Ana Sayfa Haberler Beyaz Eşya Pa...

Beyaz Eşya Pazarında İçerde %22, Dışarıda %2 Küçülme

25.05.2022 – Beyaz eşya pazarı ihracat hacmi Nisan ayında yıllık bazda %2’lik küçülme gösterdi. İç Pazar ise yıllık bazda %22 daralarak 0.7mn adete geriledi. Geçtiğimiz sene yurtiçinde yüksek bir baz mevcuttu.

TÜRKBESD Nisan ayı beyaz eşya sektör verilerine göre, yurt içi satışlar yıllık %22, ihracat da yıllık bazda %2 azalış gösterdi. Mart’ta yurt içi satışlar ve ihracat sırasıyla yıllık bazda %7 azalış ve %11 artış kaydetmişti. Yurt içi satışlarda son 4 aydır azalış söz konusu iken, ihracat iki aylık büyümenin ardından azalış kaydetti. Türkiye beyaz eşya sektöründe toplam satışların yaklaşık %25’ini yurt içi, %75’ini de yurt dışı satışlar oluşturmaktadır. Uzmanlar yurt içi satışlardaki azalışa ek olarak ihracatta da düşüş yaşanması dolayısıyla söz konusu veriyi beyaz eşya sektörü hisseleri açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyor.

Oyak Yatırım Beyaz Eşya Sektör Görünümü: Firmalar, 2021’in ortalarında artan ham madde maliyetlerini fiyatlarına yansıtmada bir miktar zorluk yaşamıştı. Hammadde fiyatlarında 2Y21’de gördüğümüz aşağı normalleşme ve yılbaşından beri fiyat yansıtmalarının hızlanmasına bağlı olarak 1Ç22’de marjlarda toparlanma ve adetsel olarak ise nötr bir seyir görmüştük. Fiyat yansıtmalarına, mevsimselliğe ve yüksek baza bağlı olarak özellikle iç piyasada talep baskısı oluşmuş durumda. Sene başından günümüze güçlü ihracat rakamları ve zayıf TL ise sektörün ihracat getirilerini olumlu etkiliyor.

2Ç22’den itibaren görünümün yeniden negatife dönme ihtimali beklentimizi koruyoruz. Rusya/Ukrayna gerginliğinden bağımsız olarak artan maliyetlere (lojistik, plastik, çelik, çip vb.) ek olarak, artan global tansiyonun emtia fiyatlarını yeniden yukarı taşımaya başlaması beyaz eşya üreticilerinin maliyetlerini de şu aşamada negatif etkiliyor. Savaşın sürmesi ve hammadde maliyetlerinin geri çekilmemesi durumunda, 2Ç22’den itibaren sektör marjlarında yeniden baskılanma görme ihtimalimiz mevcuttur. Bu durum, talep tarafındaki güçlü görünümü de bozabilir. Sonuçların sektör için hafif negatif olduğunu düşünüyoruz.

Beyaz Eşya İhracat Pazarı Mart Ayında Yüzde 11 Büyüdü

27.04.2022 – Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla %11 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekte ise, adet bazında %6 oranında yükseldi.  6,5 milyon adet ihracat gerçekleşti. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında %9 oranında geriledi. 6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre %2 artışla 8.688.496 adet oldu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 ana ürün grubunda iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar %2, ihracat ise %6 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre %9 oranında geriledi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor. Ticaret Bakanlığı’mızın Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli bazı sıcak sac ürünleri için başlattığı soruşturma kapsamında anti damping önlemlerinin gündeme gelmesi de sektörümüz açısından risk teşkil ediyor. Yassı çelik ithalatında anti damping önlemleri uygulanmasının ilgili girdiler kaynaklı üretim maliyetlerimizi %16 oranında artıracağı, sektörümüzün 750 milyon dolarlık bir ihracat kaybına uğrayacağı hesaplanmaktadır” dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKBESD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın Mart ayına kıyasla %11 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekte ise, adet bazında %6 oranında yükseldi.  6,5 milyon adet ihracat gerçekleşti. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında %9 oranında geriledi.  6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre %2 artışla 8.688.496 adet oldu.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz son iki yılda hem ihracatta hem de iç satışlarda çok iyi bir performans sergiledi. Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor” dedi.

