Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Garanti BBVA ...

Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ Etkinlikte, Yabancı Yatırımcılara Türkiye’yi Anlattı

BBVA önümüzdeki dönem hedeflerini, 

düzenlediği “Yatırımcı Günü”nde yatırımcılarla paylaştı.

19.11.2021 – BBVA önümüzdeki dönem hedeflerini, düzenlediği “Yatırımcı Günü”nde yatırımcılarla paylaştı. 

Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ etkinlikte, yabancı yatırımcılara Türkiye’yi anlattı

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA’nın, yatırımcılarına yönelik düzenlediği ve 2021-2024 dönemi için hedeflerini aktardığı “Yatırımcı Günü” 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşti. Etkinliğe BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, BBVA Grup CEO’su Onur Genç ve Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ katıldı. Etkinlikte Recep Baştuğ, Türkiye’nin ekonomik görünümü, potansiyelinin yanı sıra, Garanti BBVA’nın performansı, rekabet avantajlarını ve stratejisini yabancı yatırımcılara anlattı.

BBVA, 2024 yılına kadar verimlilik, kârlılık ve temettü dağıtımı açısından somut değer yaratacak alanlarda güçlü hedefler koydu. 2025 yılına kadar 200 milyar euro sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü vurgulayan BBVA, müşteri kazanımı konusunda da güçlü hedefler açıkladı. 2024 yılına kadar 10 milyon yeni müşteri kazanmayı planlayan BBVA ayrıca, temettü dağıtım politikasını değiştirerek,  temettü dağıtım oranını yıllık konsolide olağan kârının yüzde 40-50’sine yükseltti.

Yatırımcı gününde konuşan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “BBVA, benzeri görülmemiş bir değişimin getirdiği büyüme fırsatlarını yakalamak için eşsiz bir konuma sahip. Dijitalleşmedeki liderliğimiz, müşterilerimizin finansal sağlığını iyileştirmek için sunduğumuz çözümler ve sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimiz; hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma değer yaratan en güçlü yanlarımız.” dedi.

Bulunduğu ana pazarlardaki büyüme planlarına da değinen Villa, Türkiye özelinde pazar payı ve kârlılıkta liderliği koruma hedeflerini yatırımcılarla paylaştı. Bu hafta duyurusu yapılan, Garanti BBVA’nın kalan yüzde 50,15’ini satın almak için gönüllü pay alımı teklifinin çok değerli bir işlem olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin stratejik bir pazar olduğunu ve uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını, BBVA’nın Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda olduğunu, son kararıyla bu konumunu daha da güçlendireceğini iletti.

BBVA CEO’su Onur Genç de “uzun vadeli hedeflerimizden de anlaşılacağı üzere BBVA, Avrupalı rakipleri arasında en güçlü hedefler koyan banka. Verimlilikteki liderliğimizi pekiştiren değer yaratımıyla daha büyük ve daha kârlı bir banka olacağız.” diye belirtti.

Genç, bu büyüme stratejisinin dijital kanal kullanımının hızlanması ve dünyanın karbondan arındırılması gibi toplumu etkileyen köklü değişikliklere dayanacağını belirtti. Bu açıdan ekonomik toparlanma sürecinde BBVA’nın büyüme fırsatlarını değerlendirmek ve kârlı büyümeyi teşvik etmek için eşsiz bir konumda olduğunun altını çizdi. BBVA’nın ilgi çekici pazarlarda rakiplere göre daha kârlı bankaları bulunduğunu vurgulayan Genç, hissedarlarına pay dağıtımını artırırken kârlı bir şekilde büyümesine olanak tanıyan güçlü bir sermaye pozisyonu bulunduğunu aktardı. Bu kapsamında BBVA’nın; faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu, dijital dönüşümdeki öncü rolü, sürdürülebilir finans alanındaki hedefleri, kurum kültürü, güçlü sermayesi ve mali sonuçlarının önemini vurguladı.  

Stratejik bir pazar olarak Türkiye uzun vadede önemli potansiyel barındırıyor

Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ ise, pandemiden sonra Türkiye ekonomisinin güçlü bir toparlanma kaydettiğini ve uzun vadede Türkiye’nin potansiyel büyümesinin de %3,5 olmasını beklediğini belirtti. “Bu oran, Avrupa’nın büyüme oranından da yüksek. Dolayısıyla, Türkiye’nin coğrafi açıdan Avrupa Birliği’ne yakınlığı, üretim ve küresel ticaret merkezi konumu bankacılık sektörü açısından büyük potansiyel yaratıyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve dinamizmi ile dijitalleşme alanında da büyüme potansiyeline sahip olduğuna değinen Baştuğ, “Dijitalleşmeye yatkın nüfusumuz, ülkemizin dijital dönüşüme ve yeni teknolojik trendlere hızlı adapte olmasını sağlıyor. Öte yandan Türkiye’de yetişkin nüfusun %30’unun hala banka hesabının olmaması, önümüzdeki dönemde finansal kapsayıcılığın artması ve müşteri tabanının büyümesi açısından sektörün büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Hane halkı borçlanmasının %17 ile Avrupa Birliği ortalamasının (%69) altında kalması da Türk bankacılık sektörünün aktif kalitesinin de iyi olduğuna işaret ediyor.” dedi.

Stratejik bir pazar olarak Türkiye’nin uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını ve bankacılık sektörünün de bu büyümeye eşlik edeceğini belirten Baştuğ, Garanti BBVA’nın faaliyetleri hakkında da yatırımcılara bilgilendirmede bulundu.  “Aktif büyüklüğe göre Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankası olan Garanti BBVA, TL krediler açısından da en büyük özel banka. Özel bankalar arasında tüm bireysel kredi kategorilerinde de lideriz. En yüksek TL mevduata tabanına sahip olan özel banka olmamız müşterilerin çoğunluğunun ana banka olarak bizimle çalışmayı tercih ettiğini gösteriyor. Sağlıklı bir şekilde büyüyoruz. Özel banka rakiplerimiz arasında en düşük takipteki kredi oranına ve tutarına ayrıca %77 ile rakiplerimize göre en yüksek takipteki kredi karşılama oranına sahibiz. Garanti BBVA, finansal göstergeler açısından; en yüksek öz sermaye getirisi ve sınıfının en iyi verimlilik oranlarına sahip” diyerek sözlerini tamamladı. Garanti BBVA’nın önümüzdeki dönem stratejisi olarak kârlı büyümenin destekleneceğinin, müşterilerinin gözünde farklılaşmak için onlara değer katacak önerilerde bulunabilmenin yanında, finansal sağlık ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA, mülkiyetinde bulunmayan %50,15 oranındaki paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunuyor…

15.10.2021 – BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk Lirası satın alma bedeli ile bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınacak izinler sonrasında tamamlanacak olan bu işlem Grubun ana pazarlarından biri olan Türkiye’deki varlığını arttırma niteliği taşıyor. Ayrıca işlem, Grubun büyüme oranını arttıracak olması sebebiyle BBVA pay sahipleri bakımından da olumlu görülmektedir. Pay alım teklifi, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden yüzde 34’lük bir primi temsil etmekte ve bu durum işlemi Garanti BBVA pay sahipleri bakımından cazip hale getirmektedir.

