Ana Sayfa Haberler Merkez Bankas...

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapacak

03.01.2018 – Dün Merkez Bankası 18 Ocak 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapacağını duyurdu. Gönderilen davet ilanında Merkez Bankasının 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına dair kararın onaya sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca Banka Esas mukavelesinin 14. Maddesinde değişim yapılması için onaya gidileceği not ediliyor. Yapılacak değişiklikle daha önce Nisan ayı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantılarının her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanması planlanıyor.

Böylece, Merkez Bankası’nın geçen yıl elde ettiği kârdan Hazine’ye aktaracağı kısım daha erken hesaplara geçmiş olacak. Önceki yıllarda kâr Nisan ortası ile sonuna doğru yapılan genel kurul toplantısı ertesinde Hazine’ye aktarılıyordu. Merkez Bankası 2017’de 21.4 milyar TL kâr elde etmiş, bunun 3 milyar TL’si Kurumlar Vergisi olarak, 12.1 milyar TL’si temettü olmak üzere toplam 15 milyar TL Hazine’ye aktarılmıştı. 2018 yılı kârının ise yaklaşık 35 milyar TL düzeyinde olması, bunun kabaca 5 milyar TL’sinin Kurumlar Vergisi, 20 milyar TL’sinin ise temettü olarak Hazine’ye toplam 25 milyar TL aktarılması bekleniyor.

 

TCMB’den 2019 Para ve Kur Politikasına Dair Çok Önemli Açıklamalar

05.12.2018 – T.C. Merkez Bankası’nın 2019 yılı TL ve döviz kurları başta olmak üzere para politikasına ilişkin açıklamalara ve bu açıklamalar esas alınarak 2019’a dair öngörülere ait özel analizleri bu sayfada bulabilirsiniz.

2019 Yılında TL ve Döviz Likiditesi Yönetimi

TCMB tarafından bugün 2018 yılındaki gelişmeler ve 2019 yılında uygulanacak para politikası çerçevesine yönelik yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada genel değerlendirmenin ardından geçmiş gelişmeler ile karar alma ve iletişim politikasına dair bilgilerin yanında 2018 yılında döviz likiditesinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Bu bilgilerin ardından 2019 yılı Türk Lirası ve Döviz kuru likiditesine dair uygulanacak politikalar aşağıdaki başlıkta toplandığı üzere anlatıldı:

Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel fonlama aracı olarak kullanılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, Türk lirası likidite yönetiminde;

 • Günlük repo ihale miktarı belirlenirken ikincil piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı civarında oluşması,
 • Uygulanan likidite yönetimi stratejisi ile uyumlu şekilde para piyasalarının etkin ve istikrarlı çalışması,
 • Kullanılan araçların para politikasının etkinliğini desteklemesi,
 • Ödeme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının temini,
 • Operasyonel yapının piyasalardaki olağandışı gelişmelere karşı yeterli esnekliğe sahip olması

hedeflenecektir. Bu hedeflere ulaşmak ve para politikasının etkinliğini artırmak için likidite yönetimi genel çerçevesi belirlenirken, piyasadaki likidite düzeyi ve likiditenin sistem içindeki dağılımı da dikkate alınacaktır.

Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde, teklif ve teminat yönetiminin kolaylaştırılması ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımının sağlanması amacıyla vadeleri 6 – 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.

 TCMB’nin, likidite yönetiminde araç çeşitliliğini ve operasyonel esnekliğini koruyabilmesi için teknik nedenlerle açık piyasa işlemleri portföyünde yeterli miktarda DİBS veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsi kira sertifikası bulundurması gerekmektedir. Bu kapsamda;

 • 2018 yılı için nominal 16 milyar TL olarak belirlenen TCMB Açık Piyasa İşlemleri portföy büyüklüğünün, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla, 2019 yılında nominal 18,9 milyar TL olarak belirlenmesi,
 • 2019 yılında vadesi gelecek nominal 2,6 milyar TL’lik kısım dahil olmak üzere söz konusu hedefe ulaşmak üzere doğrudan alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Doğrudan alım işlemlerinin, TCMB açık piyasa portföyünün itfa profili, piyasadaki likidite koşulları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma programı dikkate alınarak yıl içerisinde dengeli ve öngörülebilir bir çerçevede gerçekleştirilmesi, doğrudan alımı yapılacak kıymetlerin alım yapılacak ayın ilk iş günü saat 10.00’da veri dağıtım firmaları aracılığıyla ilan edilmesi,
 • Alım ihalelerinin Pazartesi, Çarşamba ve/veya Cuma günleri bir iş günü sonrası valörlü gerçekleştirilmesi,
 • Her bir ihale tutarının nominal en fazla 150 milyon TL olması,
 • İhalelere ilişkin diğer hususlarda mevcut düzenlemelerin geçerli olması ile birlikte gerektiğinde her türlü değişikliğin yapılabilmesi

planlanmaktadır.

