Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Özderici Varl...

Özderici Varlık Kiralama’da Fesih Kararı

27.11.2019 – Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin fesih edilmesine dair bir açıklama yaptı. KAP’a yapılan ilgili bildirimde fesih kararına ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

“Şirketimizin 27.11.2019 tarih 203 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2018 tarih ve 60/1390 sayılı kararı ile kuruluşuna izin verilen, 31.01.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 177920-5 numara ile tescil edilmiş olan Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı  Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin, ihraç başvurusunda bulunmaması ve mevcut koşulların Kira Sertifikası ihracına uygun olmaması nedeniyle fesih edilerek tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Özderici GYO, Özderici Varlık Kiralama A.Ş’ni 14.08.2018 tarihinde Kira Sertifikası ihracı amacıyla kurulacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamalara göre Şirketin sermayesi , her biri 250.000 adet paya ayrılmış toplam 250.000 Türk Lirası idi.

 

Özderici GYO, SPK Kararı Hakkında Hukuki Yola Başvuracağını Açıkladı

26.11.2019 – Özderici GYO, SPK’nın 10.10.2019 tarihli kararı ile ilgili olarak yargı yoluna gidileceğini KAP’a açıkladı. Özderici GYO, SPk tarafından kesilen idari para cezalarını ödeyecek ancak hukuki süreç de başlatacak. Şirket, söz konusu hukuki sürece ilişkin şu bildirimde bulundu:

“Şirket Yönetim Kurulu, 26.11.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Karar’ının yürütmesinin durdurulması ve Karar’ın yok hükmünde olduğunun tespiti için yargı yoluna başvurulmasına,

Yine aynı Karar’la şirketimize uygulanan idari para cezasının yasal süre içerisinde “her türlü dava hakkımız saklı kalmak üzere ihtirazi kayıtla” ödenmesine karar verilmiştir.”

Peki ne olmuştu? Özderici GYO’nun itiraz ettiği SPK kararı neydi?

SPK, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur ÖZDERİCİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet ÖZDERİCİ hakkında yapılan inceleme sonucunda, “Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 160.000.000 TL’den 250.000.000 TL’ye artırılması kapsamında elde edilen fonun önemli bir kısmının izahnamede açıklanan şekilde kullanılmayarak ilişkili taraflardan gayrimenkul alımında kullanılması suretiyle izahnamede belirtilen bilgilerin yanıltıcı ve eksik hale getirilmesi” nedeni ile idari para cezalarının uygulanmasına karar vermişti.

Karar II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 25. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında aykırılık teşkili nedeni ile uygulanmıştı.

Karar notlarında Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye kesilen idari para cezası hakkında şu bilgiler de verilmişti

(*) Şirket’in bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların, Şirket’in sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcılar, yasal koşulların oluşması halinde, genel hukuk hükümleri çerçevesinde Şirket ile bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri Ali Uğur ÖZDERİCİ ve Ahmet ÖZDERİCİ aleyhine dava açabilecekleri hususunun duyurulmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

 

 

Özderici GYO: Faktoring’den Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına….

1992 yılında halka açılan Öz Finans Factoring Hizmetleri A.Ş., hızla büyüyen gayrimenkul sektöründe daha büyük projelere imza atabilmek amacıyla 04.03.2008 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşme kararı almış ve 2009 yılında da SPK’dan yetki belgesi alarak faaliyetine Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. faaliyetlerine olarak devam etmektedir. Özderici GYO’nun kurumsa internet sitesinde tek projesi Nuvo Dragos olarak gözükmektedir.

1 YORUM

Comments are closed.