Ana Sayfa Haberler İSO, Türkiye’...

İSO, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırmasını Açıkladı

İSTANBUL SANAYİ ODASI “TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU-2017” ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLADI 

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarını bugün açıkladı.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. İkinci 500 kuruluşlarının; “üretimden satışlar” ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

İkinci 500’de 102 yeni firma…

2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e gerileyen şirketlerden oluştu.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırmasının temel bazı verileri, geçen Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verileri ile önemli ölçüde benzerlikler gösterdi.

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler incelendiğinde; üretimden satışlardan bu satışlardaki reel değişime, esas faaliyet karından vergi öncesi kar ve zarar toplamına kadar; son yılların en iyi performansını ortaya koyan İSO 500 gibi; İkinci 500 kuruluşları da çok iyi bir performans sergiledi.

Bu bağlamda verilerin ayrıntılı analizlerine geçmeden önce İkinci 500 verilerinde en dikkat çeken gösterge, karlardaki sıçrama oldu. Hatta İkinci 500’ün karlarındaki artış oranlarının Birinci 500’ün de üzerinde gerçekleştiği görüldü. 2017 yılında İkinci 500’de faaliyet karı yüzde 43,9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 49,3, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 67,2 büyüdü. Bu oranlar Birinci 500’de ise sırasıyla yüzde 34,8, yüzde 24,4 ve yüzde 40,7 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500’ün her üç kar büyüklüğüne reel olarak bakıldığında da, faaliyet karı yüzde 28,5, FAVÖK yüzde 33,4, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı (VÖDKZ) yüzde 49,3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görüldü. Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20,5, yüzde 11,2 ve yüzde 25,7 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500’ün karlılıklarındaki bu olumlu verilere karşın, tıpkı İSO 500’de olduğu gibi İkinci 500’deki sanayi kuruluşlarının da ağır bir finansman yükü altında oldukları ve 2017’deki faaliyet karlarının yüzde 42,8’ini finansman gideri olarak kaybettikleri görüldü. 2017 yılında faizlerde görece bir düşüş olmakla birlikte bugünkü mevcut faizlerle bu karlılıkların sürdürülebilirliği mümkün görülmemektedir.

AR-GE harcamaları yükseliyor

İkinci 500 şirketlerinin AR-GE harcamalarını artırmaları, araştırmanın dikkat çeken bir başka bulgusu oldu. İkinci 500 şirketleri geçen yıla göre AR-GE harcamalarını yüzde 68,5 artırarak 488,5 milyon TL’ye çıkarırken, AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranını da yüzde 0,35’den yüzde 0,45’e yükseltmeyi başardılar. İkinci 500’ün AR-GE yapan firma sayısı ise 177’den 188’e çıktı.

AR-GE harcamalarındaki artış oranı İSO 500 şirketlerinde yüzde 23,7 iken, yapılan harcamaların üretimden satışlara oranı da yüzde 0,57’den yüzde 0,53’e gerilemişti. AR-GE yapan firma sayısı da 239’dan 254’e yükselmişti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin başarılı olduğu bir diğer alan da ihracat oldu. İkinci 500’ün ihracatı üç yıl aradan sonra yeniden artış gösterdi. 2014’te yüzde 5,4, 2015’te yüzde 17, 2016’da yüzde 2,8 oranında gerileyen İSO İkinci 500’ün ihracatı 2017 yılında yüzde 16,9 oranında artarak 8,9 milyar dolara yükseldi. İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de ihracat artışı, Türkiye ihracat artışının üzerinde gerçekleşti.

Temel göstergelerle İkinci 500…

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırmasının temel bulgularının ayrıntılarına geçmeden önce; özellikle, finansman giderlerinin İSO 500’de olduğu gibi, İSO İkinci 500’de de sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyici olmayı sürdürdü.

 

Sıralama ölçütü olarak üretimden satışların kullanıldığı İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2017 yılı sonuçlarında dikkat çeken temel bazı verilerin şu şekilde ortaya çıktığı görüldü:

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. 2016 yılında reel olarak hemen hemen aynı kalan üretimden satışlar, 2017 yılında oldukça güçlü bir performans gösterdi.

2017 yılında faaliyet giderlerinde yaşanan göreceli daha yavaş artışın da katkısıyla İkinci 500’ün faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme yaşandı. 2016 yılında 8,7 milyar TL olan toplam faaliyet karı, 2017’de yüzde 43,9 artarak 12,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı da aynı dönemde yüzde 9,4’ten yüzde 10,3’e yükseldi.

