Ana Sayfa Haberler Türk Amerikan...

Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nden Basın Açıklaması

TABA-AmCham Türk Amerikan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, özellikle son bir haftadır dernek ve dernek üyeleri hakkında yapılan karalama ve itibarsızlaştırma faaliyetlerine karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını yayınladığı basın bildirisi ile belirterek, “Bugün itibari ile yasal süreçleri başlatıyoruz” dedi.

TABA-AmCham (Türk Amerikan İş Adamları Derneği – Amerikan Ticaret Odası Türkiye)

20.04.2022 – Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA–AmCham) Türk ve Amerikan iş çevrelerine; ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1987 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın vizyonuyla Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş “KAMU YARARINA HİZMET’’ veren bir sivil toplum örgütüdür. Aynı zamanda Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olan Kurumumuz 35 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan firmaları ve Amerika ile iş ilişkisinde olan Türk firmalarına hizmet vermektedir. İkili ilişkilerin güçlendirilmesini ve tüm bunların yanında Türkiye ve ABD arasındaki tarihsel dostluğun değişen dünya şartlarında daha da güçlenmesini, her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yararına olacak şekilde geliştirilmesi adına çaba harcamaktadır.

Aynı zamanda Türkiye sınırları haricinde 1990 yılından itibaren SSCB’nin dağılma döneminde Türkiye ile komşu ülkelerin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerde de ABD’li yatırımcıların pazara girişine öncülük etmiş 1991 yılında da AmCham vasfını alarak köklü tarihi boyunca ticaretin ve yatırımların gelişimine katkıda bulunduğu gibi Select USA Summit kapsamında birçok Türk yatırımcının ABD’ye girişine olanak sağlamıştır. Derneğimiz Avrupa Amerikan Ticaret Odaları Birliği, Amerikan Ticaret Odaları Birliği (Coc usa) Amerikan Türk Konseyi (ATC) , Amerikan Türk Assemblesi ve TACCI üyesidir. Dünyada bazı ülkelerde iki ve üzeri AmCham vasfı taşıyan dernek bulunmaktadır. Derneğimiz, A.B.D.’li şirketlerin Türkiye’deki kamu ilişkilerinin tesisinde yardımcı olmanın yanı sıra A.B.D. pazarına yönelik iş ve yatırım yapan Türk şirketlerini de kapsamaktadır. Derneğimiz Türkiye’den ABD’ye yönelik ihracat ve yatırım temel misyonunda çalışmaktadır. Us Select kapsamında ABD’de yatırım ve ihracat yapacak Türk şirketlerine ABD’deki konularında TABA AmCham temsilcilikleri ile yardımcı olmaktadır. Halen New York, New Jersey, Florida, California, Texas-Houston/ Austin’de yerleşik Amerika eyalet temsilcilikleri ile bu destek sağlanmaktadır.

Liberal Demokrasi’ye inanan Transatlantik dayanışmasına güvenen Türk girişimcileri olarak İstanbul Genel Merkez, Ankara, Çukurova ve İzmir şube üyelerimizin 2021 yılı toplam ticaret hacmi 16.9 milyar dolara, 2021 yılı ihracat hacmi de 2.7 milyar dolara, yaratılan kayıtlı istihdam rakamı ise 46935’e ulaştığını da gururla belirtmek isteriz. Türkiye ile Amerika arasındaki dış ticaret hacminin artmasında TABA AmCham üyesi sanayici ve ihracatçılarımızın büyük katkısı bulunmaktadır. Türk-Amerikan ticaretinin artırılması noktasında çaba gösteren tüm STK ve Kurumlara saygı duymakla beraber aynı saygıyı da beklediğimizi ifade ediyoruz.

Derneğimizin amacı ve faaliyet alanları kısaca yukarıda belirtilmiş olup, bunların haricinde herhangi bir amacı ve faaliyeti olmadığı gibi, üyeleri haricinde herhangi bir şahıs, kurum ve kuruluşa hizmet etmemektedir. Bir süredir sistematik bir şekilde derneğimiz ve üyelerimiz hakkında yapılan karalama ve itibarsızlaştırma faaliyetlerine karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve bugün itibari ile de yasal süreçleri başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

AmCham Türkiye Üye Şirketlerin Türkiye’deki Yatırımları 50 Milyar Dolar…

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye’yi Global Pazarlara Taşıyor!  

