Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri İSO, Türkiye’...

İSO, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırmasını Açıkladı

İSO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasını açıkladı

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2017 yılının zirvesinde 51,1 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 22,7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu. 

İSO 500’ün üretimden satışları son 13 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33,2 artışla 653 milyar TL’ye çıktı. İSO 500’ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64,5 milyar dolara yükseldi. Sanayici esas faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Borçlanmada öz kaynakların payı gerilerken, kısa vadeli borçların payı ise arttı.  

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Bu sene 50. yılını kutladığımız İSO 500 araştırması, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. Finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasının sonuçları açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, 2017 yılında sanayinin zirvesinde 51,1 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. İSO 500’ün üretimden satışlarının 2016’da yüzde 6,7’sini gerçekleştiren TÜPRAŞ, 2017 yılında ise bu oranı yüzde 7,8’e yükseltti. Ford Otomotiv 22,7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu.

Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan araştırmaya göre, İSO 500’ün üretimden satışları 2017 yılında yüzde 33,2 artışla 490 milyar TL’den 653 milyar TL’ye çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi. Son üç yıldır İSO 500’ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyüme, 2017 yılında yüzde 19’luk oranla yerini reel büyümeye bıraktı. Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500’de son 13 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkat çekti.

İSO 500’ün ihracatı da yüzde 17 büyüyerek 64,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye ihracat artışının üzerinde bir performans sergileyen İSO 500, 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 41,1’ini ve sanayi ihracatının da yüzde 42,8’ini gerçekleştirdi.

Ağırlıklı olarak otomotiv ve demir çelik şirketlerinin yer aldığı İSO 500 Büyük’ün ilk 10 şirketinin toplam üretimden satışlar içinden aldığı pay 2016 yılında yüzde 25 iken, 2017 yılında yüzde 26,7’ye yükseldi.

Bahçıvan: “Sanayinin motivasyonu realize edilmeli”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Araştırmamızın bu sene 50. yılını kutluyoruz. İlk kez 1968 yılında yapılan, sadece ülkemizin değil dünyada da benzerine az rastlanan bir örnek olan İSO 500’ü, bu yıl yarım asrı devirmiş olmanın gururuyla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu değerli çalışmamız, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. 2017 yılında alınmış olan yatırım teşvik belgelerindeki artıştan da yatırım noktasındaki bu güçlü istek ve arzuyu açıkça görmekteyiz. Bu yatırımlarla ilgili olarak umudumuzu korumakla beraber geciktiğimizi de üzülerek görüyoruz. Oysa mevcut konjonktürü çok hızlı bir şekilde yatırımlarla beslememiz gerektiğinin bilincindeyiz. 2017 yılında ekonomiye büyük bir dinamizm ve büyümeye katkı getiren Kredi Garanti Fonu’nun önümüzdeki günlerde revizyona tabii tutularak nitelikli sanayi yatırımları için ihtiyacımız olan yeni bir can suyuna dönüşeceğine inanıyoruz” dedi.

Sanayinin yatırım yapmak, üretmek, istihdam yaratmak noktasındaki motivasyonunun; uygun finansman koşullarla desteklendiğinde ekonominin çok daha güçlü bir büyüme ivmesi içine gireceğini vurgulayan Bahçıvan, şunları söyledi: “İSO olarak öncülük ettiğimiz yeni bir Kalkınma Bankacılığı ve KGF gibi yapısal konular gündeme alındıkça finansal açıdan rahatlayacak olan sanayicilerimizle nitelikli büyümeyi görmeye devam edeceğiz. 2017’deki umut verici büyümenin geleceğe taşınabilmesinde temel belirleyici olan finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.” 

Faaliyet karları finansman giderine gitti

İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

İSO 500’ün faaliyet karı oranı sınırlı bir iyileşme ile yüzde 9,6 olurken, toplam faaliyet karı mutlak büyüklüğü 70,6 milyar TL’ye yükseldi. Karlılıkta temel belirleyici olmayı sürdüren finansman giderleri yüzde 21,3 artışla 29 milyar TL’den 35,2 milyar TL’ye çıktı. Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 5,2’den yüzde 4,8’e gerilese bile sanayici esas faaliyetinden kazandığının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Sanayinin mevcut mali yapısı içinde faiz ve kur dalgalanmaları, sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam etti.

