Ana sayfa Haberler SPK, Katar Fi...

SPK, Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi ile Anlaşma İmzaladı

01.02.2021 – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) ile işbirliği mutbakatı imzalandığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada konuya dair şu bilgiler paylaşıldı:

“SPK ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak 2021 tarihinde ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU ve QFCRA CEO’su Sn. Micheal RYAN tarafından imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu dış ilişkilere büyük önem vermekte; ülkeler ve otoriteler arası işbirliklerini artırmak için çaba harcamaktadır. Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi ile imzalanan mutabakat bu yönde yapılmış 37. mutabakattır.”

 

SPK, Astana Finansal Hizmetler Otoritesi ile İşbirliği Mutabakatı İmzaladı

29.03.2019 – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) arasında ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AFSA CEO Vekili Sn. Mukhtar Bubeyev tarafından Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul ofisinde imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasında bilgi alışverişini, teknik işbirliğini ve her iki ülkede sermaye piyasalarının büyümesinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Söz konusu mutabakat zaptı, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

SPK Başkanı Sn. Taşkesenlioğlu imza töreninde yaptığı konuşmada kurum olarak uluslararası ilişkilere büyük önem verdiklerini ve ülkeler arası işbirliklerini artırdıklarını, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında AFSA ile ikili bir işbirliği platformunun ayrı bir önem taşıdığını belirtmiştir. Sn. Taşkesenlioğlu ayrıca, Kazakistan ile imzaladıkları bu mutabakatın bu yönde yapılmış 36. mutabakat olduğunu vurgulayarak işbirliklerinin artarak süreceğini ifade etmiştir.

Sayın Bubeyev imza töreninde söz konusu mutabakat zaptını imzalayarak SPK ile ortaklıklarını güçlendirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, mutabakat zaptının görev alanımızda yer alan bölgeler arasında sınır ötesi faaliyetlerin teşvikine yönelik ilişkilerimize resmiyet kazandırmak bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmiştir. Türkiye’deki finansal şirketlerin Astana Uluslararası Finans Merkezi’ndeki faaliyetlerini kolaylaştırma yönündeki isteklerini vurgulamıştır.

 

 

 

SPK Özel Durum Açıklamalarında Değişiklik Yapıldığını Duyurdu

19.11.2018 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle;

Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (Tebliğ) 12 nci maddesinde yer alan oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi durumunda bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklamanın yalnızca MKK tarafından yapılacağı düzenlenmiş; birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak söz konusu oranlara ulaşılması ya da ilgili oranların altına düşülmesi hallerinde ise açıklama yükümlülüğünün ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu hususu eklenmiştir.

Tebliğ’in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Tebliğ’in ekinde yer alan “Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu”nda işlem günü sonu itibariyle gün içi alım satım işlemlerinin netleştirilmesine imkân verecek şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, Özel Durumlar Rehberi, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan değişiklikler çerçevesinde güncellenmiş olup, anılan Rehberin son hali ve Rehberdeki değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetveli aşağıdadır:

Resmi Gazete’de Yayınlanan Değişiklik

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılır. Birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak bu fıkrada belirtilen oranlara ulaşılması veya oranların altına düşülmesi halinde açıklama yükümlülüğü ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişiye aittir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/1/2014 28891
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10/2/2017 29975
2- 13/2/2018 30331