110’u aşkın üyesiyle Türkiye’yi global pazarlara taşıma hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi.  Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırım yapan AmCham Türkiye üye şirketleri yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlıyor.

19 Şubat 2020 – Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 16. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2020 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ve PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba Amerikan şirketleri ile bir araya geldi.

Genel Kurul açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye’nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurguladı. Üye şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değeri vurgulayan Turnaoğlu: “Derneğimize üye 110’u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye’yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık.” dedi.

Bu gücü Türkiye ekonomisine 3 farklı alanda katkı sağlamak için kullandıklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için yarattıkları değeri şu ana başlıklar altında sıraladı:

 • Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması
 • Yetenek gelişimi ve çeşitliliği teşvik etmek
 • Yerel iş ortaklarını küresel değer zincirlerine taşımak

Turnaoğlu, bugün birçok Amerikan firmasının çalıştığı Türk firmalarını global değer zincirine katarak gerek üretim gerekse ihracat konusunda katkı sağladıklarını vurguladı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: “Türkiye’ye 2002 yılından bu yana toplam 217 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu tutarın dağılımına baktığımızda, bizim için her zaman önemli bir kaynak olan Amerika Birleşik Devletleri’nden, aynı dönemde, 12 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldiğini görüyoruz. AmCham, Türkiye’deki ABD merkezli şirketleri temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşu. Yatırım Ofisi olarak, ülkemizdeki yatırımları artırmak için birlikte çalıştığımız AmCham’ın değerli yönetimine ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, “Bugün burada bulunmanız, hepimizin ABD-Türkiye ilişkilerine ve ABD-Türk şirketlerinin yıllardır süre gelen iş birliğine verdiği önemin altını çiziyor.” dedi.   

PepsiCo Global Çeşitlilik ve Dahil Etme Başkanı Ümran Beba:Bir global çeşitlilik lideri olarak, bu fırsatı kadınları güçlendirme konusunda konuşmak için kullanmak istiyorum. PepsiCo’da, hizmet verdiğimiz tüketici ve toplulukların çeşitliliğini yansıtan bir işgücü yaratmaya inanıyoruz. Çeşitlilik odağımızın en önemli ayağı, şirketimizdeki ve toplumumuzdaki kadınların güçlendirilmesidir. PepsiCo Vakfı ortaklığı ile 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun eğitim ve işgücüne katılma engellerini kaldırmak ve eşitliği teşvik eden programları hayata geçirmek için 100 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettik. Yatırımlarımız üç ana alanda odaklanmaktadır. İlki kadın çiftçileri desteklemek, ikincisi yiyecek-içecek sektöründeki kadın girişimcilerle iş birlikleri yapmak ve üçüncüsü ise, STEM alanlarında Mentorluk vererek eğitimlerle kadınları işgücüne hazır hale getirmek.” dedi.   

AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu

 • Tankut Turnaoğlu  – Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Genel Müdürü – AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı
 • Canan Özsoy – General Electic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü – AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Halûk Yalçın                           – PwC Türkiye Başkanı
 • Ayşem Sargın                         – Boeing Türkiye Genel Müdürü
 • İsmail G. Esin                         – Esin Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı
 • İhsan Karagöz                        – Mondelez International Türkiye Genel Müdürü
 • Ayşegül Aydın                         – Heidrick & Struggles Yönetici Ortağı
 • Mert Büyükyazgan                 – 3M Türkiye Genel Müdürü
 • Renan Özyerli                        – MSD Türkiye Genel Müdürü
 • Murat Kansu                           – Microsoft Türkiye Genel Müdürü 
  Evguenia Stoichkova             – Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Başkanı
 • Volkan Sözmen                      – IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü
 • Ayhan Öztürk                         – Medtronic TWAL Bölge Başkanı
 • Didem Şekerel Erdoğan         – Nielsen Türkiye Genel Müdürü
 • Burak Kılıç                              – UPS Türkiye Genel Müdürü
 • Armin Zerunyan                      – Hilton Türkiye Bölge Müdürü
 • Frans van Deursen                – Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı

AmCham Turkey/ABFT Hakkında:

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT), Türkiye’de faaliyet gösteren ABD şirketlerinden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de pozitif iş gündemini ve ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla 2004 yılında kurulan dernek, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımın ve ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Derneğe, Türkiye’de toplamda 50 milyar doların üzerinde yatırımları olan ve 100.000’e yakın istihdam yaratmış olan 110’u aşkın Amerikan şirketi üyedir. www.amchamturkey.com

AmCham : Türkiye’deki ABD’li Şirketler 100 milyar Dolarlık Ortak Ticaret Hedefi İçin Yol Haritasını Sundu

04.09.2019 – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 6 Eylül’de başlayacak Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için beklentiler masaya yatırıldı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) üyesi şirketlerin temsilcileri Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcilerinin katılımıyla ‘ABD-Türkiye Yatırım ve Ticaret İlişkileri İstişare Toplantısı’nda görüşlerini paylaştılar.

Turagay, “Uluslararası şirketlerin bölgesel merkez olarak Türkiye’yi seçmesi, ekonomiyi büyütür, istihdamı ve ihracatı da artırır. Türkiye, her zaman uluslararası yatırımcıların yanında yer alıyor” dedi. YASED Yönetim Kurulu Üyesi Osman Okyay; “Türkiye’nin bölgesel bir yatırım merkezi olarak rekabet gücünün artırılması halinde, gelecek katma değerli uluslararası doğrudan yatırımlar hızlı şekilde artacak” diye konuştu. AmCham Turkey/ABFT Başkanı Serra Akçaoğlu da; “Türkiye’deki mevcut Amerikan yatırımlarının artırılmasının ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda büyük katkı sağlayacak” dedi.

Toplantıda ABD merkezli Türkiye’de yatırımı bulunan şirketlerin aktardığı beklentilerden bazıları şunlar:“Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında farkındalık yaratmak içinİstanbul’da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılması, eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmesi, iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ya da Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması, Amerika ile Türkiye arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının gözden geçirilerek revize edilmesi, Türk Start-up ve KOBİ’lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılarak global tedarik zincirindeki yerlerinin güçlendirilmesi, tüm yasal ve yönetsel düzenlemelerin kamu-özel sektör istişare mekanizması ile uygulamaya alınması ve öngörülebilirliğin sağlanması…”

Türkiye’de yatırımı bulunan ABD’li şirketlerin üst düzey yöneticileri ABD- Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya geldiler. Önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek olan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ziyareti öncesinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay’ın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi temsilcilerinin katılımıyla, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) iş birliği ile düzenlenen ‘ABD-Türkiye Yatırım ve Ticaret İlişkileri İstişare Toplantısı’nda bir araya gelen ABD’li şirket temsilcileri 100 milyar dolarlık hedef için görüşlerini paylaştılar.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, uluslararası şirketlerin yaşadığı süreçlerin farkında olduklarını belirtti. Turagay, “Bunları zaman içinde aşacağız. Şirketlerin bölgesel merkez olarak Türkiye’yi seçmesi, ekonomiyi büyütür, istihdamı ve ihracatı da artırır. Olaya sadece dış ticaret açısından bakmamak gerekiyor. Gelecek hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye’ye gelecek ve sizlerle de görüşecek. Yaşadığınız sorunları anlatacaksınız ama sizden Türkiye’nin potansiyelini de anlatmanızı rica ediyorum. Biz her zaman yatırımcıların yanındayız” dedi.

Şirketlerin bir araya geldiği platformlar artırılmalı

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürdürülebilir olmasının yatırımların güçlendirilmesi için kritik önem taşıdığını söyleyen YASED Yönetim Kurulu Üyesi Osman Okyay, Türkiye’nin bölgesel bir yatırım merkezi olarak rekabet gücünün artırılması halinde, gelecek katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların hızlı şekilde artacağını dile getirdi. Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yatırım ve ortak girişim yapması için Türkiye’ye özel pozitif kampanya çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini kaydeden Okyay, şöyle devam etti:

“2018 yılında olduğu gibi, firma yöneticileri ile başta Cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey Türk ve ABD’li yetkililerin yıl içerisinde düzenli olarak bir araya geleceği platformların sayısı artırılmalı. Türk sanayi şirketlerinin küresel tedarik zincirlerindeki payının ve uluslararası rekabetteki gücünün artırılması, ikili ticaret artışına Türkiye lehine katkıda bulunur. Türkiye’nin tedarik zinciri potansiyelinden daha fazla faydalanması önemli. ABD’ye ihracatta ürün kadar katma değerli hizmet ihracatında da potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, e-ticaret, internet ve mobil hizmetler gibi ikili dijital ticareti geliştirecek alanlara odaklanılması ve ilgili mevzuatın (Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri Mülkiyet Hakları gibi) şirketler için kolaylaştırıcı olması iki ülke arasındaki ticareti artırır. Ayrıca, ABD’de sektör özelinde fırsatların ilgili sektör kuruluşları tarafından düzenli takibinin yapılması, çıkarılan fırsatların ticarete dönüştürülmesi için hükümetin gerekli teşvikleri sağlaması önemli.”

AmCham Turkey/ABFT Başkanı Serra Akçaoğlu: ‘İş birliğine hazırız’

ABD – Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yönelik paydaş STK’larla bir dizi toplantı yapıldığını hatırlatan AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Serra Akçaoğlu, Türkiye’deki mevcut Amerikan yatırımlarının artırılmasının ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Akçaoğlu, bu toplantılar kapsamında Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan raporda 4 ana başlık ortaya çıktığını kaydetti. Raporda Türkiye’deki mevcut Amerikan yatırımlarının nasıl artırılacağını konusunun önemli bir madde olduğunu hatırlatan Akçaoğlu, “Ayrıca raporda; global şirketlere İstanbul ve Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak tanıtılması, yatırım ortamı hakkında net mesajlar verilmesi, geniş katılımlı bir Yatırım Konferansı düzenlenmesi ve etkiyi en üst düzeye çıkaracak konuşmacıların davet edilmesi başlıkları yer alıyor. Bugünkü toplantımızda Türkiye’de yatırımı bulunan Amerikan şirketleri temsilcilerinin görüşlerini aldık. Önceki toplantılarda da belirttiğimiz gibi, AmCham Turkey/ABFT ve YASED olarak iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek adına iş birliğine hazırız” dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı

Toplantının açılış konuşmalarının ardından şirket temsilcileri Türkiye- ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için önerilerini paylaştılar. Öne çıkan öneriler ise şunlar oldu:

 • Türkiye’deki yatırım fırsatları hakkında farkındalık yaratmak için İstanbul’da global yöneticilerin katılımıyla Türkiye Yatırım Konferansı yapılmalı
 • Eyalet ticaret odalarıyla temaslar düzenlenmeli
 • İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ya da Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalı
 • Amerika ile Türkiye arasında olan geçerli çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması gözden geçirilerek revize edilmeli
 • Uluslararası standartlarda yasal ve yönetsel düzenlemeler ile bu düzenlemelerin kamu-özel sektör istişare mekanizması ile uygulamaya alınmalı ve öngörülebilirlik sağlanmalı
 • Türkiye’nin üretimde öncü olduğu tarım ürünleri için kısa, orta ve uzun vadeli planların tekrardan gözden geçirilmeli ve bu ürünler için FDA gerekliliklerinin uygulanması için plan ve destekleme çalışmaları yapılmalı.
 • ABD pazarına erişimde, özellikle sermaye, teknoloji ve bilgi yoğun endüstrilerin girişteki yüksek engellere çözüm önerisi olarak “ortak alım ve/veya üretim” alternatifleri değerlendirilmeli.

Türk Start-up ve KOBİ’lerinin Amerikan şirketlerinin satış kanallarına entegre olması için çalışmalar yapılarak global tedarik zincirindeki yerleri güçlendirilmeli.

TABA AmCham: ABD’nin Çin’e Ek Vergi Uygulaması Türk İş Dünyasına Yarayacak

03.09.2019 – ABD’nin 112 milyar Dolarlık Çin ürününe 1 Eylül’den itibaren ek gümrük vergisi uygulamaya başlaması ile iki ülkü arasındaki ticaret savaşı daha da kızıştı. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin’e vergi yaptırımının Türk tekstil ve elektronik sektörüne ciddi anlamda fırsat kapısı aralayacağını söyledi.

