Ana sayfa Haberler İSO, Türkiye’...

İSO, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırmasını Açıkladı

İSO, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırmasını Açıkladı

İSTANBUL SANAYİ ODASI “TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU-2017” ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLADI 

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarını bugün açıkladı.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. İkinci 500 kuruluşlarının; “üretimden satışlar” ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

İkinci 500’de 102 yeni firma…

2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırmasının temel bazı verileri, geçen Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verileri ile önemli ölçüde benzerlikler gösterdi.

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler incelendiğinde; üretimden satışlardan bu satışlardaki reel değişime, esas faaliyet karından vergi öncesi kar ve zarar toplamına kadar; son yılların en iyi performansını ortaya koyan İSO 500 gibi; İkinci 500 kuruluşları da çok iyi bir performans sergiledi.

Bu bağlamda verilerin ayrıntılı analizlerine geçmeden önce İkinci 500 verilerinde en dikkat çeken gösterge, karlardaki sıçrama oldu. Hatta İkinci 500’ün karlarındaki artış oranlarının Birinci 500’ün de üzerinde gerçekleştiği görüldü. 2017 yılında İkinci 500’de faaliyet karı yüzde 43,9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 49,3, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 67,2 büyüdü. Bu oranlar Birinci 500’de ise sırasıyla yüzde 34,8, yüzde 24,4 ve yüzde 40,7 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500’ün her üç kar büyüklüğüne reel olarak bakıldığında da, faaliyet karı yüzde 28,5, FAVÖK yüzde 33,4, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı (VÖDKZ) yüzde 49,3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görüldü. Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20,5, yüzde 11,2 ve yüzde 25,7 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500’ün karlılıklarındaki bu olumlu verilere karşın, tıpkı İSO 500’de olduğu gibi İkinci 500’deki sanayi kuruluşlarının da ağır bir finansman yükü altında oldukları ve 2017’deki faaliyet karlarının yüzde 42,8’ini finansman gideri olarak kaybettikleri görüldü. 2017 yılında faizlerde görece bir düşüş olmakla birlikte bugünkü mevcut faizlerle bu karlılıkların sürdürülebilirliği mümkün görülmemektedir.

AR-GE harcamaları yükseliyor

İkinci 500 şirketlerinin AR-GE harcamalarını artırmaları, araştırmanın dikkat çeken bir başka bulgusu oldu. İkinci 500 şirketleri geçen yıla göre AR-GE harcamalarını yüzde 68,5 artırarak 488,5 milyon TL’ye çıkarırken, AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranını da yüzde 0,35’den yüzde 0,45’e yükseltmeyi başardılar. İkinci 500’ün AR-GE yapan firma sayısı ise 177’den 188’e çıktı.

AR-GE harcamalarındaki artış oranı İSO 500 şirketlerinde yüzde 23,7 iken, yapılan harcamaların üretimden satışlara oranı da yüzde 0,57’den yüzde 0,53’e gerilemişti. AR-GE yapan firma sayısı da 239’dan 254’e yükselmişti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin başarılı olduğu bir diğer alan da ihracat oldu. İkinci 500’ün ihracatı üç yıl aradan sonra yeniden artış gösterdi. 2014’te yüzde 5,4, 2015’te yüzde 17, 2016’da yüzde 2,8 oranında gerileyen İSO İkinci 500’ün ihracatı 2017 yılında yüzde 16,9 oranında artarak 8,9 milyar dolara yükseldi. İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de ihracat artışı, Türkiye ihracat artışının üzerinde gerçekleşti.

Temel göstergelerle İkinci 500…

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırmasının temel bulgularının ayrıntılarına geçmeden önce; özellikle, finansman giderlerinin İSO 500’de olduğu gibi, İSO İkinci 500’de de sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyici olmayı sürdürdü.

 

Sıralama ölçütü olarak üretimden satışların kullanıldığı İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2017 yılı sonuçlarında dikkat çeken temel bazı verilerin şu şekilde ortaya çıktığı görüldü:

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. 2016 yılında reel olarak hemen hemen aynı kalan üretimden satışlar, 2017 yılında oldukça güçlü bir performans gösterdi.

2017 yılında faaliyet giderlerinde yaşanan göreceli daha yavaş artışın da katkısıyla İkinci 500’ün faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme yaşandı. 2016 yılında 8,7 milyar TL olan toplam faaliyet karı, 2017’de yüzde 43,9 artarak 12,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı da aynı dönemde yüzde 9,4’ten yüzde 10,3’e yükseldi.