Yassı çelikte damping önlemi ihracat kaybına yol açabilir

60 bin doğrudan ve 600 bin dolaylı istihdamı ile çok büyük bir ekosisteme sahip olan Türk beyaz eşya sektörünün üretiminin yüzde 75’ini ihraç ettiğini hatırlatan Can Dinçer, şunları söyledi: “Artan navlun maliyetleri, enerji ve petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı metal, çelik ve plastik fiyatlarının yüksek seyretmesine ve arzda sıkıntılara yol açıyor. Çip tedarikinde devam eden sorun, Rusya-Ukrayna krizi ve hammadde fiyatları nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Beyaz eşyanın en önemli girdisi olan yassı çelikteki vergiler sektörümüz açısından büyük endişe yaratıyor. Türkiye’de üretilen yassı çelik; kalite, miktar ve tedarik devamlılığı açısından sektörümüzün ihtiyacına yanıt veremiyor. Bu alanda korumacı politikaların, tedarik ve üretimde maliyet artışlarına neden olarak, enflasyonu da olumsuz etkileme riski bulunuyor.”

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılında Avrupa Birliği ve Kore menşeli bazı sıcak sac ürünleri için başlattığı damping soruşturması kapsamında anti damping vergisini değerlendirdiğine dikkat çeken TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri, olası önlemlerin, sadece beyaz eşya sektörü için değil tüm imalat sektörleri için de kaygı verici olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Beyaz eşyada üretim maliyetinin sıcak sac fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak %16’ya varan oranlarda artacağı hesaplanıyor. Bağımsız bir araştırmadaki hesaplamalar baz alındığında, girdi maliyetlerindeki %16’lık bir artış, beyaz eşya sektöründe yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracat kaybına neden olabilir.  Konu ürünü girdi olarak üretimde kullanan diğer imalat sektörlerinin tamamı düşünüldüğünde, ihracattaki toplam kayıpların 4,2 – 4,9 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.”

Semir Kuseyri: Türkiye’de yassı çelik üretimi iç pazarın ihtiyacının altında

Türkiye çelik üreticilerinin 2021 yılında Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük, dünyanın da 7’nci büyük ham çelik üreticisi konumuna geldiğine dikkat çeken TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semir KUSEYRİ şunları söyledi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, Türk menşeli çelik ürünlerine talebin daha da artmasına neden oldu. Elbette bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, ülkemizde üretilen 11,3 milyon ton sıcak sac üretiminin 2,8 milyon tonu ihraç ediliyor. İç pazarın ihtiyacı ise 14 milyon ton. Kullanıcı sektörlerin en önemli tedarik kaynaklarından Rusya ve Ukrayna’da yaşanmakta olan gerilim tedarik kaynaklarının da hızlı bir şekilde çeşitlendirilmesini zorunlu kıldı. Ticaret Bakanlığı’nın soruşturmasına dahil olan ülkelerden tedarik edilen sıcak saclar, üst kalite sacların da üretimine girdi oluşturuyor. Bu ürünlere yönelik damping önlemleri sadece beyaz eşya sektörü için değil üretiminde yassı çelik kullanan tüm imalat sektörleri için yaratacağı muhtemel enflasyonist etki açısından endişe verici.”

Oyak Yatırım verileri değerlendirdi:

Beyaz eşya pazarı ihracat hacmi Mart ayında yıllık bazda %11’lik büyüme gösterdi.

İç Pazar ise yıllık bazda %7 daralarak 0.8mn adete geriledi. Geçtiğimiz sene yurtiçinde yüksek bir baz mevcuttu. Toplam satışlar ise yıllık %6 büyüme gösterdi. Sonuçların sektör için nötr olduğunu düşünüyoruz. 1Ç22’de ihracat yıllık %6 artarak 6.5mn adete ulaştı. Ancak iç pazarda %9 daralma ve 2.2mn adet seviyelerini görüyoruz. Toplam satış hacmi yalnızca %2 artarak 8.7 milyon adede ulaştı.

