1Y15

1Y16

Özsermaye Karlılığı

9,2%

9,8%

15,3%

7,3%

18,6%

Aktif Karlılığı

6,4%

7,7%

11,6%

5,3%

13,8%

Brüt Kar Marjı

24,2%

27,7%

25,4%

24,7%

28,4%

Net Kar Marjı

7,3%

8,3%

11,7%

10,8%

14,2%

FAVÖK Marjı

16,6%

20,8%

19,1%

19,0%

21,8%

U.V. Borçlar/Özsermaye

8,9%

1,8%

4,3%

5,6%

8,6

 

Hisse hızlı bir düzeltme yaptıktan sonra tekrardan yükselebilir,ALKIM hisse teknik analizi

PAYLAŞ