Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri TSKB’nin Akti...

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 58 Milyar TL’yi Aştı

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü  58 Milyar TL’yi Aştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 2021 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 58 milyar TL’yi aştı. TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Aşılanmayla ilgili umut vadeden gelişmeler ve küresel toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladık. 2021-2025 yılları arasında SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını %90 seviyesi üzerinde tutma hedefimizle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artıracağız” diye konuştu.  

3.5.2021 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın aktif büyüklüğü, 2021 yılının ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 58 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bankanın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 29 büyüme kaydederek 44 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 226 milyon TL oldu.

Aşılanmayla ilgili umut vadeden gelişmeler ve küresel toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladıklarını ifade eden TSKB Genel Müdürü Ece Börü: “2020 yıl sonu itibariyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı ve gelişmekte olan bölge yatırımlarıyla pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. 2021-2025 yılları arasında SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını %90 seviyesi üzerinde tutma hedefimizle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artıracağız” dedi.

Ece Börü: “2021 yılına Sürdürülebilir Eurobond ihracımızla başladık”

Pandemiyle birlikte daha çok önem kazanan sürdürülebilir yatırımlara sağladıkları finansman olanakları ile 2021 yılında da yenilikçi çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “2021 yılına 350 milyon dolar büyüklüğündeki 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurobond ihracımızla başladık. Türk finans sektöründe yılın ilk ihracı olan bu işlemimize yatırımcılardan 6 kat talep geldi. Bu talebin üçte birinin ÇSY kriterlerini dikkate alan yatırımcılara ait olduğunun altını çizmek isterim. İhraçtan elde edilen fonlar bankamızın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun projelere aktarılacak. Böylelikle 2016 yılında Türkiye’nin ilk yeşil/sürdürülebilir tahviliyle adım attığımız bu yolda üçüncü ihracımızı başarıyla gerçekleştirmekten ve ülkemizin geleceğine dönük yatırımlara ilave kaynak yaratmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

“Sermaye piyasalarında sürdürebilirlik açılımı yaptık” 

Yenilikçi sürdürülebilirlik kriterlerini tüm bankacılık modeline ve hizmet yelpazesine entegre ettiklerini belirten Ece Börü şöyle devam etti: “Yakın zamanda yatırım bankacılığı alanında bir ilke imza atarak sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik açılımı yaptık. Türkiye’de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası ihraçlarımızın ardından, bu defa enerji sektöründe, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği’nin 4 temel standardına uygun olarak, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de kapsayacak şekilde Türkiye’de ilk Sürdürülebilir Sukuk ihracı aracılığını gerçekleştirdik.  2021 yılı başında ise yine bir ilke imza atarak Türkiye’nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarı ile tamamladık. Banka olarak sermaye piyasalarına yeni ilkler kazandırmaya ve firmalarımıza sürdürülebilirlik temalı enstrümanlarla alternatif kaynak yaratmaya devam edeceğiz.”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz” 

Kalkınma bankacılığı misyonumuz çerçevesinde, paydaşlarımızı özellikle orta ve uzun vadede karşılaşabilecekleri yeni durumlara hazırlamak üzere sürdürülebilirlik alanındaki yerel ve global düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirten Börü, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği adaptasyonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gelebilecek olası vergilendirme ve kısıtlayıcı önlemler söz konusu. TSKB olarak bu süreçte müşterilerimizin yeşil dönüşüm arayışlarını ve ilave yatırımlarını desteklemenin yanı sıra danışmanlık hizmetlerimizle de gerekli aksiyonların en sağlıklı şekilde alınması yönünde rehberlik yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.  

2030 yılına kadar 8 milyar ABD Doları tutarında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı finansman hedefliyoruz 

TSKB, mart ayında, 2020 yıl sonu sonuçlarını içeren Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) onaylı Entegre Faaliyet Raporunu yayınladı. Her sene hedeflerini zenginleştirmeye özen gösteren TSKB, 2020 raporunda UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri imzacılığı kapsamındaki sonuçlarına da yer verdi.

Hedef ve gerçekleşmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemine değinen Ece Börü: “Biz kalkınmada tüm sermaye öğelerinin önemine inanıyoruz ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını merkeze alıyoruz. Bankamızın kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerini de bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bankacılık modelimizdeki entegre yaklaşımı tüm boyutlarıyla ele aldığımız raporumuzda geleceğe dönük somut hedefler koyuyoruz. Faaliyetlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile SKA’ların neredeyse tamamına dokunuyoruz. 2020 yılsonu sonuçlarımıza göre kredi portföyümüzde ağırlıklı olarak 7 SKA’ya katkımız öne çıkıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 8 milyar ABD Doları tutarında SKA bağlantılı finansman hedefimize de raporumuzda yer verdik” dedi.

TSKB’nin sürdürülebilirlik faaliyetleri uluslararası ödüllerle tescilleniyor. 

TSKB, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projelere yönelik, içinde ölçme ve geliştirme araçları da olan finansman olanaklarının yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modellerine geçmelerine aktif destek veriyor. Banka ayrıca, çevre, cinsiyet eşitliği, sanat ve kültür alanlarında yürüttüğü uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle etki alanını her geçen gün büyütüyor. 

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin başarısı yılın başında, uluslararası bir organizasyon olan CSR Works International tarafından önemli bir ödülle tescillendi. Organizasyonun sürdürülebilirlik liderliği alanında belirlediği ‘Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020’ onur listesinde yer alan 13 kadın liderden biri TSKB’nin genel müdürü Ece Börü oldu.

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 51,5 Milyar TL’ye Ulaştı

02.02.2021 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2020 yıl sonuna ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 51.5 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, 2020 yılında sürdürülebilirlik odaklı kredilendirme faaliyetlerimizle, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle iş ortaklarımıza ve ülke ekonomisine nitelikli desteğimizi sürdürdük.  2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar ABD dolarını aştı.   Önümüzdeki dönemlerde de iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın sağlanması yönünde faaliyetlerimizi sürdürürken, hizmetlerimize çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünleri dahil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Öngörüleri ile paralel sonuçlar elde eden TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51.5 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22.5 büyüme kaydederek 44.1 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları yüzde 18 artışla 6.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem kârı 732.8 milyon TL oldu.

Pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, 2020 yılında ürün ve hizmetleriyle iş ortaklarına ve ülke ekonomisine nitelikli desteklerini sürdürdüklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Ece Börü: “Kapsayıcı bankacılık ilkeleri ve kalkınma bankacılığı sorumluluğumuzla, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim içinde olduk ve iş birliklerimize devam ettik. Geçtiğimiz yıl TSKB açısından iklim riskleri çalışmalarının yanı sıra gerek kredi ve kaynak gerekse yatırım bankacılığı tarafında çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerin öne çıktığı bir yıl oldu.  2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar doları aşarken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alarak, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. SKA’ları haritalandırdığımız modelimizle yarattığımız etkiyi paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında, toparlanma ile beraber ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde tüm paydaşlarımızla yakın iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

“Yeşil iktisadi toparlanma için tüm paydaşlarımızla çözümler üretiyoruz”

 Yılın son çeyreğinde iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla Yeşil Kuğu Platformu’nu kurduklarını da hatırlatan Börü, platform aracılığıyla kamu, özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, öğrenciler ve medya mensuplarını içine alan bir inisiyatif başlattıklarını belirtti.  “İklim Krizi” konusunda küresel ve ulusal gelişmeleri platform çatısı altında yakından takip ederek “İklime Dair” başlıklı raporlarıyla zengin içerikli veriler yayımladıklarını açıklayan Börü, yeşil iktisadi toparlanmanın sağlanabilmesi için tüm paydaşlarıyla birlikte düşünerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Tüm iş kollarımızla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma önceliğini merkezde tutmayı sürdüreceğiz”

 2020 yılında çevresel sosyal ve yönetişim (ESG) 16,7 risk notuyla Türkiye’de en iyi, dünyada ise 372 banka arasında en iyi nota sahip 6. banka olduklarını belirten Börü sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilirlik alanındaki strateji ve politikalarımızdan güç alarak ESG risk unsurlarının yönetimi konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Finansmanın dönüştürücü gücünden hareketle müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkısını artıran çalışmalara devam ediyoruz. Bankamız iştiraki ESCARUS ile beraber geliştirdiğimiz yeni kredi modeliyle firmaların sosyal, ekonomik, çevresel konulardaki öz değerlendirmelerini dünya genelinde kabul görmüş SKA’lar kapsamında tanımlarken pozitif çevresel ve sosyal etki yaratmak için gerekli aksiyon planlarını beraberce geliştiriyor, bu yönde somut adımlar atan firmalarımıza uygun maliyetli finansmana erişim fırsatı sunuyoruz. TSKB, yatırım bankacılığı alanında da uzun yıllara dayanan önemli bir tecrübeye sahip. 2020 yılı hayata geçirdiğimiz işlemlerle müşterilerimize alternatif finansman olanakları sunarken, sürdürülebilirliği yatırım bankacılığı ile buluşturarak pek çok özelliği ile dünyada bir ilk olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Danışmanlık faaliyetlerimizle de misyonumuz doğrultusunda paydaşlarımızın gelişim ve dönüşüm yolculuklarına katkı sağlıyoruz. TSKB olarak tüm iş kollarımızla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma önceliğini merkezde tutmayı sürdüreceğiz. 2021’de finansal performansımızı korurken, güçlü özkaynaklarımız ve likiditemiz ile ülke ekonomisi için ürettiğimiz değeri artırmayı, müşterilerimize çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünler sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

 

 

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 46,8 Milyar TL’ye Ulaştı

05.08.2020 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 46,8 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Koronavirüs salgınının etkilerini hissetmeye devam ettiğimiz bu dönemde bankamız, çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını korumaya öncelik vererek tüm faaliyetlerine tam verimle devam etmiştir. Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapıtaşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

05.08.2020 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde %12,8 artırarak 46,8 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın toplam kredi portföyü ise aynı dönemde yüzde 11,5 büyüme kaydederek 35,1 milyar TL oldu.

İlk altı aylık dönemde 868,9 milyon TL tutarında karşılık ve vergi öncesi kar elde edilirken, net dönem karı 322,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece ikinci çeyrekte yüzde 12,4 düzeltilmiş özkaynak kârlılık oranı ve yüzde 16,6 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı gerçekleştirildi.

“Türk ekonomisine verdiğimiz desteği sürdürdük”

TSKB’nin, koronavirüs salgının etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrekte, çalışanları ve paydaşlarının sağlığını korumaya öncelik vererek tüm faaliyetlerine tam verimle devam ettiğini ve Türk ekonomisine verdiği desteği kesintisiz sürdürdüğünü belirten TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, ikinci çeyrekte beklentilerle uyumlu finansal sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Ece Börü, şunları kaydetti: “Yatırım dönemi pandemi sürecine denk gelen başta yenilenebilir enerji kredileri olmak üzere yatırımların nakdi finansmanına hız kesmeden devam ettik. Bununla birlikte, gıda ve temizlik-hijyen gibi sektörlerde kapasitelerin pandemi kaynaklı talebe cevap verebilmesi ve şirketlerin ‘yeni normal’ dönemde ihtiyaçlara cevap verebilmek için ürün çeşitlendirmesine gidebilmesi amacıyla müşterilerimize yatırım kredileri kullandırarak destek olduk. Üretim hatlarının verimli çalışmasını korumak ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik işletme kredisi ihtiyaçlarını da özellikle karşılamaya çalıştık. Kalkınma bankacılığı misyonumuz doğrultusunda; bu dönemde nakit akımları nispeten olumsuz etkilenen müşterilerimizin önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini göz önüne alarak gerekli itfa planı değişikliklerinde yardımcı olmaya çalıştık, işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik vaka bazlı çözümler sunduk. Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapıtaşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz.”

“Bankamız, ikinci çeyrekte de önemli çalışmalara imza atmaya devam etmiştir “

Börü, bankanın mevcut koşullar altında yatırım bankacılığı faaliyetleriyle yine önemli işlere imza attığını kaydederek, “Haziran ayı başında Zorlu Enerji için Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon TL tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 Milyon TL tutarındaki ilk ihracı başarılı şekilde tamamladık. Uzman bankacılığımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını öncü ve yenilikçi ürünlerle karşılamak suretiyle devam edeceğiz” dedi.

