Ana sayfa Haberler Yurtiçi Beyaz...

Yurtiçi Beyaz Eşya Satışları Kasım Ayında Azaldı

20.12.2019 – Kasım ayında beyaz eşya satışları Ekim ayına göre %4.65 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre %5 artış gösterdi. İhracat ise geçen yıla göre %10 geriledi. Yurtiçi satışlarda ilk 11 aylık dönemdeki gerileme %7.2 ile, yıl sonu tahminimiz olan %7’lik gerilemeye oldukça yaklaştı. İlk 11 aylık ihracat rakamları ise %1.3 oranında bir daralmaya işaret ediyor.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

 

20.11.2019 – Ekim’de beyaz eşya iç pazar satışları %20 arttı, İş Yatırım

Bugün açıklanan beyaz eşya verisine göre, yurtiçi beyaz eşya satışları (4 ana grup ürünleri – Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın) Ekim ayında %20 büyüme kaydederek yılın ilk on ayının satışlarını %8.3 düşüşle 4.9 milyona taşıdı. Ekim ayında beyaz eşya ihracatı ise %5 düşüş gösririken 10A19 ihracat rakamını %0.3 düşüşle 15.8 milyon adede taşıdı. Beyaz eşya üretimi ise ihracattaki gerilme ile Ekim ayında %4 düşüş kaydederken, Ocak-Ekim ayı üretim hacmini %2.7 düşüşle 20.6 milyon adede taşıdı. Beyaz eşya iç satışlarında yılın ilk on ayında gerçekleşen %8.3 düşüş piyasanın 2019 yılı için öngördüğü %15 daralmadan daha iyi bir beyaz eşya iç pazarına işaret ediyor. ARCLK, VESTL ve VESBE için olumlu.

 

Yurtiçi Beyaz Eşya Satışları Eylül Ayında Arttı

22.10.2019 -Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Eylül ayı beyaz eşya satış verilerini açıkladı. Yurtiçi beyaz eşya satışları Eylül ayında, yıllık bazda, %7 artış kaydetti. İhracat ise, yıllık bazda, %2 azalırken, ithalat ise %74 azaldı. Ocak-Eylül döneminde yurtiçi satışlar, yıllık bazda, %10 düşüşle 5,26 milyon adet olurken, ihracat ise, yıllık bazda %1 artış ile 15,9 milyon adet oldu. Yıllıklandırılmış bazda incelediğimizde, Eylül ayında yurtiçi satış daralması, yıllık bazda, %13 olurken, bu değer Ağustos ayı ise %17 idi.

Yurtiçi beyaz eşya satışları Eylül ayında yıllık bazda %7 arttı… Yurtiçi beyaz eşya satışları Eylül ayında düşük baz yılı etkisi nedeniyle yıllık bazda %7 arttarken, Ocak – Eylül dönemi iç satış hacmini %10 daralma ile 5.3 milyona taşıdı. Geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında uygulanan ÖTV indiriminin olumlu etkisi ile 4Ç18’deki güçlü baz yılı etkisi ile 4Ç19 beyaz eşya iç satışlarında yıllık bazda daralama öngörüyoruz. 2019 yılıda beyaz eşya iç satışlarında yıllık bazda %15 daralma tahminimizi koruyoruz. Beyaz eşya ihracatı ise Ocak – Eylül döneminde yıllık bazda %1 artış göstererek 15.9 milyona geriledi.

 

23.09.2019 – Beyaz eşya iç satışları Ağustos ayında %8 düştü. TURKSBED’in yayınladığı verilere göre, Ağustos ayında beyaz eşya, iç satışları %8 daralırken, ihracat hacmi yıllık bazda %3 arttı. Ağustos ayında üretim hacmi ise yıllık bazda %3 düştü. Yılın ilk sekiz ayında ise toplam iç satış hacmi %12 daralma ile 4.7 milyona gerilerken, ihracat hacmi %2 artışla 13.7 milyona yükseldi.

İş Yatırım, 2019 yılında beyaz eşya iç satışlarında %15 daralma öngördüğünü ve verilerin ARCLK, VESBE, VESTL için az olumsuz olduğunu not etti.

