Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri “NATO E...

“NATO Elastikiyet Karar Destek Projesi” STM ThinkTech Tarafından Yürütülüyor

05.02.2020 – Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO’nun büyük çaplı ve karmaşık problemlere ilişkin karar verme süreçlerine destek olmak maksadıyla “Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli”ni geliştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında önemli projeler gerçekleştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. yenilikçi ve özgün çözümler üretmeye devam ediyor. STM’nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech tarafından NATO için özgün olarak geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

NATO’nun elastikiyet (resilience) konusundaki karar alma süreçlerine destek oluyoruz

STM ThinkTech’in “Sistem Dinamikleri” yaklaşımıyla geliştirdiği Elastikiyet Karar Destek Modeli; 29 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren proje kapsamında başarı ile tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı’na teslim edildi. Beş ay sürecek ve mevcut modelin bir üst versiyona yükseltileceği projenin ikinci fazı, yeni bir sözleşme ile başlatılmıştır.

Karar Destek Modeli; büyük göç hareketleri, çatışma ortamının oluşması, büyük çaplı elektrik kesintileri ve doğal afetler gibi NATO tarafından belirlenen şok türlerinin gerçekleşmesi halinde; hangi alanların ve altyapıların ne seviyede etkileneceğine ilişkin bir analiz sunuyor. Böyle bir durumun sosyal ve politik alanlar dahil olmak üzere tüm stratejik etkileri, sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimlerini göstererek karar vericilere kaynak ve yatırımların nasıl yönlendirileceğine dair önemli bir destek sağlıyor. Yaşanan durum karşısında nasıl bir iyileşme sürecinin takip edilmesi gerektiği konusunu da işleyen model, yetkili makamların uygulayacakları eylemler ve önlemler adına karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

STM ulusal güvenliğe katkı sunuyor

STM ThinkTech’in savunma ve güvenlik alanlarında sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalıştığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci; “STM’nin otuz yıla yaklaşan bilgi birikimi ve kabiliyetlerini hem düşünsel hem de teknolojik çıktılara ve öngörülere dönüştüren ThinkTech, yalnızca ülkemizdeki yerli ekosisteme farkındalık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel bir misyon üstlenerek kritik organizasyonlara somut çıktılar sağlayan özgün modeller de üretiyor. NATO’nun karar süreçlerine destek sağlama bağlamında özel olarak geliştirdiğimiz Elastikiyet Modeli, bu anlamda önemli bir katkı olarak öne çıkıyor. Ulusal güvenliği tehdit eden durumlar için geliştirdiğimiz çözümleri hem ulusalda hem de uluslararası alanda çeşitlendirmeye ve NATO gibi prestijli kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurumların üstlendiği görevler ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı senaryolara uyarlanabilecek bir sistem sunan Elastikiyet Karar Destek Modeli, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda güvenliğin sürdürülebilirliği adına özgün bir çözüm teşkil ediyor.

STM hakkında;

Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM ise, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye’nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

 

STM ThinkTech, Terörle Mücadelede Yapay Zeka’nın Geleceğini Gündeme Taşıyor

25.12.2018 – Panelde konuşma yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte, savunma sanayi alanında önemli bir güç olduğunun altını çizdi. Artan ilgi ve giderek genişleyen uygulama alanlarıyla birlikte, yapay zekânın yalnızca bilim adamlarının konuştuğu bir konu olmaktan çıktığını, ülkeleri ve dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendiren bir tartışma konusuna dönüştüğünü belirten Demir, ”Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır. Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman, modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur. Bu açıdan bakıldığında STM, ThinkTech Düşünce Merkezi ile Türkiye’nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine yönelik öngörülere önemli bir katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Demir, yapay zekanın başlıca özelliklerinin, hızlı karar alabilmek, kendini iyileştirme, öngörü yapabilme, özerklik, yenilenme, başarım, eğitim, keşif ve istihbarat olduğunu hatırlatarak bu konudaki çalışmaların önemine de dikkat çekti. 