Konu ile ilgili açıklama yapan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır” dedi.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etme durumunda ve analistler tarafından Grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kâr dikkate alındığında, işlemin 2022’de pay başına geliri yüzde 13,7 ve pay başına maddi defter değerini Eylül 2021 itibariyle yüzde 2,3 artıracağı tahmin edilmektedir. Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üzerindeki beklenen etkisi, sermaye oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibariyle beklenen maksimum etki çok sınırlı (eksi -46 baz puanlık) olacaktır.

BBVA, Garanti BBVA pay sahiplerine paylarını cazip bir fiyata satmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Teklifi kabul eden pay sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Garanti BBVA’nın her bir payı için, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına göre yüzde 15’lik bir prime işaret eden 12,20 Türk lirası olacaktır.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25.697 milyon Türk Lirası (2.249 milyon Euro’ya eşdeğer) olacaktır. Teklif hiçbir koşula bağlı değildir ve BBVA, ortaya çıkan her pay sahipliği oranını olumlu karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın %50’yi aşması yoluyla tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde her hangi bir pay alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecektir.

Bu gönüllü pay alım teklifinin başlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir.

Türkiye, BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumundadır. BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzde 3,5’lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin önemli bir ticaret ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın %56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla birlikte bankacılık sektöründeki büyüme fırsatları çok yüksek olup, Avrupa Birliği için hane halkı borcu GSYİH’nin ortalama yüzde 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de hane halkı borcu GSYİH’nin yüzde 17’sini oluşturmaktadır.

Garanti BBVA, özel bankalar arasında TL kredilerde yüzde 20 ve mevduatta yüzde 19 Pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen ve piyasa değeri en yüksek bankasıdır. Eylül 2021’in sonu itibariyle, 21.651 çalışanı, 5.535 adet ATM’si ve çoğunluğu ülkenin gelişme oranı en yüksek olan batı bölgelerinde olmak üzere 1.007 adet yurt içi ve yurt dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzde 13,4 olan ortalamaya kıyasla, ortalama öz kaynak karlılık oranı (ROAE) yüzde 19,3’tür (yılsonu itibarıyla yüzde 4,0 takipteki gecikmiş alacak oranı ile sektör ortalaması yüzde 5,2 ve yüzde 77’ye karşılık yüzde 69 oranında karşılama oranı) ve aktif kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en iyi rakamlara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem dijital satışlarda yüzde 83 hem de dijital müşterilerde yüzde 78 ile Grup ortalamasının üzerinde öne plana çıkmaktadır.

Şu anda Garanti BBVA azınlık pay sahipleri tarafından sağlanan sermayenin yalnızca yaklaşık %70’inin Çekirdek Ana Sermaye’de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem aynı zamanda BBVA’nın ödeme gücü oranını optimize edecektir. Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul ettiği varsayıldığında, bu durum işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin sermaye oranı üzerindeki maksimum etkisinin BBVA tarafından ödenecek maksimum 2,2 milyar Euro’ya kıyasla yaklaşık 1,4 milyar Euro ile (-46 baz puan) sınırlı olacağını göstermektedir.

BBVA CEO’su Onur Genç, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir” ifadelerinde bulundu ve şunları ekledi: “ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor”.

BBVA, Garanti BBVA’ya ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirmişti. 2015 yılında Garanti BBVA’nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA, Doğuş’tan aldığı ek paylar ile bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39,9’a, ardından  2017 yılında da BBVA, yüzde 49,85’e çıkardı.

Notlar:

 1. Çekirdek Ana Sermaye üzerindeki etki ve pay başına maddi defter değeri, grubun 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları dikkate alınarak ve döviz kuru euro başına 11,43 Türk Lirası belirlenerek hesaplanıp, programın 3.500 milyon EURO’luk duyurulan geri pay alımının Çekirdek Ana Sermaye üzerindeki etkisi varsayılmıştır. Çekirdek Ana Sermaye üzerindeki etkinin tutarı ve pay başına maddi defter değeri, diğer koşulların yanı sıra, Şirketin defter değerindeki değişiklikler ve Euro/Türk Lirası döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle, bu açıklamanın yapıldığı tarihten gönüllü pay alım teklifinin kapanış tarihine kadar değişecektir.

12 Kasım 2021 tarihi itibariyle döviz kuru euro başına 11,43 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Garanti BBVA’dan Ekonomiye 416 Milyar TL Destek

Garanti BBVA’dan ekonomiye 416 milyar TL destek

28.1.2021 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL’ye ulaştı. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %66’sı mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yıllık %30 büyümeyle 356 milyar 746 milyon 593 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı %16,9, özkaynak kârlılığı %11, aktif kârlılığı ise %1,3 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2020 yılı, öncelikle çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığına odaklandığımız bir yıl oldu. Yaşanan farklı dinamiklere ve zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem de stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık.

Bugüne kadar hiç tecrübe etmediğimiz olağanüstü şartlarda, hem tüzel hem bireysel kaynaklı ciddi bir kredi büyümesine şahit olduk. Bankamız bu yılı %33’ün üzerinde bir TL kredi büyümesiyle bitirdi. Özellikle %40 seviyelerinde olan TL ticari kredilerdeki büyüme, yıla damgasını vurdu. Bankamız bir kez daha reel sektörle beraber olağanüstü koşullarda sağlıklı büyüyebileceğini göstermiş oldu.