22.08.2019 – Temmuz ayında beyaz eşya satışları %31 daraldı… TURKBESD’in açıkladığı verilere göre, Haziran ayında ÖTV teşviğinin bitmesinden sonra yurtiçi beyaz eşya satışları %31 düşüşle 460 bin adete gerileyerek, Ocak-Temmuz dönemi satışlarını %12 daralma ile 3.4 milyon adede taşıdı.

İş Yatırım konuya dair değerlendirmesinde şu öngörülere yer verdi: “Temmuz ayında beyaz eşya ihracatı %1 artışla 1.55 milyon adede yükseldi (7A19: %1 büyüme). Sanayinin Temmuz ayında üretim hacmi ise %10 düşüşle 2.03 milyon adade gerilerken, yılın ilk yedi ayında toplam düşüş %2 olarak gerçekleşti. 2019 yılında yurtiçi beyaz eşya satışlarında %15 gerileme öngörüyoruz.”

Şeker Yatırım ise konuyu borsada işlem gören büyük beyaz eşya üreticileri açısından ele alarak şu yorumda bulundu:

Arçelik (ARCLK), Vestel Beyaz Eşya (VESBE) TURKBESD verilerine göre, Türkiye beyaz eşya pazarı satışları, Temmuz 2019’da, 4 ana üründe, 30 Haziran 2019’da sonlanan ÖTV indiriminin ve önceki aylara çekilen talebin etkisiyle yıllık %31 oranında azalarak yaklaşık olarak 460bin adet olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında beyaz eşya ihracatındaki artış da, global büyümedeki görece yavaşlamanın etkisiyle yavaşlayarak önceki yılın aynı ayına göre %1 artarken, üretim yıllık %10 oranında azalarak 2.0mn adet olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan veriler, her ne kadar Arçelik’in 1Y19’da belirgin daralma göstermiş olan iç pazarda satışlarını belirgin ölçüde arttırabilmiş olmasına rağmen, Şirket’in ve diğer beyaz eşya üreticilerinin ÖTV indirimlerinin sona ermesiyle 2Y19’da pazardaki daralmanın hızlanması beklentilerine paralel olup, BIST100’de işlem gören beyaz eşya üreticilerinin pay performansları üzerinde hafif olumsuz etkili olabilecektir.”

 

Beyaz eşya iç satışları Mayıs’da %20 daraldı

24.06.2019 – Türkbesd’in basında yer alan açıklamalarına göre beyaz eşya satışları Mayıs’da %20 daraldı. Bilindiği üzere beyaz eşyaya uygulanan vergi teşviği Haziran sonuna kadar devam edecek.

TURKBESD’nin verilerine dayanan habere göre, Mayıs ayında beyaz eşya iç satışları %20 düşüşle 0,66 milyon adede gerilerken, ihracat hacmi %4 artışla 1.93 milyona arttı. Mayıs ayında toplam beyaz eşya üretim hacmi ise yıllık bazda %8 artışla 2,78 milyon adede arttı. Ocak – Mayıs döneminde ise kümülatif iç satışlar %12 daralma ile 2,79 milyon adede geriledi. 2019 yılında toplam beyaz eşya iç satışlarında yıllık bazda %10 daralma öngörüyoruz. Az olumsuz.

 

Yurtiçi Beyaz Eşya Satışları Şubat Ayında Yüzde 14 Daraldı

25.03.2019 – Türkbesd açıklamasına göre Şubat ayında yıllık %14 daraldı. Ocak (%13 yıllık aşağıda) ve Şubat aylarında görülen daralma Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ortalama yıllık %22 daralmanın altındadır.

Gerçekleşen daralma, kuvvetli baz etkisi, 2018 yılında gerçekleşmiş olan fiyat artışları, ve görece olarak zayıflamış olan tüketici güvenine bağlanabilir. Açıklanan verilere göre, beyaz eşya ürünleri ihracatında %1 oranında daralma gerçekleşirken, üretim yıllık %2 artmıştır.

Bilindiği üzere cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre ÖTV teşviğinden yararlanmak için son tarih Haziran sonuna kadar ertelendi.

Beyaz eşya satışları Aralık ayında yüzde 15 daralarak 2018’deki daralmayı yüzde 17’e taşıdı.

