Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları Demir-Çelik S...

Demir-Çelik Sektörüne AB’den Kota Darbesi

AB Çelik Kotalarını Onayladı

17.01.2019 – AB dün çelik ürünleri ithalatına yeni kotaları onayladı. Özellikle inşaat çeliğine sert kotalar getirildi. Yeni kotalar Türkiye’den ithal edilen inşaat çeliğinde yıllık %60’dan fazla küçülmeye işaret ediyor. Temmuz 2018’de uygulanan kotalar sona eriyor ve bu yeni sert kotalar Şubatta devreye girip Temmuz 2021’e kadar sürecek.

Ak Yatırım : Kardemir, Erdemir ve İsdemir inşaat çeliği üreticileri ancak toplam satışlar içinde ihracatın payı Kardemir de %10 ve Erdemir’de %25. Fakat İsdemir ve Kardemir hem inşaat çeliği hem inşaat çeliği üretmek için ara mamulü yerli bir çok üretici ve tüccara satıyor. Haberin bu hisselere etkisini olumsuz yorumluyoruz. Ayrıca Erdemir, İsdemir’i konsolide ettiği için bu hisseleri çin de olumsuz

Oyak Yatırım: AB, çelik ithalatına uygulanacak olan ve 3 yıl boyunca geçerli olacak kotaları onayladı. Buna göre ülke bazlı ve çeyreksel bazda hesaplanacak olan yeni kota uygulaması Temmuz, 2021’e kadar geçerli olacak.

ABD tarafından uygulanan ek gümrük vergisi ardından AB yerli çelik üreticileri için oldukça önemli hale gelmiştir. Daha önce çelik ihracatında %35 paya sahip olan AB’nin payı 2018 yılında %50 seviyesine yükselmiştir.

2018 yılında yerli üreticiler bahsi geçen kotanın dolmamış olmasından dolayı AB’ye yaptıkları çelik ürünleri ihracatlarında ilave %25 gümrük vergisi maliyeti ile karşılaşmadılar. Ancak AB tarafından alınacak herhangi bir ülke bazlı kota kararı, yerli çelik üreticileri (EREGL, ISDMR ve KRDMD) için olumsuz olacaktır.

Erdemir Grubu’nun AB’ye satışları toplam satışlarının %14’ünü oluşturmaktadır. Kardemir doğrudan Avrupa Birliği’ne ihracat yapmamaktadır ancak ihracatçı birçok üreticiye ara ürün sağlamaktadır. İlave korumacılık önlemleri yurtiçi pazarda fiyat baskısını arttırabilir.

AB, mevcut taslağa göre Türkiye’ye özellikle inşaat çeliğinde sert kısıtlamalar öngörüyor

16.01.2019 – Medyada çıkan haberlere göre iç pazarını korumak amacıyla 2018 Temmuz ayında çelik ithalatına geçici kotalar getiren AB, bu kotaların sürelerinin dolması ile çelik ürünlerinin ithalatında uygulanacak yeni kotaları bugün oyluyor.

Ülke bazlı ve çeyreksel bazda kota uygulaması, ya da bazı ürünlerin kapsam dışında bırakılabilmesi gündemde. ABD tarafından uygulanan ek gümrük vergisi ardından AB yerli çelik üreticileri için oldukça önemli hale gelmiştir. 

Avrupa Çelik Birliği (Eurofer) verilerine göre, 2018 Kasım sonu itibarıyla AB Türkiye’den 797 bin ton inşaat çeliği ithal etti. Bu tutar 2017’nin aynı döneminde 400 bin ton olmuştu. Buna göre AB’nin Türkiye’den yaptığı inşaat çeliği ithalatı geçen yıl ilk 11 ayda yüzde 99 artış gösterdi. Türkiye AB’nin inşaat çeliği ithalatında ilk sırada yer aldı. AB’nin yeni kota uygulaması, üç yıllık bir süre için geçerli olacak ve Temmuz 2021’de sona erecek. Kotalar üç fazda uygulanacak. Buna göre ilk faz Şubat-Haziran 2019 dönemini, diğer iki faz ise Temmuz 2019-Haziran 2020 ile Temmuz 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayacak.