Fonlama tarafında ise tabana yaygın mevduat kaynaklı büyüme odağımızı sürdürdük. Müşterilerimizin bize duyduğu güvenle yılı Türk Lirası mevduatta %26 büyümeyle bitirdik. Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde ise uluslararası piyasalardan sağladığımız sendikasyon kredimizi yeniledik. Güçlü sermayemiz ve yüksek likidite seviyemizle dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam edeceğiz.

Büyümeye odaklanırken, bir yandan da aktif kalitesi tarafında ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürdük. Sektördeki en yüksek karşılık oranına sahibiz. 2021’de oluşabilecek riskler için tedbirimizi bugünden aldık.

Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizin güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle, ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik toparlanma ortamında, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi hedefleri doğrultusunda büyüme politikamız devam edecek.” dedi.

Pandemi sürecinin en büyük kazanımının dijitalleşme olduğunu belirten Baştuğ, “Dijital bankacılık farkındalığının, dijital müşteri ve işlemlerin hızla arttığı bir yılı geride bırakıyoruz. Bugün dijital kanallarımızı kullanan 9,6 milyon müşterimiz var. Bu alanda yıllardır yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Türkiye’de dijitalleşmeye son 25 yıldır en büyük yatırımı yapan banka olarak, bu dönemde müşterilerimize tüm kanallardan kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamayı sürdürebildik. Yeni düzenlemelerin de getireceği fırsatları da değerlendirerek, dijital dönüşümü doğru strateji ve doğru araçlarla destekleyerek, sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.

Bu yıl dünya genelinde öne çıkan bir diğer başlık ise sürdürülebilirlik oldu. Biz Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınmaya 15 yılı aşkın süredir katkı sağlıyoruz. 2020’de, bu alanda dünya çapında bir ilke imza atarak, yenilenen sendikasyon kredimizi sürdürülebilirlik kriterlerine endeksledik. Böylece, pandemi döneminin yarattığı belirsizliklere rağmen, çevresel taahhütlerimizi bir adım öteye taşıdık. Müşteri tarafında ise kredi yapılarında birçok ilki gerçekleştirdik. Müşterilerimizin iş yapış şekillerini daha sürdürülebilir ve yeşil olmaya teşvik ederek, Yeşil Kredi, Cinsiyet Eşitliği Kredisi ve Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi yapıları gibi pek çok finansman mekanizmasını etkin olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar sürdürülebilir finans konusunda yaklaşık 40 milyar TL finansman sağladık. Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki hedeflerine ulaşabilmesi için iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2020)

Başlıca Bilanço Kalemleri

(bin TL)

Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Toplam Aktifler     540.912.805        428.554.148 26,2%
Krediler*     350.233.129        277.506.599 26,2%
  -Canlı Krediler    335.004.294        259.207.022 29,2%
  -Takipteki Krediler      15.228.835         18.299.577 -16,8%
Mevduat     356.746.593        274.608.574 29,9%
Özsermaye       62.409.195          54.050.747 15,5%
Başlıca Gelir Kalemleri

(bin TL)

Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Net Faiz Geliri       25.392.568          20.673.425 22,8%
Operasyonel Giderler       11.886.838          10.309.076 15,3%
  -Personel Giderleri        4.419.743           4.187.991 5,5%
  -Diğer Faaliyet Giderleri        7.467.095           6.121.085 22,0%
Net Ücret ve Komisyonlar        6.587.665            6.273.573 5,0%
Net Kar        6.385.163            6.241.390 2,3%

 Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2020 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Ortalama aktif kârlılığı %1,31 oldu.
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %11 seviyesinde gerçekleşti.
 • Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 415 milyar 799 milyon 688 bin TL oldu.
 • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,6, %9,6 ve %9,6 seviyesinde gerçekleşti.
 • Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %30 büyüdü ve pazar payı %10,2 seviyesine geldi.
 • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %43,6’ya ulaştı.
 • Sermaye yeterlilik oranı %12,1 olan yasal limitlerin üzerinde %16,9 seviyesinde gerçekleşti
 • Donuk alacak oranı %4,5 seviyesinde gerçekleşti.

 

Garanti BBVA, Uluslararası Piyasalardan Sağladığı Sendikasyon Kredisini Yeniledi

19.11.2020 – Garanti BBVA Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yeniledi. 367 gün vadeli 267,5 milyon ABD Doları ve 312 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden 30 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ %2,50 ve Euribor+ %2,25 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana tüm dünya ile beraber ülkemizi de etkisi altına alan pandemi döneminde reel sektörün likidite ihtiyacını karşılamak ve şirketlerin dış ticaretini finanse etmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten ve Güçlü bilançosu ve yüksek yabancı para likiditesi ile Bankamız yenilediği sendikasyon kredisi ile dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

Garanti BBVA, 9 Aylık Finansallarını Açıkladı

27.10.2020 – Garanti BBVA’nın ekonomiye kredilerle verdiği destek 400 milyar TL’yi aştı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon 400 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 400 milyar 378 milyon 9 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %66’sı mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,9*, özkaynak kârlılığı %13,3**, aktif kârlılığı ise %1,6** seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Yaşadığımız olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik.Yılın ilk yarısında düşük faiz ortamı ve pandemi kaynaklı likidite ihtiyacı sebebiyle erken talep oluştu. Bankacılık sektörü, özellikle tüzel tarafta verdiği destekle ekonomiye çok büyük katkı sağladı. Haziranda başlayan normalleşme süreciyle ise tüketici tarafında ertelenen talebin hayata geçtiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu çeyrek büyümesi geçtiğimiz dönemden farklı olarak %7 büyüme ile tüketici kredileri tarafında gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana TL kredi büyümemiz %25 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde finansal sıkılaşmanın da etkisiyle, kredi büyümesinde normalleşmenin daha belirgin olacağını öngörüyoruz.

Garanti BBVA olarak üçüncü çeyrekte de ihtiyatlı duruşumuzu koruyarak, kredilere en yüksek karşılığı ayıran bankalardan biri olmaya devam ettik. Sağlam bilanço yapımız ve %16.9 ile gerekli seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz, son dönemdeki değişken piyasa şartlarında bankamızı korunaklı kılıyor. Pandeminin başında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ise çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti olarak karşılık buldu. Pandemi sonrası dönemde aylık işlem adetimiz tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Dijitalin payı ise pandemi öncesi %51 olan seviyeden %58’e yükseldi. ” dedi.

