Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Kalkınma ve Y...

Kalkınma ve Yatırım Bankası “Yatırım Bankacılığında Etkin Bir Oyuncu Olacağız”

Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde

20.11.2019 – 45 yıllık kalkınma bankacılığı deneyimine yatırım bankacılığını da ekleyerek sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için çalıştıklarını aktaran Öztop “Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi. 

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını daha etkin şekilde kullanmak üzere dönüşüm sürecini tamamlayan Kalkınma Yatırım Bankası, 19-20 Kasım tarihlerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne katıldı. “Dönüşümün 3 Atlısı” panelinde konuşan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop bankanın dönüşümünü ve hedeflerini anlattı. 

Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için yapısal dönüşümün gerekliliğine dikkat çeken Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Kalkınma Yatırım Bankası olarak 11. Kalkınma Planı ve 2023 hedefleri çerçevesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için çalışıyoruz. Kalkınmaya daha çok destek verebilmek, kaynaklarımızı geliştirmek ve daha yaygın hizmet sunabilmek adına dönüşüm sürecimizi tamamladık. 45 yıllık bir deneyime sahip olan bankamız ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni bir strateji belirledi ve bu strateji çerçevesinde 2018 yılında faaliyet alanı genişletilip yatırım bankacılığını da ekledi. Bu yapılanma ile müşterilerin finansman ve danışmanlık ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşılanmasını ve kalkınma bankacılığından kaynaklanan sektör ve proje tecrübesinin yatırım bankacılığı tarafında verilen hizmetlerle birleştirilmesini hedefledik” dedi. 

Türkiye ve uluslararası sermaye piyasalarının dinamiklerini ve inceliklerini bilen deneyimli donanımlı bir ekip ve çeşitlendirilmiş ürün gamı ile yatırım bankacılığı alanında piyasanın etkin oyuncularından biri olmak üzere yapılandıklarını aktaran Öztop, şöyle devam etti: “Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu’nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptık. Önümüzdeki dönem yoğun olarak; menkul kıymetleştirme, birleşme ve satın alma danışmanlığı, halka arzlar, fizibilite danışmanlığı, finansal danışmanlık ve yapılandırma danışmanlığı alanlarında aktif rol oynayacağız.” 

Türkiye Kalkınma Fonu yeni nesil girişimleri odağına alacak

Konuşmasında Bankanın kuracağı Türkiye Kalkınma Fonu’na da değinen İbrahim Öztop, Kalkınma Fonu ile teknoloji ve inovasyon girişimlerini desteklemeyi planladıklarını aktardı. Sektörlerin çalışma biçimlerini tümden değiştiren teknolojik girişimleri destekleyeceklerini ifade eden Öztop “Bu kapsamda ülkemizden çıkan yeni nesil girişimleri bölgesel ölçekle rekabetçi hale getirebilecek şekilde farklı finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli rol oynayacağız” diye konuştu. 

Sosyal temalı ihraçlar ve yeşil tahviller gündemde

Kongre kapsamında düzenlenen “Menkul Kıymetleştirme Büyümenin Finansmanının Çözümü Olabilir mi?” başlıklı panelde konuşan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız da menkul kıymetleştirmeyi sürdürülebilir kalkınma araçlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Sosyal temalı ihraçlar ve yeşil tahvillerin de gündemlerinde olduğunu kaydeden Seçil Yıldız, proje finansman kredilerinde de menkul kıymetleştirmenin mümkün olduğuna dikkat çekti. 

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihracı konusundaki çalışmalarını aktaran Seçil Yıldız “Piyasada daha önce gerçekleşmiş VDMK ihraçları düşük tutarlarda olmakla birlikte vardı. Bizim ürünümüzün farklılığı, VDMK havuzundaki varlığın kaynak kuruluş olan bankaların ihraç ettiği İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı (İTMK) olmasıdır. Bu üründe, Varlık Finansman Fonuna aktarılan havuzda, aslında bankaların ihraç ettiği İTMK’lar bulunmaktadır” dedi.

