Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri SPK’dan...

SPK’dan Escort Teknoloji Kararı

23.05.2019 – Sermaye Piyasası Kurulu, Escort Teknoloji’nin TNB Bilgisayar paylarını ilişkili tarafından satın alması sonucunda 11.11.2015 tarihi itibarıyla malvarlığının en az 3.728.799 TL tutarında azaltıldığının inceleme sonucu tespiti ile Halil İbrahim ÖZER, Uğur KUMRU, S. Nükhet KOCAMEŞE, Yalçın GEREK ve Adem ÖZAY hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şirketin zarara uğratılması sonucu zarar gören yatırımcılar bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Escort Teknoloji yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekler.

SPK’nın 23 Mayıs 2019 tarihli bülteninde 6362 sayılı SPKn’nun 21. ve 110/c maddeleri kapsamında suç duyurusuna neden olan eylem aşağıdaki şekilde ayrınıtılı olarak kamuya açıklandı:

“Türk Ticaret Kanunu’nun 393’üncü maddesine aykırı olarak, Escort Teknoloji’nin nominal sermayesinin %45’ine iştirak ettiği TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri AŞ’nin %5’ine karşılık gelen hisselerinin 4.861.281 TL bedelle Halil İbrahim ÖZER’den alınmasına ilişkin kararın görüşüldüğü 11.11.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısına, müzakere konusu şirket dışı kişisel menfaatiyle çatışan yönetim kurulu başkanı Halil İbrahim ÖZER’in katılmasına itiraz etmeyen üyelerin bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlü olduğunun, örtülü kazanç aktarımına yol açan bu işlem neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Escort Teknoloji yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabileceklerinin kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta Escort Teknoloji ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Escort Teknoloji’den istenmesine karar verilmiştir.”