2019 Yılında Döviz Likiditesi Yönetimi Çerçevesi

TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar ABD doları limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edilecektir.

Bankalar kendilerine tanınan limitler çerçevesinde TCMB’ye bir hafta, iki hafta ve bir ay vadeli teminat döviz deposu getirebilecektir.

Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından doğrudan karşılanacaktır.

 Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir. İhtiyaç olması durumunda BİST Swap Piyasasında TCMB taraflı işlem yapılabilecektir.

Piyasa koşullarına bağlı olarak, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ve BIST VİOP nezdindeki Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine devam edilebilecektir.

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

 Döviz Piyasalarında TCMB ile söz konusu piyasalarda işlem yapmaya yetkili bankalar arasında gerçekleştirilen döviz karşılığı efektif işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.

 TCMB, geçmişte olduğu gibi 2019 yılında da döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla, döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

 

TCMB’nin Açıklamalarına Dair Kurum ve Uzman Yorumları ve 2019 Yılına Dair Çıkarımlar Aşağıdaki Gibidir:

Fiyat istikrarı odaklı para politikasına devam, İş Yatırım

Merkez Bankası (TCMB) bugün 2019 Yılına ait Para ve Kur Politikası Metnini açıkladı. TCMB önceki yıllarda olduğu gibi temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, bu bağlamda enflasyon beklentilerini, fiyatlama davranışlarını ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeleri dikkate alarak para politikası kararlarını oluşturduğunu belirtiyor. Enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak %5 seviyesinde korunurken, önceki yıl notlarına ek olarak TCMB tarafından Enflasyon Raporlarında güncellenen tahminlerin enflasyonun orta vadede hedefe yakınsarken izleyeceği dezenflasyon süreci için referans teşkil edeceği not ediliyor.

Notta dikkatimizi çeken noktalar şu şekilde:

 • Dalgalı döviz kuru rejimine devam edilecek. TCMB’nin nominal ya da reel herhangi kur hedefi yoktur ancak döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması durumuna kayıtsız kalınmayacaktır ve döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda TMCB para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi verecektir.
 • Küresel para politikaları gelişmeleri, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik risk iştahındaki oynaklıklar 2019 yılı için yukarı yönlü risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.
 • Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel fonlama aracı olarak kullanılmaya devam edecek. Günlük repo ihale miktarları belirlenirken ikinci piyasa gecelik faiz oranları ortalamasının politika faizi olan haftalık repo faizi civarında oluşması sağlanacak. Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir. Bu yıl için 16 milyar TL olarak belirlenen TCMB APİ portföy büyüklüğü ilave alım seçeneği saklı tutulmak kaydıyla 2019’da 18.9 milyar TL’ye çıkacak.
 • Döviz likiditesi cephesinde mevcut araçların kullanımı ve mevcut politikanın devam edilmesi öngörülüyor. Reeskont kredisi kullanımının 2018 sonunda yaklaşık 22,5 milyar dolar olması, bu kalemden döviz rezervlerine katkının 14,8 milyar dolar olması bekleniyor. 2019 yılına ait öngörüde TCMB 25 milyar dolara yakın reeskont kredi kullanım ve 23 milyar dolar tutarında rezerv katkısı bekliyor.
 • Aradaki farkın 2018’e kıyasla az olması gelecek yıl reeskont kredilerine TL ödeme imkanının bu yıl kadar uzun süreli olmayacağına işaret ediyor. Ancak TL’nin seyrine bağlı olarak bu durum her zaman değişebilir.

Merkez Bankası Faizi Düşürür mi? TCMB Faiz İndirmeye Ne Zaman Başlar?

Özetle, bugünkü metinde gelecek yıla ait para politikası adına önemli bir değişiklik ve ipucu bulamadık. TCMB, 2019 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtiyor ancak sıkı duruşun devamına dair bir söylem notta yer almıyor. Sıkı duruş söylemi doğrudan notta yer almasa da TCMB’nin enflasyonda kayda değer bir düşüş olmadan mevcut duruşunda bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyoruz. Küresel piyasa koşulları ve TL’nin seyrine bağlı olarak faiz indirimlerinin 2019’un ikinci yarısında başlayacağını düşünüyoruz.