Araştırmanın sonuçları, sanayi kuruluşlarının 2016 yılında 4,4 milyar TL olan finansman giderlerinin 2017 yılında yüzde 21,7 oranında artarak 5,4 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Finansman giderlerinin net satışlara oranı da 0,3 puan azalarak yüzde 4,4 oldu.

2017 yılında İSO İkinci 500’ün FAVÖK ile vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı büyüklükleri de şöyle gerçekleşti: 2016 yılında 11,1 milyar TL olan faiz amortisman ve vergi öncesi kar büyüklüğü 2017’de yüzde 49,3 oranında artarak 16,6 milyar TL’ye yükseldi. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 67,2 oranında artışla 4,4 milyar TL’den 7,4 milyar TL’ye yükseldi. Her iki kar büyüklüğü de reel olarak önemli artışlar gösterdi.

Son yıllarda İSO İkinci 500’ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görüldü. Bu bağlamda 2017 yılında üretimden satışların reel olarak yüzde 17 büyümesi dikkat çeken bir faktör olarak öne çıktı.

Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artışın da rol oynadığı tahmin ediliyor. Gerçekleşen bu reel büyüme oranı, İSO İkinci 500’de son 14 yılın en yüksek ikinci oranı olarak dikkat çekti.

2017 yılında küçük bir gerileme olsa da finansman giderlerinin, sanayi kuruluşlarının karlılıklarında temel belirleyicilerden biri olmayı sürdürdüğü görüldü. İkinci 500’de finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 2017’de yüzde 50,6’dan yüzde 42,8’e geriledi. Sanayi kuruluşları 2017 yılında elde ettikleri karın daha düşük bir payını finansman giderlerine ayırdı. Buna rağmen sanayinin mevcut mali yapısı içinde faiz ve kur dalgalanmaları sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam etti.

Finansal göstergeler içinde borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısı, kuruluşların finansal yapılarını ortaya koyan en önemli göstergelerin başında geliyor.

Oranlara bakıldığında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun kaynak yapısında toplam borçların payının 2013-2016 döneminde yüzde 61,2 ile yüzde 60,5 arasında istikrar gösterdikten sonra 2017 yılında yüzde 66,2’ye yükseldiği dikkat çekti. Öz kaynak payının ise yüzde 33,8 ile son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği görüldü.

Araştırma sonuçları, İSO İkinci 500’de borç yükünün arttığını ortaya koydu. Özellikle mali borçlardaki artışın toplam borçlardaki artışa göre daha hızlı seyretmesi dikkat çekti. 2016’da 36,1 milyar TL olan toplam mali borçlar 2017’de yüzde 50,9 oranında artarak 54,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylece mali borçların toplam borçlar içindeki payı 2016 yılında yüzde 58,1 iken, 2017’de yüzde 58,9’a ulaştı.

Mali borçların vade dağılımına bakıldığında, son yıllarda uzun vadeli mali borçlar lehine nispi bir iyileşmenin yaşandığı anlaşıldı. 2016 yılında kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı 48,4 iken, 2017 yılında yüzde 40,5’e geriledi.

Orta-uzun vadeli borçlanma imkanlarının nispeten arttığını göstermesi açısından oldukça önemli olan bu gerilemede Türk Lirasındaki değer kaybının belirleyici rol oynamasının da gözden kaçırılmaması gerekiyor. Zira bilançolarda yer alan döviz cinsi mali borçların TL cinsinden değerlerinin artması, orta-uzun vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payını artırırken, kısa vadeli mali borçların payının önemli ölçüde gerilemesine neden olduğu görüldü. Burada KGF teminatı aracılığıyla sağlanan kredilerin katkısını da unutmamak gerekiyor.

Son yıllarda paylaşılan bir diğer önemli veri olan kuruluşların devreden KDV yükü konusunda ise tablo şöyle oldu; 2017 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artarak 7,2 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de de artarak devam etti. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2017 yılında daha yüksek bir oranda artarak yüzde 48,7 artışla 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Sanayinin önemli göstergelerden biri olan duran varlıklar ile dönen varlıklar arasındaki döngünün İkinci 500’deki görünümüne bakıldığında; 2017 yılında duran varlıkların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 41,5’e çıkarken, dönen varlıkların payı yüzde 58,5’e geriledi. Duran varlıklar lehine ortaya çıkan bu iyileşme, sanayicinin yatırım iştahı ve motivasyonunu göstermesi açısından önem taşıyor.