Erdal Bahçıvan “Geçen yıl daha uygun mali koşulları yaratma başarısını gösteren sanayiciler, maalesef finansman cenderesinden hala kurtulamadı. Son yıllardaki en iyi senesinde bile sanayicilerimiz, faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak kaybetmeye devam etmiştir. Sanayicilerimiz, 2017 yılında da 70 milyar TL’lik faaliyet karının yüzde 49,8’ini, yani 35 milyar TL’sini finansman giderine ayırmak zorunda kaldı” dedi.

Borçlanmada öz kaynak payı azaldı

İSO 500’ün FAVÖK mutlak büyüklüğü yüzde 24,4 artarak 94,7 milyar TL’ye, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 40,7 artışla 53,1 milyar TL’ye çıktı. Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, öz kaynaklar aleyhine bozulma eğilimi oldu. İSO 500 Büyük’te toplam borçların payı 2017 yılında 1 puan daha artarak yüzde 62,9’a yükselirken, öz kaynakların payı ise yüzde 37,1’e geriledi. 

Kısa vadeli borçların toplamdaki payı arttı

İSO 500’ün mali borçlarında artış geçen yıla göre biraz daha yavaşlamış olsa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü ve yüzde 17,1 artışla 243 milyar TL oldu. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı da yüzde 37,8’den yüzde 41,9’a yükseldi. Kısa vadeli mali borç oranının dünya ortalaması yüzde 25’ler civarında iken, bu tablo sanayi sektörümüzün finansman yapısındaki negatif ayrışmanın sürdüğünü ortaya koydu. 

Devreden KDV 7,2 milyar TL’ye, kar eden kuruluş sayısı da 422’ye çıktı

Sanayicinin üzerindeki devreden KDV yükü bir önceki yıla göre yüzde 20 gibi ciddi bir oranda artarak 7,2 milyar TL’ye çıktı. Finansman konusunda sıkıntılı olan ve finansal kaynaklara ancak yüksek maliyetlerle ulaşabilen sanayici, önemli bir miktarı sıfır faiz ile devlete borç vermiş oldu. İSO 500’ün duran varlıkları 2017’de yüzde 41,5’e geriledi. 2017 yılında yatırım koşullarındaki göreceli iyileşmeye ve önemli yatırım teşvikleri verilmesine rağmen duran varlık yatırımları yeterli büyümeyi gösteremedi. İSO 500’de kar eden kuruluş sayısı 392’den 422’ye yükseldi. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar ve zarar eden firma sayıları ise 2017 yılında 488’e çıktı ve ölçülmeye başladığı son beş yıl içindeki en yüksek sayıya ulaştı. 

Katma değerde ortak-düşük teknoloji ağırlığı

Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 39,9 ile son iki yılda olduğu gibi yine orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,2 puan azalarak yüzde 36,2 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 19,5’ten yüzde 20,2’ye yükselirken, yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 3,6 ile geçen yıla göre hemen hemen aynı kaldı. İSO 500’de AR-GE yapan firma sayısı 239’dan 254’e yükseldi. AR-GE harcamaları yüzde 23,7 artarak 3,5 milyar TL’ye çıktı. 

İstihdam yüzde 1,7 arttı, yabancı sermayeli kuruluş sayısı 115 oldu

İSO 500’ün sağladığı istihdam yüzde 1,7 oranında arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon ile karşılaştırıldığında maaş ve ücretlerin reel olarak arttığı görüldü. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 8 adet azalarak 115’e indi. Yabancı sermayeli şirketlerin sayısındaki azalmaya karşın, bu firmaların ihracat ağırlığı sevindirici oldu. 115 firma, İSO 500’ün toplam ihracatının yüzde 48,4’ünü gerçekleştirirken üretimden satışların da yüzde 32’sini oluşturdu.