Araştırmanın sonuçları, sanayi kuruluşlarının 2016 yılında 4,4 milyar TL olan finansman giderlerinin 2017 yılında yüzde 21,7 oranında artarak 5,4 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Finansman giderlerinin net satışlara oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 4,4 oldu.

2017 yılında İSO İkinci 500’ün FAVÖK ile vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı büyüklükleri de şöyle gerçekleşti: 2016 yılında 11,1 milyar TL olan faiz amortisman ve vergi öncesi kar büyüklüğü 2017’de yüzde 49,3 oranında artarak 16,6 milyar TL’ye yükseldi. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 67,2 oranında artışla 4,4 milyar TL’den 7,4 milyar TL’ye yükseldi. Her iki kar büyüklüğü de reel olarak önemli artışlar gösterdi.

Son yıllarda İSO İkinci 500’ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görüldü. Bu bağlamda 2017 yılında üretimden satışların reel olarak yüzde 17 büyümesi dikkat çeken bir faktör olarak öne çıktı.

Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artışın da rol oynadığı tahmin ediliyor. Gerçekleşen bu reel büyüme oranı, İSO İkinci 500’de son 14 yılın en yüksek ikinci oranı olarak dikkat çekti.

2017 yılında küçük bir gerileme olsa da finansman giderlerinin, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı sürdürdüğü görüldü. İkinci 500’de finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 2017’de yüzde 50,6’dan yüzde 42,8’e geriledi. Sanayi kuruluşları 2017 yılında elde ettikleri karın daha düşük bir payını finansman giderlerine ayırdı. Buna rağmen sanayinin mevcut mali yapısı içinde faiz ve kur dalgalanmaları sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam etti.

Finansal göstergeler içinde borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısı, kuruluşların finansal yapılarını ortaya koyan en önemli göstergelerin başında geliyor.

Oranlara bakıldığında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun kaynak yapısında toplam borçların payının 2013-2016 döneminde yüzde 61,2 ile yüzde 60,5 arasında istikrar gösterdikten sonra 2017 yılında yüzde 66,2’ye yükseldiği dikkat çekti. Öz kaynak payının ise yüzde 33,8 ile son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği görüldü.

Araştırma sonuçları, İSO İkinci 500’de borç yükünün arttığını ortaya koydu. Özellikle mali borçlardaki artışın toplam borçlardaki artışa göre daha hızlı seyretmesi dikkat çekti. 2016’da 36,1 milyar TL olan toplam mali borçlar 2017’de yüzde 50,9 oranında artarak 54,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylece mali borçların toplam borçlar içindeki payı 2016 yılında yüzde 58,1 iken, 2017’de yüzde 58,9’a ulaştı.

Mali borçların vade dağılımına bakıldığında, son yıllarda uzun vadeli mali borçlar lehine nispi bir iyileşmenin yaşandığı anlaşıldı. 2016 yılında kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı 48,4 iken, 2017 yılında yüzde 40,5’e geriledi.

Orta-uzun vadeli borçlanma imkanlarının nispeten arttığını göstermesi açısından oldukça önemli olan bu gerilemede Türk Lirasındaki değer kaybının belirleyici rol oynamasının da gözden kaçırılmaması gerekiyor. Zira bilançolarda yer alan döviz cinsi mali borçların TL cinsinden değerlerinin artması, orta-uzun vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payını artırırken, kısa vadeli mali borçların payının önemli ölçüde gerilemesine neden olduğu görüldü. Burada KGF teminatı aracılığıyla sağlanan kredilerin katkısını da unutmamak gerekiyor.

Son yıllarda paylaşılan bir diğer önemli veri olan kuruluşların devreden KDV yükü konusunda ise tablo şöyle oldu; 2017 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artarak 7,2 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de de artarak devam etti. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2017 yılında daha yüksek bir oranda artarak yüzde 48,7 artışla 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Sanayinin önemli göstergelerden biri olan duran varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki döngünün İkinci 500’deki görünümüne bakıldığında; 2017 yılında duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 41,5’e çıkarken, dönen varlıkların payı yüzde 58,5’e geriledi. Duran varlıklar lehine ortaya çıkan bu iyileşme, sanayicinin yatırım iştahı ve motivasyonunu göstermesi açısından önem taşıyor.

