Ana Sayfa Haberler Turkcell ve K...

Turkcell ve Koç Holding’de Ne Oldu? SPK Açıkladı

24.02.2017 tarihli SPK bülteninde 22.02.2017 tarihinde Turkcell ve Koç Holding’de yaşanan olağandışı fiyat hareketleri ile ilgili açıklama yapıldı:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) ve Koç Holding A.Ş. (KCHOL) pay piyasasında 22.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, SPKn’nun 101 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18/1 maddesi kapsamında Erdem YAĞAN (MKK Sicil No: 12391516), Mehmet TOSUNOĞLU (MKK Sicil No: 12620509) ve Ahmet KAYHAN (MKK Sicil No: 13224300) adlı şahısların Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak 27.02.2017 tarihinden itibaren 3 ay süre ile; i) Algoritmik emir üretim/iletim sistemleri üzerinden işlem gerçekleştirmelerinin engellenmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması hususunda yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, ii) Brüt takas uygulanmasına, iii) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirmelerinin yasaklanmasına, iv) Yatırım kuruluşlarının internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.