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren STM Genel Müdürü Murat İkinci ise STM’nin, mevcut danışmanlık tecrübesini, bilgi birikimini, veri analiz ve işleme yeteneğini, teknolojik alt yapı ve insan kaynağı gücünü, ThinkTech ile teknoloji tabanlı öngörülere çevirdiğini belirtti. İkinci, ”Oluşturacağımız öngörü, senaryolar ve gerçekleştirmeye devam ettiğimiz panellerle Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç olmasına katkı sunuyoruz. Bugün yapay zekanın, yeni savunma stratejilerinde özellikle de terörle mücadele boyutunda kullanılmaya başlanmasının etkilerini ve geleceğini gündeme taşıyoruz. Karar vericilerin bilgi ihtiyacını amacına uygun ve stratejik bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz” dedi. 

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., ‘ThinkTech’ ile bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirmek amacıyla, savunma–güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında sahip olduğu bilgi birikimi ile insan kaynağını en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor. Türkiye’yi dünya ölçeğinde ileri taşıyacak olan yeni vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunmayı amaçlayan ThinkTech, geliştirdiği projeler ve modeller, oluşturduğu analizler ve raporlar ile profesyonel network faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. 

STM, ThinkTech markası altında geliştireceği öngörüler ve stratejik çözümler için; akademisyenler, vakıflar, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle işbirliği içerisinde olacak.

 

 

STM’den Pakistan ile İşbirliği

27.11.2018 – Defense News Top 100 listesinde dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında yer alan STM siber güvenlik ve bilişim alanındaki tecrübesini uluslararası anlaşmayla tescilledi. IDEAS 2018’de Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde STM ile Pakistan Air University arasında DoU (Ortak Anlayış Belgesi) imzalandı. Bu anlaşmayla STM, bütünleşik siber güvenlik, büyük veri ve bilişim alanındaki yetkinliklerini ihraç etmiş oldu.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Pakistan’da faaliyet alanını genişletiyor. SSB liderliğinde STM’nin askeri denizcilikle başlayan iş birliği farklı projelere taşınıyor.
STM, IDEAS 2018’de ‘Air University’le siber güvenlik ve bilişim alanında DoU (Ortak Anlayış Belgesi) Anlaşmasına imza attı. İmza töreni SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, STM Genel Müdürü Murat İkinci, Pakistan Air University Rektör Yardımcısı Maraşel Marshal Faaiz Amir ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Anlaşmayla Pakistan’ın siber güvenlik alanında stratejilerini belirleyen ve Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi National Centre of Cyber Security (NCCS) kurulumundan sorumlu kurum olarak atanan Pakistan Air Üniversitesi’nin siber güvenlik alanında yetkinlikleri arttırılacak.

Pakistan’ın siber güvenlik kabiliyetleri artacak

Anlaşmayla STM, Pakistan Air University öğrencileri ile öğretim üyeleri için siber güvenlik, bilişim alanında özel eğitim ve staj programları organize edecek, uluslararası konferanslar, çalıştaylar düzenleyecek, yüksek lisans programlarında araştırma projelerine danışmanlık verecek ve üniversite de Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCCS) kurulması için alt yapı çalışmalarına destek verecek. Bu anlaşmayla; STM’nin bütünleşik siber güvenlik çalışmaları ve kabiliyetleriyle dost ve kardeş ülke Pakistan’nın milli siber güvenlik yetkinliklerini arttırması hedefleniyor.

 

 

17.09.2018 – Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan ve 2018 yılında dünya savunma şirketleri arasında ilk 100 listesine giren (Defence News Top100) STM’de genel müdür değişikliğiyle birlikte yeni dönem başladı. 2000 yılından itibaren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. bünyesinde önemli görevlerde yer alan Murat İkinci, yeni genel müdür oldu. Sayın İkinci ile birlikte; STM savunma sanayiinde Türkiye’nin ve dost ülkelerin ihtiyaçlarına özgün çözümler üretme kararlılığını sürdürecek.

STM Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam edecek…

2013 yılından beri STM’de üst yönetimde görev yapan Murat İkinci, şirkette Genel Müdürlüğe atandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir atama ile birlikte STM’yi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Türkiye’nin 2023 hedeflerinin en büyük başlıklarından biri olan savunma sanayiinde yerlileşme ve millileşme hamlesinin gerçekleşmesi için SSB öncülüğünde, savunma sanayimiz aralıksız çalışmaya devam edecek.

Askeri gemi ihracatına hız verilecek!