2017 yılında İSO İkinci 500’de kar eden kuruluş sayısı 434’e çıkarken, zarar eden kuruluş sayısı ise 66 oldu. Böylece İkinci 500 şirketleri, 2010 sonrasındaki en yüksek kar eden firma sayısına ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar açısından bakıldığında ise kar eden kuruluş sayısı 2017 yılında 489 olarak gerçekleşti. Zarar eden kuruluş sayısı ise 11 oldu. 2014-2016 döneminde FAVÖK karı elde eden firma sayısı çok değişmezken, 2017 yılında son beş yılın en yüksek sayısına ulaşıldı.

 

İkinci 500’ün teknoloji yoğunluklarına göre yarattıkları katma değer verilerine bakıldığında 2017 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 46,2 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin aldığı görüldü.

Bu sanayi gurubun payı geçen yıla göre 2 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2017 yılında 3,1 puan düştü ve yüzde 27,2 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2016 yılında yüzde 21,1 iken 2017 yılında yüzde 23,4’e yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2016 yılında yüzde 4,3 iken 2017 yılında yüzde 3,1 oldu.

Bu tablo, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu gösterdi. Ancak İSO 500 çalışmaları ölçüm yapılan son beş yıldır bu konuda henüz yeterli ilerleme sağlanamadığını açıkça ortaya koydu.

Sanayi sektörü istihdam ve nitelikli insan kaynağı açısından önemli alanların başında gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda çalışan sayısındaki gelişmeler ile çalışanlara ödenen maaş ve ücretlerdeki artışlar önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

2017 yılındaki istihdam teşviklerinin de etkisiyle İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzde 4,4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

2017 yılında İSO İkinci 500’de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 4 adet daha azalarak 61’e indi. 2007 ile 2014 arasında İSO İkinci 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı dalgalanma gösterirken, bu dalgalanma 2014 yılından sonra gerilemeye dönüştü. Yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı 2017 yılında 61 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

 

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL BAHÇIVAN

“İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞLARI ÜRETİM VE KARLILIKTA 2017’Yİ BAŞARIYLA KAPATTI”

“Nispeten daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın üretim faaliyetlerini incelediğimiz “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmamız; hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret etti.

Öncelikle şunun altını çizmek ve hatırlatmak isterim ki; 2017 yılına girilirken, ekonomimiz için olumsuz tahminler yapılmaktaydı. Fakat yüzde 7,4’lük büyüme ile beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdik. 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğümüz bu büyüme performansına, sanayimizin verdiği güçlü destek her türlü takdire şayandır.

İşte bugün açıkladığımız İkinci 500 araştırmamız da tıpkı İSO 500 araştırmasında olduğu gibi sanayi ve sanayicilerimizin bu her türlü övgüyü hak eden performansına ilişkin tabloyu açıkça ortaya koymaktadır.

Özellikle 2016’nın ardından 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır. 2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30,9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken ihracatını da yüzde 16,9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir.

2017 sonuçları, İSO İkinci 500’ün karlılık anlamında da son yılların en olumlu performansına işaret ediyor. İkinci 500 kuruluşlarının faaliyet karları yüzde 43,9, dönem karları ise yüzde 67,2’lik artışlarıyla dikkat çekici bir performans yakalarken, şirketlerimizin faaliyet karlarının yüzde 42,8 gibi yine çok önemli bir kısmını tıpkı İSO 500’de olduğu gibi finansman gideri olarak kaybettiğini görmekteyiz.

2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerimizin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandı. Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.

İkinci 500’de Ar-Ge yapan firma sayısının 188’e ulaşması ve Ar-Ge harcamalarının 2016’ya göre yüzde 68,5 artarak 488 milyon TL’ye yükselmesi, araştırmamızın umut verici bulguları arasında yer alıyor. Ancak bu harcamaların üretimden satışlara oranının halen yüzde 0,45 olması, ulaşmak istediğimiz noktanın oldukça uzağında olduğumuzu gösteriyor.

