Ana Sayfa Güncel Piyasa Yorumları Merkez Bankas...

Merkez Bankası’nın Görev ve Yetkilerinde Değişiklik

Merkez Bankası ihtiyat akçesi transferi, Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler ve kredi yapılandırmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren Torba Yasa dün akşam TBMM’de kabul edildi. Buna göre Merkez Bankası’nın yıllık karının %20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hükümdeki yüzde20’lik pay, yüzde 10 ile değiştirildi. Son yıl karından ayrılacak kısım hariç biriken ihtiyat akçesi de Hazine’ye devredilecek (40-45 milyar TL arası bir rakam).

Torba Yasa ile birlikte Merkez Bankası’nın görev ve yetkilerinde değişiklik de yapılıyor. Buna göre zorunlu karşılıkların etkinliğini arttırmak için Merkez Bankası farklılaşan piyasa koşullarında zorunlu karşılığa tabi olan mali kuruluşların bilanço ve bilanço unsurları dışı unsurları dikkate alabilecek. 

Torba yasa içerisinde varlık barışının uzatılması, yeniden yapılandırmayı kolaylaştıracak düzenlemeler de yer alıyor.

 

Merkez Bankası’ndan Yeni Hamle

17.06.2019 – TCMB, Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru yaptı. Duyuruda bankalara likidite imkanı kullandırılmasına karar verildiği açıklandı. Açıklama şu şekilde yapıldı:

“Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir.

Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Piyasa Yapıcı likidite imkânı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır.”

Vahap Taştan Merkez Bankası’nın hamlesini şu şekilde değerlendirdi: “… direkt bir etki olarak değil fakat Temmuz sinyalini de güçlendirmek adına bir adım olarak değerlendirilebilir. Tabii piyasa yapıcıların da desteklendiği bir ortam var. Toplam fonlamada sınırlı olacağı da belirtilmiş. Tek başına faiz indirimi adımı sayılmaz.”

İlgili Dolar kuru yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.