2017 yılında İSO İkinci 500’de kar eden kuruluş sayısı 434’e çıkarken, zarar eden kuruluş sayısı ise 66 oldu. Böylece İkinci 500 şirketleri, 2010 sonrasındaki en yüksek kar eden firma sayısına ulaştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar açısından bakıldığında ise kar eden kuruluş sayısı 2017 yılında 489 olarak gerçekleşti. Zarar eden kuruluş sayısı ise 11 oldu. 2014-2016 döneminde FAVÖK karı elde eden firma sayısı çok değişmezken, 2017 yılında son beş yılın en yüksek sayısına ulaşıldı.

 

İkinci 500’ün teknoloji yoğunluklarına göre yarattıkları katma değer verilerine bakıldığında 2017 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 46,2 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin aldığı görüldü.

Bu sanayi gurubun payı geçen yıla göre 2 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2017 yılında 3,1 puan düştü ve yüzde 27,2 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2016 yılında yüzde 21,1 iken 2017 yılında yüzde 23,4’e yükseldi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2016 yılında yüzde 4,3 iken 2017 yılında yüzde 3,1 oldu.

Bu tablo, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu gösterdi. Ancak İSO 500 çalışmaları ölçüm yapılan son beş yıldır bu konuda henüz yeterli ilerleme sağlanamadığını açıkça ortaya koydu.

Sanayi sektörü istihdam ve nitelikli insan kaynağı açısından önemli alanların başında gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda çalışan sayısındaki gelişmeler ile çalışanlara ödenen maaş ve ücretlerdeki artışlar önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

2017 yılındaki istihdam teşviklerinin de etkisiyle İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzde 4,4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

2017 yılında İSO İkinci 500’de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 4 adet daha azalarak 61’e indi. 2007 ile 2014 arasında İSO İkinci 500 içinde yer alan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı dalgalanma gösterirken, bu dalgalanma 2014 yılından sonra gerilemeye dönüştü. Yabancı sermaye paylı kuruluş sayısı 2017 yılında 61 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

 

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL BAHÇIVAN

“İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞLARI ÜRETİM VE KARLILIKTA 2017’Yİ BAŞARIYLA KAPATTI”

“Nispeten daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın üretim faaliyetlerini incelediğimiz “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmamız; hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret etti.

Öncelikle şunun altını çizmek ve hatırlatmak isterim ki; 2017 yılına girilirken, ekonomimiz için olumsuz tahminler yapılmaktaydı. Fakat yüzde 7,4’lük büyüme ile beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdik. 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğümüz bu büyüme performansına, sanayimizin verdiği güçlü destek her türlü takdire şayandır.

İşte bugün açıkladığımız İkinci 500 araştırmamız da tıpkı İSO 500 araştırmasında olduğu gibi sanayi ve sanayicilerimizin bu her türlü övgüyü hak eden performansına ilişkin tabloyu açıkça ortaya koymaktadır.

Özellikle 2016’nın ardından 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır. 2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30,9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken ihracatını da yüzde 16,9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir.

2017 sonuçları, İSO İkinci 500’ün karlılık anlamında da son yılların en olumlu performansına işaret ediyor. İkinci 500 kuruluşlarının faaliyet karları yüzde 43,9, dönem karları ise yüzde 67,2’lik artışlarıyla dikkat çekici bir performans yakalarken, şirketlerimizin faaliyet karlarının yüzde 42,8 gibi yine çok önemli bir kısmını tıpkı İSO 500’de olduğu gibi finansman gideri olarak kaybettiğini görmekteyiz.

2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerimizin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandı. Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratmaktadır.

İkinci 500’de Ar-Ge yapan firma sayısının 188’e ulaşması ve Ar-Ge harcamalarının 2016’ya göre yüzde 68,5 artarak 488 milyon TL’ye yükselmesi, araştırmamızın umut verici bulguları arasında yer alıyor. Ancak bu harcamaların üretimden satışlara oranının halen yüzde 0,45 olması, ulaşmak istediğimiz noktanın oldukça uzağında olduğumuzu gösteriyor.