Bütünsel olarak İSO İkinci 500 verilerini değerlendirdiğimizde, sanayicilerimizin ülkemize, sanayimize ve genel olarak ekonomimize karşı olan iş üretme, aş üretme, yatırım ve ihracat yapma noktasındaki sorumluluklarını güçlü bir şekilde sürdürmekte olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle esas faaliyetlerindeki başarıları umut vericidir. Sanayicimiz bu verileriyle, yaşamakta oldukları tüm sıkıntılara rağmen, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu üretim yapma sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini ortaya koymuştur. Bu vesileyle, bu değerli araştırmanın ortaya çıkması için çok değerli finansal ve üretim bilgilerini bizimle paylaşan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

 

İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No:KuruluşlarBağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu
Kamu
Sıra
No:
Özel
Sıra
No:
Üretimden
Satışlar (Net)
(TL)
20172016
123Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.Adana1       309.376.096
2124Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep2       309.209.164
3S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiBursa3       308.274.705
4ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş.İstanbul4       308.165.619
5220ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.Antalya5       308.090.753
614Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.Vezirköprü6       307.736.674
7YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş.İstanbul7       306.466.482
826Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul8       306.350.073
9Çerkezköy9
10103Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.İstanbul10       305.777.092
11Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.Isparta11       305.172.202
12+Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.Adana12       305.046.011
1310ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.Isparta13       304.768.650
14Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul14       304.114.605
1549Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.İstanbul15       302.651.699
16195Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.Kayseri16       301.526.490
1727Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.İstanbul17       301.305.099
1831Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.Bursa18       300.147.770
191Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul19       299.856.719
20Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş.Konya20       298.760.377
21Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş.İstanbul21       298.413.451
22Gaziantep22
2336Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.İstanbul23       297.884.077
24Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş.İstanbul24       297.120.375
2522Emas Makina Sanayi A.Ş.Manisa25       296.709.445
26Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul26       296.659.857
2767Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş27       294.497.132
28Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul28       294.397.471
29106Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa29       293.091.122
30Manisa30
3186Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Sakarya31       292.156.685
322Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.Kocaeli32       291.221.602
33Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş.Dörtyol33       290.742.823
34Aydın34
3541GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.Akhisar35       290.129.095
36Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Konya36       289.348.225
37167Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul37       288.913.055
38109Sunel Ticaret T.A.Ş.Ege Bölgesi38       288.867.909
3958Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul39       288.618.573
40+Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.Manisa40       288.248.587
4165ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.Ankara41       287.701.884
42Adana42
4352Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.İstanbul43       286.149.613
44Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.Karaman44       285.747.874
4560Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa45       285.640.382
46Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karaman46       285.417.577
47+SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul47       283.897.605
48302Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.İstanbul48       283.284.906
49Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.Eskişehir49       282.652.414
50158Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi50       282.133.210
51105Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul51       281.456.867
5248Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti.Sakarya52       281.341.373
5344Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş.Bursa53       280.995.854
54126Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.Kocaeli54       280.827.539
55Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul55       279.852.360
5682Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.Manisa56       279.114.421
5763Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul57       279.027.455
58228Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.İstanbul58       277.551.562
5942Uşak Seramik Sanayi A.Ş.Uşak59       277.201.073
60Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.İstanbul60       277.027.625
61168Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.İstanbul61       276.353.335
62159Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa62       275.885.476
6329Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.İstanbul63       275.856.025
6499Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.Adana64       275.718.584
65Türk Ytong Sanayi A.Ş.İstanbul65       275.396.017
66189Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş.Gaziantep66       275.338.054
67215Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.Aydın67       274.670.462
6834Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Manisa68       274.524.006
69100İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.İstanbul69       274.066.253
7047Magnesit A.Ş.Eskişehir70       273.944.820
71108Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.Konya71       273.223.910
72+Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.Karaman72       273.014.422
73İstanbul73
7450Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul74       272.484.557
75Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ)Kamu1       271.562.505
7639BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Ege Bölgesi75       271.527.636
77Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep76       271.406.302
78Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş.Mersin77       270.833.574
79136Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep78       270.522.286
80107Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.İstanbul79       270.396.027
81301P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.Bursa80       269.876.174
8216Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ordu81       268.529.683
83160Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul82       268.271.734
8438Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Bursa83       268.075.375
85190Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş.Karabük84       267.498.450
86191Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş.İstanbul85       266.948.574
87127Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Kocaeli86       266.691.712
88Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş.Konya87       265.971.643
8995Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.İstanbul88       265.892.993
9045Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bursa89       265.440.561
9135Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.Diyarbakır90       265.083.837
9259Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi91       264.415.698
93Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.Bursa92       263.837.646
94140Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Samsun93       263.760.274