Bugün oylanacak olan taslak metin, Türkiye’nin AB’ye yapacağı inşaat çeliği ihracatı için Şubat ayı başından Haziran sonuna kadar 289,119 ton kota öngörülüyor. Türkiye’ye ikinci fazda 301,538 ton, üçüncü fazda da 316,614 tonluk inşaat çeliği kotası ayrılıyor. Bu kotaların aşılması halinde ithal edilecek ürünlere yüzde 25 ilave vergi uygulanacak.

Deniz Yatırım: Türkiye’nin 2018 yılı içinde AB’ye yaptığı inşaat çeliği ihracatının 797 bin tonun üstünde olduğu düşünülürse bu kotalar geçen yıl yapılan ihracatın %40’ına denk geliyor. Eğer taslak bu şekilde geçerse AB’nin Türkiye’den inşaat çeliği ithalatının azalacağını ve bunun inşaat çeliği üreticisi olan KRDM ve ISDMR için olumsuz etki yaratacağını düşünüyoruz.

İş Yatırım: İhracat Ereğli’nin EREGL satışlarının %19’unu oluşturuyor ve AB toplam ihracat satış hacminde %80’lik bir paya sahip. Söz konusu kotalar Temmuz ayından beri devam ettiği için haberin olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

 

Demir-Çelik’te Koruma Önlemleri Resmi Gazete’de

02.10.2019 – Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre demir ve çelik ithalatında geçici olarak koruma tedbiri alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 200 gün süreyle ithal edilen demir ve çelik ürünlerine yüzde 25 ek vergi uygulanacak. Buna göre, “yassı mamuller”, “çubuklar, teller ve profiller”, “demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri”, “boru ve içi boş profiller” ile “paslanmaz çelikler”de 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu ürünlerde, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına da karar verildi.

Demir-Çelik Koruma Önlemleri Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

İthal çeliğe geçicici bir süre için ek %25 gümrük vergisi uygulayacak Hükümet, uzun çelik ürünleri, çelik ve demir borular, paslanmaz çelik ürünler ve demiryolu ekipmanları dahil olmak üzere bazı çelik ürünlerine % 25 ek ithalat vergisi getirdi. Ek tarifeler 200 günlük bir süre için yürürlükte olacak ve gelişmekte olan ülkelerden ithalatlar hariç tutulacak. Yeni tarifeler 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kurum ve uzmanların uygulamaya alınan önlemler ile ilgili yorumları şu şekilde oldu:

Vakıf Yatırım: Yerli üretimi destekleyici söz konusu önlemi Erdemir ve Kardemir başta olmak üzere sektör hisseleri açısından destekleyici bulmakla birlikte, daha önce açıklanmış olması nedeniyle etkisinin ‘nötr’ olmasını bekliyoruz.

Oyak Yatırım: İthalatta korunma önlemleri kapsamında yassı mamuller, kangal, filmaşin, tel, boru ve profiler, paslanmaz çelikler, demiryolu hattını içeren bazı çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici %25 ek gümrük vergisi uygulanması kararına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayınlandı. Hindistan, Brezilya, Irak, İran gibi gelişmekte olan ülkeler için tarife kontenjanları oluşturulmuştur. Artan global korumacılık önlemlerini ve iç pazara potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi EREGL, ISDMR ve KRDMD için pozitif olarak yorumluyoruz.

Ak Yatırım Demir-çelik’te yeni tarifenin Ereğli Demir Çelik EREGL ve Kardemir KRDMD için hafif olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 

 

Bazı çelik ürünler üzerinde geçici koruma önlem kararı alındı

20.10.2018

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan anti-damping kapsamındaki Tebliğ’e göre yassı mamüller, uzun mamüller (çubuklar, teller ve profiller), boru ve içi boş profiller, paslanmaz çelikler, demiryolu ve tramvay hattı malzemelerinin ithalatında 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu bazı çelik ürünlerinin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vakıf Yatırım bu ürünlerin ithalatına ilişkin olarak daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından re’sen soruşturma açılmasına karar verilmişti. Dolayısıyla Erdemir EREGL ve Kardemir KRDMD başta olmak üzere yerli üreticiler için alınan ek mali yükümlülük kararını pozitif değerlendiridiklerini söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ithalatta korunma önlemleri kapsamında yassı ve uzun mamuller, boru ve profiler, paslanmaz çelikler, demiryolu hattını içeren bazı çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici %25 ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Oyak Yatırım konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Artan global korumacılık önlemlerini ve iç pazara potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak düzenlemeyi EREGL, ISDMR ve KRDMD için pozitif olarak yorumluyoruz.”