“Sendikasyon kredisini başarılı bir şekilde tamamladık”

Paydaşlarla sürdürülen değerli ilişkilerin ve anlamlı işbirliklerinin göstergesi olan sendikasyon kredisini Temmuz ayının başında tamamladıklarını hatırlatan Börü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikasyon kredimizin imzasını Temmuz ayının başında gerçekleştirdik. Süregelen güçlü fon yaratma kabiliyetimizin ve yıllara sair uluslararası finansal kurumlarla geliştirdiğimiz sağlam işbirliklerimizin bir kanıtı olarak sendikasyon kredimize yüksek talep geldi. 12 farklı ülkeden 12 bankanın katılımı ile gerçekleşen 150 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi katılımcılarımıza bir yenisini daha eklemeyi başardık ve coğrafi dağılımımızı zenginleştirdik. İhtiyaçlarımız ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda kredimizi yüzde 85 oranında yeniledik ve güçlü likidite yapımızı koruduk. Tüm katılımcı kurumlarımıza TSKB ve ülkemize duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

 

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 47,2 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 47,2 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, yaptığı değerlendirmede, “Alınan ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde, koronavirüs salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına inanıyoruz. TSKB olarak, yıla güçlü bir sermaye yapısı ve likidite ile başladık. 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de sahip olduğumuz özkaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

01.05.2020 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde %12,4 artırarak 47,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 8,9 büyüme kaydederek 34,2 milyar TL oldu.

TSKB’nin özkaynakları 5,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık net dönem karı 160,2 milyon TL oldu. Banka ilk çeyreği %17,5 seviyelerinde sermaye yeterlilik oranı ile tamamladı.

“Zorlu zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu süreci de aşacağız”

Toplum sağlığında üzücü sonuçlar yaratan koronavirüs salgının, küresel ekonomide de önemli dalgalanmalara yol açtığını hatırlatan TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, “Ekonomik ve sosyal tedbirlerin hassasiyetle uygulanması sayesinde, koronavirüs salgınının en kısa sürede ve en az hasarla ortadan kalkacağına ve hızla normalleşmeye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte başta çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri alırken, iş sürekliliğini sağlamak için de çalışmaya devam ediyoruz. Banka olarak, 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi bu süreçte de sahip olduğumuz özkaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, ülkemiz ekonomisi için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Başarılı Eurobond ihracımız ile 2020’ye güçlü bir başlangıç yaptık”

TSKB’nin 70 yıllık yolculuğunda olduğu gibi, kredilendirme çalışmalarını, taahhütleri kapsamında ve bankaya özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımıyla sürdürdüğüne işaret eden Börü, “Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz başarılı Eurobond ihracımız ile 2020’ye güçlü bir başlangıç yaptık. TSKB olarak, Ocak ayında 2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdik. 400 milyon ABD dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan yatırımcı dağılımı ile başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden katılımcıyla yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. Ekonomideki toparlanma sinyallerinin yılın özellikle ilk iki ayında kredi talebine olumlu yansıdığını gözlemledik. İklim değişikliği finansmanında öncü kimliğimize uygun şekilde, ilk çeyrekte bu alana desteğimizi sürdürdük. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için katkımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Yatırım Bankacılığı ve Danışmanlık Hizmetleri alanlarında müşterilerimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz“

Kurumsal bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, TSKB’nin 70 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarında da etkin rol aldığına işaret eden Börü şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıllarda organizasyonel yapımızda önemli değişiklikleri ve gerekli yatırımları hayata geçirdiğimiz yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanlarındaki odağımızı genişlettik. Her geçen gün sayıları artan ve çeşitlenen projeler ile müşterilerimiz için katma değer üretmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte iki adet satıcı taraf finansal danışmanlığı projemizi başarı ile tamamladık. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda olan şirketler için bir yol haritası oluşturduk. Bunu bir sosyal sorumluluk bakış açısıyla tüm kamuoyuyla paylaştık.”

2020 yılının TSKB’nin 70’inci yılı olması nedeniyle çok özel bir öneme sahip olduğunu belirten Börü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Nitelikli insan kaynağımız, bilgi ve deneyim birikimimizin getirdiği güçlü yetkinliklerimizle, faaliyetlerimizi, çağımızın piyasa gerekleri ve son dönemde önemli oranda genişleyen müşteri tabanımızın beklentilerine uygun ele alarak; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri segmentlerine odaklı bir bakış açısıyla artırmaya kararlıyız. TSKB olarak ülkemiz ekonomisine sürdürülebilir katkı sunarken, gelecek nesillere de yaşanılır bir dünya miras bırakmak üzere, çok yönlü ve artan oranda değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

 

TSKB, 2019 Yıl Sonu Finansal Sonuçlarını Açıkladı

03.02.2020 – TSKB, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında aktif büyüklüğü 42 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredilerle ekonomiye sağladığı katkı 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansal sonuçları değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Kurumsal kredilendirme, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine çok yönlü katkı sağlamaya ve ülke ekonomisine sunduğumuz değeri geliştirmeye yıl boyunca devam ettik. 70 yıllık tarihimizde olduğu gibi, 2020 yılında da her koşulda Türkiye ekonomisini, reel sektörü ve paydaşlarımızı nitelikli finansman ve geniş bir yelpazeye yayılan danışmanlık hizmetlerimizle desteklemeyi sürdüreceğiz’’ dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 2019 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. Ülke ekonomisine desteğini sürdürürken, sağlıklı bilanço yapısını korumaya, etkin risk ve likidite yönetimi ile özkaynak büyümesine odaklananan TSKB’nin toplam varlıkları 2019 yıl sonu itibarıyla önceki yıla oranla % 10 artışla 42 milyar TL’ye ulaştı. Banka 36 Milyar TL’lik nakdi ve gayrinakdi kredi stoğu ile Türkiye ekonomisinin önemli yatırımlarına finansman desteğini sürdürdü. Bankanın 2019 yılı brüt kârı 1,3 milyar TL, ayrılan karşılıklar ve vergi sonrası net kârı ise 702 milyon TL oldu. Diğer taraftan, yıl sonu itibarıyla özkaynakları yüzde 20 artışla 5,7 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin oldukça üzerinde% 17,8 olarak gerçekleşti.

