Ana Sayfa Haberler SPK’dan...

SPK’dan Yeni Foreks Duyurusu

Kurul’un 24/02/2017 tarih ve 8/297 sayılı Kararı kapsamında aşağıdaki duyuru yapılmıştır:

Kamuoyunda yaygın olarak foreks diye bilinen kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yurtdışında yerleşik herhangi bir kuruluş nezdinde hesap açılması suretiyle yapılması durumunda, bu işlemlerin yatırımcıların korunmasına yönelik Kurulumuzca yapılan herhangi bir düzenlemeye tabi olmadığı, Yatırımcıları Tazmin Merkezinin koruması kapsamında yer almadığı ve ilgili ülke mevzuatına tabi olduğu, bunun ötesinde söz konusu faaliyetleri herhangi bir otoriteye tabi olmaksızın lisanssız olarak yürüten kuruluşlarda işlem yapılması halinde hak aranması imkânının da söz konusu olamayacağı hususlarının yatırımcılar tarafından dikkate alınması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99 uncu maddesi ile III.37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 11 inci maddesi kapsamında, yurt dışında yerleşik herhangi bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması ve sözleşme yapmak isteyen tarafların bir araya getirilmesi faaliyetlerinin Kurulumuzca izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında değerlendirileceği hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.