Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri UPS, İlk Çeyr...

UPS, İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

 • 2019-1. Çeyrek Hisse Başına Kar (HBK): 1.28$; 2019-1. Çeyrek Düzenlenmiş HBK: 1.39$
 • Hava koşulları ABD’deki kar miktarını yaklaşık 80M$ veya HBK olarak 0.07$ düşürdü,
 • ABD Günlük Havayoluyla Taşıma Hacmi, tüm ürünlerde yaklaşık %8 büyüme gösterdi.
 • ABD gelir verimliliği, Karayolu Taşımacılığı Ürünleriyle artış gösterdi.
 • Tedarik Zinciri ve Freight İşletme Karı, yaklaşık %18 arttı. Düzenlenmiş İşletme Karı %24’ten fazla artış gösterdi.
 • Uluslararası İşletme Karı %15,3 olarak gerçekleşirken Düzenlenmiş İşletme Karı %17,7 oldu.
 • Faaliyetlerden nakit akışı, 2.3 Milyar $, Serbest Nakit Akışı ise 760Milyon $ olarak gerçekleşti.
 • UPS, düzenlenmiş seyreltilmiş HBK rakamının 7.45$ ile 7.75$ aralığında olduğunu tekrar beyan etti.

İSTANBUL –29 Mayıs 2019 – UPS (NYSE:UPS), 2019’un ilk çeyreğine dair kazanç rakamlarını açıkladı. Bu rakamlara, artan gelir kalitesi ile global ağındaki yatırımların getirileri destek verdi. İlk çeyreğe ait düzenlenmiş sonuçlar, dönüşümle ilgili masraflar sebebiyle, 123 milyon $ (veya vergi sonrası hisse başına 0.11$) tutarındaki vergi öncesi masrafları içermiyor. Bu projeler, tüm işletme çapında verimlilik sağlayacak ve nitelikli gelir artışı getirecek.

UPS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Abney sonuçları şu şekilde yorumladı: “İlk çeyrek sonuçları, yıla iyi bir başlangıç oldu; stratejimizi uygulayabildik ve tüm işletmelerimizde sağlıklı bir performans yakaladık. Dönüşüm girişimlerimiz, gelir kalitesini artırmakta ve ağımızda uzun vadeli kazanç gücümüzü destekleyecek şekilde verimlilik sağlamaktadır. Hem büyüme fırsatlarını değerlendirebileceğimiz hem de gelecekteki performansımızı arttırabileceğimiz bir tempo yakaladık.”

Sonuçlar

1Ç 2019*

Düzenlenmiş

1Ç 2019*

1Ç 2018

 

$17,160 M

 

$17,113 M

Net Gelir

$1,111 M

$1,204 M

$1,345 M

Hisse başına seyreltilmiş kazanç

$1.28

$1.39

$1.55

   

*2019 için bir faaliyet günü eksiktir.

 

 

2019 1. Çeyrek Şirket Geneli İçin:

 • Konsolide gelirler, ortalama günlük hacimdeki kazanımlar ve daha kaliteli gelirler sayesinde 17.2 milyar $’a yükseldi.
 • Sonuçlar, ABD’deki ciddi kış koşullarının etkisini yansıtmaktadır.
 • Buna ilaveten, bu çeyrekte bir yıl önceki çeyreğe göre bir faaliyet günü eksiktir ve Paskalya Bayramı’nın Nisan ortasına kayması etkili olmuştur.
 • Sermaye harcamaları, ağdaki gelişmeleri destekleyecek şekilde 1.5 milyar $ olarak gerçekleşti.
 • UPS, hissedarlarına yüksek temettü verimliliği sağlamaya devam etti; önceki yıl dönemine göre hisse başına %5,5’lik artışla 867 milyon $ temettü ödedi.
 • Şirket yaklaşık 250 milyon $’a 2.4 milyon adet hisseyi geri satın aldı.

