Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri İsmi Manipüla...

İsmi Manipülasyonlarla Anılan O Şirketin Alman Bankası’na 544 Milyonluk Borcu Varmış

03.12.2019 – İsmi manipülasyon, davalar ve sebep olduğu maduriyetlerle anılan Kervansaray Yatırım Holding’in Alman Emlak Bankası olan Aereal Bank AG’ye olan borcu 26 Kasım itibari ile 86 milyon euro’ya (545 milyon TL’ye) ulaşmış durumda. Kervansaray Yatırım’ın Almanya merkezli Aareal Bank AG’den 2006 yılında ipotek karşılığı ile aldığı 70 milyonluk kredinin borcu bugün itibari ile 86 milyon Euro, TL karşılığı ile 544 milyon TL’ye yükselmiş.

Kasım ayı sonunda haberini yaptığımız Antalya Lara’daki 1154 yataklı dev kongre otelinin satışı işte bu borçtan kaynaklanmakta. Kervansaray Y.O’nın en büyük alacaklısı olan Alman Bankası’nın borcunu takibe almasını müteakip Kervansaray Lara oteli cebri icra ile satışa çıkarılmış. İcra 6 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Konu ile ilgili açıklama Holding tarafından “Aareal Bank riskinin devir ve temliki” kapsamında kamuoyunu aydınlatma platformuna yapıldı.

Açıklamada Alman Bankası’ndan 2006’da 70 milyon euroluk borç alındığı, 2014 itibari ile de 54 milyon Euroluk anaparanın 300 bin euroluk kısmının ödenebildiği ve icra ilan tarihinin bir gün sonrası ile 85.898.153,05 Euroluk toplam yükümlülük olduğu bilgisi verilmiştir. Dolayısı ile en büyük alacaklı olan bankanın K. Lara Oteli’nin icradan satışından borcunu tahsil edeceği anlaşılmıştır. KAP’a yapılan açıklama şu şekilde olmuştur:

“Şirketimiz ile, (15 Temmuz 2013 Tarihinde Birleşme öncesi; Bursa Otelcilik Tur. ve Teks. San ve Tic. A.Ş., SİS Sayılgan İplik Teks. Tur. İnş. San ve Tic. A.Ş. ve garantör Sayılgan Holding A.Ş.) kreditör Aareal Bank AG arasında, 6 Temmuz 2006 tarihinde 70.000.000 Euro tutarında vadeli kredi sözleşmesi, 7 Temmuz 2006 tarihinde ise Kervansaray Lara ve Bursa Termal otelleri üzerinden 1. Dereceden ve 1. sıradan İpotek sözleşmesi akdedilmiş, geri ödeme vade tarihi olan 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle 54.200.147,58 Euro olan borcun, ana para tutarının yalnızca 300.000 Euro’luk kısmı ödenebilmiştir.

Şirketimiz aleyhine en büyük kreditör ve alacaklı sıfatıyla Aarealbank AG tarafından takibe aktarılmış alacak miktarı, 26.11.2019 tarihi itibariyle; 544.783.266,28 TL’ye (85.898.153,05 Euro) ulaşmış ve grubumuz bünyesindeki Kervansaray Lara oteli cebri icra ile satışa çıkarılarak gün alınmıştır.

02.12.2019 tarihinde Antalya 16. Noterliğinin 26.11.2019 tarih, 30964 yevmiye numaralı “Alacak Devir ve Risk Devir Sözleşmesi” ile, 85.898.153,05 Euro tutarındaki en büyük riskimizin Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. ve Tic. A.Ş.’ye devir ve temlik edildiği ihbaren tarafımızca tebellüğ edilmiştir.”

 

Antalya’da Dev Otel İcradan Satışa Çıkıyor

25.11.2019 – İsmi manipülasyon, maduriyet ve davalarla anılan Kervansaray Yatırım Holding’in Antalya Lara’daki dev oteli icradan satışa çıkıyor. Kamuoyunu aydınlatma platformuna yapılan açıklama otel çalışnalarının iş akitlerinin fes edildiği ve 6 Aralık 2019 Cuma günü icradan satışın gerçekleşeceği yönünde. Şirket tarafından KAP’a yapılan ilgili bildirimler şu şekilde oldu:

“Şirketimizin Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 27973 Ada 39 ve 40 Parsel üzerinde kayıtlı Antalya Lara’da bulunan Lara Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan 110.000 m2 alan üzerinde kurulu 1.154 yatak kapasitesine sahip 5 yıldızlı Kervansaray Lara Otel’i, Antalya 6.İcra Dairesi tarafından 06/12/2019 tarihinde düzenlenmek üzere 495.050.056,15 TL muhammen bedel ile açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ ye 3 yıl süreli olarak kiralanan Kervansaray Lara Oteli ile 15 yıl süreli olarak kiralanan Kervansaray Kundu Oteli’nde çalışan toplam 684 kişinin iş akdi feshedilerek tüm hakları ödenmiştir.”

Bunlara ilavaten Kervansaray Holding’in Genel Kurul toplantısının kayyum atanarak yapıalcağı bildirildi:

Kervansaray Yatırım Holding’den Genel Kurula Çağrı İzni ve Kayyum Atanması Hakkında Açıklama – 25.11.2019

KAP Açıklaması: Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin %7,46 pay oranına sahip Bahar Döşem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından Genel Kurula Çağrı İzni – Kayyum atanması hakkındaki İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/482 E.Sayılı dosyası ile görülen dava sonucu;

Şirketimiz Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.’nin 2017-2018 yılı olağan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 13.maddesine uygun olarak “2017, 2018 Yıllarına ilişkin Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2017 ve 2018 yıllarına ait yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi, 2017, 2018 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetçi özet raporunun okunması ve müzakeresi, 2017 ve 2018 yılı faaliyet sonucu hakkında karar verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin ayrı ayrı ibraları ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücret tespiti, Faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılması” şeklindeki gündem ile toplanmasına yönelik çağrıya izin verilmesine, genel kurulun icrası için YMM Hasan Alevli’nin kayyum olarak atanmasına, yine halka açık anonim şirketlerin genel kurul çağrısı ve icrası işlemleri için tüm mevzuatın gerekli kıldığı izin ve sair işlemleri yapması hususlarında yetki verilmesine karar verilmiştir.