“Kredilendirme çalışmalarımızı taahhütlerimiz kapsamında ve bankamıza özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük”

TSKB’nin kurumsal kredilendirme, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine çok yönlü katkı sağlamaya ve ülke ekonomisine sunduğu değeri geliştirmeye devam ettiğini söyleyen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2019 yılındakredilendirme çalışmalarımızı, taahhütlerimiz kapsamında ve bankamıza özgü güçlü risk değerlendirmesi yaklaşımımızla sürdürdük. Yıl boyunca yeni kredi kullandırımlarımızda ağırlıklı olarak yenilebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projeleri, sosyal temaların öne çıktığı kadın istihdamı, kalkınmada öncelikli ve göç alan yörelerdeki istihdamı destekleyen projeler yer aldı” dedi.

2019 yılında BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen ve bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirleyen “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne (Principles for Responsible Banking) kurucu imzacı olarak katıldıklarını belirten İnce, imzalanan protokolün bankanın bu alandaki taahhütlerini daha da güçlendireceğini ve farklı bir boyut getireceğini söyledi.

Geçen sene orta ve uzun vadeli kaynaklar ağırlıkta olmak üzere toplam 475 Milyon ABD Doları tutarında kaynak anlaşmasına imza attıklarını ifade eden İnce, şu bilgileri verdi: “10 Temmuz’da, her biri farklı ülkeden toplam 12 uluslararası prestijli bankaların katılımıyla sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalayan bankamız, toplam 180 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağladı. Yılın ikinci önemli kredi çalışmasını bankamız için de yeni bir kaynak sağlayıcı olan Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile gerçekleştirdik.Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında CDB’den 200 milyon dolar tutarında kredi temin ettik. CDB’nin Türkiye’de verdiği ilk uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan bu kaynak, Türkiye’de üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini desteklemek amacıyla kullanılacak. Bir diğer kredi çalışması, bankamızın sürdürülebilirlik ekseninde çok uzun yıllara dayalı işbirliğimiz olan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hayata geçirildi. AFD’den sağlanan 85 milyon Euro’luk kaynak, çalışma ortamında cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla kullanılacak.”

“Alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz”

TSKB Aralık ayında Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. İhraç hakkında bilgi veren İnce, “Dağıtım sektörünün önemli oyuncularından biri olan müşterimize sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere, müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak amacıyla tahvil ihraçlarının yanında kira sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

TSKB’nin danışmanlık hedefleri kapsamında yaşadığı dönüşüme işaret eden İnce şöyle devam etti: “Geçen sene ekiplerimizi farklı sektörlerde ve alanlarda profesyonel danışmanlık deneyimi olan çalışanlarla güçlendirmeyi sürdürdük. TSKB olarak mevcut yetkinliklerimizle fark yaratacağımız ürün ve hizmetlerimizi çok detaylı bir şekilde belirledik. Artık hedefimiz iktisadi, sektörel ve teknik konularda sahip olduğumuz bilgiyi, deneyimi, Türk kamu ve özel sektörünün sürdürülebilir kalkınma ve gelişimi için hizmetine sunmak.”

2020 yılında da TSKB’nin Türkiye ekonomisini, reel sektörü ve paydaşlarını finansal ve finansal olmayan tüm kaynakları ile desteklemeyi sürdüreceğini belirten İnce, “TSKB, 2020 yılının sektördeki ilk Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı. Bono ihracımız, %45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. Bu durum, başta ülkemize olmak üzere Bankamıza ve değer önermemize duyulan güveni işaret etmesi açısından önemlidir. Bu güçlü talep, 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için olumlu gelişmelerle dolu bir yıl olacağı görüşümüzü destekliyor” dedi.

 

2020 Yılının İlk Eurobond İhracı Rekor Taleple TSKB’den

16.01.2020 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), uluslararası piyasalarda 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdi. İhraç tutarının 10 katı talep gören işlem hakkında bilgi veren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Dünyanın dört bir yanından çok kıymetli ve prestijli yaklaşık 300 kurumdan talep aldık. Bu ihraç, uluslararası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve TSKB’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Öte yandan, Türkiye bankacılık sektörü açısından, yaklaşık bir yılın sonunda gerçekleşen ilk Eurobond ihracı olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. 70. yılımıza girdiğimiz 2020’nin ilk günlerinde attığımız bu başarılı adımın gelecek dönemde piyasayı hareketlendireceğine ve bankacılık sektörüne yeni ihraçlar için motivasyon sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılının ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi. 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli olarak gerçekleşen ihraç, dünyanın dört bir yanından ihraç tutarının 10 katı seviyesinde talep aldı.

İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilen tahvilin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko yetkilendirildi. ABD, Avrupa, Asya ve Orta Doğu dahil farklı coğrafyalardaki çok çeşitli yatırımcılardan talep alan ihraç öncesinde Londra, New York ve Boston’da yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirildi. İhraç, %45’i yeni yatırımcı olmak üzere, yaklaşık 300 yatırımcıdan talep gördü. İhracın maliyeti yatırımcıların talep toplama sürecindeki artan ilgisiyle, 50 bps üzerinde iyileşme ile m/s+450 bps seviyesinde tamamlandı.

