Ana Sayfa Haberler SPK’dan...

SPK’dan Piyasa Bozucu İşlemlere Milyonluk Cezalar

14 Şubat 2019 tarihli SPK bülteninde yer alan suç duyuruları ve idari para cezaları bölümünde MEGAP ve CEMAS pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa bozucu eylemlerden dolayı 3 kişiye idari para cezaları verileceği duyuruldu. Çemaş Döküm’deki cezaların milyonları bulduğu gözlendi.

SPK tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, “MEGAP pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırma” eylemi nedeni ile Caner Eryıldız’a 175.520,74 TL idari para cezası uygulanması kararı verilmiştir.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, “CEMAS pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak” eylemi nedeni ile Samet Şeker’e 4 milyon 590 binTL (4.590.786,94 TL) Tahsin Aynacı’ya ise 2 milyon 899 bin TL’lik (2.899.452,14) idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

SPK, Bilgi Suistimaline İşlem Yasağı Getirdi

12 Şubat 2019 tarihli SPK bülteninde yer alan bildirimde Albaraka Türk hisselerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinde bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemeleri kapsamında tedbir ve işlem yasakları işletildiği bildirildi.

Bu kapsamda Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler ve Metro şirketleri sahibi Galip Öztürk’e ALBRK paylarında işlem yasağı getirildi.

Açıklama şu şekilde yer aldı:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir.

 

SPK 3 Kişinin Lisanslarını Sürekli Olarak İptal Etti

4 Ekim tarihli SPK bülteninde yer alan bildirimlerde Başkent Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kurumun bir müşterisi hesabında yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn.) 115 inci maddesi uyarınca Aracı Kurum’un eski personeli olan Bülent ENGİN hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildiğine yer verildi.

Bültende yer alan bilgiye göre söz konusu suç duyurusuna neden olan eylem; “müşteri hesabındaki menkul kıymetlerin şahsi hesabına virmanlanması yoluyla hesabın zarara uğratılması” olarak açıklandı.

SPK  yaptığı incelemeler sonrası Bülent Engin’in lisansını sürekli olarak iptal etti. Kurum ayrıca Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş’den Ömer Kaşıkçı ve Muhammed Güngör’ün de gayrimenkul değerleme lisanslarının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar şu şekilde yer aldı:

“Başkent Menkul Değerler A.Ş. adlı aracı kurum bir müşterisi hesabında yapılan işlemlerin incelemesi sonucunda, 6362 sayılı Sermeye Piyasası Kanunu’nun 110/1-a maddesinde tanımlı suçun işlenmesi nedeniyle Aracı Kurum’un eski personeli Bülent ENGİN’in sahip olduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansının sürekli olarak iptal edilmesine karar verilmiştir.”

“Kurulumuzun Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme İle Yetkili Kuruluşlar Listesi (Liste)’nde yer alan Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Kuruluş)’nin Liste’den çıkarılmasına ve Kuruluş’un sorumlu değerleme uzmanları Ömer KAŞIKCI ve Muhammed GÜNGÖR ile değerleme uzmanı Şaban ACAR’ın gayrimenkul değerleme lisansının sürekli olarak iptaline karar verilmiştir.”