İSO Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşu -2017 (İlk 10-Üretimden Satışlara göre)

1-Tüpraş

2-Ford Otomotiv

3-Toyota Otomotiv

4-Tofaş

5-Oyak-Renault

6-Arçelik

7-İskenderun Demir Çelik

8-Ereğli Demir Çelik

9-İçdaş Çelik

10-Hyundai Assan

 

Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No:KuruluşlarBağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu
Kamu
Sıra
No:
Özel
Sıra
No:
Üretimden
Satışlar (Net)
(TL)
20172016
11TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Kocaeli151.143.020.471
22Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.İstanbul222.669.355.014
36Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.Sakarya317.830.449.851
43TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.İstanbul415.911.044.439
54Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.İstanbul515.673.395.350
65Arçelik A.Ş.İstanbul612.582.252.953
710İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.İskenderun710.623.490.800
811Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.İstanbul89.920.840.201
99İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.Çanakkale99.307.530.883
108Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli108.361.235.000
1114Aygaz A.Ş.İstanbul116.768.921.616
1215Mercedes-Benz Türk A.Ş.İstanbul126.486.557.570
1317PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.Ege Bölgesi136.473.545.885
1419Çolakoğlu Metalurji A.Ş.İstanbul146.314.022.611
1512Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul156.295.924.137
1613İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.İstanbul166.199.419.278
1716BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul175.749.012.324
187EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKamu15.202.939.442
1922Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.İskenderun185.003.862.517
2020Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Ankara194.484.420.748
2118Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.İstanbul204.480.411.691
2228Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.İstanbul214.453.651.886
2324Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul223.957.671.084
2434KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.Karabük233.942.769.194
2521Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Kamu23.874.621.336
2633Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli243.846.654.092
2723Bosch San. ve Tic. A.Ş.Bursa253.836.458.324
2829TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.Ankara263.608.591.419
2925Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.Ankara273.488.988.451
3038Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.Denizli283.402.705.248
3132Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.İstanbul293.277.138.474
3237Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKamu33.171.487.805
3342Kroman Çelik Sanayii A.Ş.Kocaeli303.079.564.088
3427Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir313.072.445.212
3549Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.İstanbul323.071.931.731
3646Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Zonguldak332.996.978.472
3726Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.İstanbul342.935.246.082
3841Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul352.911.846.153
3944AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Yalova362.834.463.303
4036Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.İstanbul372.794.082.188
4148Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.Osmaniye382.762.845.955
4230Coca-Cola İçecek A.Ş.İstanbul392.748.964.462
4331Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.Konya402.715.924.904
4435İpragaz A.Ş.İstanbul412.688.052.228
4539Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.Kocaeli422.582.510.085
4658MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.Dörtyol432.528.699.567
4754İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi442.526.646.667
4853Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul452.487.708.840
4945Hayat Kimya Sanayi A.Ş.İstanbul462.477.591.588
5043Türkiye Kömür İşletmeleri KurumuKamu42.363.351.196
5150Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli472.341.158.360
5252Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.Balıkesir482.340.255.026
5347Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.Denizli492.316.306.588
5451SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.Karacabey502.272.649.261
5561Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.İstanbul512.238.057.888
5657BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul522.088.116.619
5776Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli532.041.476.336
5866Türkiye Petrolleri Anonim OrtaklığıKamu51.951.484.113
5991Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.Çorlu541.935.833.374
60103Honda Türkiye A.Ş.Kocaeli551.909.651.497
6174Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.İstanbul561.897.507.044
6256Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.İstanbul571.896.851.037
6359Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.İstanbul581.881.568.475
64İnebolu59
6540Çay İşletmeleri Genel MüdürlüğüKamu61.794.596.001
6675Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.İstanbul601.773.752.598
6769Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.Sakarya611.773.094.972
68240Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.İstanbul621.749.593.967
6972Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKamu71.719.897.064
7086Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli631.695.223.886
7173İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.Çanakkale641.671.590.249
7279ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul651.670.182.958
7365Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli661.669.265.861
7499Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.Samsun671.663.291.993
7589ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.Ankara681.661.390.598
7655Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep691.657.103.135
7762Soda Sanayii A.Ş.İstanbul701.646.088.266
7882Sasa Polyester Sanayi A.Ş.Adana711.630.567.373
79137BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi721.612.176.712
8068Koç Metalurji A.Ş.Dörtyol731.610.285.049
8167C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul741.583.707.267
8280HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.Kayseri751.575.100.454
8381Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.Manisa761.552.407.439
8483MAN Türkiye A.Ş.Ankara771.538.334.565
8577Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep781.513.709.475
86110Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.İstanbul791.498.774.849
8771Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.İstanbul801.482.404.406
8885Goodyear Lastikleri T.A.Ş.İstanbul811.458.719.023
8963Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.İstanbul821.439.608.402
90124Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul831.422.039.435
91221Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.Siirt841.396.187.363
9264JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi851.380.441.340
93Bolu86
9494Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli871.370.439.409
95101Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.Kırşehir881.337.124.274
9697Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep891.329.072.420
9793Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.Bolu901.283.699.255
98111Trakya Cam Sanayii A.Ş.İstanbul911.278.360.722
99Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.Kayseri921.277.149.733
10088Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.Mersin931.270.367.542
101113Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.Akyazı941.259.340.409
10287Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi951.250.585.550
103Ankara96
10460Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep971.231.496.759
105131Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.Kahramanmaraş981.218.952.575
10698Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.İstanbul991.216.367.402
107Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş.İskenderun1001.200.930.957
10896Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1011.198.120.681
109132Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.Ege Bölgesi1021.184.886.605
11070Atlas Enerji Üretim A.Ş.İstanbul1031.165.395.617
111112Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1041.156.780.665
112154Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.Ankara1051.152.797.865
113114S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiEdirne1061.133.603.258
114215Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.Orhangazi1071.122.304.744
115129Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş.Manisa1081.121.188.156
116143Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1091.113.912.962
117139Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep1101.098.183.862
11890Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.İstanbul1111.094.873.421
11992Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1121.094.337.196
120189Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1131.080.918.416
121Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.Çorlu1141.076.559.613
122155Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Çorlu1151.074.083.454
123122Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.Bursa1161.067.616.797
124108Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş.Adana1171.064.931.510
125İstanbul118
126Pro Yem San. ve Tic. A.Ş.Karacabey1191.044.346.633
127185Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi1201.043.105.739
128165Eti Alüminyum A.Ş.Konya1211.039.642.302
129117Tusaş Motor Sanayii A.Ş.Eskişehir1221.029.814.327
130134Hema Endüstri A.Ş.İstanbul1231.028.114.811
131121Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel MüdürlüğüKamu81.026.255.199
132115Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.Ankara1241.021.085.170
133161Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1251.020.105.853
134125Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1261.019.387.705
135100Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.İstanbul1271.014.996.082
136Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş.Akhisar1281.014.695.847
137106Tat Gıda Sanayi A.Ş.İstanbul1291.013.477.097
138145Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.Kocaeli1301.012.256.846
139109Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul1311.007.418.097
140120Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.İstanbul1321.002.656.118
141104Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.İstanbul1331.000.118.577
142118Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul134992.548.093
143149Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.Kocaeli135992.278.827
144123Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş.Kayseri136991.533.073
145Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol137991.211.302
146127Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.İstanbul138989.466.890
147119Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.İstanbul139988.981.431
148146Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Bursa140988.247.063
14995Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul141982.483.909
150135İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi142974.230.184
151116Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.Kocaeli143964.095.438
152160Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.Orhangazi144960.244.934
153204Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.Ankara145941.254.354
154202Eti Krom A.Ş.Elazığ146936.793.901
155176Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.Denizli147934.515.280
156İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.İstanbul148933.177.381
157194Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Sakarya149917.513.595
158158Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş.Milas150917.329.072
159140Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.Ankara151916.583.644
160138Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep152901.896.265
161162Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul153893.044.191
162164AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş.Antalya154886.076.460
163183Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.Kayseri155885.401.876
164201İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.Kocaeli156878.110.082
165278Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.İstanbul157877.923.228
166186Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.İstanbul158873.877.267
167170Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.Sakarya159873.561.186
168208Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Bursa160868.071.278
169163CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi161862.470.878
170150Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.İstanbul162862.017.871
171151DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi163855.520.405
172İstanbul164
173159Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli165850.589.045
174153Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep166850.271.772
175191Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul167843.334.323
176147Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.İstanbul168839.891.732
177Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş.Manisa169838.717.125
178199Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.Denizli170838.350.085
179272Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.Bursa171823.363.231
180130RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.Ankara172822.451.728
181169Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.Karaman173815.739.813
182107Egemer Elektrik Üretim A.Ş.Erzin174812.800.213
183175Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş.Ordu175812.708.705
184248Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.İskenderun176803.178.154
185173Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.İstanbul177801.765.424
186260Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş.Kahramanmaraş178801.417.266
187207Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş.Ankara179800.576.777
188İstanbul180
189217Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi181795.181.006
190188Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.İstanbul182794.824.751
191152Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul183789.936.269
192218Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi184789.805.614
193168Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş.Mersin185788.868.793
194141Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul186777.394.606
195Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.Dörtyol187776.832.102
196166Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.İstanbul188776.176.554
197225Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.Bursa189772.860.809