ABD Yurt İçi Paket Gönderimi

ABD Yurt içi segmenti, işletmeden-işletmeye iş hacmini bu çeyrekte bir kez daha arttırmak suretiyle olumlu bir trend izlemeye devam ediyor. Buna ilaveten, yeni otomasyonlu merkezlere yapılan yatırımlar, özellikle maliyetlerde üretkenlik kazançları ve yavaş büyüme rakamları da dahil olmak üzere operasyonel ölçümlerdeki iyileşmeyi destekliyor.

“Otomasyon oranı yüksek merkezler devreye girdikçe ABD Yurt içi segmentemizdeki maliyet eğrisini aşağı yönde kırmaya devam ediyoruz ve böylece artan verimliliğin getirilerinden faydalanıyoruz” diyerek düşüncelerini ifade eden Abney, “Bu gelişmeler, segmentin ilgili çeyrekteki performansına katkıda bulundu ve ileriki günlerde ivme kazanmaya devam edecek.” dedi.

 

 

1Ç 2019*

Düzenlenmiş

1Ç 2019*

1Ç 2018

 

$10,480 M

 

$10,227 M

İşletme Karı

$666 M

$694 M

$756 M

   

*2019 için bir faaliyet günü eksiktir.

 

 

2019-1Ç’de ABD Yurt içi için:

 • , 2018 1. Çeyrek sonuçlarına göre %2,5 veya 253 milyon $ artış gösterdi. Ticari Karayolu operasyonlarında sağlıklı bir büyüme yakalandı.
 • Parça başına Karayolu operasyonlarının gelirindeki artış, sağlık, üretim ve e-ticaret sektörleri sayesinde elde edilen kazançlarla %2,9 gibi sağlıklı bir oran oldu.
 • Havayolu ürünlerine dair düzenlenmiş işletme karı, daha hızlı teslimat seçeneklerine olan yüksek talep nedeniyle yaklaşık %8 büyüdü.
 • Süreçlerimizi uyumlu ve standart hale getirdiğimiz için, düzenlenmiş işletme karı rakamlarına 28 milyon $ tutarında dönüşümle ilgili masraflar dahil değildir.
 • Yurt içi işletme karı, ilgili çeyreğe dahil tüm aylardaki olumsuz kış koşulları nedeniyle yaklaşık 80 milyon $’lık bir düşüşü de içermektedir.

Uluslararası Paket Gönderimi

Uluslararası Segment, ilk çeyrekte rekor bir faaliyet karı bildirdi. Bu rakamlar, şirketin global ağının esnekliğini ve gücünü göstermenin yanı sıra, global ticari ortamı değiştirmekteki başarısını da gözler önüne sermektedir. İşletme karı, düzenlenmiş bir bazdan %15,3 ve %17,7 olarak gerçekleşti. Düzenlenmiş kar, önceki döneme nazaran 90 baz puan arttı.

 

 

1Ç 2019

Düzenlenmiş

1Ç 2019

1Ç 2018

Gelirler

$3,459 M

 

$3,533 M

İşletme Karı

$528 M

$612 M

$594 M

 

Uluslararası paket gönderiminde 2019 1. Çeyrek rakamları:

 • Parça başına gelir, para birimi düzenlemesi sonrasında %1.2 azaldı; yurt içi ürünlerde %3.9’luk kazanç sayesinde %2.3 oranında arttı.
 • İşletme karı, 528 milyon $ olarak gerçekleşti; düzenlenmiş bir esastan, segmentte. 612 milyon $ kar elde edildi.
 • Disiplin altına alınan verim yönetimi, orta büyüklükteki pazar B2B müşterilerinden gelen büyüme bir araya getirildiğinde, gelir kalitesindeki kazanımlara büyük destek verdi.
 • Önceki yıla ait dönemde, ihracatın ortalama günlük hacmindeki yüksek artış nedeniyle karşılaştırma yapmak çok zorlaştı. İki yıllık istif esasından, uluslararası ihracat hacmi, Avrupa ve Amerika kıtalarının önderliğinde yaklaşık %12 büyüdü.
 • Düzenlenmiş faaliyet karı, global ölçekte sistem ve kaynak uyumluluğunu sağlamak adına yapılan 84 milyon $’lık dönüşüm masraflarını içermemektedir.