21.01.2019 – TURKBESD verilerine göre Aralık ayında yurtiçi beyaz eşya pazarı yıllık bazda %15 düşüşle 2018 kümülatif daralmayı %17’e taşıdı. 2018 Aralık sonunda biten beyaz eşya satışlatındaki ÖTV indiriminin 2019 Mart ayı sonunda kadar uzatıldığını hatırlatmak isteriz.

Açıklanan veriler, Kasım ayında yıllık %21 oranında gerçekleşmiş olan yurt içi pazar daralmasının, Aralık ayında hızını kaybederek devam etmiş olduğuna işaret etmektedir. İhracat ise, 2018 yılında %6 oranında artış göstermiştir.

TURKBESD 2019 yılında beyaz eşya pazarında %20 daralma bekliyor. 2019’da ÖTV indiriminin yıl sonuna kadar uzatılması durumunda ise de pazardaki daralmanın %10 seviyesine inebileceği öngörülüyor.

Tacirler Yatırım ise 2019’da yurtiçi beyaz eşya pazarının %5 daralacağını
öngördüklerini kaydetmiştir.

 

Beyaz Eşya Sektörü Kasım Ayı Verileri

17.12.2018 -Türbesd verilerine göre Türkiye beyaz eşya sektörü Kasım ayında %21 yıllık daralırken 11A18’de %17 daraldı. Tacirler Yatırım verileri borsadaki beyaz aşya şirketleri açısından değerlendirdi:

Daralma Azaldı… “Ekim ayında görülen %29 daralma sonrası Kasım ayında açıklanan ÖTV teşviklerin katkısıyla daralmanın bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Ancak düşük baza rağmen %20lerin üzerinde daralmanın devam etmesini Arçelik ARCLK ve Vestel Beyaz Eşya VESBE açısından hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz.”

14.12.2018 – Kısa adı TÜRKBESD olan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre yurtiçi beyaz eşya satışları Kasım ayında %21 daraldı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan verilere göre, yurtiçi beyaz eşya satışları Kasım ayında bir önceki yıl aynı aya göre %16 gerileyerek 555,546 adet oldu. Ocak-Kasım dönemi iç satışlar ise %17 artışla 8,08mn adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında beyaz eşya üretimi %5 gerileyerek 2,39mn oldu. Üretim Ocak-Kasım’da ise %9 artışla 26,48mn adet olarak gerçekleşti. Beyaz eşya ihracatı Kasım’da %2 artışla 1,96mn adet, Ocak-Kasım döneminde ise %6 artışla 18,91mn adet oldu.

İş Yatırım konu ile ilgili şu yorumda bulundu: “TURKBESD verilerine göre, yurtiçi beyaz eşya satışları Kasım ayında ÖTV teşviğine rağmen %21 daralarak ilk on bir aydaki daralmayı %17’ye taşıdı. 2019 yılında yurtiçi beyaz eşya satışlarında 10% daralma öngörüyoruz. ARCLK, VESBE, VESTL için olumsuz.”

 

TÜRKBESD Hakkında

Kısa adı TÜRKBESD olan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 1986 yılında sektörün önde gelen beyaz eşya firmalarının bir araya gelmesi ile Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (BESD) olarak kurulmuştur. 1999 yılında, derneğin Avrupa Birliği sektör üst kuruluşu olan CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers)’ e üye olması üzerine Bakanlar kurulu kararı ile Türkiye adını kullanma izni almış, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) olarak adını değiştirmiştir. Derneğin şu anda, Arçelik, B/S/H, Candy Group, Demirdöküm, Indesit, Silverline ve Vestel olmak üzere 7 üyesi bulunmaktadır.

Dernek sektörün yaklaşık % 90 – 91’ini temsil etmektedir. Bunun yanında, TÜRKBESD AB bünyesindeki ev cihazları üreticilerinin bir araya gelerek karar aldıkları bir platform olan CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) nezdinde Türkiye’yi temsil etmektedir. AB bünyesindeki çalışmalar bu üyelik vasıtasıyla sürdürülmekte olup üye şirketlerin uzman teknik elemanları, söz konusu kuruluşun teknik komite çalışmalarında yer almaktadır.

İhtiyaç duyulduğu ve talep olduğu takdirde dernek, ilgili bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ve basın yayın organlarına açıklamalar yapmaktadır (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası Başkanlığı TÜSİAD).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here