Sürdürülebilirliğin Garanti BBVA’nın ana stratejilerinden biri olduğunu söyleyen Baştuğ, “Bu alanda fark yaratmak ve önemini anlatmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası kuruluşlara da destek veriyor, hayata geçirilen girişimlerde yer alıyoruz. Bu kapsamda üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Global Compact’in (UNGC) yeni CEO sorumluluk üstlenme bildirisine imza attık. Bu bildiriyle daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için daha fazla sorumluluk alacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu konunun öneminin anlaşılması için çalışmalarımız artarak devam edecek ve sürdürülebilir geleceğe katkıdaki rolümüz giderek büyüyecektir. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.“ dedi.

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç

**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir.

Garanti BBVA’nın BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden (www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Eylül 2020)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
30.09.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Toplam Aktifler 525,909,400 428,554,148 22.7%
Krediler* 345,971,687 277,506,599 24.7%
-Canlı Krediler 326,301,887 259,207,022 25.9%
-Takipteki Krediler 19,669,800 18,299,577 7.5%
Müşteri Mevduatları 344,494,737 274,608,574 25.4%
Özsermaye 60,724,726 54,050,747 12.3%
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir
Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
30.09.2020
Önceki Dönem
30.09.2019
Değişim D %
Net Faiz Geliri 18,281,441 15,089,955 21.1%
Operasyonel Giderler 8,518,619 7,397,184 15.2%
-Personel Giderleri 3,267,216 3,137,761 4.1%
-Diğer Faaliyet Giderleri 5,251,403 4,259,423 23.3%
Net Ücret ve Komisyonlar 4,865,513 4,637,015 4.9%
Net Kar 5,240,027 4,998,460 4.8%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Ortalama aktif kârlılığı %1,6 seviyesinde gerçekleşti.
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %13,3’e yükseldi.
 • Krediler ilk dokuz ayda %25 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 400 milyar TL oldu.
 • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,6, %9,4 ve %10,0 seviyesinde gerçekleşti.
 • Müşteri mevduatları ilk dokuz ayda %25 büyüdü ve pazar payı %9,9 seviyesinde gerçekleşti.
 • Vadesiz müşteri mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %46’ya ulaştı.
 • Sermaye yeterlilik oranı %12,2 olan yasal limitlerin üzerinde %16,9 olarak gerçekleşti.
 • Donuk alacak oranı %5,9 seviyesinde gerçekleşti.

 

2020 Yılının İlk Yarısında Garanti BBVA’da 49 Milyar TL’lik Nakdi Kredi Artışı

2020 yılının ilk yarısında, Garanti BBVA 49 milyar TL’lik nakdi kredi artışının yanında 800 bin adetten fazla kredide de ödeme kolaylığı sağladı

30.07.20020 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında %11 büyüme ile 306 milyar 883 milyon 111 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %17,4* özkaynak kârlılığı %13,1 aktif kârlılığı ise %1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs salgını hala önemini koruyor. Güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye, dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Buna rağmen, Garanti BBVA olarak tedbirli duruşumuzu koruduk ve bu dönemde de en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı olmaya devam etti. Bugün hala Genel Müdürlük çalışanlarımızın %82’si, şube çalışanlarımızın ise %16’sı evlerinden çalışıyor. Güçlü teknolojik altyapımız ve yeni faaliyet ortamına ilk adapte olan banka olmamız sayesinde, operasyonlarımızı sorunsuz yöneterek kesintisiz hizmet sağladık. Bunun yanında, bu zorlu dönemde, kredi ödemelerinde güçlük çeken müşterilerimizin erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılamaya devam ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısı itibarıyla, yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL’lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük.

Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebinin olduğu bir dönemdi. Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı.. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde %28’lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik. Bu alanda KGF kapsamında 6,5 milyar TL kredi kullandırımı sağladık. Böylelikle 2020’nin ilk yarısında toplam TL kredi büyümemiz %21 seviyesine ulaştı. İlk altı ayda özel sektör bankaları arasında en yüksek büyümeye sahibiz. Bu kadar yüksek kredi kullanımı sonrası, normalleşmeyle kredi talebinin düşmesi kaçınılmaz. Bu süreçte tüzel tarafın aşırı kredi talebi de normalleşme trendine girerken asıl talep bireysel taraftan gelecektir. Bireylerin ötelenmiş tüketim talebi ile Haziran’da başlayan bireysel kredilerdeki talep artışı önümüzdeki dönem de devam edecek.

Sermaye, aktif kalitesi, likidite her dönem önemini koruyan unsurlar. Kredi taleplerini karşılayabilme yetimizin arkasında %17 seviyesinin üzerindeki güçlü sermaye yeterliliğimiz var. Sermayemiz bu dönemde en büyük destek noktamız oldu. Aktif kalitesi tarafında ise, kredilerine en yüksek karşılığı ayıran bankayız ve bu muhafazakâr yaklaşımımız aynı şekilde devam edecek. Likidite tarafında ise, Garanti BBVA olarak pandemi sürecinin ortasında sendikasyonumuzu yüzde 90 civarı bir oranla, yaklaşık 700 milyon Dolar olarak yeniledik. Bu adım da likiditemize katkı sağlarken, ülkemiz ve bankamız adına, bizlere duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde, sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir finans ve kalkınmayı odağımıza alarak çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

*BDDK’nın aldığı geçici önlemler hariç hesaplanmıştır.

Garanti BBVA’nın 30 Haziran 2020 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2020)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Toplam Aktifler 486,666,341 428,554,148 13.6%
Krediler* 326,997,428 277,506,599 17.8%
-Canlı Krediler 308,277,784 259,207,022 18.9%
-Takipteki Krediler 18,719,644 18,299,577 2.3%
Müşteri Mevduatları 304,634,472 274,608,574 10.9%
Özsermaye 58,369,242 54,050,747 8.0%
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını

Içermemektedir

Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
30.06.2019
Değişim D %
Net Faiz Geliri 11,682,441 9,898,161 18.0%
Operasyonel Giderler 5,632,488 4,889,235 15.2%
-Personel Giderleri 2,170,337 2,094,674 3.6%
-Diğer Faaliyet Giderleri 3,462,151 2,794,561 23.9%
Net Ücret ve Komisyonlar 3,187,384 2,974,890 7.1%
Net Kar 3,330,879 3,668,768 -9.2%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Ortalama aktif kârlılığı %1,6 seviyesine yükseldi.
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %13,1’e yükseldi.
 • Krediler ilk üç ayda %13,6 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu.
 • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,9, %9,8 ve %10,1 seviyesinde gerçekleşti.
 • Müşteri mevduatları %3 büyüdü ve pazar payı %9,8 seviyesinde gerçekleşti.
 • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %44’e ulaştı.
 • Sermaye yeterlilik oranı %12,1 olan yasal limitlerin üzerinde %17,4 olarak gerçekleşti.
 • Donuk alacak oranı %5,7 seviyesine geriledi.