Türk bankacılık sektörünün 2019 yılı Mart ayı itibarıyla Eurobond ihraç piyasasında yaşadığı durgunluğa dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce: “Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan bu ihraçla, başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere pek çok farklı ülkeden yatırımcıyla görüşme ve yatırımcı tabanımızı genişletme fırsatı bulduk. İhracın açılışıyla beraber, taleplerin çok hızlı bir şekilde ivmelenerek arttığını gözlemledik. İhracımıza gelen 10 kat talep, uluslararası yatırımcılar nezdinde Türkiye ve TSKB’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi. 2020 yılının ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceğine inanıyorum. Yılın ilk günlerindeki bu başarılı adımımızın bankacılık sektörümüze yeni ihraçlar için motivasyon sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

İnce, sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılı bankamızın 70. Yılı olması vesilesiyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak kuruluş misyonumuzdan aldığımız sorumlulukla özel sektör yatırımlarına yönelik fonlarımızı çeşitlendirerek büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz.Çünkü üreten bir ekonominin ülkemizi sağlam ve sürdürülebilir yarınlara taşıyacak en önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde attığımız her adımda aldığımız başarılı sonuçları 70 yıldır biriktirdiğimiz deneyim ve uzmanlığa borçluyuz.Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yönündeki kredi faaliyetlerimize devam ederken yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı ve etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Doğalgaz Dağıtım Sektöründe İlk Sukuk İhracı TSKB’den

30.12.2019 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk Kira Sertifikası (Sukuk) ihracını gerçekleştirdi. 150 Milyon TL tutarındaki ihraç aynı zamanda enerji sektöründe de ikinci Kira Sertifikası ihracı olma özelliği taşıyor. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracıyla müşterimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil ihraçlarının yanında Kira Sertifikası ihraçlarıyla da alternatif finansman kaynakları yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin doğalgaz altyapı yatırımlarının finansmanında kullanması amacıyla 150 Milyon TL tutarında Kira Sertifikası (Sukuk) ihracına aracılık etti. Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektöründe ilk, enerji sektörü genelinde ise ikinci olma özelliğine sahip ihracın getirisiyle yeni bölgelere dağıtım sağlanarak katma değer yaratılması hedefleniyor. Böylece, yeni hat iletilen yerlerde kömür kullanımı azaltılarak, karbon salımının düşürülmesine de önemli katkı sağlanmış olacak.

İki yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel getiri ödemeli, değişken getirili olmak üzere nitelikli yatırımcılara yapılan ihraç, aynı zamanda TSKB’nin de ilk Kira Sertifikası ihracı oldu. 27 Aralık tarihli ihraç hakkında bilgi veren TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, “Aracılık ettiğimiz doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk Kira Sertifikası ihracıyla müşterimiz Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak yaratmış olmaktan dolayı mutluyuz. 100 milyon TL kaynak sağlama hedefiyle yola çıktığımız ihraçta yatırımcılardan yoğun talep gelmesi sayesinde ihraç tutarı 150 milyon TL olarak gerçekleşti. TSKB olarak 2020 yılında başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerimizin sermaye piyasaları üzerinden finansmanını sağlamak üzere tahvil ihraçlarının yanında Sukuk ihraçları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Palmet Gaz A.Ş. hakkında:

Türkiye’nin en köklü enerji şirketleri arasında olan Palmet Enerji A.Ş. bünyesinde yer alan Palmet Gaz Grup A.Ş., doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren iştiraklerin çatı kuruluşu olarak 2014 yılında kurulmuştur. Şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini yürüten Palmet Gaz Grup A.Ş.’nin 2018 yılında toplam doğalgaz dağıtım hacmi 1,6 milyar m³ seviyesindedir.Yaklaşık 365.000 abonesi bulunan Palmet Gaz Grup A.Ş.’ye bağlı şirketler güncel EPDK verilerine göre Türkiye’deki doğalgaz dağıtımının %6,58’ini gerçekleştirmektedir.

 

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 41,6 Milyar TL’ye Ulaştı

04.08.2019 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2019 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek olma misyonunun bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kapsamda, ekonomiye verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2019 yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 8,7 artırarak 41,6 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın kredi portföyü aynı dönemde yüzde 8,4 artışla 30,6 milyar TL’ye yükseldi.

TSKB’nin özkaynak büyüklüğü 4,8 milyar liraya ulaşırken, altı aylık net dönem kârı 380,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Banka bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,0 özkaynak getiri oranı elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise %16,4’e yükseldi.

“Güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik”

TSKB’nin finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Suat İnce: “Global kaynak sağlayıcılarıyla yarattığımız sinerjiyle pek çok alanda yenilikçi uygulamaları Türkiye’ye getiren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun son örneği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’de sadece TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı işbirliği anlaşması oldu. Bu anlaşmayla özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte 100 milyon Euro tutarına kadar kaynak sağlayacağız” dedi.

TSKB, Temmuz ayı içinde, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin prestijli bankalarının katılımı ile 367 gün vadeli 97,5 milyon Euro ve 67,5 milyon dolar olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Banka ayrıca uluslararası piyasalarda ihraç fırsat pencerelerine verimli şekilde erişim sunan GMTN (Global Medium Term Note) program büyüklüğünü 1,4 milyar ABD Dolarından 2 milyar ABD Dolarına yükseltti.

TSKB’nin değişime her zaman uyum sağladığını ve yaklaşık 70 yıldır başarıyla yaptığı üzere kalkınmaya destek yolunda kararlılıkla ilerlediğini söyleyen Suat İnce, “Ekonomideki dengelenme sürecinde güçlü finansal yapımızı korumaya öncelik verirken, beklentilerimizle uyumlu güçlü bir performans sergiledik. Kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonunun bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kapsamda, ekonomiye verdiğimiz katkıyı daha da güçlendirmek adına kaynak portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni temalar bulma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse danışman bankacılık hizmetleri ile ülkemizin kalkınma hedeflerine artan oranda katkı vermeye devam edeceğiz”

TSKB’nin Türkiye’nin kalkınma finansmanı alanında öncü özel bankası olduğunu vurgulayan Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “TSKB olarak özel sektörün yatırımları için sağladığımız temalı kredilerimiz, öngörülü ve yenilikçi finansman kapasitemizin yanında kalkınma bankacılığı alanındaki birikimimiz sayesinde danışmanlık hizmetlerimizle de iş dünyasına katma değer yaratıyoruz. Bankamızın ekonomi, finans ve teknik danışman kadrolarıyla öne çıkan uzman ekipleri; kurumlara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik ediyor. Kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı alanında da bankamızın etkinliğini artırmak üzere yepyeni bir çalışma modeline geçmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde gerek kredilendirme gerekse danışmanlık hizmetlerimizle ülkemizin kalkınma hikâyesine artan oranda katkı vermeye devam edeceğiz.”