 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne kurucu imzacı olarak katıldı

02.09.2019 – Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, BM Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek faaliyetlerindeki etkisini artırmak üzere hazırladığı “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nde kurucu imzacı olarak yerini aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası , “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı (Founding Signatory) olarak katıldı. Prensipler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon doları aşan 30 üye bankanın ortak çalışması sonucu belirlendi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’nda öngörülen hedeflere bankacılık sektörünün de uyumlanmasını gözeterek hazırlanan Sorumlu Bankacılık Prensipleri, imzacı finans kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve kriterlerini esas almaları koşulunu getiriyor.BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; temiz su, temiz enerji, iklim değişikliği, su ve kara yaşamının korunması maddelerini içeriyor. Türkiye’nin de imza attığı Paris İklim Anlaşması, yenilenebilir enerjiye yönelmeyi öngörüyor. Finans kuruluşları, BM Çevre Programı’nın Sorumlu Bankacılık Prensiplerine imza atarak finansman aşamasından hesap verebilirliğe uzanan geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı kalacaklarının sözünü veriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın 44 yıldır uzman kadrosu ile desteklediği kalkınma projelerini yakından takip ettiğini; öngörülen çevre ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğun sağlanmasının temel prensiplerinden biri olduğunu aktardı. Öztop, “Kalkınma yaklaşımımızın temel bileşenlerinden biri olan sürdürülebilirlik konusundaki desteğimizi bir kez daha tescillemek üzere Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız, uluslararası finans dünyasının gelişme ve standartlarıyla uyumlu olarak geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir” dedi.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri, 22 Eylül 2019 tarihinde New York’ta tüm dünyadan destekçi bankaların üst düzey temsilcilerinin katılımlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında duyurulacak.

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İlk Altı Ayda Aktiflerini Yüzde 19,6 Artırdı

06.08.2019 – Ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bir dönüşüm sürecine giren Türkiye’nin ‘44 yıllık yeni bankası’ Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ikinci çeyrekte yüksek bir performans sergiledi. Aktiflerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 19,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 74,1 oranında artıran banka, 18,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. 

Kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan banka; reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarmayı odağına alıyor. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Söz konusu dönemde aktiflerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 19,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 74,1 artırarak 18,8 milyar TL’ye ulaştıran bankanın kredilerinin tutarı ise 15 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam aktiflerin yüzde 79,8’ini oluşturan kredi hacmini 2018 yılı sonuna göre yüzde 10, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65,3 artıran banka, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranında ise düşüş sağladı. Bu oran, 2018 yılı ikinci çeyreğinde 1,4 iken, 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi.

Bankanın 2019 yılı Haziran ayı itibarıyla net faiz geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,6 artarak 361,1 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirleri yüzde 101,6 artarak 381,4 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın ikinci çeyrekteki kârı ise 229,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dünyada ekonomi yavaşladı

Bilanço açıklamasıyla birlikte ekonomiyle ilgili göstergeleri değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Çin ve ABD ekonomisi başta olmak üzere küresel ekonomi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiş olmasına rağmen, öncü göstergeler ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin yavaşladığını göstermektedir” dedi.

Öztop, bu dönemde dünyada ekonomiye etki eden önemli gelişmeleri; ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin alınan korumacı önlemlerle birlikte yerini tekrar karamsarlığa bırakması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yavaşlama ihtimali olarak sıraladı. Bu gelişmelerin, uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine neden olduğunu hatırlatan Öztop şöyle devam etti:

“Ticaret ve teknoloji savaşlarının yanı sıra, uzun süredir devam eden Brexit belirsizliği de 2019’un ilk yarısında ekonomik aktivite hızını yavaşlatmış, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yılın ilk 6 ayı beklenenden daha zayıf bir performans gerçekleşmiştir. FED, Haziran ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 bandında sabit tutarken; sonraki ay, 2008’den bu yana ilk kez, piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirmiş ancak seri faiz indirimlerine gerek duymadığını ifade etmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise politika faizi artışını 2020’nin ikinci yarısına kadar ertelemiş, ekonomiyi desteklemek için kısa vadede çeşitli politika araçlarından faydalanabileceğini belirtmiştir.”

Yılın ikinci yarısında ekonomik aktivite hız kazanacak

2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 daralan ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında hız kazanacağının tahmin edildiğini aktan Öztop değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Ekonominin kırılganlık unsurlarından dış ticaret açığı, 2019 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 60 azalmış, bununla birlikte ilk 6 ayda 26 milyar dolarlık iyileşme görülmüştür. Yılın ilk yarısındaki görünüm, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin sürdüğüne işaret ederken, yurtdışı borçlar ve cari açıkta önemli miktarda azalmalar olduğu izlenmektedir. Bu göstergeler, ekonomide sağlıklı ve kuvvetli bir toparlanmanın olacağı beklentisini güçlendirmektedir.”