Bütünsel olarak İSO İkinci 500 verilerini değerlendirdiğimizde, sanayicilerimizin ülkemize, sanayimize ve genel olarak ekonomimize karşı olan iş üretme, aş üretme, yatırım ve ihracat yapma noktasındaki sorumluluklarını güçlü bir şekilde sürdürmekte olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle esas faaliyetlerindeki başarıları umut vericidir. Sanayicimiz bu verileriyle, yaşamakta oldukları tüm sıkıntılara rağmen, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu üretim yapma sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini ortaya koymuştur. Bu vesileyle, bu değerli araştırmanın ortaya çıkması için çok değerli finansal ve üretim bilgilerini bizimle paylaşan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

 

İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: Kuruluşlar Bağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu
Kamu
Sıra
No:
Özel
Sıra
No:
Üretimden
Satışlar (Net)
(TL)
2017 2016
1 23 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana 1        309.376.096
2 124 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 2        309.209.164
3 S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Bursa 3        308.274.705
4 ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 4        308.165.619
5 220 ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. Antalya 5        308.090.753
6 14 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Vezirköprü 6        307.736.674
7 YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 7        306.466.482
8 26 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 8        306.350.073
9 Çerkezköy 9
10 103 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul 10        305.777.092
11 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. Isparta 11        305.172.202
12 + Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. Adana 12        305.046.011
13 10 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta 13        304.768.650
14 Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 14        304.114.605
15 49 Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 15        302.651.699
16 195 Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. Kayseri 16        301.526.490
17 27 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. İstanbul 17        301.305.099
18 31 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa 18        300.147.770
19 1 Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 19        299.856.719
20 Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya 20        298.760.377
21 Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 21        298.413.451
22 Gaziantep 22
23 36 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 23        297.884.077
24 Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul 24        297.120.375
25 22 Emas Makina Sanayi A.Ş. Manisa 25        296.709.445
26 Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 26        296.659.857
27 67 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 27        294.497.132
28 Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 28        294.397.471
29 106 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 29        293.091.122
30 Manisa 30
31 86 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 31        292.156.685
32 2 Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Kocaeli 32        291.221.602
33 Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 33        290.742.823
34 Aydın 34
35 41 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. Akhisar 35        290.129.095
36 Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya 36        289.348.225
37 167 Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 37        288.913.055
38 109 Sunel Ticaret T.A.Ş. Ege Bölgesi 38        288.867.909
39 58 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 39        288.618.573
40 + Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. Manisa 40        288.248.587
41 65 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. Ankara 41        287.701.884
42 Adana 42
43 52 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 43        286.149.613
44 Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Karaman 44        285.747.874
45 60 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 45        285.640.382
46 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman 46        285.417.577
47 + SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 47        283.897.605
48 302 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 48        283.284.906
49 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 49        282.652.414
50 158 Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 50        282.133.210
51 105 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 51        281.456.867
52 48 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya 52        281.341.373
53 44 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa 53        280.995.854
54 126 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Kocaeli 54        280.827.539
55 Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 55        279.852.360
56 82 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. Manisa 56        279.114.421
57 63 Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 57        279.027.455
58 228 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 58        277.551.562
59 42 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak 59        277.201.073
60 Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 60        277.027.625
61 168 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. İstanbul 61        276.353.335
62 159 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 62        275.885.476
63 29 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul 63        275.856.025
64 99 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana 64        275.718.584
65 Türk Ytong Sanayi A.Ş. İstanbul 65        275.396.017
66 189 Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş. Gaziantep 66        275.338.054
67 215 Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. Aydın 67        274.670.462
68 34 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa 68        274.524.006
69 100 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. İstanbul 69        274.066.253
70 47 Magnesit A.Ş. Eskişehir 70        273.944.820
71 108 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Konya 71        273.223.910
72 + Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman 72        273.014.422
73 İstanbul 73
74 50 Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 74        272.484.557
75 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Kamu 1        271.562.505
76 39 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi 75        271.527.636
77 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 76        271.406.302
78 Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. Mersin 77        270.833.574
79 136 Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 78        270.522.286
80 107 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 79        270.396.027
81 301 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Bursa 80        269.876.174
82 16 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ordu 81        268.529.683
83 160 Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 82        268.271.734
84 38 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Bursa 83        268.075.375
85 190 Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Karabük 84        267.498.450
86 191 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 85        266.948.574
87 127 Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 86        266.691.712
88 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya 87        265.971.643
89 95 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 88        265.892.993
90 45 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa 89        265.440.561
91 35 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır 90        265.083.837
92 59 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 91        264.415.698
93 Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Bursa 92        263.837.646
94 140 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun 93        263.760.274
95 46 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın 94        261.243.830