Tedarik Zinciri Freight

Tedarik Zinciri ve Freight segmentinin bu çeyrekteki karlılık artışı güçlüydü. Segmentte, disiplin altına alınan maliyet yönetimi inisiyatifleri ve değişen piyasa koşullarına şirketin global ağının adapte olma konusunda gösterdiği esneklik sayesinde faaliyet marjları da arttı.

Abney: “Tedarik Zinciri ve Freight segmenti harikalar yarattı. Coyote’dan ve Forwardingt birimimizin kalan kısımlarından kuvvetli destek geldi. Varlıklar açısından hafif nitelikteki stratejilerimizi uygulamaya devam ediyoruz; bu arada müşterilerimize de bekledikleri nitelikli hizmeti sunmuş oluyoruz.”

 

1Ç 2019

Düzenlenmiş 1Ç 2019

1Ç 2018

Gelirler

$3,221 M

 

$3,353 M

İşletme Karı

$200 M

$211 M

$170 M

 

Tedarikçi Zinciri ve Freight segmentinde 2019 1. Çeyrek rakamları:

 • Segmentte, işletme karında 220 milyon $ gibi bir rakama ulaşmak suretiyle güçlü bir artış trendi görülmektedir. Düzenlenmiş işletme karı, 211 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, 2018 1. Çeyrek rakamlarına göre %24’ten fazla bir büyümeyi gösteriyor.
 • Maliyet yönetimine dair eylemler, hacim ve gelir kaynaklı piyasa değişimlerinin dengelenmesine yardımcı oldu ve özellikle Coyote’de kar ivmesinin artmasını sağladı.
 • Uluslararası Havayolu ve Denizyolu Freight Birimi, küçük ve orta ölçekteki müşterilerle daha uyumlu bir çalışma sergilemesinden dolayı faaliyet karındaki artışa anlamlı bir katkıda bulundu. UPS Freight Birimi, LTL (kamyon yükünden daha az/less-than-truckload) başına gelirlerini yüzde ağırlık olarak %5,4 arttırdı. Bu başarısını, orta-pazar segmentindeki büyümeye ve gelir kalitesine yönelik girişimlere borçludur.
 • Düzenlenmiş işletme karı rakamlarına, ofis desteğini optimize etmek amacıyla yapılan 11 milyon $ tutarında dönüşümle ilgili masraflar dahil değildir.

Genel Görünüm

Şirket, düzenlenmiş (GAAP dışı) esasa dair rehber bilgiler sunmaktadır çünkü rapor edilen (GAAP) sonuçlarında yer alacak ve önemli olabilecek nitelikte emeklilikle ilgili ileriye dönük gerçeğe uygun değerleme düzenlemelerinin veya beklenmedik diğer olayların etkisini yansıtacak bir mutabakat sunmak veya öngörmek mümkün değildir.

UPS Mali İşler Direktörü Richard Peretz şu ifadelerde bulundu: “Dönüşüm, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen bir performansa dayalı sağlıklı bir temel oluşturmaktadır. Stratejilerimiz ve girişimlerimiz, global ağımıza ek verimlilik ve esneklik kazandırırken, yıla dair hedeflerimize ulaşacağımız konusunda da güvence vermektedir.”