9546Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.Aydın94       261.243.830
96152Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul95       260.922.724
97Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul96       260.582.189
9864Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş.İstanbul97       260.579.250
99Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep98       260.558.080
10062Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş.İstanbul99       260.541.095
101+Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli100       260.329.763
102236As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ankara101       260.188.591
103462ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy102       258.844.385
104256Erkunt Sanayi A.Ş.Ankara103       258.782.648
105174Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul104       258.645.105
106İstanbul105
107125Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.İstanbul106       258.186.394
10883Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş107       258.177.246
109141Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş.İstanbul108       258.051.576
110102Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.İstanbul109       257.718.591
111İstanbul110
112235Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Ünye111       256.156.598
113Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.Çarşamba112       254.635.776
114Kocaeli113
115113Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.Salihli114       254.348.921
116146Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.Bursa115       254.307.147
11711Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.Ordu116       254.003.817
118214Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep117       253.839.126
119Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.Ünye118       253.827.103
120209Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli119       253.602.158
121223Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş.Gaziantep120       253.498.982
122233MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.Kahramanmaraş121       253.079.079
123201Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş.Adana122       252.901.609
124163ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi123       252.868.135
125181Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul124       252.809.763
126KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.İstanbul125       252.046.565
127İstanbul126
128131Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.İstanbul127       251.442.374
129157Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.İstanbul128       250.694.571
130111Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.İnegöl129       250.662.286
131130Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.Bursa130       250.379.681
132241Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş.Mersin131       250.027.686
133192İşbir Sünger Sanayi A.Ş.Ankara132       249.999.517
134219Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul133       249.702.915
13569Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Adana134       249.396.714
136Kocaeli135
137Kocaeli136
13874Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi137       249.137.152
13994Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş.Trabzon138       248.968.142
14097İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.Kamu2       248.531.461
14153Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul139       248.460.569
14218Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.Bilecik140       248.457.812
143Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.Terme141       248.386.633
144114Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana142       248.204.494
145198Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.İstanbul143       246.887.730
146155Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.Bursa144       246.631.960
147İstanbul145
148110Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.İstanbul146       246.173.497
149225Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul147       244.859.692
150208Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş.İstanbul148       244.584.039
15172Konya Çimento Sanayii A.Ş.Konya149       244.253.982
152218Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli150       243.980.077
153117Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş.Balıkesir151       243.790.809
154147BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş.Bursa152       243.026.378
155+Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.İstanbul153       242.651.581
156Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.Konya154       242.249.742
157İstanbul155
1583Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.Çanakkale156       240.121.591
159261Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli157       239.978.530
160222Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara158       239.626.897
161Eti Gümüş A.Ş.Kütahya159       239.230.118
162+Kocaeli160
163194Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul161       237.965.966
164133Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.Kahramanmaraş162       237.893.281
16566Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Antalya163       237.727.808
166148Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi164       236.794.018
167259Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş165       236.428.603
168+A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Bursa166       235.679.452
169178Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep167       235.551.538
170177Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul168       235.421.123
171+Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.Ankara169       235.148.830
172150Coşkunöz Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa170       235.035.535
173172Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi171       234.725.099
17498Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy172       234.281.642
175+Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli173       234.061.893
176263Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep174       234.055.056
177224Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep175       233.648.900
178+Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.Adana176       233.639.977
179339Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş.Manisa177       233.608.136
180İstanbul178
18168Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.Kamu3       233.049.249
182165Safa Tarım A.Ş.Konya179       232.979.140
183149Camiş Madencilik A.Ş.İstanbul180       232.015.219
184182Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.Afyonkarahisar181       231.858.314
185185Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul182       231.829.037
18656Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep183       231.062.947
187197Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul184       229.664.857
1889Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir185       229.287.011
189183Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep186       229.198.730
190267Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.İnegöl187       229.053.421
19173Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.Denizli188       228.909.332
192129Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.Ankara189       228.687.596
193122Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi190       227.814.201
194269Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş.Bursa191       227.805.163
195İstanbul192
196246Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.İstanbul193       226.660.190
197366Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.Karabük194       226.641.732
198171Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli195       226.521.559
199116Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.İstanbul196       225.964.818
200307Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Sakarya197       225.851.763
201187Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep198       225.567.890
202289Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri199       225.395.152