198251Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep190770.304.809
199192Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.Ege Bölgesi191766.642.776
200190Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri192766.628.642
201167Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa193765.710.490
202OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul194763.166.477
203İstanbul195
204200Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.Uşak196759.419.369
205172Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.Erzurum197757.496.085
206301Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi198755.422.224
207195Deva Holding A.Ş.İstanbul199754.688.844
208255Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep200751.045.627
209196Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş.Kayseri201749.774.751
210285Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.İstanbul202748.972.640
211142Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.Kütahya203747.718.516
212499Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.İstanbul204743.234.017
213223İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş.Dörtyol205742.021.496
214187Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli206741.045.850
215206Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.Gaziantep207737.837.146
216181Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.Denizli208733.954.481
217182Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.Gaziantep209731.103.977
218İstanbul210
219249Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.İstanbul211730.230.056
220222Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.İstanbul212721.658.976
221156Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.Yalova213720.354.546
222Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.İstanbul214714.971.562
223180Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.Sakarya215714.703.215
224229Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep216711.788.183
225228Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş.Mersin217709.647.308
226203Gübre Fabrikaları T.A.Ş.İstanbul218709.014.899
227184Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul219707.626.527
228274Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.İstanbul220698.193.719
229136Aksa Enerji Üretim A.Ş.İstanbul221694.964.637
230209Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep222689.881.051
231102Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi223681.360.476
232198Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.Ege Bölgesi224670.034.602
233250Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.Milas225667.757.591
234266Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş226657.728.837
235212Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.Karabük227657.603.583
236473Anadolu Cam Sanayii A.Ş.İstanbul228657.481.572
237193Nuh Çimento Sanayi A.Ş.Kocaeli229657.368.943
238231Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul230657.311.476
239213Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli231655.706.180
240273Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş.Ereğli/Kdz.232654.813.522
241179Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi233652.351.327
242302Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş.İstanbul234650.390.533
243256Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi235650.308.064
244305Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.Denizli236647.458.710
245292Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul237643.213.174
246238CMS Jant Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi238642.478.915
247348Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli239641.857.777
248241Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Bursa240641.138.197
249226Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi241639.094.737
250216Farplas Otomotiv A.Ş.İstanbul242635.424.858
251253Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep243634.150.978
252220Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş.Tekirdağ244628.045.168
253264Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.İstanbul245617.867.449
254283Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi246616.272.203
255252Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş.İstanbul247615.526.871
256Gaziantep248
257Kocaeli249
258178Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.Balıkesir250609.724.885
259275Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş251604.875.325
260320Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.Sivas252603.666.181
261298Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli253603.270.150
262242Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.Antalya254600.800.564
263294Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep255600.308.850
264211Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli256598.967.152
265311İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.Manisa257594.702.747
266290Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa258593.019.560
267261Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir259591.769.854
268233Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.Ankara260586.493.144
269262Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul261584.279.882
270361Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.Bursa262582.970.672
271İstanbul263
272210Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.İstanbul264580.204.736
273293HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Ankara265579.732.824
274270Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.Bursa266578.067.820
275205Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.Ankara267577.967.881
276281Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.Ankara268571.471.697
277214Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş.Adana269571.387.650
278267Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi270568.624.154
279332YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.Kayseri271567.494.286
280177Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli272565.355.868
281322Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir273564.135.392
282319İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş274562.687.000
283243Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti.Gemlik275560.660.386
284308Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli276559.052.936
285452Arslan Alüminyum A.Ş.İstanbul277556.221.180
286245Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ankara278554.888.337
287339Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul279553.475.632
288İstanbul280
289232Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.İstanbul281549.871.505
290312Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş.İstanbul282549.519.828
291307Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.Sakarya283548.387.487
292269Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi284546.706.377
293296Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.İstanbul285545.932.235
294268KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.Kahramanmaraş286543.175.613
295287Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul287542.396.306
296İstanbul288
297291Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.İstanbul289539.771.209
298369Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Ankara290536.131.776
299259Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.Konya291529.166.004