 • Şirket, düzenlenmiş seyreltilmiş HBK tutarının 7.45$ ile 7.75$ aralığında olacağını bir kez daha teyit etti.
 • Yıla ait düzenlenmiş serbest nakit akışının, işletme sermayesi girişimlerinden gelecek ek yukarı yönlü destek ile 3.5 ve 4 milyar $ arasında olması öngörülmektedir.
 • 2019 için geçerli vergi oranının, %23 ile %24 arasında olacağı tahmin edilmektedir.
 • İkinci çeyrekte, planladığımız 2019 kapasitesinin yaklaşık %30’unu açmış olacağız. Geçen yılın aynı döneminde herhangi bir tesis açılmamıştı. Bu nedenle işe alım masrafları ikinci çeyrek sonuçlarını baskılayabilir.
 • İkinci çeyrekte genel işletme karının artması beklenmektedir. Düzenlenmiş HBK’nın emekliliğe yönelik olarak planlanan finansman maliyetleri nedeniyle geçen yıla nazaran görece sabit kalacağı öngörülmektedir.
 • İlave bir faaliyet günü, 2018’de emtia piyasasında görülen ve tekrarlanması beklenmeyen sert karşı rüzgârların ortadan kalkması nedeniyle uluslararası alanda yılın aynı dönemine göre sağlanacak getiriler gibi çeşitli faktörlerin üçüncü çeyrek ayarlanmış HBK tutarına destek vermesi beklenmektedir.

Dönüşümle ilgili masraflar ve emeklilikle ilgili gerçeğe uygun değerleme rakamları, düzenlenmiş yol haritasına dahil edilmemiştir.

 

 

UPS Hisse Başına Kar Hedefine Ulaştı

0.52 Dolar değerindeki 4Q18 Hisse Başına Kâr (HBK); 4. Çeyrek HBK’yi yaklaşık %17 ile 1,94 Dolara getirdi.

 • Fiyatlandırma ve Karışık Stratejiler 4. Çeyrek Gelir Kalitesini Yükseltti
 • 4. Çeyrek Getiri Büyümesinde ABD Yurt İçi Gelir %6,3 Arttı
 • Nakliyat ve Lojistik tarafından harekete geçirilen Tedarik Zinciri ve Navlun Geliri Artışları meydana geldi
 • 2018 yılı boyunca Operasyonlardan Nakit 12,7 Milyar Dolar elde edildi
 • Serbest Nakit Akışı 2018’de 6 Milyar Doları geçerek Beklentileri Aştı
 • 2019’da Toplam Düzenlenmiş Operasyon Kar Büyümesi Tüm Segmentlerde Çift Hanelere Ulaştı
 • 2019 yılının tamamı için Düzenlenmiş HBK Kılavuz 7,45 ila 7,75 Dolar arasındaydı.

İSTANBUL – 12 Şubat 2019 – UPS (NYSE:UPS), pozitif, sürdürülebilir fayda sağlayan yüksek kaliteli gelir projelerini vurguladığı 2018 dördüncü çeyreğindeki kazancını açıkladı.

UPS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Abney, şu ifadelerde bulundu: “2018 düzenlenmiş hisse başına kazanç hedefimize, dönüşüm yatırımlarını ve gelir kalitesini yükselten ve verimliliği artıran projeleri başarıyla uygulayarak ulaştık. Farklı portföyümüz, küresel ayak izimiz ve esnek ağımız UPS’i 2019 ve sonrasında karlı bir büyüme için konumlandırıyor.”

Birleştirilmiş

Sonuçlar

2018 Ç4

Düzenlenmiş

2018 Ç4

2017 Ç4

Düzenlenmiş

2017 Ç4

Gelir

19.848 Milyon Dolar

 

18.975 Milyon Dolar

 

Net Gelir

453 Milyon Dolar

1.690 Milyon Dolar

1.096 Milyon Dolar

1.445 Milyon Dolar

Seyreltilmiş Hisse Başına Kar

0,52 Dolar

1,94 Dolar

1,26 Dolar

1,66 Dolar

 

Dördüncü çeyrek 2018 GAAP sonuçları, seyreltilmiş hisse başına 1.42 Dolar vergi sonrası ücreti temsil eden 1.2370 dolarlık değerleme; gerçeğe uygun değerleme (MTM) nakit olmayan, vergi sonrası maaş ücretini içeriyor. Önceki yıl döneminde, şirketin GAAP sonuçları, gerçeğe uygun değerleme maaş ücretleri, Vergi Kesintileri ve İş Yasası faydaları ile ilgili seyreltilmiş hisse başına 0.40 Doları içeriyordu.