 

TSKB’ye 177 Milyon Dolar Sendikasyon Kredisi

10.07.2019 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 12 farklı ülkeden toplam 12 bankanın katılımıyla 177 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 12 bankadan 177 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Sendikasyon kredi anlaşması 9 Temmuz’da imzalandı.

Doha Bank, Arab Banking Corporation, Citi, ING NV, ING A.Ş., Standard Chartered Bank, SMBC, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, BKT ve Raiffeisen Bank International AG’nin katılımcı olduğu kredi, Commerzbank’ın koordinatörlüğünde temin edildi.

367 gün vadeli sendikasyon kredisi faiz oranı Euribor / Libor + %2 iken yenileme oranı ise %80 olmuştur.

Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce “TSKB olarak 69. faaliyet yılımızda Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkımızı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sendikasyon kredimizi, geçen yıllarda olduğu gibi, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin prestijli bankalarının katılımı ile gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısıyla, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına sunduğumuz desteği sağladığımız finansal kaynaklarla artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

 

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 41,6 Milyar TL’ye Ulaştı

01.05.2019 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2019 yılının ilk üç ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Proaktif bir yaklaşımla oluşturduğumuz politikalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde sağlıklı finansal sonuçlar elde ettik. TSKB olarak ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi yüksek motivasyonla sürdürüyoruz’’ dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2019 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 9 artırarak 41,6 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın brüt nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 6 büyüme kaydederek 29,8 milyar TL oldu. TSKB bu dönemde de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre, altyapı, kadın istihdamı gibi öncelik verdiği alanlardaki kredileriyle yurt dışından sağladığı uzun vadeli kaynakları ülke ekonomisine kazandırmaya devam etti.

TSKB’nin özkaynakları ise yılbaşına göre yüzde 13 artışla 5,3 milyar liraya ulaşırken, üç aylık net dönem kârı 185 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Banka bu dönemde yıllık bazda yüzde 14,8 özkaynak getiri oranı elde etti.

“Özel sektöre sunduğumuz finansal desteğimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi yüksek motivasyonla sürdüreceğiz”

Yılın ilk çeyreğinde küresel gündemde yaşanan gelişmelerin büyüme beklentilerini etkilediğine dikkat çeken Suat İnce, iç piyasalarda da sanayi üretimi ve dış ticaret verilerinin ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret eden birer gösterge olduğunu söyledi. İnce sözlerine şöyle devam etti: ‘’Proaktif bir yaklaşımla oluşturduğumuz politikalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde sağlıklı finansal sonuçlar elde ettik. TSKB olarak ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi yüksek motivasyonla sürdüreceğiz.

“Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarımıza devam ettik”

TSKB’nin yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Suat İnce şunları söyledi: “Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkı sağlamak, TSKB’de önemli bir odak alanımızı oluşturuyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre ve altyapı gibi kredi temalarımızın yanı sıra, son yıllarda en çok yoğunlaştığımız alanlardan biri olan kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarımıza bu dönemde de devam ettik. İş ortağımız Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediğimiz konferansta kadın istihdamını ekonomistler, akademisyenler ve kalkınma finansmanı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte pek çok farklı açıdan ele aldık. Yine bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve SKD Türkiye işbirliğiyle kurduğumuz Eşit Adımlar (esitadimlar.com) platformunda, fırsat eşitliği konusunda özel sektörün deneyimini paylaşmasına imkan tanıyor, bu konuda ilerlemek isteyen firmaların yol haritası oluşturmasına destek oluyoruz.”

‘’İlk Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık’’

Banka’nın 2018 yılına dair tüm faaliyetlerinin ve geleceğe dair plan ve hedeflerinin paylaşıldığı TSKB Entegre Faaliyet Raporuna da değinen İnce “Geçtiğimiz yıllarda finans sektörünün ilk Entegre Raporunu yayınlamıştık. Bu yıl, deneyimimizi bir sonraki adıma taşıdık ve TSKB’nin ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayınladık. Stratejik danışmanlığını iştirakimiz TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı – Escarus’un üstlendiği raporumuzda, sahip olduğumuz sermaye ögeleri kapsamında ürettiğimiz değeri, geleceğe dair planlarımızı ve hedeflerimizi paydaşlarımıza sunmanın memnuniyetini duyuyoruz” dedi.

‘’Finansman sağladığımız iki projeyle, üç farklı ödüle layık görüldük’’

İnce, proje finansmanı ve özel sektör borçlanma işlemlerinin değerlendirildiği Bonds&Loans Türkiye Ödülleri kapsamında finans desteği sağladıkları iki proje için üç farklı ödül almaktan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

 

TSKB’nin Yıl Sonu Kredi Büyüklüğü 28,2 Milyar TL’ye Ulaştı

03.02.2019 – TSKB, 2018 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2018 yılında aktif büyüklüğü 38,3 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredileri 28,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TSKB’nin 68’inci faaliyet yılında Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkısını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2018 yılında kaydettiğimiz gelişmeler, stratejilerimizin doğruluğunun yanı sıra yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettiği bir iş ortağı olmayı sürdürdüğümüzü güçlü bir biçimde teyit etti” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 2018 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. Sağlıklı bir mali performans sergileyen TSKB’nin toplam varlıkları 2018 yıl sonu itibarıyla 38,3 milyar TL’ye ulaştı. Banka’nın karşılık öncesi net faaliyet karı önceki yılın aynı dönemine göre %50 artış göstererek 1,3 milyar TL’ye ulaşırken, net dönem kârı ise %11 artışla 661 milyon TL oldu.

Banka 2018 yılında nakdi ve gayrinakdi kredileri ile reel sektöre 2 milyar ABD Doları destek sağladı.

Bankanın toplam kredileri yıllık bazda %26 artışla 2018 yılı sonunda 28,2 milyar TL seviyesine yükseldi. TSKB büyüyen kredileriyle beraber, sağlıklı mali yapısını korumaya her zamankinden daha çok odaklandı. Yıl sonu itibarıyla özkaynakları 4,7 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin üzerinde ve %16,2 olarak gerçekleşti.