ABD ile Çin karşılıklı ek vergi tarifelerini yürürlüğe koydu. Çin, ABD menşeli 75 milyar Dolar değerindeki Amerikan ürününe yüzde 5 ila 10, ABD’de Çin’in 112 milyar Dolarlık ürününe yüzde 15 ek tarife uygulamaya başladı. ABD’li tüketiciler 1 Eylül itibariyle Çin’den gelen bazı gıda, spor malzemesi, spor giyim ürünü, müzik enstrümanı ve mobilya ürününe daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Çinliler ise ABD’den gelen tatlı mısır, mermer, müzik aleti dahil bin 700 kadar ürün için ek vergi ödemekle yükümlü olacak.

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e ek vergi uygulamasının aslında Türk üreticilerine ve sanayicilerine fırsatlar sunması anlamına geldiğini bildiren Ali Osman Akat, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Trump sıklıkla şu cümleyi dile getiriyor: ‘Çin’den başka ülkelerden tedarik edin.’ Ve uygulanan politikalar bunu destekler halde. Türk sanayicileri bu durumdan yaralanarak ABD piyasasında yer edinebilir ve var olan zemine yeni tuğlalar ekleyebilir. Özellikle Türk tekstil ve elektronik sektörü, ABD-Çin vergi savaşının kazananı olmaya aday!‘’

TABA AmCham-Türk Amerikan İş Adamları İftarında ABD’de Türk OSB’si Projesi

TABA AmCham-Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nin 27 Mayıs’ta İstanbul Portaxe Restoran’da düzenlediği iftar programı, iş dünyası, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, siyasiler, yabancı misyon temsilcileri ve Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat ve TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu’nun konuşma yaptığı programda, Türkiye ekonomisinin yarı sıra TABA’nın ABD’deki OSB projesi ve Dünya Bankası, Eximbank temasları anlatıldı.

 • Exim Bank, Dünya Bankası, Amerikan Ticaret Odası, ABD’deki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler verdi
 • ABD’deki Exim Bank’tan Türk iş insanlarına 1 milyon Dolara kadar garantörlük vaadi
 • TABA-AmCham, Türkiye’deki geleneksel imece ruhunu, ABD’de yaşayan 500 bin Türk’le yakalayacak

28 Mayıs 2019, İstanbul;

TABA AmCham-Türk Amerikan İş Adamları Derneği’nin düzenlediği iftar programında iş dünyası, bakanlık yetkilileri, yerel yönetim liderleri, yabancı misyon temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek iyi niyet mesajları verdi. Program çerçevesinde konuşma yapan TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat ve TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Amerika’da kurulması planlanan Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi (IZUS) ve yakın zaman önce TABA’nın ABD’de temaslarda bulunduğu Exim Bank, Dünya Bankası, Türk iş insanları ve ABD Ticaret Odası’nda gündeme gelen konulara değindi.

TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat, Exim Bank, Dünya Bankası, Amerikan Ticaret Odası gibi önemli finans kurumlarından ABD’deki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler aldıklarını söyleyerek, temaslarının detaylarını şöyle anlattı: “Exim Bank, Türk firmalarının ABD’de yapacakları ihracatlardan sonra ABD’de kurdukları firma ile yine ABD’de imalat, paketleme yaparlarsa ve ihracat potansiyeli yaratırlarsa, yapacakları ihracatlarda, örneğin 300 bin Dolara kadar, 18 aya kadar vadelendirilmiş kredi olanağını sorgusuz sualsiz sağlayacakları sözünü verdi bize. Ayrıca 1 milyon Dolara kadar firmanın bilançosunu, iş hacmini ve incelemesini yapıp, firma adına ABD’de imalat yaparsa, Exim Bank’ta ayrıca teminat mektubu verebilecek bankalardan kullanılan krediye karşılık. Kredi garanti fonu biliyorsunuz Türkiye’de var; onlar da Amerika’daki Exim Bank olarak garantör olabilecekler 1 milyon Dolara kadar. Faiz oranları da yüzde 1,5’lar seviyesinde olacağından, kolayca Türk iş insanları Exim Bank’tan alacakları kredi ile Türkiye’ye ürün, hammadde yollayabilir, bir ihtiyacını karşılayıp para aktarabilir duruma gelecek. Yani ucuz kredi ile sermaye oluşturma imkânı doğacak Türk iş insanlarına.”