 

Garanti BBVA, Sendikasyon Kredisini Sürdürülebilirlik Performansına Bağlayan Dünyada İlk Banka Oldu

20.05.2020 – Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yenileyen Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 700 milyon ABD Doları finansman sağladı.

Garanti BBVA’nın imzaladığı bu sendikasyon kredisi, dünyada bir Bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor. Kredi çerçevesinde, uluslararası bağımsız bir danışmanlık firması, mutabık kalınan kriterler üzerinden Garanti BBVA’nın performansını periyodik olarak değerlendirecek. Garanti BBVA performansını iyileştirerek taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse kredi faizinde indirime gidilecek. Sürdürülebilirlik kriterleri taşıyan ve dünyada bir ilk olan bu kredi, bir anlamda Garanti BBVA’nın çevresel sorumluluk standartlarının da belirleyicisi olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle finansal piyasaların böylesine zorlandığı bir dönemde sendikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yaklaşık toplam 700 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sıkıntılı ortamda, bu boyutta ve anlamı çok kıymetli bir kaynağı temin edebilmek, hem biz hem de ülkemiz adına doğru ve sevindirici bir adım olmuştur. Uluslararası arenada ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olarak, misyonumuzun devamlılığı açısından bu anlaşmayı çok önemsiyorum. Bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisi olması bizim için büyük değer taşıyor. Banka olarak, her zaman öncüsü olduğumuz yenilikçi sürdürülebilirlik uygularımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz.

Salgınla mücadeleye yoğunlaşsak da çevresel ve sosyal sorunlar varlığını sürdürmeye devam ediyor. İklim değişikliği aciliyetini korurken, şu an yaşadığımız gibi salgın hastalıklara zemin hazırlamanın yanı sıra, etkilerini çok daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Salgınla mücadelede sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketlerin bu süreci çok daha kolay yönettiğini gözlemledik. Dolayısıyla bundan sonra kuracağımız yeni düzenin odağına mutlaka sürdürülebilirlik yaklaşımının konması gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil kredi yapısındaki ilk sendikasyon kredisi olan bu anlaşmayla yenilenebilir enerji konusundaki taahhütlerimizi ilk defa yurtdışı borçlanma araçlarında da kullanmış olduk. Enerji sektörüne sağladığımız finansmana ilişkin göstergelerin yanı sıra, 2020 yılında 813 şubemiz ve 45 binamızda yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh’lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için gerçekleştirdiğimiz %100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması, bu sendikasyon kredisinin kapsamına alındı. Yenilenebilir enerji alımıyla bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engelleyeceğiz.” dedi.

İlgili KAP açıklaması : EBRD ve IFC’nin de katılımı ile 367 gün vadeli, toplam 698.860.000 ABD Doları karşılığında, sendikasyon kredisi anlaşması da dahil üç ayrı sözleşme çerçevesinde yurtdışı kaynak temin etmiştir. Anılan kredilerin toplam maliyeti Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,00 olarak gerçekleşmiştir.

 

Garanti BBVA’dan Ekonomiye 2020’nin İlk 3 Ayında 346,6 Milyar TL Katkı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı, 1 milyar 680 milyon 191 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 456 milyar 167 milyon 623 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 346 milyar 578 milyon 792 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında %7 büyüme ile 295 milyar 916 milyon 510 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,6, özkaynak kârlılığı %12,4, aktif kârlılığı ise %1,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Tüm dünyayla birlikte Türkiye olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte birinci önceliğimiz elbette ki çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığı ve güvenliği. Bu kapsamda gerekli tedbirleri çok kısa bir sürede geliştirdik ve yürürlüğe koyduk. Genel müdürlük kadromuzun %92’si, şubelerimizin ise %61’i evlerinden çalışıyor. Çağrı merkezi çalışanlarımızın ise tamamı evlerinden müşterilerimize kesintisiz destek veriyor. 11 Nisan’da, bankamızın 74. kuruluş yıldönümünü kutlarken temellerimizin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha teyit ettik. 25 yıldır dijital kanallara çok ciddi yatırım yapan bir banka olarak, güçlü teknolojik altyapımız sayesinde operasyonlarımızda hiçbir aksaklık olmadan bu geçişi kısa sürede sağlayabildik.

Bu önlemlerin yanında ülke çapında verilen mücadeleye ekonomik alanda da destek olmak çok önemli. Bilançomuzu ve müşterimizi sağlıklı ve güçlü tutabilmek adına, bu dönemde de müşteri odaklı büyümeyi ön planda tutarken, Covid-19 sürecinin etkilerini en aza indirecek her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Yılın ilk üç ayında toplam kredilerde %8 büyüme gerçekleştirdik. Mart ayından sonra yaşadığımız süreçte, müşterilerimizin ihtiyacına göre kredi anapara, faiz, taksit ödemeleri ile kredi kartı borçlarını herhangi bir ek koşul aranmaksızın ve mevcut ödeme koşullarını ağırlaştırmadan öteleme imkânı sunuyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar, 21 milyar TL üzerinde 470 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Tanımlanan minimum koşulların daha da ötesinde yapılandırma ihtiyacı içinde olan müşterilerimize de pozitif yaklaştık ve bu yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Özel bankaların da içinde bulunduğu gruba tanımlanan 30 milyar TL’lik KGF kredi paketinden bankamıza 4,5 milyar TL’lik kredi kullanım imkânı oluştu. Bu tanımlanan paketin hali hazırda üçte birini çok hızlı bir şekilde kullandırdık. 2-3 hafta içinde bütün paketi kullandırmış olmayı hedefliyoruz. Yeni açıklanacak KGF programlarına da aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz.