Suat İnce: 2018’de gerçekleştirdiğimiz fonlama çalışmalarıyla, farklı yatırımcı kitlelerine ulaştık

TSKB’nin, 68’inci faaliyet yılında Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkısını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yıl olan 2018’de, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından uygulanan kararlı ve güçlü politikalarla zor dönemi geride bıraktığımızı ve toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Ekonomimiz güçlü temelleriyle önemli yatırım fırsatları sunuyor. Ülkemizin geleceğine umutla bakmaya ve özel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için hem finansman hem de danışmanlık alanlarında çok çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz ve öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi, bizi hedeflerimize her geçen yıl daha da yaklaştırıyor. Bu yıl proaktif bir yaklaşımla kredi izleme faaliyetlerine ağırlık verirken, bilanço yapımızı her zamanki gibi sağlam tuttuk. 2018 yılında kaydettiğimiz gelişmeler, stratejilerimizin doğruluğunun yanı sıra yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri bir iş ortağı olmayı sürdürdüğümüzü güçlü bir biçimde teyit etti” dedi.

Bankanın 2018 yılında yaptığı kaynak geliştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Suat İnce, sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılı Ocak ayında 350 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracını gerçekleştirdik. Türkiye’de 2018 yılında gerçekleştirilen ilk ihraçlar arasında yer alan bu işlem, 1,1 milyar ABD Doları ile ihraç tutarının üç katının üzerinde talep topladı. Küresel ölçekli 135’in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterirken, bu yatırımcıların %40’ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştu. Bu durum, TSKB’nin ihraçlarının farklı yatırımcı kitlelerinde uyandırdığı ilgi açısından memnuniyet verici.”

Kapsayıcı ve sürdürülebilir finansman alanında yeni kaynaklar

TSKB’nin haziran ayında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile 400 milyon dolar tutarında Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi kredi sözleşmesini imzaladığını hatırlatan İnce, “Sağlanan bu kaynak, banka tarihinin en yüksek tutarlı kredisi niteliğinde. İki ana temayı hedefleyen kredi, son dönmede misyonumuza eklemlediğimiz kapsayıcı finansman alanındaki çalışmalarımızı ivmelememizde önemli bir rol üstlenecek. Kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen temaların ilki, kadının işgücüne katılımını özendirmek ve uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi. İkinci tema ise yaşamlarına Türkiye’de devam eden geçici koruma altındaki mültecilerin de yoğunlukta bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yönelik” dedi.

TSKB’nin 2018’de kaynak zenginleştirme ve çeşitlendirme anlamında önemli bir adım attığının da altını çizen İnce, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile imzalanan anlaşma hakkında şu bilgileri verdi: “AIIB ile imzaladığımız 200 milyon ABD Doları tutarındaki Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi ile Türkiye genelinde firmaların gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarına finansman sağlayacağız. Bu anlaşmayı benzerlerinden ayıran en önemli özellikle ise, AIIB’nin bu kredi ile ilk kez özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere bir bankaya kaynak sağlamış ve iş ortağı olarak TSKB’yi seçmiş olması.”

Ortak aklın ürünü olan danışman bankacılık çözümleri

TSKB, 2018’de yatırım bankacılığının yanı sıra proje değerlendirme, ekonomik araştırmalar ve sürdürülebilir bankacılık alanındaki uzmanlıklarından güç alan danışmanlık çözümleriyle iş dünyasına ve yatırımcılara değer yaratan hizmetler sunmaya devam etti. Bankanın sektörün açık ara farkla en nitelikli ve donanımlı insan sermayesine sahip olduğunun altını çizen İnce, “Ortak aklın ürünü olarak gördüğümüz danışmanlık çözümlerimizle 2018 yılında, 20’yi aşkın sektörde 63 danışmanlık projesini tamamladık. Danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimizin uzun vadeli iş ortağı olmak ve onlara fikrî katma değer sunmak adına çok özel bir alan olarak tanımlarken, bu alandaki iddiamızı geleceğe kararlılıkla taşımaya odaklıyız. Önümüzdeki dönemde yeni bir toparlanma ve büyüme evresine girerken ekonomik aktörlerin katma değeri yüksek danışmanlık hizmetlerimize artan oranda ihtiyaç duyacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Kurumsal yönetim ve fırsat eşitliği anlayışıyla öncü

Güçlü kurumsal yönetimi temel bir sorumluluk kabul eden TSKB, sahip olduğu derecelendirme notu ile kurumsal yönetim endeksinde en yüksek puana sahip şirketler arasındaki yerini 2018’de de korudu ve uygulamaları ile öncülüğünü sürdürdü. Banka 2018 yılında belirlediği “Kadın Yönetim Kurulu Üye Politikası” ve bu doğrultuda kaydettiği ilerleme ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu özel ödülünün sahibi oldu. Ayrıca KAGİDER tarafından işe alım, eğitim, kariyer planlama, iletişim gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini gözeten şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı da almaya hak kazandı.

Yeni nesle daha iyi bir gelecek sağlayacak yeni işbirlikleri

İstihdamın, kültür ve sanatın, yaşam kalitesinin ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına destek vermenin, TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık anlayışının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirten Suat İnce, TSKB’nin bu alanda gerçekleştirdiği işbirlikleri hakkında şu bilgileri verdi: “Son iki yıldır TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversite öğrencisi kızları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitimden Üretime ile genç kızların daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına daha hazır şekilde adım atmalarına katkı sunuyoruz. Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarımızın sanata yansımasını ise, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ile birlikte kurduğumuz ve Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil edecek kadın sanatçıları desteklediğimiz Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu aracılığıyla hayata geçiriyoruz. 2018 yılında bizi heyecanlandıran diğer bir işbirliği ise GİRVAK (Girişimcilik Vakfı) ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu olduğunu özellikle belirtmeliyim. Platforma katılan girişimciler, TSKB’yi ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak yenilikçi iş fikirleri ve teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.”