300324Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.İstanbul292528.981.628
301317Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli293528.719.674
302297Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.Ankara294527.515.430
303378Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.Manisa295526.234.217
304265Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.Lüleburgaz296525.815.799
305279Bolu Çimento Sanayii A.Ş.Bolu297519.587.934
306258Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul298514.183.972
307303Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep299512.197.073
308379Ağır Haddecilik A.Ş.Kocaeli300510.841.593
309304Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep301509.633.934
310230Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.Kayseri302509.368.479
311346Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa303508.410.315
312239BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.İstanbul304507.768.383
313433Özer Metal Sanayi A.Ş.İstanbul305506.518.731
314İstanbul306
315236Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.İstanbul307505.750.951
316314Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi308505.433.698
317355Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep309504.154.043
318326Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.İstanbul310503.301.726
319288Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Trabzon311502.743.841
320325Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul312502.637.201
321271Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul313500.128.044
322321Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş.Adana314497.757.958
323364Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.Kayseri315495.063.072
324295Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş316493.245.392
325406Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.İstanbul317492.475.917
326402Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.Kayseri318488.780.382
327Tavşanlı319
328İstanbul320
329414Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.Konya321484.316.800
330263Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş.Manisa322483.234.347
331337Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.Bursa323483.103.243
332299Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş.Ankara324480.255.921
333246Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.İstanbul325476.057.746
334343Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.Denizli326475.944.610
335237Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.Mersin327472.530.738
336371Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana328472.248.436
337316T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş.Ege Bölgesi329468.359.837
338126Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.Ankara330467.581.954
339485Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol331467.415.262
340Silopi Elektrik Üretim A.ŞŞırnak332466.940.428
341431Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul333466.695.620
342Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş.Ordu334464.013.182
343300As Çimento San. ve Tic. A.Ş.Bucak335456.933.930
344333Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.Adana336449.817.107
345336Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi337448.654.398
346393Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.İstanbul338447.247.252
347416ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.Bursa339446.737.164
348459Midal Kablo San. ve Tic. A.Ş.Bozüyük340446.572.305
349356Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.Ankara341445.454.593
350Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.Ankara342443.980.032
351227Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.İstanbul343443.571.248
352413Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.İstanbul344443.497.642
353334İzocam Tic. ve San. A.Ş.İstanbul345443.438.739
354Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi346441.623.365
355282Park Cam San. ve Tic. A.Ş.Bozüyük347439.385.522
356338Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş.İstanbul348438.307.581
357382TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi349438.270.171
358340Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.İstanbul350437.149.040
359426Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.Adana351435.909.417
360328Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.İstanbul352433.536.343
361363Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.Ankara353433.002.720
362377Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi354432.800.285
363387Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul355431.979.420
364Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.Ankara356430.542.080
365Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.İstanbul357429.976.481
366365ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.İstanbul358428.968.173
367Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş. İstanbul359428.823.871
368399Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş.İstanbul360428.451.149
369350Ova Un Fabrikası A.Ş.Konya361426.433.591
370351Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.İstanbul362425.116.920
371439Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.Denizli363421.399.692
372Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş.Karabük364419.560.802
373345Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul365419.396.295
374349Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş.İstanbul366419.040.351
375373Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.Bursa367418.181.008
376357Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul368416.957.693
377354BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.İstanbul369416.381.080
378İstanbul370
379330Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.Ege Bölgesi371413.267.055
380420Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.Manisa372413.091.068
381368B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.Bursa373411.543.508
382386Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.İstanbul374411.323.689
383306İskur İplik Kumaş Mensucat Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş375410.820.567
384352Eroğlu Giyim San. Tic. A.Ş.İstanbul376409.956.231
385405Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.Kocaeli377406.219.463
386Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi A.Ş.İskenderun378405.563.649
387353Nuh’un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.Ankara379405.429.340
388335Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul380403.470.332
389257Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş.Mersin381402.548.832
390390Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep382402.035.404
391341İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Ege Bölgesi383401.035.312
392425ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.Kayseri384399.788.094
393313AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Orhangazi385398.192.847
394383Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.İstanbul386397.620.545
395392İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.Kayseri387396.376.288
396467Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.Balıkesir388396.113.755
397360Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep389396.067.338
398367Panasonic Eco Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul390396.057.493
399458Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep391395.974.289