2018 4. Çeyrekte Şirket Geneli İçin:

 • Gelir %4.6 artarken, para biriminden bağımsız gelir %5.2 kadar arttı.
 • Ortalama gelir verimi, tüm ürünlerde kazançlar ile %4.1 genişledi.
 • Sene sonu döneminde rekor gönderiler kaydedildi.

ABD Yurt İçi Paket Gönderimi

ABD Yurt içi segmenti, UPS’in Dönüşüm projelerinden, yeni ağ yeteneklerinden ve dönem boyunca yüksek kaliteli gelirden faydalandı. ABD’de, güçlü gelir ve zamanında performans kayıtlarıyla ortalama olarak günde 21 milyondan fazla paket teslim edildi. Üç aylık dönemde, işletmeler arası ve işletmelerden tüketicilere gidenpaketler arttıkça, gönderilerdeki büyüme de dengelendi. Beklendiği gibi işletme karı, planlanan emekli aylığı gideri, birkaç büyük tesis için başlangıç maliyetleri ve önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla bir gün daha az faaliyet göstermesiyle azaldı.

 

2018 Ç4

2017 Ç4

Gelir

12.575 Milyon Dolar

11.833 Milyon Dolar

İşletme karı

999 Milyon Dolar

1087 Milyon Dolar

 

2018 4. Çeyrek ABD Yurt İçi Segmenti İçin:

 • Gelir, tüm ürünlerdeki büyüme ile, 2017 4. çeyrekte 742 milyon Dolar veya %6.3 arttı.
 • Premium Next Day Air (Hava taşımacılığıyla ertesi gün teslimat) geliri, müşteriler daha hızlı teslimat seçeneklerini seçtikleri için %7.8’lik hacim artışı ile %10’dan fazla büyüdü.
 • Parça başına gelir, genişletilmiş baz oranları ve pozitif ürün ve müşteri dengesi üzerine %4.8 arttı.
 • Şirket, çeyrek boyunca ABD’de 14 büyük tesisi başarıyla açtı ve daha yüksek verimlilik ve zamanında teslimat kaydı sağladı. UPS, tüm yıl boyunca dünya çapında 22 yeni tesis açtı.

Uluslararası Paket Gönderimi

Abney, şu ifadelerde bulundu: “Uluslararası segmentimiz, Avrupa’daki çift haneli karlılıkla vurgulanan rekorlar kırdı. Geniş portföyümüz, çeşitli gelir tabanımız ve esnek ağımız, küresel ekonomik durgunluğun etkilerini engellemeye yardımcı oluyor. Bu güçlü yönler de müşterilerinin küresel ticaretin mevcut karmaşıklıklarını yönetmesine yardımcı olacak şekilde, UPS’i konumlandırıyor.”

 

2018 Ç4

2017 Ç4

Gelir

3.829 Milyon Dolar

3.721 Milyon Dolar

İşletme karı

781 Milyon Dolar

735 Milyon Dolar

 

2018 4. Çeyrek Uluslararası Paket Gönderimi Segmenti İçin:

 • Gelir tüm bölgelerde büyüme ile %2.9 arttı; para biriminden bağımsız gelir ise %5.4’e yükseldi.
 • Parça başına gelir %1.7 arttı; parça başına para biriminden bağımsız gelir, uluslararası yerli ürünlerde %7.8’e kadar ve ihracat ürünlerinde %3.6’ya kadar %4.2 oranında arttı.
 • İşletme karı %6.3’e kadar büyürken; düzenlenmiş para biriminden bağımsız işletme karı, büyüme, gelir getirileri ve disiplinli maliyet kontrolü ile %9.8’i 807 milyon Dolara yükseltti.