203200Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.İstanbul200       224.949.830
204112Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli201       224.820.505
205324Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş202       224.463.209
20690Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.Kocaeli203       223.291.364
207273Della Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul204       223.079.946
208İstanbul205
209118Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir206       222.457.185
21071Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş.İstanbul207       222.414.390
21188Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.Giresun208       222.192.689
212317Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Kocaeli209       221.377.219
213+Fil Filtre A.Ş.İskenderun210       221.231.736
21485Ege Gübre Sanayi A.Ş.Ege Bölgesi211       221.087.887
215137Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi212       220.858.840
216274Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.Kocaeli213       220.796.186
217229Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.Bursa214       220.792.467
218196Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi215       220.779.845
219139Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş.Ankara216       220.291.211
22081Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep217       220.132.744
221255Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Bursa218       220.105.626
222+Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul219       219.659.954
223306Valf Sanayii A.Ş.Manisa220       219.449.148
224151Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep221       218.837.275
225+Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.Ankara222       218.622.940
226179Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi223       218.404.332
227+Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş.İstanbul224       218.276.615
228145Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Çanakkale225       217.152.877
229156Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Turgutlu226       216.682.663
230205Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş.İstanbul227       215.692.323
231392Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.İstanbul228       215.587.758
232226Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş229       215.146.028
23396Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli230       215.050.349
23433Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli231       215.024.198
23521Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.Çerkezköy232       214.217.141
236169Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.Kocaeli233       212.865.740
237403Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.Tekirdağ234       212.558.019
238162Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.Kayseri235       212.434.709
239Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.Ankara236       212.277.042
240+Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.Denizli237       212.137.121
241164Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul238       211.820.364
242101Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.Konya239       211.693.659
243173Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş.İstanbul240       211.539.220
244+Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.Mersin241       211.457.343
245280Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.Adana242       211.354.934
246406Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş.Konya243       211.036.018
247359Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.Bursa244       211.009.475
248488VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.Kütahya245       210.520.912
249203Akın Tekstil A.Ş.İstanbul246       210.282.674
250132Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş.İstanbul247       210.062.902
251+Hamboya Boyacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul248       209.747.576
252Kahramanmaraş249
253257Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli250       208.731.138
25470Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Ankara251       208.627.364
255311Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.Mardin252       208.564.764
256275Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.Çorlu253       208.399.750
257382Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Denizli254       208.234.723
258Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş.Osmaniye255       207.505.534
259+Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.Ege Bölgesi256       207.276.298
260237Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.İstanbul257       206.380.005
261210Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.İstanbul258       206.297.153
262238Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Giresun259       206.170.440
263299Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kayseri260       205.890.566
264346Aydınlı Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul261       205.365.682
265266Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.Afyonkarahisar262       205.284.416
266264Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş.Kayseri263       205.255.146
267+Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep264       204.474.469
268242Surtel Kablo Sanayii A.Ş.İstanbul265       204.329.876
269+İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş266       203.879.969
270161Uludağ Maden Suları T.A.Ş.Bursa267       203.493.852
271217Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Ankara268       203.486.724
272325Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi269       203.222.423
273204Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş.İstanbul270       203.081.283
274298Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul271       203.047.741
275+Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş.Çorlu272       202.386.498
276287Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.İstanbul273       202.217.269
277Kocaeli274
278253Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul275       202.017.636
279303APS Tekstil ve Ticaret A.Ş.İstanbul276       201.888.425
280+M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep277       201.677.463
281250Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş.Osmaniye278       201.570.961
282313Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti.Adana279       201.549.221
283389Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş.Gaziantep280       201.466.129
284418Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul281       201.355.232
285373Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş.Denizli282       201.231.683
286202Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi283       201.150.823
287376Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.Ankara284       200.982.661
288180Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.Ordu285       200.806.753
289232Cam Elyaf Sanayii A.Ş.İstanbul286       200.695.655
290334Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli287       200.590.817
291326Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.İstanbul288       200.246.976
29279Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.İstanbul289       199.183.331
293375Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş.Çerkezköy290       198.631.173
29413ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.İstanbul291       197.818.709
295276Yıltem Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.İstanbul292       197.765.159
296Ege Bölgesi293
297+RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş.Konya294       197.383.535
298154Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Samsun295       197.251.777
299+Euro Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi296       197.081.100
300170İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kamu4       195.928.975
301153AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi297       195.802.890
302115Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş.İstanbul298       195.648.416