DÜNYA BANKASI’NDAN KADIN GİRİŞİMCİLERE VE GÖÇMENLERE FON YEŞİL IŞIĞI

TABA-AmCham’in ABD ziyaretinde Dünya Bankası Türkiye masası yeni yönetimi ve diğer yetkililer ile de bir araya geldiklerini belirten Ali Osman Akat, kurumdan Türkiye’ye yeni krediler, ticaret olanakları, kadın girişimcilere ve Suriyeli göçmenlere yönelik, onları ticarete, istihdama kazandıracak fonlar aktaracakları sözünü aldıklarının müjdesini verdi.

Madeleine Korbel Albright’ın sahibi ve ABD eski ticaret bakanı Carlos Gutierrez’le birlikte başkanı olduğu, ABD’nin en büyük ticari diplomasi lobicilik firması Albright Stonebridge Group yetkilileri ile de bir araya gelen TABA-AmCham heyeti, Türkiye’deki iş dünyasına seslenmesi ve ABD’lilerin Türkiye’de yatırım yapmasının olanaklarının kuvvetlendirmesi için Carlos Gutierrez’i, önümüzdeki aylarda Türkiye’de bir konferansta ağırlayacaklarını duyurdu.

ABD’deki KOBİ’lerle bir araya gelerek ABD temaslarından bahsetme fırsatı yakaladıklarını sözlerine ekleyen TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat, “ABD’deki küçük Türk firmaları ticari lobi yapamıyorlar ve şu an tek başlarınalar malum. Onlara ABD’de birlik beraberliğin olduğu bir konjonktür açmayı başarırsak, 100 bin Dolarlık ticaret yaparken, bizim ticari diplomasi lobi gücümüzle 5 milyon Dolarlık ticarete cesaret edebilecekleri yorumunu yaptılar. ABD’deki Türk iş insanları toplu hareket edilebilecek, beraberlik içinde olabilecekleri bir hareket bekliyorlar. TABA-AmCham’in hedefleri arasında, Türkiye’deki geleneksel imece ruhunu, ABD’de yaşayan 500 bin Türk’le yakalamak yer alıyor.” dedi.

ABD’DE TÜRK SANAYİCİSİNİN KNOW-HOW’I VE DENEYİMİNE İHTİYAÇ VAR

TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu da gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: “TABA-AmCham olarak ABD’de Türk OSB’si kurma hedefimizi anlatmak üzere Hatay, Adana ve Mersin’de olacağız kısa bir süre içerisinde. Senelerdir ABD firmaları Türkiye’de yatırım yapıyorlar. Bu yatırımı yapan firmalar Türkiye pazarından en üst seviyede pay sahibiler. Biz neden bu yolla, aynı şekilde Amerika’da bir pay sahibi olmayalım, neden Amerika’ya ihracatımız artmasın? Amerikan ekonomisinden neden hakkımız olan payı almayalım diye düşünürken, bu çaba içerisinde Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi (IZUS) projesini geliştirdik. Türkiye çapında Gaziantep, Malatya, Gebze, Bursa gibi yerlerin OSB’lerini gezerek projemizi anlattık ve farklı şehirlerde anlatmaya devam edip talepleri toplayacağız.

500 bin dönüm arazi üzerine etap etap hayata geçirilmesini planladığımız IZUS projesinde üretim tesisleri, sosyal faaliyet alanları, ikamet yerleri, fuar alanları, idari ofis –teknokent-, KOBİ’ler için ticaret merkezi, e-ticaret depolama alanı, sektörel ihtisas sanayi bölgeleri, lojistik merkezi gibi insanların ihtiyaç duyacağı her şeyin bir arada bulunmasını planlıyoruz. Böylesi bir proje ile ABD’ye yatırım yapan Türk sanayicileri sayesinde, Türkiye’nin Amerika’da ticari diplomasi lobisi yapma imkânları da diğer ülkelerin çok üzerine çıkabilecek diye düşünüyoruz.

ABD’de Türk OSB’si projesinde yer almak isteyen sanayiciler için ön şartımız, uzmanlaştıkları alanda yatırım yapmaları olacak. Zira projemizin Amerika’yı teşvik edici önemli yanı, Türk sanayicisinin kendi alanındaki know-how’ı ve deneyimi…”