TSKB’nin 2019 yılında da sağladığı her türlü kaynağı sürdürülebilir bankacılık ve kapsayıcılık ana prensipleri dahilinde istihdam, ihracat ve katma değer yaratan sektörlere tahsis ederek ekonomiye ve reel sektöre desteğini devam edeceğini belirten İnce, “Gurur duyduğumuz ve bizleri ekip olarak motive eden başarı tablomuzu, 68 yıllık geçmişimizin bize sunduğu güç odaklarından faydalanarak geleceğe taşıma isteğimizi, hissedarımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızın güçlü desteği ile daha da pekiştiriyor” dedi.

 

TSKB Aktif Büyüklüğü 43,6 Milyar TL’ye Ulaştı

30.10.2018 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2018 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 43,6 milyar TL’ye ulaştı. Temin ettiği kaynaklarla özel sektör büyümesine verdiği katkıyı artıran banka, kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vermeye devam etti. Yılın üçüncü çeyreğinin kaynak çeşitlendirme ve zenginleştirme anlamında çok verimli geçtiğini belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık faaliyetlerimizle sanayimize ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettik. Bu süreçte, uluslararası kuruluşlardan özel sektöre kullandırmak üzere toplam 600 milyon dolarlık yeni kaynak temin ettik. Söz konusu kaynakların, başta sürdürülebilir enerji ve altyapı yatırımları olmak üzere, iklim değişikliğiyle mücadele ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB, bu dönemde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 51 artırarak 43,6 milyar TL’ye yükseltti. Banka’nın kredi portföyü ise 33,6 milyar TL’ye ulaştı.. TSKB’nin ilk dokuz aylık net dönem kârı 491 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB, ilk dokuz ayda, özkaynaklarını yüzde 10 artışla 3,9 milyar TL’ye taşırken, yıllık bazda yüzde 17,6 özkaynak getiri oranı ve yüzde 1,8 aktif getiri oranına imza attı.

Kaynak çeşitlendirme ve zenginleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”

TSKB’nin özel sektör yatırımlarını destekleyerek ekonomiye katkısını sürdürdüğüne işaret eden TSKB Genel Müdürü Suat İnce şunları söyledi: “2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık faaliyetlerimizle sanayimize ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettik. Bu süreçte, uluslararası kuruluşlardan özel sektöre kullandırmak üzere toplam 600 milyon Dolarlık yeni kaynak temin ettik. Yılın ilk yarısında Dünya Bankası’ndan temin ettiğimiz 400 milyon Dolarlık kaynağın ardından yılın üçüncü çeyreğinde dünya çapında bir ilke imza atarak Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması imzaladık. Krediyi yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanında kullanacağız. AIIB dünya çapında ilk kez bir bankaya özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere kredi veriyor. Ülkemize bu finansman kaynağını getirmekten gurur duyuyor, bu kredinin ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğuna inanıyoruz.”

Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri yatırımlar için önemli fırsatlar sunuyor.”

Yeni kullandırımlarda ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı projelerinin ve APEX kredilerinin öne çıktığını söyleyen İnce şöyle devam etti: “Bulunduğumuz konjonktürde Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri, yatırımlar için önemli fırsatlar sunuyor. Ekonomi yönetimimizin aldığı tedbirlerle zor dönemin geride kaldığını düşünüyor, toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum. TSKB olarak önümüzdeki dönemde kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vererek, hem finansman hem de danışmanlık ürünlerimizle yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.”

 

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 35 Milyar TL’ye Ulaştı

27.07.2018 – Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2018 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 35 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında güçlü finansal performansını sürdüren Banka, kapsayıcı kalkınma misyonunu odağına koyarak fırsat eşitliği alanında sosyal etkisi güçlü projeleri ile dikkati çekti. Yakın zamanda imzaladıkları Dünya Bankası kredisiyle güçlü bir kaynak edindiklerini hatırlatan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “TSKB olarak ülke ekonomisi ve sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyetlerimize, yurt dışından sağladığımız yeni kaynaklarla güç katıyoruz. İlk altı ayda başarılı bir finansal performans gösterdik. Önümüzdeki altı ayda, ülke kalkınmasına sunduğumuz katkıyı her dönemde olduğu gibi yine en üst seviyede tutacağız” dedi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB, 2018 yılının ilk yarısında toplam aktif büyüklüğünü yüzde 20,7 artırarak 35 milyar TL’ye ulaştırdı. Banka’nın kredileri ise aynı dönemde yüzde 21,7 büyüme kaydederek 27,1 milyar TL oldu. TSKB’nin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artış göstererek 324,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB, ilk altı ayda, özkaynaklarını yüzde 3 artışla 3,7 milyar TL’ye taşırken, yıllık bazda yüzde 17,7 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2,0 aktif getiri oranına imza attı.

Güçlü finansmanla güçlü destek

TSKB’nin 2018 yılının ilk yarısında, gerek yurt içi gerekse küresel eksendeki risklere rağmen rağmen başarılı bir performans gösterdiğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle devam etti: “TSKB olarak ülke ekonomisi ve sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyetlerimize, yurt dışından sağladığımız yeni kaynaklarla güç katıyoruz. Yakın zamanda Dünya Bankası ile 400 milyon ABD Doları tutarındaki Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi temalı kredi anlaşmasına imza attık. Türkiye genelinde kadının işgücüne katılımını destekleyen ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak için temin ettiğimiz bu kaynakla ayrıca, kalkınmada öncelikli bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin finansman ihtiyaçlarına da çözüm sunacağız. Kredinin çok kısa sürede kullandırılacağına ve olumlu katkıların hızla görüleceğine inanıyoruz.

Öte yandan ay başında 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla 220 Milyon ABD doları tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attık. Bu iki gelişme, TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısı ile Türkiye’ye olan güvene işaret ediyor.”

Kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik projelerine devam

TSKB’nin kapsayıcı kalkınma misyonuyla farklı alanlardaki projelere destek verdiğini hatırlatan İnce, “Banka olarak ilk altı aylık dönemde pek çok farklı endüstrinin sürdürülebilir dönüşümüne kaynak sağlamaya devam ettik. Yeni projelerimizde ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, lojistik, kadın istihdamı projeleri ve APEX kredileri öne çıktı. Ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. TSKB olarak, ülke kalkınmasına sunduğumuz katkıyı her dönemde olduğu gibi yine en üst seviyede tutacağız” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB Hisse Analiz ve Yorumları