96 152 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 95        260.922.724
97 Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 96        260.582.189
98 64 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. İstanbul 97        260.579.250
99 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 98        260.558.080
100 62 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. İstanbul 99        260.541.095
101 + Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 100        260.329.763
102 236 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ankara 101        260.188.591
103 462 ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy 102        258.844.385
104 256 Erkunt Sanayi A.Ş. Ankara 103        258.782.648
105 174 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 104        258.645.105
106 İstanbul 105
107 125 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 106        258.186.394
108 83 Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 107        258.177.246
109 141 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 108        258.051.576
110 102 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul 109        257.718.591
111 İstanbul 110
112 235 Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ünye 111        256.156.598
113 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba 112        254.635.776
114 Kocaeli 113
115 113 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Salihli 114        254.348.921
116 146 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa 115        254.307.147
117 11 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ordu 116        254.003.817
118 214 Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 117        253.839.126
119 Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ünye 118        253.827.103
120 209 Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 119        253.602.158
121 223 Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. Gaziantep 120        253.498.982
122 233 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş 121        253.079.079
123 201 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. Adana 122        252.901.609
124 163 ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 123        252.868.135
125 181 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 124        252.809.763
126 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 125        252.046.565
127 İstanbul 126
128 131 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 127        251.442.374
129 157 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 128        250.694.571
130 111 Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl 129        250.662.286
131 130 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa 130        250.379.681
132 241 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Mersin 131        250.027.686
133 192 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara 132        249.999.517
134 219 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 133        249.702.915
135 69 Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Adana 134        249.396.714
136 Kocaeli 135
137 Kocaeli 136
138 74 Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 137        249.137.152
139 94 Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Trabzon 138        248.968.142
140 97 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 2        248.531.461
141 53 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 139        248.460.569
142 18 Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. Bilecik 140        248.457.812
143 Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme 141        248.386.633
144 114 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana 142        248.204.494
145 198 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul 143        246.887.730
146 155 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa 144        246.631.960
147 İstanbul 145
148 110 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul 146        246.173.497
149 225 Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 147        244.859.692
150 208 Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. İstanbul 148        244.584.039
151 72 Konya Çimento Sanayii A.Ş. Konya 149        244.253.982
152 218 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 150        243.980.077
153 117 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir 151        243.790.809
154 147 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa 152        243.026.378
155 + Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. İstanbul 153        242.651.581
156 Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya 154        242.249.742
157 İstanbul 155
158 3 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Çanakkale 156        240.121.591
159 261 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 157        239.978.530
160 222 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara 158        239.626.897
161 Eti Gümüş A.Ş. Kütahya 159        239.230.118
162 + Kocaeli 160
163 194 Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 161        237.965.966
164 133 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Kahramanmaraş 162        237.893.281
165 66 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya 163        237.727.808
166 148 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 164        236.794.018
167 259 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 165        236.428.603
168 + A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa 166        235.679.452
169 178 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 167        235.551.538
170 177 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 168        235.421.123
171 + Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara 169        235.148.830
172 150 Coşkunöz Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 170        235.035.535
173 172 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 171        234.725.099
174 98 Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy 172        234.281.642
175 + Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 173        234.061.893
176 263 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 174        234.055.056
177 224 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 175        233.648.900
178 + Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. Adana 176        233.639.977
179 339 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa 177        233.608.136
180 İstanbul 178
181 68 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Kamu 3        233.049.249
182 165 Safa Tarım A.Ş. Konya 179        232.979.140
183 149 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul 180        232.015.219
184 182 Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar 181        231.858.314
185 185 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 182        231.829.037
186 56 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 183        231.062.947
187 197 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 184        229.664.857
188 9 Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 185        229.287.011
189 183 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 186        229.198.730
190 267 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İnegöl 187        229.053.421
191 73 Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Denizli 188        228.909.332
192 129 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Ankara 189        228.687.596
193 122 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 190        227.814.201
194 269 Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. Bursa 191        227.805.163
195 İstanbul 192
196 246 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. İstanbul 193        226.660.190
197 366 Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabük 194        226.641.732
198 171 Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 195        226.521.559
199 116 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. İstanbul 196        225.964.818
200 307 Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 197        225.851.763
201 187 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 198        225.567.890
202 289 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 199        225.395.152