Öte yandan, her türlü masraf ve komisyonda, sıkıntıda olan müşterilerimizin içinde bulunduğu mali durumu dikkate alıyor, kişi bazında değerlendiriyor ve onlara destek oluyoruz. Regulatör tarafından tanımlanan komisyon sınırlamalarına birebir riayet ederek, ödeme sıkıntısında olan müşterimize bu tanımlamaların daha da ötesinde esneklikle destek sağlıyoruz. Güçlü sermayemiz ve yüksek likidite seviyemiz sayesinde, önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yanında olmaya devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte birbirimize destek olmanın önemini vurgulayan Baştuğ: “ Bu ülkenin önemli ekonomik aktörlerinden biri olarak, bankacılık görevlerimizin yanı sıra, toplumsal sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Bu kapsamda önce hastanelerimize malzeme tedariki için 10 milyon TL destek sağladık, sonrasında Sağlık Bakanlığı’na 30 milyon TL değerinde solunum cihazı desteğimizi açıkladık. En büyük temennimiz, elbirliğiyle bu zor dönemi en az kayıpla ve en kısa sürede atlatarak, ülkece çok daha güzel yarınlara birlikte yürümek. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Garanti BBVA’nın 31 Mart 2020 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Mart 2020)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
31.03.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Toplam Aktifler 456,167,623 428,554,148 6.4%
Krediler* 298,192,480 277,506,599 7.5%
-Canlı Krediler 279,511,405 259,207,022 7.8%
-Takipteki Krediler 18,681,075 18,299,577 2.1%
Müşteri Mevduatları 294,005,872 274,608,574 7.1%
Özsermaye 55,105,358 54,050,747 2.0%
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını

Içermemektedir

Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
31.03.2020
Önceki Dönem
31.03.2019
Değişim D %
Net Faiz Geliri 5,854,607 4,909,757 19.2%
Operasyonel Giderler 2,928,339 2,417,203 21.1%
-Personel Giderleri 1,061,430 1,025,090 3.5%
-Diğer Faaliyet Giderleri 1,866,909 1,392,113 34.1%
Net Ücret ve Komisyonlar 1,777,945 1,499,103 18.6%
Net Kar 1,680,191 1,757,409 -4.4%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Ortalama aktif kârlılığı %1,5 seviyesinde gerçekleşti..
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %12,4 oldu.
 • Krediler ilk üç ayda %8 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 346 milyar 578 milyon 792 bin TL oldu.
 • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10, %9,8 ve %10,2 seviyesinde gerçekleşti.
 • Müşteri mevduatları %7 büyüdü ve pazar payı %10,5 seviyesinde gerçekleşti.
 • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %35’e ulaştı.
 • Sermaye yeterlilik oranı %12,1 olan yasal limitlerin üzerinde %16,6 olarak gerçekleşti.

Donuk alacak oranı %6,5 seviyesinde gerçekleşti.

 

Garanti BBVA’dan ekonomiye 322 milyar TL katkı ile sürdürülebilir kalkınmaya destek

31.01.2020 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2019 yılı net kârı, 6 milyar 241 milyon 390 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 428 milyar 554 milyon 148 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 321 milyar 964 milyon 117 bin TL’ye ulaştı. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yıllık %15 büyümeyle 274 milyar 608 milyon 574 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı %17,8, özkaynak kârlılığı %12,4, aktif kârlılığı ise %1,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2019 yılını, gerek ekonomimiz, gerek sektörümüz, gerekse bankamız açısından beklentilerin üzerinde daha pozitif bir tablo ile tamamladık. Hem finansal hedeflerimiz hem de finansal olmayan performans göstergelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu.

Yılın ilk 9 ayında yaşanan düşük büyüme, faizlerin aşağı gelmesiyle yerini son çeyrekte ciddi bir artışa bıraktı ve özel sektör bankaları arasındaki liderliğimiz daha da güçlendi. Temel hedefin reel sektör olduğu genele yaygın büyümemizi, geniş müşteri tabanımız sayesinde mevduat artışıyla sağlıklı olarak destekledik.

Yıllardır öncüsü olduğumuz, ilişki bankacılığı kaynaklı, müşteriye önem veren yaklaşımımızla 2019 yılında da, TL kredilerde özel bankalar arasında lider konumumuzu koruduk. Önümüzdeki dönemde ise, sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Yatırım taleplerinde beklediğimiz artışın, bizlere bu hedefleri gerçekleştirmemizde büyük destek olacağını düşünüyoruz.Sermayesini etkin kullanarak, ülkesine, müşterilerine ve hissedarlarına en yüksek değeri yaratan banka olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Müşteriler ve iş modeline yönelik sürekli yatırımların önemini vurgulayan Baştuğ, “Önümüzdeki dönemde de her zamanki gibi müşterilerimizin yanında olacağız. Sürdürülebilirlik konusunu hem bankamızın, hem iş modelimizin öncelikleri arasına alıp, bu konuda müşterilerimizi ve ülkemizi bilinçlendirme ve destekleme konusunu önceliklendireceğiz. Müşterilerimizin finansal sağlığını korumak için gerekli olan her türlü destek ve yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Doğru müşteriyi doğru ürünle destekleme stratejimizin faydasını gördüğümüzü ve önümüzdeki yıllarda da bunun bu şekilde süreceğini söyleyebilirim. Onların güvenilir ortağı olmak ve onlara danışmanlık sağlayabilmek konusunda çalışmalarımız sürecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2019 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2019)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Değişim D %
Toplam Aktifler 428,554,148 399,153,601 7.4%
Krediler* 277,506,599 256,009,555 8.4%
-Canlı Krediler 259,207,022 243,460,849 6.5%
-Takipteki Krediler 18,299,577 12,548,706 45.8%
Mevduat 277,277,325 244,237,777 13.5%
Özsermaye 54,050,747 46,886,842 15.3%
Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Değişim D %
Net Faiz Geliri 20,673,425 20,876,933 -1.0%
Operasyonel Giderler 10,309,076 8,768,985 17.6%
-Personel Giderleri 4,187,991 3,645,278 14.9%
-Diğer Faaliyet Giderleri 6,121,085 5,123,707 19.5%
Net Ücret ve Komisyonlar 6,273,573 5,102,687 22.9%
Net Kar 6,241,390 6,706,605 -6.9%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Ortalama aktif kârlılığı %1,5 oldu.
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %12,4 seviyesinde gerçekleşti.
 • Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 321 milyar 964 milyon 117 bin TL oldu.
 • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10,1, %10,3 ve %9,6 seviyesinde gerçekleşti.
 • Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %15 büyüdü ve pazar payı %10,5 seviyesine geldi.
 • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %32’ye ulaştı.
 • Sermaye yeterlilik oranı %12,6 olan yasal limitlerin üzerinde %17,8 seviyesinde gerçekleşti

Donuk alacak oranı %6,8 seviyesinde gerçekleşti.

