Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Senkron Güven...

Senkron Güvenlik 3Ç19 Mali Tablolarındaki Borçlarla ilgili Gelişmelere dair Açıklama Yaptı

12.11.2019 – Senkron Güvenlik SNKRN 2019 9 aylık konsolide mali tablolalarında yer alan kısa vadeli, uzun vadeli, vergi, SGK ve personel borçları kalemlerindeki tüm gelişmeler ile ilgili olarak Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu. Bildirimde şu açıklamalara yer verildi:

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler

1- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere toplam 6.621.104 TL Banka kredi borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a- 2.609.179 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligatta bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.

b- 2.006.488 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligat ve adli tedbir işlemlerinde bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.

c- 1.002.697 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.

d- 902.740 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.

e- 100.000 TL tutarındaki kredi için Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.

Yukarıda açıklanan ve halen devam eden Banka kredilerimiz için , Türkiye Bankalar Birliği’nin 08.11.2019 tarihli “Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” hakkındaki kamuoyu duyurusu nedeniyle Şirketimiz tarafından ilgili Bankalar nezdinde yapılandırma görüşmeleri için  başvuru hazırlıkları başlatılmıştır.

2- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 2.330.397 TL  Vergi Dairesi ve SGK  borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a- Vergi Dairesine olan dolaylı ve dolaysız vergiler kaynaklı toplam borç tutarı 2.307.151 TL’dir.

Söz konusu borç tutarının yapılandırılması amacıyla vergi dairesi nezdinde yapılandırma görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.

b- Şirketimizin SGK’ya olan borç tutarı 23.246 TL’dir. 

3- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 4.637.091 TL  Ticari Borçlar nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a- Söz konusu borç tutarının 287.392 TL bölümü için muhatap ticari alacaklılar tarafından yasal takibe geçilmiş olup, adli yargıda tarafımızca yapılan itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.  

b- 327.935 TL bölüm için alacaklılar tarafından takipler başlatılmış fakat uzlaşma sağlanması nedeniyle adli takipler durdurulmuş haldedir.

c- 4.021.764 TL bölüm için herhangi bir bildirim veya adli takip Şirketimize iletilmemiş olup, muhatap alacaklılar Şirketimiz ile ticari ilişkilerini devam ettirmektedirler.

4- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 1.401.616 TL Personele olan borçlar (maaş ve yasal  tazminat borçları)  nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a- 264.730 TL bölüm için Şirketimiz aleyhine yasal takip başlatılmış olup, adli yargıda gerçekleştirdiğimiz itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.

b- 1.136.886 TL bölüm için muhatap personel tarafından herhangi bir tebligat veya adli takip işlemi mevcut değildir.

(Bağlı ortaklık personeli nedeni ile SGK’ya 612.251 TL ödenecek sosyal güvenlik kesintisi borcu ayrıca bulunmaktadır)

Şirketimiz olağan faaliyet programına mevcut iş hedefleri doğrultusunda devam etmekte olup, 31.12.2019 tarihli Konsolide Mali Tabloların yayınlanması akabinde iş bu KAP bildiriminde yer alan borç yapısı hakkında bilgiler de güncellenerek kamuoyu bilgisine sunulmaya devam edilecektir.

 

Senkron Güvenlik Brüt Takasa Alındı

27.02.2019 – Borsa İstanbul, Senkron Güvenlik (SNKRN) hisse senetlerinde brüt takas uygulanmasına karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yer alan ilgili açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SNKRN paylarında 28 Şubat 2019 günü seans başından itibaren, 14 Mart 2019 günü seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.