Tedarik Zinciri ve Nakliye

Tedarik Zinciri ve Nakliye segmenti güçlü bir şekilde devam ediyor. Dördüncü çeyrekte karlılık, UPS Navlun sözleşmesi onay sürecinin bir sonucu olarak yaklaşık 60 milyon Dolar düşürüldü. Diğer iş birimleri için kârlılık, Nakliyedeki kazançlar tarafından yönlendirilmiş olup pozitifti. Gelir – kalite iyileştirmeleri ve maliyet içeriğine odaklanma daha olumlu sonuçlara katkıda bulundu.

 

 

2018 Ç4

2017 Ç4

Gelir

3.444 Milyon Dolar

3.421 Milyon Dolar

İşletme karı

224 Milyon Dolar

241 Milyon Dolar

 

2018 4. Çeyrek Tedarik Zinciri ve Nakliye Segmenti İçin:

 • İşletme birimleri, küçük ve orta ölçekli müşterilerle daha fazla uyum sağlanması sonucunda büyümenin devam ettiğini gösterdi.
 • Coyote, komisyonculuk ve uluslararası hava ve deniz taşımacılığı, Nakliye içindeki işletme karına önemli katkılarda bulunarak, dünya çapındaki müşterilere değer kattı.
 • Lojistik geliri, Sağlık, Havacılık, Perakende ve İmalat sektörlerindeki büyüme dolayısıyla neredeyse %7 arttı.
 • UPS Freight, gelir kalitesine odaklanmaya devam ederek, LTL (kamyon yükünden daha az) yüzde ağırlık başına yüzde %6,9 oranında arttı.

2018 Yılı Konsolide Sonuçlar

 • Gönderi artışında toplam gelir %7.9 artarak 71.9 milyar dolara yükselirken, %4.3’lük gelir getirisi artışı 2017 getirisini 200 baz puana kadar artırdı.
 • 2018 yılı seyreltilmiş HBK toplamı 5.51 Dolar iken; düzenlenmiş seyreltilmiş HBK 7,24 dolardı.
 • Düzenlenmiş seyreltilmiş Hisse Başına Kar (HBK), gerçeğe uygun değerleme (MTM) maaş ücretinin ve Dönüşüm maliyetlerinin etkisini hariç tutar.
 • 3.2 milyar Dolarlık ödenen temettü, önceki yıl boyunca hisse başına %10 artış gösterdi.
 • Yaklaşık 1 milyar Dolar için 8.9 milyon hisse yeniden satın alındı.

Genel Bakış

Şirket, düzenlenmiş (GAAP olmayan) bir temelde kılavuzluk sağlar, bunun nedeni rapor edilen (GAAP) sonuçlara eklenebilecek ve materyal olabilecek olan gelecekteki emeklilik piyasasına göre değerleme düzeltmelerinin veya rapor edilmemiş diğer beklenmeyen olayların etkilerini yansıtan bir uzlaşının öngörülememesidir.

UPS finansal bölüm başkanı Richard Peretz şu ifadelerde bulundu: “UPS çeyrek boyunca zorlu bir ortamda çok iyi bir başarı yakaladı. 2019 yılında, her üç iş biriminde kar büyümesinde önemli artışlar yaratmayı planlıyoruz.”

 • UPS, 11 – 13 civarındaki toplam düzenlenmiş operasyon kar büyümesinin tüm segmentlerde çift haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor.
 • Yaklaşık 325 milyon Dolarlık maaş finansman maliyetlerini içeren hisse başına düzenlenmiş, seyreltilmiş kazanç, 7.45 ila 7.75 dolar arasında değişiyor.
 • 2019 fiili vergi oranı yüzde 23 ile 24 arasında olmalı.
 • Sermaye harcamaları, 2019 konsolide gelirinin %8.5 ve %10’u arasında planlanıyor.

Dönüşüm ücretleri kılavuzluk dışında tutuluyor.