 

Garanti Bbva’dan Enerjisa’ya 400 Milyon TL’lık TLRef Endeksli Kredi

21.01.2020 – Garanti BBVA, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji’ye, altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı kapsamında 400 milyon TL finansman sağladı. Bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılan kredi, Türk Lirası Referans Faiz’e (TLREF) endeksli yapısıyla piyasada bu modelle sağlanan büyük montanlı ilk kredilerden biri olma özelliğini taşıyor.

EDİN: YEREL FİNANSAL PİYASALARIN ŞEFFAF VE GÜVENİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin: “TLREF’e endeksli kredilerin kullanımının giderek yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu mekanizma uzun vadeli TL kredi piyasasının gelişimi için önemli bir imkân sunuyor. Özellikle gelirleri TL cinsinden olan müşterilerimizin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını aynı para birimiyle (TL) sağlarken sunabileceğimiz yeni seçeneklerden biri TLREF endeksli krediler. Hem finansmanı sağlayan hem de finansmana erişen taraf için avantajlar sunan bu mekanizmanın kurulmasının, yerel finansal piyasaların şeffaf ve güvenilirliğine yönelik önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Garanti BBVA olarak da bu ürünün yaygınlaştırılmasına, bir başka ifadeyle TLREF endeksli kredi piyasanın gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

MOSER: TLREF MEKANİZMASININ YAYGINLAŞMASINA ÖNCÜLÜK ETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu kredi ile 2020 yılında yapacağımız şebeke ve teknoloji yatırımlarının finansmanını tamamlamış bulunuyoruz. Kredinin hem TLREF endeksli hem de uzun vadeli olmasının olası kur risklerinin önüne geçtiği gibi finansal sürdürülebilirlik noktasında da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Enerjisa Enerji olarak bu mekanizmanın yaygınlaşmasına öncülük etmekten de ayrıca mutluyuz. Anlaşmanın tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

 

Garanti BBVA’dan 50 milyon ABD Doları Değerinde Yeşil Bono İhracı

20.12.2019 – Yıllardır sorumlu bankacılık anlayışıyla topluma katkıda bulunan Garanti BBVA, 5 yıl vadeli 50 milyon ABD Doları tutarında yeşil tahvil ihracına imza attı.

Geçtiğimiz 15 yılda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden yenilikçi ürünler geliştiren Garanti BBVA, tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerine destek sağlayacak.

Türkiye’de yenilenebilir enerji finansmanında öncü olan ve rüzgar enerji santrallerine en çok finansman sağlayan Banka konumundaki Garanti BBVA, bu ihraç ile iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını artıracak. BBVA Grubu’nun yeni Sürdürülebilir Tahvil Programı çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraçta uluslararası bir sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşundan Yeşil Tahvil Prensipleri’ne uygunluk konusunda onay alındı.

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin ışığında hareket ettiklerini dile getiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün katkısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki yeşil ve sosyal bono ihraçlarımıza bir yenisini daha eklediğimiz ve iklim değişikliği ile mücadelede en önemli yeri olan yenilenebilir enerji projelerine bir kez daha destek sağladığımız için mutluyuz” dedi.

Küresel seviyede ortaya çıkan en iyi uygulamaları tespit eden ve bunları daha da geliştirmeyi hedefleyen Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik finansman çözümlerini Türkiye’de hayata geçirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Garanti BBVA 2017 yılında da, Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştı. Garanti BBVA’nın ilk yeşil bono olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirilen ihraç, aynı zamanda IFC’nin de Türkiye’de yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu. Garanti BBVA’nın IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini de taşıyan fon, ağırlıklı olarak “Yeşil Mortgage” olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırılıyor. Garanti BBVA, bu ilk yeşil bono ihracından sonra 2018 yılında gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk Sosyal Bono ihracını IFC ile gerçekleştirmişti.

Yeşil Mortgage dahil olmak üzere 34 farklı ürün ve hizmet ile sürdürülebilir kalkınmaya odaklandıklarının altını çizen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Sürdürülebilir alanları destekleyen bu ihraçların yanında müşterilerimizi kredi vadesi boyunca teşvik eden bir kredi yapısını da geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdık. 2018 yılında, faiz veya komisyon oranlarının sürdürülebilirlik performanslarına endekslendiği iki adet Yeşil Kredi anlaşması imzaladık. Bunlardan bir tanesi, türünün Türkiye’deki ilk, dünyada ise beşinci örneği oldu. 2019 yılında dünyada ilk kez kullanılan “Gender Loan” (kadınların iş hayatında tutunmasını ve yükselmesini desteklemeye yönelik fayda sağlayan kredi) yapısını hayata geçirdik. Şimdi 2019 yılını bu Yeşil Bono ihracı ile bitirerek, sürdürülebilir finans alanında Garanti BBVA olarak aldığımız inisiyatiflere bir yenisini daha ekliyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Yeşil Bono, Sosyal Bono, Yeşil Kredi ve iş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kredi ürünleri ile sektörde öncü konumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

Garanti BBVA, Sendikasyon Kredisini Fazla Taleple Yeniledi

22.11.2019 – Garanti BBVA’nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının 120%’si kadar fazla talep geldi. İşleme, ilk defa kreditör olarak katılan 8 banka dahil, 16 ülkeden 31 banka katılım sağlarken, yılın ikinci yarısında en yüksek kredi yenileme oranına ulaşıldı. Sağlanan kredi 229.500.000 ABD doları ve 518.800.000 Euro olmak üzere, iki dilim halinde sırasıyla Libor+ %2,25 ve Euribor+ %2,10 maliyetle temin edildi.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, gerek yeni katılan gerek katılımlarını arttıran bankalarla 100%’ün üzerinde yenileme oranına ulaştığımız sendikasyon kredisi, hem muhabir ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı gösteriyor. Sendikasyon kredisinin yenilenmesinden ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, Garanti BBVA’nın yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlarken, bankamızın dış ticaretin finansmanına sağladığı katkıyı ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette sunduğu desteği pekiştirecektir.” dedi.

