Ana Sayfa Haberler Yeterli Önlem...

Yeterli Önlem Alınır ve Eğitim Verilirse Tüm İş Kazaları Önlenebilir

Yaklaşık 5 milyon adam-saatlik iş günü kayıpsız çalışma gerçekleştirmeyi başardıklarını belirten Philsa İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, “Yeterli önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi durumunda tüm iş kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda 4 milyon 900 bin adam-saatlik kayıpsız iş gününe imza atarak bu alandaki önemli kuruluşlardan biri olan Philsa İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, iş kazaları konusunda mükemmelliğe ulaşmanın yolunun insan kaynağı ve teknolojiye yatırım yapmaktan geçtiğini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle açıklama yapan Voegeli, 20 yıldan fazla süredir ülke ekonomisine katkı sağladıklarına değinerek, “Kuruluşumızdan bu güne kadar Türkiye’de faaliyet sürecimizde; yatırımlarımızı, ihracat hacmimizi ve kaliteli insan kaynağımızı artırırken, iş sağlığı ve güvenliği her zaman şirket olarak ilk odağımız oldu. Biz iş kazalarının tümünün yeterli önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi durumunda önlenebileceğine inanıyoruz” dedi.

ÇALIŞAN KATILIMI VE FARKINDALIĞIN GELİŞMESİ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ

İş sağlığı ve güvenliği konusunda şirket olarak önleyici yaklaşımı benimsediklerini ifade eden Voegeli, “Philsa, olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirmeye odaklandık. Bizim için öncelikten de öte, temel değerlerimizden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici yaklaşımı benimsiyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımıza yönelik çok kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. Çalışan katılımının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm aksiyonların en değerli öğesi olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızın farkındalıklarının sadece işyeri ile sınırlı kalmaması, iş dışındaki yaşamlarında da bu konuda bilinçli olmaları gerektiğine inanıyor, ‘güvenli yaşam’ bilincinin artması için çalışıyoruz” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları teşvik etmek için etkin şekilde kullanılan ‘Davranış Odaklı İş Güvenliği’ ve ‘İş Güvenliği Liderliği’ programları uyguladıklarını ve çalışanlara yönelik kapsamlı ve periyodik eğitimler düzenlediklerini anlatan Voegeli, “Bu eğitimlerin içerikleri arasında; ‘Davranış Odaklı İş Güvenliği’, ‘Yöneticiler İçin İş Güvenliği’, ‘İş Güvenliği Liderliği’, ‘İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı’, ‘Güvenli Sürüş Tekniği’, ‘Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Acil Durum Yönetimi’, ‘Etiketleme-Kilitleme Sistemi’, ‘Makine Güvenliği’, ‘Herkes için Ergonomi’, “Elektrik Güvenliği’ gibi konular buluyor. Üretim sahasındaki çalışanlarımızın eğitiminin yanı sıra ofis çalışanları için de ofis ergonomi programı ile sağlıklı yaşam çalışmalarını hayata geçirdik” diye konuştu.

Önümüzdeki döneme dair öncelikli hedefleri arasında, çalışanların kişisel farkındalık ve katılımlarını en üst seviyelere çıkarmak olduğunu dile getiren Voegeli, “Davranış odaklı iş güvenliği yaklaşımı ile her çalışanın, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğinden sorumlu bir iş sağlığı ve güvenliği lideri olarak gelişmesini sağlamak, en yüksek güvenlik standartlarına sahip üstün teknolojik donanımdaki ekipmanları şirkete kazandırmak ve iş güvenliğine yatırım yapmaya devam etmek kararındayız” dedi. İHA