İş Yatırım ise aşağıdaki değerlendirmeye yer verdi:

“Resmi gazete çıkan habere göre yassı mamuller, uzun mamuller (Çubuklar, teller ve profiller), boru ve için boş profiller, paslanmaz çelikler ile demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri ithalatında geçici koruma önlemi kararı alındı. Buna göre söz konusu ürünler için 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınacak. Haberin etkisinin Erdemir, Kardemir, İsdemir, Borusan ve İzdemir gibi yerli üreticiler üzerinde olumlu olmasını bekliyoruz. AB Türkiye’nin çelik ithalatının %35’ini oluşturuyor.”

 

ABD’nin Çelik ve Aluminyuma Gümrük Vergisine Türkiye’den Karşılık Geldi

23.05.2018

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla %25 ve %10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamasının ardından, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerden karşı hamle geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, ABD’nin hamlesine karşılık DTÖ’ye bazı ürünlere vergi uygulayabileceğine dair bildirimde bulundu. Buna göre, Türkiye, ABD’den ithal ettiği 22 ürüne aynı toplam miktarda vergi uygulayacağını DTÖ’ye iletti.

bugün Ekonomi Bakanı Nihat zeybekci de konu ile ilgili açıklamada bulundu. Zeybekci:  “Türkiye’nin ABD’yle demir çelik ve alüminyum ticaretinde açık veriyoruz. Görüşlerimizi muhtelif imkanlar çerçevesinde muhataplarımıza ilettik. Muhatap olduğumuz ekstra gümrük vergisi tutarı kadar biz de ABD menşeli belirli ürünler için kullanacağımızı ilettik. dün de DTÖ nezdinde bildirimimizi yaptık. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağına ve aklı selimin galip geleceğine inanıyorum.” dedi.

Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği ürünlere uygulayacağı verginin, ABD’nin Türk çelik ürünlerine uygulayacağı %25 vergiye karşılık geldiği Zeybekci’nin sözlerinde de yer aldı. Böylelikle, eğer iki ülke anlaşmaya varamazsa, Türkiye bildirimde bulunduğu 22 ürünün Türkiye’ye ihracatından yaklaşık 260 mn $ gümrük vergisi alacak.

 

ABD Çelik ve Alüminyum İthalatı Vergileri İlgili Hisseleri Ne Kadar Etkileyecek?

09.03.2018

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada demir çelik ithalatına %25, alüminyuma %10 varabilecek gümrük tarifesi uygulayabileceklerini açıkladı. Bu açıklamalarla birlikte korumacı politika eğilimlerinin küresel çapta artabileceğine yönelik kaygılar baş gösterirken Avrupa ve Kanada’nın, olası vergi artırımlarına karşılık verilebileceğine yönelik açıklamaları, kaygıların haklılık payı olduğuna işaret etti.

Ak Yatırım Yorumu

ABD Başkanı Trump ithal çelik ürünlerine %25 ve ithal alüminyum ürünlerine %10 gümrük vergileri getiren yasayı dün imzaladı. Yeni vergilerden sırasıyla en çok etkilenecek olan ülkeler arasında Brezilya, Güney Kore, Rusya, Türkiye ve Japonya yer alıyor. Kanada ve Meksika ise yeni vergilerden muaf tutuldu. 2017 yılında ABD’nin çelik ithalatının %7’si Türkiye’den gelmişti. Araştırma kapsamımızda yer alan demir çelik hisseleri arasında vergi artışından olumsuz etkilenebilecekler arasında Borusan Boru yer alıyor. Şirketin ABD’ye çelik boru ihracatı mevcut. EREGL Ereğli Demir Çelik ve KRDMD Kardemir’e etkisinin ise daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu şirketlerin ihracatları, toplam satışlarının %1’i civarında ancak yerli haddehanelere ve tüccarlara satışlarının bir kısmı ABD’ye ihraç edildiğinden dolaylı olarak olumsuz etkilenmelerini bekliyoruz.