303402Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş299       194.696.116
304290Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Orhangazi300       194.362.968
305135Doğan Gazetecilik A.Ş.İstanbul301       194.234.135
306351Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul302       193.677.169
307308Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti.İstanbul303       193.387.467
308342Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi304       193.365.630
309320Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.Kayseri305       193.340.609
310211Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Ünye306       193.185.575
311414Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.Kayseri307       193.005.098
312120Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.Yenişehir/Bursa308       192.511.631
313212GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.Bolu309       192.286.984
314404Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş.İstanbul310       191.678.223
315426Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep311       191.300.024
316231Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kütahya312       190.938.832
317441Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul313       190.527.039
318333Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.Kayseri314       190.433.170
319352Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli315       190.300.688
320199Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul316       190.187.926
321377MGI Coutier Makina Yedek Parça İmalat ve Sanayi A.Ş.Bursa317       190.160.819
322293Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi318       190.082.870
323227Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep319       189.656.741
324296Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul320       189.627.922
325+Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi Ltd. Şti.Kocaeli321       189.533.408
326240Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.İstanbul322       188.550.936
327+Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş.Manisa323       188.534.250
328İstanbul324
329184Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.Kayseri325       187.589.223
330344Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.İstanbul326       187.517.862
331413Bereket Döner San. ve Tic. A.Ş.İstanbul327       187.447.121
332286Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.İstanbul328       187.145.806
333461DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi329       186.441.076
334425Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti.Ereğli/Kdz.330       186.150.190
33589Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi331       186.047.060
336479Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş.İstanbul332       185.667.961
337278Pınar Su San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi333       185.464.596
338288Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.İstanbul334       185.237.154
339294A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir335       184.965.707
340316Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş336       184.944.027
341354Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş337       184.555.277
342405Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi338       184.453.580
343364Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Malatya339       183.661.107
344369Ersur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul340       183.624.184
345331Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.Ege Bölgesi341       183.268.299
346367Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş.İstanbul342       183.014.798
347336İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş.Ankara343       182.777.500
348247Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.Ege Bölgesi344       182.559.621
349283Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.İstanbul345       182.384.680
350+Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul346       181.791.948
351230Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Gaziantep347       181.776.695
352+Prefabrik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul348       181.754.072
353314Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş.İstanbul349       181.339.575
354319Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir350       181.338.054
355321Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul351       181.282.882
356430Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.Kayseri352       180.269.349
357489Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş.Ankara353       179.945.832
358348CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.Denizli354       179.478.974
359282Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş.Edirne355       179.462.684
360+Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi356       178.558.711
361337Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul357       177.806.299
362417Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep358       177.780.707
363221Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.Kayseri359       177.412.975
364297Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep360       177.184.543
365+Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Uşak361       177.017.305
366388Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli362       176.976.187
367322Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş.İstanbul363       176.910.627
368FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.Ankara364       176.838.664
369Ege Bölgesi365
370244Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Bursa366       176.364.173
371245Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul367       176.167.411
372349Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti.Kocaeli368       175.087.970
373+VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli369       174.675.025
374363Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.Balıkesir370       174.494.402
375409Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.Çerkezköy371       174.284.903
376188Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Çorlu372       173.332.797
377+Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.Aydın373       173.326.834
378Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.Denizli374       173.057.560
379395Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.İstanbul375       173.050.115
38091Ankara Un Sanayi A.Ş.Ankara376       172.985.094
381335Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Çerkezköy377       172.800.631
382393K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.Ege Bölgesi378       172.489.483
383285Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.Düzce379       172.478.476
384341Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş.Çorlu380       172.041.147
385401Arılı Plastik Sanayii A.Ş.İstanbul381       170.960.093
386318Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş.Kahramanmaraş382       170.871.254
387+Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.Kocaeli383       170.663.327
388361Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul384       170.539.812
389345Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş.Bursa385       170.010.874
390+Atik Metal San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi386       169.986.586
391+Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.İstanbul387       169.742.625
392234Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.Balıkesir388       169.623.520
393260Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.Aydın389       169.148.200
394399Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul390       168.961.320
395411Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.İstanbul391       168.642.247
396415Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.Konya392       168.529.824
397398Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi393       168.405.926
398421Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş.Bilecik394       168.119.507
399+Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.Kocaeli395       168.108.407
400440Reçber Kablo A.Ş.Çorlu396       168.021.399