400418Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.Manisa392395.090.670
401400Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul393394.985.005
402234Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.Trabzon394391.908.521
403Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş.İstanbul395391.748.910
404315Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.İstanbul396391.702.722
405427Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa UstaoğluKayseri397390.056.715
406280Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.Kocaeli398389.187.315
407374Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul399386.115.610
408395Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul400385.891.644
409244Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.Düzce401385.789.038
410İstanbul402
411Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti.Nevşehir403383.189.278
412Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kocaeli404382.430.865
413CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.Antalya405382.399.793
414472Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.Tekirdağ406379.435.574
415423TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş.Karacabey407379.350.657
416381Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.Çayeli408377.151.874
417401Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.Ege Bölgesi409376.709.625
418331CSUN Eurasia Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul410376.637.562
419366Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.Ege Bölgesi411375.684.820
420380Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi412375.558.566
421224Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş.İstanbul413375.123.419
422344Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.Adana414374.803.010
423448Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Adana415373.276.158
424415TÜVASAŞ-Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.Kamu9372.383.902
425461Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.İstanbul416372.210.899
426477Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.Kocaeli417372.151.394
427417Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş.Adana418371.625.106
428419Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul419371.185.007
429Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul420370.266.439
430397Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.Silifke421369.620.399
431434Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İnegöl422368.080.442
432494Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.Kayseri423367.548.727
433375Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi424367.346.631
434389Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş.Suluova425365.608.944
435429Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli426363.893.459
436451Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.İstanbul427363.340.042
437Rollmech Automotive A.Ş.Bursa428362.832.391
438493Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.İstanbul429360.211.865
439Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa430357.459.938
440İstanbul431
441409Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.Mersin432356.152.293
442421Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş.Bursa433354.976.312
443443Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.İstanbul434354.944.292
444398Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.Samsun435354.903.029
445403Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul436353.556.248
446471Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul437353.474.914
447İstanbul438
448412Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa439351.115.452
449462Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Samsun440350.490.285
450362Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.Tokat441350.372.967
451438Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi442350.202.024
452466Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul443350.173.726
453Kayseri444
454411Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.Ankara445345.742.820
455Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi446344.906.202
456482Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana447344.461.428
457496Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul448344.231.186
458İstanbul449
459490Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.İstanbul450342.021.889
460489Superlit Boru Sanayi A.Ş.İstanbul451341.634.553
461Adana452
462385Göze Tarım Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.İstanbul453341.237.710
463464Cevher Jant Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi454340.476.605
464Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul455339.727.875
465219Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.Ege Bölgesi456339.337.556
466Assan Panel San. ve Tic. A.Ş.İstanbul457339.287.184
467404Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir458338.308.378
468456Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul459337.087.244
469430BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ankara460336.901.509
470432ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.Kocaeli461335.315.388
471445Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep462335.158.567
472Batıbeton Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi463334.834.507
473286Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.Yenişehir/Bursa464333.001.742
474Gaziantep465
475Eti Elektrometalurji A.Ş.Antalya466332.541.111
476Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli467331.745.057
477391Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.Ankara468331.681.509
478Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş.Ankara469330.212.766
479497Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir470328.936.212
480Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli471325.653.246
481454Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.Antalya472325.650.463
482Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.İstanbul473323.651.648
483Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.Uşak474323.356.057
484437Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.Bursa475322.780.271
485Sanica Isı Sanayi A.Ş.İstanbul476322.212.514
486441Nuh Beton A.Ş.İstanbul477321.759.753
487318Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara478321.504.313
488Ulaş Gıda Un Tekstil Nakliye Tic. ve San. A.Ş.Lüleburgaz479320.053.878
489442Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa480319.158.511
490Demir Export A.Ş.Ankara481316.690.734
491İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.Kayseri482316.401.189
492428Aslan Çimento A.Ş.Kocaeli483315.602.634
493Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli484314.615.736
494481Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş485314.264.920
495Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir486314.135.483
496463Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.İstanbul487313.818.860
497İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.Balıkesir488313.752.512
498OPSAN Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş.İstanbul489310.966.603
499Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş.Sakarya490310.564.534
500Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol491309.429.961

 

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu ayrıntılı Excel tablosu

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here