203 200 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. İstanbul 200        224.949.830
204 112 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 201        224.820.505
205 324 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 202        224.463.209
206 90 Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. Kocaeli 203        223.291.364
207 273 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 204        223.079.946
208 İstanbul 205
209 118 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 206        222.457.185
210 71 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 207        222.414.390
211 88 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Giresun 208        222.192.689
212 317 Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 209        221.377.219
213 + Fil Filtre A.Ş. İskenderun 210        221.231.736
214 85 Ege Gübre Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi 211        221.087.887
215 137 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 212        220.858.840
216 274 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli 213        220.796.186
217 229 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. Bursa 214        220.792.467
218 196 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 215        220.779.845
219 139 Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ankara 216        220.291.211
220 81 Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 217        220.132.744
221 255 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa 218        220.105.626
222 + Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 219        219.659.954
223 306 Valf Sanayii A.Ş. Manisa 220        219.449.148
224 151 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 221        218.837.275
225 + Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. Ankara 222        218.622.940
226 179 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 223        218.404.332
227 + Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 224        218.276.615
228 145 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale 225        217.152.877
229 156 Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgutlu 226        216.682.663
230 205 Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. İstanbul 227        215.692.323
231 392 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul 228        215.587.758
232 226 Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 229        215.146.028
233 96 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 230        215.050.349
234 33 Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 231        215.024.198
235 21 Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. Çerkezköy 232        214.217.141
236 169 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. Kocaeli 233        212.865.740
237 403 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ 234        212.558.019
238 162 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri 235        212.434.709
239 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ankara 236        212.277.042
240 + Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli 237        212.137.121
241 164 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 238        211.820.364
242 101 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya 239        211.693.659
243 173 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 240        211.539.220
244 + Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Mersin 241        211.457.343
245 280 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Adana 242        211.354.934
246 406 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya 243        211.036.018
247 359 Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Bursa 244        211.009.475
248 488 VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. Kütahya 245        210.520.912
249 203 Akın Tekstil A.Ş. İstanbul 246        210.282.674
250 132 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. İstanbul 247        210.062.902
251 + Hamboya Boyacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 248        209.747.576
252 Kahramanmaraş 249
253 257 Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 250        208.731.138
254 70 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara 251        208.627.364
255 311 Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Mardin 252        208.564.764
256 275 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. Çorlu 253        208.399.750
257 382 Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 254        208.234.723
258 Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Osmaniye 255        207.505.534
259 + Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi 256        207.276.298
260 237 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 257        206.380.005
261 210 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 258        206.297.153
262 238 Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun 259        206.170.440
263 299 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 260        205.890.566
264 346 Aydınlı Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 261        205.365.682
265 266 Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar 262        205.284.416
266 264 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 263        205.255.146
267 + Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 264        204.474.469
268 242 Surtel Kablo Sanayii A.Ş. İstanbul 265        204.329.876
269 + İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 266        203.879.969
270 161 Uludağ Maden Suları T.A.Ş. Bursa 267        203.493.852
271 217 Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Ankara 268        203.486.724
272 325 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 269        203.222.423
273 204 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul 270        203.081.283
274 298 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 271        203.047.741
275 + Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çorlu 272        202.386.498
276 287 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 273        202.217.269
277 Kocaeli 274
278 253 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 275        202.017.636
279 303 APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul 276        201.888.425
280 + M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 277        201.677.463
281 250 Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Osmaniye 278        201.570.961
282 313 Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adana 279        201.549.221
283 389 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Gaziantep 280        201.466.129
284 418 Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 281        201.355.232
285 373 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. Denizli 282        201.231.683
286 202 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 283        201.150.823
287 376 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ankara 284        200.982.661
288 180 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ordu 285        200.806.753
289 232 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. İstanbul 286        200.695.655
290 334 Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 287        200.590.817
291 326 Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 288        200.246.976
292 79 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul 289        199.183.331
293 375 Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. Çerkezköy 290        198.631.173
294 13 ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. İstanbul 291        197.818.709
295 276 Yıltem Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 292        197.765.159
296 Ege Bölgesi 293
297 + RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya 294        197.383.535
298 154 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun 295        197.251.777
299 + Euro Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 296        197.081.100
300 170 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kamu 4        195.928.975
301 153 AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 297        195.802.890
302 115 Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş. İstanbul 298        195.648.416