401365Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.Ege Bölgesi397       168.001.664
402458Tamtex Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti A.Ş.Çorlu398       167.684.755
403355Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul399       167.456.879
404+Alimar Makina San. ve Tic. A.Ş.Ankara400       167.183.973
405258Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Denizli401       166.828.182
406+Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul402       166.788.056
407456Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep403       166.772.329
408+Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul404       166.726.433
409+SMM Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.İstanbul405       166.708.747
410207Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul406       166.595.389
411300E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Bursa407       166.559.980
412400Selva Gıda Sanayi A.Ş.Konya408       166.229.176
413+Fabal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.İstanbul409       165.949.258
414+TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.Düzce410       165.945.941
415438ASD Laminat A.Ş.Düzce411       165.765.866
416327Entek Elektrik Üretimi A.Ş.Kocaeli412       165.695.319
417372İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.Kamu5       165.692.583
418310Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş.İstanbul413       165.130.935
419419Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti.Konya414       165.008.905
420+Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş.İstanbul415       164.368.857
421451Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep416       164.066.909
422396Penguen Gıda Sanayi A.Ş.Bursa417       163.422.324
423340Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.Kocaeli418       163.190.542
424378Altunsa Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep419       163.165.462
425474Gürsüt Gıda San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi420       162.872.555
426435Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.Kütahya421       162.458.398
427+Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş.Denizli422       162.325.966
428+Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.Kocaeli423       162.071.766
429447Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş.Denizli424       161.752.684
430332Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş.Kayseri425       161.517.184
431+Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.Kocaeli426       161.368.000
432370Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi427       161.274.311
433128Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep428       161.152.140
434454Panda Alüminyum A.Ş.Ankara429       160.813.050
435374Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A.Ş.İstanbul430       160.771.080
436+De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli431       160.707.954
437323FG Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi432       160.694.817
438+Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul433       160.624.740
439347Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.Manisa434       160.522.567
440338Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.Samsun435       160.349.300
441279Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.Adana436       160.076.035
442+Nova Reklamcılık Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli437       159.753.298
443Bursa438
444+Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli439       159.364.377
445270Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti.Trabzon440       159.219.436
446469Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.İstanbul441       158.812.767
447+Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep442       157.931.283
448+Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi443       157.829.337
449+Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Kayseri444       157.712.011
450480Çilek Mobilya A.Ş.İnegöl445       157.673.667
451380Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Adana446       157.500.328
452453Gama Recycle Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş.Gaziantep447       157.350.638
453343Temaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.İstanbul448       156.525.159
454+İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.Kahramanmaraş449       156.511.141
455492Europen Endüstri İnşaat San. Tic. A.Ş.Eskişehir450       156.501.290
456315Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.Konya451       156.469.157
457407Yarış Otomotiv Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.Bursa452       155.886.743
458465EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti.İstanbul453       155.542.143
459408Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Bursa454       154.859.038
460305Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş.Kadirli455       154.408.839
461216Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş.Çorlu456       154.241.312
462İstanbul457
463+Arta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul458       153.899.761
464448Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.İstanbul459       153.809.141
465431Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.Kocaeli460       153.682.702
466İstanbul461
467495S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiEge Bölgesi462       153.384.107
468+Bimed Teknik Aletler San. ve Tic. A.Ş.İstanbul463       153.333.375
469+Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş.İstanbul464       153.277.755
470356Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş.İstanbul465       153.259.338
471455Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli466       152.960.337
472358Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş.Ege Bölgesi467       152.957.751
473+Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.İstanbul468       152.925.104
474+Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. A.Ş.Konya469       152.120.620
475368Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Sakarya470       152.038.723
476445Bant Boru San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli471       151.954.282
477+Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.İstanbul472       151.655.188
478464Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Kocaeli473       151.434.566
479175Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti.Giresun474       151.346.967
480386As Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş.Bucak475       151.296.166
481394Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş.İstanbul476       150.754.771
482+Platin Isı Makina Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.İstanbul477       149.548.647
483+Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş.Adana478       149.445.622
484422Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.İstanbul479       149.073.628
485329Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep480       149.067.086
486+Doruklar Örme Kumaş Tekstil Tic. San. A.Ş.Kahramanmaraş481       148.897.972
487+Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul482       148.516.342
488+Kahramanmaraş483
489284Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.Salihli484       148.133.208
490277Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.İstanbul485       147.924.008
491442Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.Kayseri486       147.800.923
492470Beta Kimya San. ve Tic. A.Ş.İstanbul487       147.751.711
493304Emek Yağ Sanayi A.Ş.Bursa488       147.346.515
494379Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.Gaziantep489       147.071.059
495466Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.Ege Bölgesi490       146.874.095
496+Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş.Denizli491       146.840.036
497+Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş.Eskişehir492       145.889.521
498357ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş.İstanbul493       145.735.499
499+Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.Konya494       145.651.603
500450Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Gaziantep495       145.198.658