Sektör Görünümü: Firmalar, geçtiğimiz çeyreklerde artan ham madde maliyetlerini fiyatlarına yansıtmada bir miktar zorluk yaşamış olsa da, son üç çeyrektir önemli seviyede daralan marjların, hammadde fiyatlarında 2Y21’de gördüğümüz aşağı normalleşme ve yılbaşından beri fiyat yansıtmalarının hızlanmasına bağlı olarak 1Ç22’de toparlanma göstereceğini düşünüyoruz. Güçlü ihracat rakamları ve zayıf TL de sektörün ilk çeyrek sonuçlarını olumlu etkiliyor. Ancak 2Ç22’den itibaren görünümün yeniden negatife dönme ihtimali mevcuttur. Rusya/Ukrayna gerginliğinden bağımsız olarak artan maliyetlere (lojistik, plastik, çelik, çip vb.) ek olarak, artan global tansiyonun emtia fiyatlarını yeniden yukarı taşımaya başlaması beyaz eşya üreticilerinin maliyetlerini de şu aşamada negatif etkiliyor. Savaşın sürmesi ve hammadde maliyetlerinin geri çekilmemesi durumunda, 2Ç21’den itibaren sektör marjlarında yeniden baskılanma görme ihtimalimiz mevcuttur. Bu durum, talep tarafındaki güçlü görünümü de bozabilir.

Arçelik: Rusya ve Ukrayna’nın konsolide cirodaki ağırlığı %3’ün altında oldukça sınırlıdır. AB bölgesindeki enflasyonist ortam, maliyet avantajları/fiyat rekabeti nedeniyle Arçelik’in ihracat adetlerini destekleyebilir. Yurtiçi adetlerde ve marjlarda baskı oluşmasını bekliyoruz, ihracat kanalıyla yurtiçi görünümdeki bozulmanın kompanse edilmesini bekliyoruz. Hisse geri alım süreci şirket hisselerini desteklemeye devam ediyor.

 

 

Türkiye’de Elektrikli Ev Aletleri Sektörüne Yeni Oyuncular

Ekim 2020

BSH Üretim İçin, Yunanistan’dan Türkiye’ye Geliyor

15.10.2020 – Türkiye’de elektrikli ev aletleri sektörüne yeni oyuncular geliyor. Medyada yer alan haberlere göre Bosch Siemens Hausegerate (BSH) – Pitsos üretim faaliyetleri için Türkiye’ye geliyor. Pitsos, Yunanistan’da faaliyet gösteren beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticisi. Şirket 2015 yılında Bosch-Siemens grubu tarafından satın alınmış, BSH 2018’de Yunanistan faaliyetlerini kapatmak istemişti. Ancak bu karar siyasi baskılar nedeni ile uygulanmamıştı. Şirketin 2014 yılında 1400 çalışanı, son durumda da 1200 çalışanı bulunmakta. BSH grubu Türkiye’deki üretimlerini 1995’te satın aldığı Profilo markası ile yapmakta.

Konu ile ilgili olarak Oyak Yatırım aşağıdaki değerlendirmeyi yaptı:

“Bosch Siemens Hausegerate (BSH) – Pitsos tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık’ta Yunanistan’daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve bu operasyona Türkiye’de devam edileceği belirtildi. Pitsos, 2015 yılında Bosch ve Siemens grubuna 3 milyar EUR’a satılmıştı. Değer kaybeden TL’nin yarattığı ucuz iş gücü imkanlarından ötürü özellikle emek yoğun sektörlerde yabancı markaların Türkiye’de üretime yönelik adımlarının devam etmesini bekleriz.”

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Halk Arz için SPK’ya Başvurdu

Sektördeki diğer haber ise Türkiye’ye geliş değil borsaya geliş üzerine… Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Kurumun kurumsal sitesinde yer alan taslak izahnameye göre, halka arz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılmaya hazırlanıyor. Oyak Yatırım konuyu borsadaki benzer sektör şirketleri açısından yorumladı:

” Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Bu durum her ne kadar iş kolları tam olarak benzerlik taşımasa da beyaz eşya üreticileri/satıcıları (ARCLK – VESTL – VESBE – SILVER gibi) şirketlerin paylarında volatilite yaratabilir.”

Taslak izahnameyi buradan okuyabilirsiniz.

Taslak İzahname halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir. Halka arz kapsamında herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip verilmeli ve yatırımcılar bu kararlarını nihai İzahname’de yaptıkları incelemelere dayandırmalıdır.

 

Beyaz Eşyada Taksit Sayıları Yükseldi

18.06.2020 – Arçelik (ARCLK), Vestel Beyaz Eşya (VESBE), Vestel Elektronik (VESTL) Ticaret Bakanlığı, beyaz eşya ve mobilyada taksit sınırını 12’den 18 aya, Fiyatı 3,500 TL üzerindeki TV satın alımlarındaki taksit sayısını ise 3’ten 6 aya yükseltmiştir. Karar, yurt içi beyaz eşya ve TV talebindeki iyileşmeyi destekleyebilecek ve BIST’te işlem gören beyaz eşya ve TV üreticilerinin pay performansları üzerinde olumlu etkili olabilecektir.