İş Yatırım Yorumu

Demir çelik ve alüminyum ABD’nin toplam dış ticaretinde %2’nin altında bir paya sahip. Konulacak gümrük vergisi otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler dışında önemli bir etki yaratmaz. Ancak Avrupa, Çin gibi büyük oyuncuların misilleme yapması bir dış ticaret savaşı başlatarak küresel büyümeyi yavaşlatabilir. ABD en son Bush döneminde bunu denemiş, gördüğü sert tepki sonrasında geri adım atmış ancak bu arada Wall Street’te sert bir gerileme görülmüştü.

ABD’ye demir çelik satışları Türkiye’nin ihracatında azımsanmayacak bir paya sahip. Ancak halka açık Erdemir ve Kardemir gibi oyuncuların ABD’ye satışları sınırlı. Bu şirketler için risk ABD pazarına mal satamayan oyuncuların dönüp Türkiye pazarına saldırıp kar marjlarını vurmaları olur.

Deniz Yatırım Yorumu

ABD çelik ve alüminyum için yeni gümrük vergileri açıkladı. Türk demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri üzerinde piyasanın habere negatif bir tepki göstermesi mümkün, fakat Erdemir’in EREGL ihracatı içinde Kuzey Amerika’nın payının şirket için önemsiz seviyede olması (şirketin toplam ihracatının satışlarına oranı %14, Kuzey Amerika’ya olan ihracat ise toplam ihracatın sadece %6’sını oluşturuyor), ve Kardemir’in KRDMD Kuzey Amerika’ya satışının bulunmuyor olması nedeniyle iki şirketin de yeni vergilerden etkilenmesini beklemiyoruz – şirketleri hisselerindeki olası gerilemelerin kısa süreli kalacağı kanaatindeyiz.

 

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüm ülkelere yüzde 25 oranında ithalat vergisi getirme kararının Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatına fazla olumsuz bir etkisi olmayacağını belirterek “Düzenleme resmi olarak imzalanmamış olmakla birlikte ABD’nin, yüzde 25’lik vergiyi tüm dünyaya uygulaması durumunda sektörümüzün ABD’ye ihracatı devam eder” dedi.

Namık Ekinci bu karardan en çok ABD’nin olumsuz etkileneceğini vurgulayarak, “ABD Ticaret Bakanı’nın 16 Şubat’ta Section 232 ile ilgili olarak 3 vergi seçeneğini içeren raporu basına açıklamasının ardından ABD iç piyasasındaki tüm çelik ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı. Örneğin ABD’de inşaat çeliği fiyatı 850 dolarlara kadar çıktı. Bu rakamın daha da yükselerek 900 doları aşması bekleniyor. ABD’nin Başkanı olarak Trump, yalnızca çelik sektörünün değil tüm yerli üreticilerin ve halkın menfaatlerini göz önünde tutmalıydı ancak halkının ve sanayicisinin zararına rağmen açık ara yerli çelik üreticilerinin tarafını tutmuştur. Bunun anlamı ise çelik kullanan sektörlerden, ABD’li yerli çelik üreticilerine kar transferi sağlamaktır. ABD’de çeliği hammadde olarak kullanan otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, inşaat ve bunun gibi sektörlerin müşterisi olan halk, fiyatların artmasından dolayı büyük zarar görecektir. ABD, böyle bir kararla kendi çelik sanayisine fayda sağlamayacak aksine orta vadede büyük zararlara yol açacaktır. ABD’deki yerli çelik sanayi eski teknoloji ile verimsiz çalışıyor. Ticareti dışarı kapatmak, rekabetçi olmak için çaba harcamamalarına yol açacaktır. Çalışmalarında daha da geriye gidecekler ve teknolojik yenilenmeye ayak diretecekler. Bu da çelik sanayisinin bir nevi rehavetinden kaynaklanacaktır” dedi.