Ana sayfa Haberler SPK’dan...

SPK’dan Kervansaray Yatırım Holding’e Suç Duyuruları ve Çağrı: Yatırımcılar Dava Açabilir

SPK, Kervansaray Yatırım Holding’de yaptığı kapsamlı incelemeler sonucunda başta Selim Sayılgan olmak üzere şirket ile ilgisi bulunan birçok kişi hakkında Şirket ile ilgili faaliyetlerde suç unsurları tespit ederek 8 Eylül tarihli SPK bülteninde duyurmuştur.

İdari para cezasına konu olan işlem aşağıda ilk paragrafta açıklanırken, suç duyurusuna konu olan maddeler ve maddelerin içeriği görüleceği üzere oldukça fazladır. İsimlerini tekrar tekrar göreceğiniz kişiler tarafından Kervansaray Yatırım Holding birçok eylemle büyük zararlara uğratılmış ve SPK’nın denetim yapması engellenmeye çalışılmış. Kurul yaptığı incelemelerde tek tek suç eylemlerini yakalamış ve tespit etmiştir.

Biz SPK bültenindeki sıra ile gidiyor ve ilk olarak idari para cezasına neden olan unsuru sıralıyor arkasından Kervansaray Yatırım Holding nezdinde tespit edilen suç unsurlarının ilgili oldukları kişileri başa yazarak eylemleri tek tek sıralıyoruz….

Selim Sayılgan’a İdari Para Cezası: Şirket’in 05.11.2015 tarihli özel durum açıklamasında yer verilen bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkan ve Şirket hisse senetlerinin değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilginin öğrenildiği anda özel durum açıklamasına konu edilmemesi.

SPK’dan Kervansaray Yatırım Holding’e Suç Duyuruları

Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan: Şirket ile bağlı ortaklık ve iştiraklerinin; hakim ortaklarından olan alacaklarının tahsilinin imkansız hale gelmesi nedeniyle, 30.06.2016 tarihi itibarıyla konsolide olarak en az net 57.383.182 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması.

Selim SayılganAdil İlhan Ceyhan:  Mevcut alacaklar tahsil edilememesine rağmen, karşılığında hiçbir menfaat temin edilmeksizin ilişkili taraflara finansman sağlanmaya devam edilmesi ve alacakların tahsil ve takibine yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmaması nedeniyle Şirket’in toplam 62.827.373,40 TL zarara uğratılması.

Selim SayılganKamil Feridun Özkaraman: Mevcut alacaklar tahsil edilememesine rağmen, karşılığında hiçbir menfaat temin edilmeksizin ilişkili taraf Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye finansman sağlanması sonucunda oluşan 4.794.292,87 TL tutarındaki alacağın 19.04.2017 tarihinde tahsilinden vazgeçilmesi ve bu şekilde Şirket’in 4.794.292,87 TL zarara uğratılması.

Selim Sayılgan: Karşılığında hiçbir menfaat temin edilmeksizin 3.kişilere finansman sağlanması nedeniyle Şirket’in 31.12.2015 tarihi itibarıyla faiz hariç 11.112.804,10 TL zarara uğratılması.

Selim Sayılgan:7.800.000 TL değerindeki Şirket paylarının devredildiği 3.kişilerden hisse bedelleri temin edilmeyerek Şirket’in 31.12.2015 tarihi itibarıyla faiz hariç 7.800.000 TL zarara uğratılması.

Selim Sayılgan:Murat Vedi KARABAY tarafından düzenlenen fiktif hizmet satış faturaları ile Şirket’in 776.196 TL zarara uğratılması.

Selim Sayılgan:Festival Concept International Limited tarafından düzenlenen fiktif hizmet satış faturaları ile Şirket’in 5.167.323,69 TL zarara uğratılması.

Selim Sayılgan:FCI Uluslararası İnşaat Tur. San. Tic. Ltd. ve A6 Reklamcılık AŞ tarafından düzenlenen fiktif hizmet satış faturaları ile Şirket’in 2.628.964,52 TL zarara uğratılması.

Selim Sayılgan:3.kişilerden olan 1.003.875,34 TL tutarındaki alacağın, tahsilatına ilişkin hiçbir çaba gösterilmeden silinerek Şirket’in 1.003.875,34 TL zarara uğratılması.

Selim SayılganKamil Feridun Özkaraman: İstanbul 10. İcra Dairesi nezdindeki dosyada Mega Varlık Yönetimi AŞ tarafından fazladan talep edilen 7.348.336 TL ve 49.261 EURO’ya ve Odea Bank AŞ ile imzalanan kredi sözleşmesine aykırı olarak döviz ve TL cinsinden borçlara işletilen %44,24 temerrüt faizine, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca gerekli itirazlarda bulunulmaması sebebiyle Şirket’in İstanbul 10. İcra Dairesi nezdindeki dosyada 21.03.2017 tarihi itibarıyla haksız olarak 26.949.109,88 TL fazla borcu üstlenmesi.

Selim Sayılgan: Şirket’in bağlı ortaklığı olan Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ahmet TAYAN’dan olan alacaklarının 2014 yılı içerisinde silinerek Şirket’in faiz hariç 9.623.479 TL zarara uğratılması.

Selim SayılganAdil İlhan Ceyhan: Şirket’in bağlı ortaklığı olan Sis Sayılgan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret AŞ (Sis Dokuma) tarafından keşide edilen borç senetleri karşılığında 3. kişilerden temin edilen tutarların Şirket’e ve/veya bağlı ortaklık Sis Dokuma’ya teslim edilmemesi nedeniyle Şirket’in ve bağlı ortaklık Sis Dokuma’nın 02.01.2015 tarihi itibarıyla faiz hariç 28.332.038,75 TL zarara uğratılması.

Selim SayılganAdil İlhan Ceyhan: 3. kişilerde n temin edilen 28.332.038,75 TL borcun ve bu borca teminat olarak verilen 34.853.000 TL tutarındaki borç senetlerinin Şirket muhasebe kayıtlarına girişinin yapılmaması.

Selim Sayılgan: Şirket’in bağlı ortaklığı olan Bahar Döşem Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Bahar Döşem) 3. kişilerden 7.800.000 TL alacaklı olduğuna ilişkin muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtmaması; Bahar Döşem ile 3.kişiler arasında imzalanan 20.10.2015 tarihli temlik sözleşmesi uyarınca Şirket’in 3.900.000 TL alacaklı olmasına rağmen Şirket muhasebe kayıtlarının temlik sözleşmesine uygun hale getirilmemesi.

Erdal Turan, Serhat Turan, Kayhan Kırmızıgül, Mulla Olgun: Kurulumuzca talep edilen bilgilerin gönderilmemesi ve dolayısıyla Şirketin durumunu doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen bilgilere Kurulumuzca ulaşılmasının ve denetim çalışmasının engellenmesi.

SPK’dan Çağrı: Zarara Uğrayan Yatırımcılar Dava Açabilir

Kurulumuzca yukarıda Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’den istenmesine karar verilmiştir.