303 402 Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 299        194.696.116
304 290 Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi 300        194.362.968
305 135 Doğan Gazetecilik A.Ş. İstanbul 301        194.234.135
306 351 Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 302        193.677.169
307 308 Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul 303        193.387.467
308 342 Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 304        193.365.630
309 320 Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 305        193.340.609
310 211 Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye 306        193.185.575
311 414 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. Kayseri 307        193.005.098
312 120 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa 308        192.511.631
313 212 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu 309        192.286.984
314 404 Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 310        191.678.223
315 426 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 311        191.300.024
316 231 Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kütahya 312        190.938.832
317 441 Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 313        190.527.039
318 333 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 314        190.433.170
319 352 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 315        190.300.688
320 199 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 316        190.187.926
321 377 MGI Coutier Makina Yedek Parça İmalat ve Sanayi A.Ş. Bursa 317        190.160.819
322 293 Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 318        190.082.870
323 227 Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 319        189.656.741
324 296 Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 320        189.627.922
325 + Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi Ltd. Şti. Kocaeli 321        189.533.408
326 240 Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 322        188.550.936
327 + Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş. Manisa 323        188.534.250
328 İstanbul 324
329 184 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri 325        187.589.223
330 344 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul 326        187.517.862
331 413 Bereket Döner San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 327        187.447.121
332 286 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 328        187.145.806
333 461 DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 329        186.441.076
334 425 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz. 330        186.150.190
335 89 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 331        186.047.060
336 479 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 332        185.667.961
337 278 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 333        185.464.596
338 288 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul 334        185.237.154
339 294 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 335        184.965.707
340 316 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş 336        184.944.027
341 354 Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 337        184.555.277
342 405 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 338        184.453.580
343 364 Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Malatya 339        183.661.107
344 369 Ersur Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 340        183.624.184
345 331 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Ege Bölgesi 341        183.268.299
346 367 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. İstanbul 342        183.014.798
347 336 İBA Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara 343        182.777.500
348 247 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi 344        182.559.621
349 283 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. İstanbul 345        182.384.680
350 + Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 346        181.791.948
351 230 Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 347        181.776.695
352 + Prefabrik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 348        181.754.072
353 314 Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş. İstanbul 349        181.339.575
354 319 Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 350        181.338.054
355 321 Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 351        181.282.882
356 430 Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. Kayseri 352        180.269.349
357 489 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara 353        179.945.832
358 348 CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Denizli 354        179.478.974
359 282 Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. Edirne 355        179.462.684
360 + Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 356        178.558.711
361 337 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 357        177.806.299
362 417 Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 358        177.780.707
363 221 Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri 359        177.412.975
364 297 Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 360        177.184.543
365 + Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Uşak 361        177.017.305
366 388 Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 362        176.976.187
367 322 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 363        176.910.627
368 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Ankara 364        176.838.664
369 Ege Bölgesi 365
370 244 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 366        176.364.173
371 245 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 367        176.167.411
372 349 Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti. Kocaeli 368        175.087.970
373 + VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 369        174.675.025
374 363 Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 370        174.494.402
375 409 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Çerkezköy 371        174.284.903
376 188 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu 372        173.332.797
377 + Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş. Aydın 373        173.326.834
378 Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. Denizli 374        173.057.560
379 395 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 375        173.050.115
380 91 Ankara Un Sanayi A.Ş. Ankara 376        172.985.094
381 335 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy 377        172.800.631
382 393 K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. Ege Bölgesi 378        172.489.483
383 285 Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. Düzce 379        172.478.476
384 341 Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu 380        172.041.147
385 401 Arılı Plastik Sanayii A.Ş. İstanbul 381        170.960.093
386 318 Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 382        170.871.254
387 + Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. Kocaeli 383        170.663.327
388 361 Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 384        170.539.812
389 345 Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. Bursa 385        170.010.874
390 + Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 386        169.986.586
391 + Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul 387        169.742.625
392 234 Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş. Balıkesir 388        169.623.520
393 260 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Aydın 389        169.148.200
394 399 Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 390        168.961.320
395 411 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. İstanbul 391        168.642.247
396 415 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Konya 392        168.529.824
397 398 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 393        168.405.926
398 421 Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş. Bilecik 394        168.119.507
399 + Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. Kocaeli 395        168.108.407
400 440 Reçber Kablo A.Ş. Çorlu 396        168.021.399
401 365 Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 397        168.001.664
