Ana Sayfa Raporlar Ekonomi Raporları ve Gelişmeleri Türkiye İhrac...

Türkiye İhracat Katkı Endeksi 1Ç19 Sonuçları Açıklandı

Sanayi ürünleri ihracatı, ithalatının üzerinde gerçekleşiyor

TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) tarafından hazırlanan ve Türkiye’de sanayi sektörlerinin ihracata katkısını ölçen Türkiye İhracat Katkı Endeksinin 2019 yılı birinci çeyrek sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre son iki çeyrek dönemdir sanayi ürünleri ihracatı, ithalatının üzerinde gerçekleşiyor. 2018 yılı 4.çeyrekte 1,13 puan ile 2012 yılından bu yana ilk kez pozitife dönen sanayi ürünleri ihracat katkı oranı, yeni yılın ilk çeyreğinde de 1,09’luk oran ile pozitif seyrine devam etti. Endekse göre en yüksek ihracat katkı oranı 65 puan ile yine “İnşaat Seramikleri”nin oldu.

Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2019 yılı ilk çeyrek sonuçları açıklandı:

Son iki çeyrek dönemdir sanayi ürünleri ihracatı, ithalatının üzerinde gerçekleşiyor

20 Mayıs 2019TSF (Türkiye SeramikFederasyonu) tarafından hazırlanan ve Türkiye’de sanayi sektörlerinin ihracatakatkısını ölçen Türkiye İhracat Katkı Endeksinin 2019 yılı birinci çeyreksonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre son iki çeyrek dönemdir sanayi ürünleri ihracatı, ithalatının üzerinde gerçekleşiyor. 2018 yılı 4.çeyrekte 1,13 puanile 2012 yılından bu yana ilk kez pozitife dönen sanayi ürünleri ihracat katkıoranı, yeni yılın ilk çeyreğinde de 1,09’luk oran ile pozitif seyrine devam etti. Endekse göre en yüksek ihracat katkı oranı 65 puan ile yine “İnşaat Seramikleri”nin oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan veTürkiye’de sanayi sektörlerinin ihracata katkısını ölçen Türkiye İhracat Katkı Endeksinin 2019 yılı birinci çeyrek sonuçları açıklandı. Endekse göre;  seramik sektörünün ihracata ve Türkiye’nin ekonomik dengelenmesine katkısı artarak sürmeye devam ederken; sanayi ürünleri ihracatı ithalatının önüne geçerek pozitif seyrine devam etti. Ancak bu çeyrekte ihracatta 0,4 puanlık yavaşlama görüldü.

Endeksi raporunu hazırlayan Ekonomist CanGürlesel sonuçlar hakkında detaylı bilgi verdi. Gürlesel; “Türkiye ekonomisi 2018 yılı ikinci yarısında önemli bir finansal dalgalanma ile karşılaşmış ve makro ekonomik dengeleri büyük ölçüde bozulmuştur. Bu nedenle 2018 Ağustos ayında yeni bir ekonomi programı uygulanmaya başlanmıştır. Yeni ekonomi programının ilk amacı ekonomide dengelenme sağlanmasıdır.  Ekonomik dengelenme dış ticaret açığı ile cari işlemler açığının azaltılmasını,enflasyon ile faiz oranlarında ise makul seviyelere geri dönülmesini hedeflemektedir. Ekonomide dengelenmenin önemli hedeflerinden biri olan cari açığın azaltılması hedefinde başarı sağlanmaktadır. Cari işlemler açığı 2019 Şubat ayı sonunda yıllık hale getirilerek 17 milyar Dolar seviyesine kadargerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ocak ayında % 57,8 iken, 2019 Mart ayında %87,9’a yükselmiştir” dedi.

İnşaat Seramikleri sektörü “Ekonomide Dengelenmeye” de katkı sağlıyor  

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz ise; “Hazırladığımız endeks ile ülke ekonomimize yön veren sanayi sektörlerini bilgilendirmeye ve yönlendirmeye devam ediyoruz. Bu endeks göstermedir ki; seramik sektörü Türkiye’nin ekonomik dengelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sektörümüz, 2017 yılı ilk çeyreğinde 16,36 olan ihracat katkı puanını 2019 ilkçeyreğinde 65,00 puana çıkartarak cari işlemler açığının kapatılmasına önemlikatkı sağlamıştır” sözleri ile raporu değerlendirdi.