Savunma Sanayii’ne; kritik teknolojiler, yenilikçi ürün ve sistemler kazandıran STM, yeni dönemde de Türkiye’nin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamaya ve dünyada önemli pazarlarda ihracat bayrağını dalgalandırmaya devam edecek. STM, milli ve uluslararası projelerde uzmanlaştığı askeri gemi tasarım ve mühendislik-inşa-modernizasyon alanlarında aynı Pakistan Denizde İkmal Gemisi ve Agosta-90B Denizaltı Modernizasyon projelerinde olduğu gibi ihracat çalışmalarını devam ettirme ve pazarı çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenecek

Kamikaze ve gözetleme Drone’ların tasarımı ve geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kat eden STM, bu konudaki çalışmalarına hız verecek. STM bu alanda Türkiye’de elde ettiği deneyimi yeni dönemde stratejik pazarlara yönelik ihracat ile pekiştirmeyi amaçlıyor.

Uzay teknolojilerinde mikro gözlem uydusu Lagari ve denizlerde gemilerin takibini sağlayan nano uydu Pirisat’la atılım yapan STM, iddialı yeni projelere imza atmayı planlıyor.

STM bütünleşik siber güvenlik çözümleri ve büyük veri analitiği konusunda da Türkiye’nin ihtiyaçları çerçevesinde kritik alt yapıların korunması, karar destek sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi gibi önemli çalışmaları yürütecek.
Cumhurbaşkanlığı’nın ve SSB’nin Savunma Sanayii’ne çizdiği vizyonla hareket eden STM, mevcut yeteneklerini daha da geliştirerek Türkiye’de ve yurt dışında özgün projeler gerçekleştirmeye ve ihracatta amiral gemisi olmaya devam edecek.

 

STM Savunma Teknoloji Mühendislik Şirket Profili

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na (SSM) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri; görevlerini gerçekleştirmek amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 1991 yılında kurulmuştur.

STM’nin gerçekleştirdiği projeler arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi Milli Gemi MİLGEM projesidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) Projesi kapsamında, SSM (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) ile STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.) arasında;

  • 2006 yılında, “Prototip Gemi Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi” imzalanmış,
  • 2007 yılında, Prototip Gemi için ihtiyaç duyulan İkinci ve Üçüncü paket dizayn, inşa ve donatım malzeme ve hizmetlerini de kapsayacak şekilde sözleşme revize edilmiş,
  • 2009 yılında, MİLGEM Dizayn Hizmetleri ve Platform İnşa ve Donatım Malzeme ve Hizmetlerinin Tedarik Sözleşmesi revize edilerek, MİLGEM Projesinin ikinci gemisini de kapsayacak şekilde yeniden imzalanmıştır.

SSM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile gerçekleşen ve Türkiye’nin milli imkanlarının azami oranda kullanıldığı Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, komplike bir su üstü harp gemisinin dizayn ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, STM’ye; gemi dizaynı, klaslama hizmetleri, model deneyleri, ana tahrik sistemi, diğer tüm sistemlerin, geminin inşasında kullanılacak inşa/donatım malzemelerinin ve inşası süresince ihtiyaç duyulacak dizayn dahil, tüm hizmetlerin sağlanması görevleri verilmiştir. Ayrıca, STM resmi olarak MiLGEM’in ihracatı konusunda yetkilendirilmiştir.

MİLGEM Projesinde bugün gelinen durum itibarı ile gemi inşa ve donatımında kullanılan malzeme, cihaz ve sistemler değer olarak %70 oranında yerli sanayi imkânları ile karşılanmıştır, bu oran kalem bazında %80 dolaylarındadır. Küçük boyutlu alımlar için 212 firma ile çalışmalar yürütülmüş, hizmet ve materyal tedariki konusunda özel sektör sanayicisi ile toplam 75 firma ile ana sözleşme yapılmış ve yaklaşık 9200 kalem malzeme tedarik edilmiştir. TCG HEYBELİADA (F-511) 27 Eylül 2011, İkinci Gemi TCG BÜYÜKADA (F-512) 27 Eylül 2013 tarihinden itibaren hizmete girmiş ve Dz.K.K.lığı bünyesinde görev yapmaya başlamıştır. Üçüncü gemi TCG BURGAZADA (F-513) 18 Haziran 2016, dördüncü gemi TCG KINALIADA (F-514) 03 Temmuz 2017 tarihlerinde deniz indirilmiş olup, halihazırda donatım faaliyetlerine devam edilmektedir.

STM’nin gerçekleştirdiği diğer projeler arasında duvar arkası radarlar, taktik bilgi sistemleri ve havacılık konusunda projeler ile aviyonik sistemler ve mini İHA’lar bulunmakta…