2023 hedefleri doğrultusunda kalkınmanın finansmanına odaklandık

Çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını daha etkin şekilde kullanmak üzere dönüşüm sürecine girerek yatırım bankacılığını da faaliyetleri kapsamına alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekliyor. Değerlendirmesinde bu gelişmeye de işaret eden Öztop “Mayıs ayında, finans merkezi İstanbul’a taşınarak yeni hizmet binasında faaliyetini sürdüren Bankamız, 2023 hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanmaktadır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yeni organizasyonu ile geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir” dedi.

 

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Türkiye’nin 44 Yıllık Yeni Bankası: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

28.05.2019 – Ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bir dönüşüm sürecine giren Türkiye’nin ‘44 yıllık yeni bankası’ Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ülke ekonomisi için kaynak yaratmaya devam ediyor. Banka, kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünlerinin ve sermaye piyasası araçlarının daha etkin kullanımını hedefliyor. Banka aynı zamanda reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarmayı, Türkiye Kalkınma Fonu ile de yeni nesil girişimlerin desteklenmesini odağına alıyor.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü Ankara’da 36. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Olağan Genel Kurul’da bankanın yeni dönemdeki misyonunu hayata geçirmeyi hızlandıracak gündemler ele alındı.

Çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını daha etkin şekilde kullanmak üzere dönüşüm sürecine girerek yatırım bankacılığını da faaliyetleri kapsamına alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekliyor.

Banka, yeni yapısı ile, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, ihracatın artırılması, yerlileştirmeye yönelik yatırımların desteklenmesi, gerekli altyapı yatırımlarının finansmanı ve fon kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak üzere, kalkınma ve yatırım bankacılığı hizmetlerinin tek bir çatı altına topladı. Bu yapılanma ile müşterilerin finansman ve danışmanlık ihtiyaçlarının en iyi karşılanması ve kalkınma bankacılığından kaynaklanan sektör ve proje tecrübesinin yatırım bankacılığı tarafında verilen hizmetlerle birleştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, yatırım bankacılığı alanında, Türkiye ve uluslararası sermaye piyasalarının dinamiklerini ve inceliklerini bilen deneyimli ve donanımlı bir ekip ve çeşitlendirilmiş ürün gamı ile piyasanın etkin oyuncularından biri olmak üzere yapılanmasını tamamlayan banka, şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstlenmeyi planlıyor.

Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmayı planlayan banka, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu’nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptı.

Türkiye Kalkınma Fonu’nun kurucusu ve yöneticisi de olan bir banka kimliği ile yeni bir yapıyı hedefleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, teknoloji ve inovasyon alanında yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına desteğini sürdürüyor. Banka, bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu ve Türkiye Yatırım İnisiyatifi (TII) ile yürütülen iş birliği çerçevesinde 212 Regional Fund II’ye 3 milyon Euro yatırım taahhüdünde bulundu.

13,6 milyarlık kredi ile stratejik sektörleri destekledi

2018 yılı ve 2019’un ilk çeyreğindeki finansal sonuçları değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 96,9 artışla 13,6 milyar TL kredi hacmine ulaştıklarını ve büyümede stratejik öneme sahip sektörleri desteklediklerini aktardı. Öztop “Özenle değerlendirdiğimiz başvuruları hızla sonuçlandırdık. Enerji, imalat sanayii, turizm, eğitim ve sağlık sektöründen yatırımları kredilendirdik. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren küçük işletmelere, aracı finansman kuruluşları üzerinden kredi kullandırımı sağladık” dedi.

Banka, 2018’de aktif büyüklüğünü bir önceki yıla kıyasla yüzde 74,9 artışla 15,7 milyar TL’ye, özkaynaklarını ise yüzde 12,8 artırarak 1,4 milyar TL’ye yükseltti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın karı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,9 artarak 160,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankanın yeni misyonu hakkında bilgi veren İbrahim Öztop “Bir yandan Türkiye Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklemeye devam ederken öte yandan yeni nesil girişimlere yatırım yaparak dünya çapında söz sahibi girişimler yaratmak için çalışacağız” dedi.

Para ve sermaye piyasalarıyla reel ekonomi arasında yeni köprüler kurmayı hedefleyen Türkiye’nin “44 yıllık yeni bankası”, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla yönetim merkezi olarak İstanbul’da konumlanacak.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here