Ana sayfa Haberler SPK 3 Kişinin...

SPK 3 Kişinin Lisanslarını Sürekli Olarak İptal Etti

4 Ekim tarihli SPK bülteninde yer alan bildirimlerde Başkent Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kurumun bir müşterisi hesabında yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn.) 115 inci maddesi uyarınca Aracı Kurum’un eski personeli olan Bülent ENGİN hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildiğine yer verildi.

Bültende yer alan bilgiye göre söz konusu suç duyurusuna neden olan eylem; “müşteri hesabındaki menkul kıymetlerin şahsi hesabına virmanlanması yoluyla hesabın zarara uğratılması” olarak açıklandı.

SPK  yaptığı incelemeler sonrası Bülent Engin’in lisansını sürekli olarak iptal etti. Kurum ayrıca Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş’den Ömer Kaşıkçı ve Muhammed Güngör’ün de gayrimenkul değerleme lisanslarının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar şu şekilde yer aldı:

“Başkent Menkul Değerler A.Ş. adlı aracı kurum bir müşterisi hesabında yapılan işlemlerin incelemesi sonucunda, 6362 sayılı Sermeye Piyasası Kanunu’nun 110/1-a maddesinde tanımlı suçun işlenmesi nedeniyle Aracı Kurum’un eski personeli Bülent ENGİN’in sahip olduğu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansının sürekli olarak iptal edilmesine karar verilmiştir.”

“Kurulumuzun Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme İle Yetkili Kuruluşlar Listesi (Liste)’nde yer alan Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş. (Kuruluş)’nin Liste’den çıkarılmasına ve Kuruluş’un sorumlu değerleme uzmanları Ömer KAŞIKCI ve Muhammed GÜNGÖR ile değerleme uzmanı Şaban ACAR’ın gayrimenkul değerleme lisansının sürekli olarak iptaline karar verilmiştir.”