Ana sayfa Raporlar Borsa Hisse Analiz Raporları SPK’dan Zorun...

SPK’dan Zorunlu Pay Alıma Yeni Değişiklik ve Etkilenecek Hisseler…

SPK Pay Alım Tebliği’nde Değişiklikler Yaptı

SPK Pay Alım Tebliği’nde değişiklikler yapıldı. Bugün yayınlanan Resmî Gazete’de, daha önce 23 Ocak 2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18. Maddesinin birincisi fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) ve (f) bentleri eklendi.

  • e) Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47.nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.
  • f) Pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi.
Zorunlu pay alıma yeni muafiyet

SPK’nın konuya ilişkin tebliğinde, “Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.” durumu muafiyet şartlarına eklendi.

Konu ile ilgili Olarak Deniz Yatırım’ın yorumu şu şekilde yer aldı

Çağrı muafiyeti düzenlemesi OTAŞ kredisi ile ilgili olabilir / TTKOM+AKBNK+GARAN+ISCTR için kısmen olumlu olabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna (çağrı) yeni bir muafiyet getirdi. Buna göre geri ödenemeyen kredilere karşı bankaya geçen paylar (hisseler) ve üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınan paylar için alım teklifi zorunlu olmayacak. Düzenlemenin OTAŞ kredisi ile ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere OTAŞ kredisi teminatı Türk Telekom hisseleri idi. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu hisselerin bankaların sahipliğine geçmesi söz konusu olabilecektir.

Yeni Düzenlemenin Bankalara Etkisi

Haberin gerek Türk Telekom hisseleri gerekse de OTAŞ kredisinin ana kreditörleri olan Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası hisseleri için kısmen olabileceğini düşünüyoruz. SPK’nın konuya ilişkin tebliğinde, “Banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması.” durumu muafiyet şartlarına eklendi. Ayrıca, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi de muafiyet kapsamına dahil edildi.

Konu ile ilgili olarak Oyak Yatırım şu şekilde değerlendirmede bulundu :

SPK pay alımları teklifi tebliğinde değişiklikler yaptı. Değişikliklere göre banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması durumunda SPK çağrı muafiyeti tanıyabilecek.

Bu düzenlemenin eğer son dönemde basına yansıdığı gibi TTKOM hisselerinin bankalara devri gerçekleşirse uygulanabileceğini düşünüyoruz. Tebliğ’de hali hazırda finansal olarak zor durumda olan şirketlerin devrinde çağrı muafiyeti verilmesi mümkün, ama bu değişiklikler TTKOM için durumu daha da açık hale getirdi. Haberin hisseler üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.