20.05.2020 – Beyaz eşyada yurt içi satışlar Nisan ayında %11 düşüş gösterdi. TÜRKBESD Nisan ayı beyaz eşya sanayi verilerini açıkladı. Nisan ayında Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemler nedeniyle yurtiçinde beyaz eşya satış, ihracat ve üretim hacimlerinde düşüş görüldü.

Açıklanan rakamlara göre 6 ana ürün grubunda beyaz eşya iç satışları Nisan ayında yıllık bazda %11 düşüş ile 550 bin adete gerilerken, ilk 4 ay kümülatif satış hacmi %5 artış ile 2.23 milyon adet seviyesine ulaştı.

Nisan ayında ihracat hacmi ise Covid-19 önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamalarının etkisiyle teslimatlarda yaşanan sorunlar nedeniyle yıllık bazda %49 düşüşle 847 bin adede gerilerken, Ocak – Nisan dönemi kümülatif ihracat hacmini %11 düşüş ile 5.76 milyon adete taşıdı.

Tüm bunlar sonucunda sanayinin üretim hacmi ise Nisan ayında %52 düşüşle 1.13 milyon adede gerilerken, Ocak-Nisan dönemi kümülatif üretim %14 düşüşle 7.62 milyon olarak gerçekleşti.

Uzmanlar şu anki veriler ve göstergeler ışığında 2020 yılı içinde Covid-19’un olumsuz etkileri nedeniyle yurtiçi beyaz eşya satışlarında %10 daralma, ihracat hacminde ise %15 dolaylarında bir düşüş öngörmekteler.

 

İthal Beyaz Eşyaya İlave Vergi Geliyor

12.05.2020 – Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yürürlüğe konmuştur. Buna göre, AB ve Türk menşeili olmayan, içerisinde buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları bulunan birçok ürüne 30 Eylül 2020 tarihine kadar maksimum %30’a kadar ilave gümrük vergisi getirilmiştir. İlave gümrük vergisinin Ekim ayından sonra maksimum %25’e kadar uygulanması planlanmaktadır.

Şeker Yatırım konuyla ilgili yorumunda Arçelik (ARCLK) ve Vestel Beyaz Eşya şirketleri açısından (VESBE) şu değerlendirmede bulundu: “İthal edilen beyaz eşya ürünleri Türkiye toplam beyaz eşya pazarı içerisinde yaklaşık olarak %5-10 paya sahiptirler. Gelişme, Türk üreticilerinin 2020 yılı pazar paylarında hafif artışa neden olabilir; payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kısa dönem pay performanslarını olumlu etkileyebilecektir.”

Kararın tamamında vergiden etkilenen kalemler şu şekilde: altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb. ile bazı muhtelif ürünler artıştan etkilenecek.

 

TÜRKBESD Hakkında

Kısa adı TÜRKBESD olan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 1986 yılında sektörün önde gelen beyaz eşya firmalarının bir araya gelmesi ile Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (BESD) olarak kurulmuştur. 1999 yılında, derneğin Avrupa Birliği sektör üst kuruluşu olan CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers)’ e üye olması üzerine Bakanlar kurulu kararı ile Türkiye adını kullanma izni almış, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) olarak adını değiştirmiştir. Derneğin şu anda, Arçelik, B/S/H, Candy Group, Demirdöküm, Indesit, Silverline ve Vestel olmak üzere 7 üyesi bulunmaktadır.

Dernek sektörün yaklaşık % 90 – 91’ini temsil etmektedir. Bunun yanında, TÜRKBESD AB bünyesindeki ev cihazları üreticilerinin bir araya gelerek karar aldıkları bir platform olan CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) nezdinde Türkiye’yi temsil etmektedir. AB bünyesindeki çalışmalar bu üyelik vasıtasıyla sürdürülmekte olup üye şirketlerin uzman teknik elemanları, söz konusu kuruluşun teknik komite çalışmalarında yer almaktadır.

İhtiyaç duyulduğu ve talep olduğu takdirde dernek, ilgili bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ve basın yayın organlarına açıklamalar yapmaktadır (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası Başkanlığı TÜSİAD).