402 458 Tamtex Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti A.Ş. Çorlu 398        167.684.755
403 355 Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 399        167.456.879
404 + Alimar Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara 400        167.183.973
405 258 Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli 401        166.828.182
406 + Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 402        166.788.056
407 456 Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 403        166.772.329
408 + Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 404        166.726.433
409 + SMM Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul 405        166.708.747
410 207 Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 406        166.595.389
411 300 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa 407        166.559.980
412 400 Selva Gıda Sanayi A.Ş. Konya 408        166.229.176
413 + Fabal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 409        165.949.258
414 + TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Düzce 410        165.945.941
415 438 ASD Laminat A.Ş. Düzce 411        165.765.866
416 327 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Kocaeli 412        165.695.319
417 372 İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 5        165.692.583
418 310 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 413        165.130.935
419 419 Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Konya 414        165.008.905
420 + Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 415        164.368.857
421 451 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 416        164.066.909
422 396 Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Bursa 417        163.422.324
423 340 Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Kocaeli 418        163.190.542
424 378 Altunsa Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 419        163.165.462
425 474 Gürsüt Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 420        162.872.555
426 435 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kütahya 421        162.458.398
427 + Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Denizli 422        162.325.966
428 + Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Kocaeli 423        162.071.766
429 447 Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş. Denizli 424        161.752.684
430 332 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 425        161.517.184
431 + Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 426        161.368.000
432 370 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 427        161.274.311
433 128 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 428        161.152.140
434 454 Panda Alüminyum A.Ş. Ankara 429        160.813.050
435 374 Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A.Ş. İstanbul 430        160.771.080
436 + De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 431        160.707.954
437 323 FG Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 432        160.694.817
438 + Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 433        160.624.740
439 347 Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. Manisa 434        160.522.567
440 338 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Samsun 435        160.349.300
441 279 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Adana 436        160.076.035
442 + Nova Reklamcılık Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 437        159.753.298
443 Bursa 438
444 + Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 439        159.364.377
445 270 Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. Trabzon 440        159.219.436
446 469 Alpplas Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. İstanbul 441        158.812.767
447 + Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 442        157.931.283
448 + Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 443        157.829.337
449 + Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 444        157.712.011
450 480 Çilek Mobilya A.Ş. İnegöl 445        157.673.667
451 380 Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Adana 446        157.500.328
452 453 Gama Recycle Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş. Gaziantep 447        157.350.638
453 343 Temaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 448        156.525.159
454 + İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş 449        156.511.141
455 492 Europen Endüstri İnşaat San. Tic. A.Ş. Eskişehir 450        156.501.290
456 315 Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya 451        156.469.157
457 407 Yarış Otomotiv Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Bursa 452        155.886.743
458 465 EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti. İstanbul 453        155.542.143
459 408 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 454        154.859.038
460 305 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli 455        154.408.839
461 216 Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. Çorlu 456        154.241.312
462 İstanbul 457
463 + Arta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 458        153.899.761
464 448 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. İstanbul 459        153.809.141
465 431 Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. Kocaeli 460        153.682.702
466 İstanbul 461
467 495 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi 462        153.384.107
468 + Bimed Teknik Aletler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 463        153.333.375
469 + Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 464        153.277.755
470 356 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. İstanbul 465        153.259.338
471 455 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 466        152.960.337
472 358 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 467        152.957.751
473 + Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 468        152.925.104
474 + Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. A.Ş. Konya 469        152.120.620
475 368 Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya 470        152.038.723
476 445 Bant Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 471        151.954.282
477 + Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. İstanbul 472        151.655.188
478 464 Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 473        151.434.566
479 175 Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti. Giresun 474        151.346.967
480 386 As Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. Bucak 475        151.296.166
481 394 Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 476        150.754.771
482 + Platin Isı Makina Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. İstanbul 477        149.548.647
483 + Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana 478        149.445.622
484 422 Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 479        149.073.628
485 329 Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 480        149.067.086
486 + Doruklar Örme Kumaş Tekstil Tic. San. A.Ş. Kahramanmaraş 481        148.897.972
487 + Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 482        148.516.342
488 + Kahramanmaraş 483
489 284 Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. Salihli 484        148.133.208
490 277 Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 485        147.924.008
491 442 Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 486        147.800.923
492 470 Beta Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 487        147.751.711
493 304 Emek Yağ Sanayi A.Ş. Bursa 488        147.346.515
494 379 Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 489        147.071.059
495 466 Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 490        146.874.095
496 + Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli 491        146.840.036
497 + Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş. Eskişehir 492        145.889.521
498 357 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 493        145.735.499
499 + Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. Konya 494        145.651.603
500 450 Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Gaziantep 495        145.198.658