 

Garanti BBVA, Türkiye Enerji Zirvesi’nde Sektörün Finansmanını Mercek Altına Aldı

10.10.2019 – Garanti BBVA, bu yıl “Geleceği İnşa Etmek” temasıyla 6-8 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi’nde yer aldı. Yurt içi ve yurt dışından 1.500’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiren zirvede Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler tartışıldı. Zirvenin kapsamında gerçekleşen “Türkiye’de Enerji Sektörünün Finansmanı” panelinde Garanti BBVA Kurumsal Krediler ve Proje Finansmanı Yapılandırma Direktörü Emre Hatem enerji sektörünün güncel görünümü hakkında görüşlerini paylaştı.

Yatırımlar Sonucu Toplam Kurulu Güç 90 bin MW’ye Ulaştı

Emre Hatem, panelde yaptığı konuşmada son 17 yılda sektöre 110 milyar dolar yatırım yapıldığını aktararak bankaların bu yatırımın 70 milyar dolarlık kısmını kredilendirdiğini belirtti. Yatırımlar sonucu Türkiye’nin elektrik üretim tarafında toplam kurulu gücünün 90.000 MW düzeyine geldiğini kaydeden Hatem, “Şu an sektörde bir arz fazlası yaşansa da talep tarafında beklediğimiz büyüme ile arz fazlasının 4-5 yıl içerisinde eriyebileceğini öngörüyoruz.

Projeksiyonlarımızda arz tarafında ağırlıklı rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santralleri olmak üzere 2025’e kadar yaklaşık 15.000 MW düzeyinde yeni giriş varsayıyoruz ki bu rakam yıllık yaklaşık 2.500 MW yeni yatırıma işaret ediyor. Bu yeni girişlere karşın önümüzdeki dönemde yıllık ortalama %4 seviyesinde talep büyümesi olduğu takdirde 2025 yılında ilave 80 milyar KWh elektrik üretim ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Yeni yapılacak 15.000 MW’lık kapasitenin yaklaşık 40 milyar KWh’lik bir üretim artışı getirebileceğini düşündüğümüzde geri kalan 40 milyar KWh’nin şu an çalışma saatleri arz fazlası dolayısıyla oldukça düşmüş doğalgaz santralleri tarafında karşılanacağını söyleyebiliriz. Bu noktada bu ihtiyacın yüksek verimli santraller tarafından karşılanması makul olacaktır. Böylece söz konusu ilave üretimin daha az doğalgaz tüketimiyle sağlanması mümkün olacaktır. Böylece piyasa dinamiklerinin doğru çalıştığı durumda yüksek verimli doğalgaz santrallerinin çalışma saatleri ve karlılıklarında artış göreceğiz. Bunlar önümüzdeki yıllarda sistemin bel kemiğini oluşturacaklar.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 • Yenilenebilir enerji yatırımlarına geçtiğimiz 15 yılda yaklaşık 45 milyar ABD Dolar yatırım yapıldı ve bu kapsamda bankalar tarafından yaklaşık 35 milyar ABD Doları finansman sağlandı.
 • Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı %15’den %30’a yükseldi.
 • Bu sene yoğun yağışların da etkisiyle %47’e ulaştı.

Bu rakamlara baktığımızda aslında YEKDEM’in doğru çalıştığını ve amacına ulaştığını söylememiz gerekiyor. Elimizde son derece başarılı bir mekanizma mevcut bulunuyor. Bu noktadan sonra da YEKDEM fiyatını günün koşullarına göre modifiye ederek yenilenebilir enerji projelerinin finansmanının önünü daha da açabiliriz. Bankaların fiyat riski bulunmayan yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına ilişkin iştahı hala güçlü.

YEKDEM Olmasaydı Ne Olurdu?

YEKDEM her ne kadar şu an tüketici tarafından sübvanse ediliyormuş gibi gözükse de yenilenebilir enerji santrallerinin elektrik fiyatlarını düşürücü etkisini ve cari açık üzerindeki olumlu etkisini göz ardı etmemeliyiz. Biz YEKDEM olmasaydı ve yenilenebilir enerji santralleri yapılamasaydı elektrik fiyatları ne olurdu diye analiz ettik. Böyle bir durumda talep ağırlıklı olarak termik santraller tarafından karşılanacağı için bunların yüksek üretim maliyetlerinden dolayı spot elektrik fiyatları 1-1,5 $cent/kWh daha yüksek olacaktı. Bu da aslında YEKDEM olmasaydı şu an tüketicinin YEKDEM için ödediği bedelin neredeyse iki katını ödemek zorunda kalacağını gösteriyor. Buna ilaveten bir de işin cari açık boyutu var. Yenilenebilir enerji santralleri sayesinde ülkemizin doğalgaz ithalat faturası azalıyor. Bu yıllık yaklaşık 3,5 milyar ABD Doları tasarruf demek. Bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında YEKDEM’in gerek tüketici gerekse ülkemiz ekonomisi için ne kadar faydalı olduğu ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

 

Garanti BBVA, 6 Aylık Finansal Sonuçlarını Açıkladı

30.07.2019 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, bu yılın ilk yarısında, net kârı 3 milyar 668 milyon 768 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 422 milyar 284 milyon 856 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 316 milyar 120 milyon 722 bin TL’ye ulaştı. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti. Mevduat tabanı yılın ilk yarısında %6 büyümeyle 260 milyar 60 milyon 882 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,4, özkaynak kârlılığı %15,3, aktif kârlılığı ise %1.8 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil; “Seçim dönemini içine alan ve risk algısının yüksek seyrettiği 2019’un ikinci çeyreğinde sağlam aktif kalitesi, güvenli likidite seviyesi ve kuvvetli sermaye yapısını koruyarak bilançomuzu başarıyla yönettik. Zorlu piyasa koşullarına rağmen bu başarılı sonuçların ve kârlılığımızın arkasında, her kademeden tüm çalışanlarımızın büyük bir özveriyle katkı sağladığı, sorumluluk üstlendiği, süreçlerin çok doğru tasarlanıp yönetildiği kusursuz işleyen bir sistem var. Müşteri adetlerimizdeki artış bunun somut kanıtı. Mevduat tabanımızı sene başından bu yana %6 büyütürken, Garanti BBVA’yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı. Dijital müşterilerimizin sayısı ise attığımız yenilikçi adımlarla 8 milyona yaklaştı.

Bugün önde gelen uluslararası yatırım şirketlerince, finansal sonuçları ve kârlılığıyla ülkemizde yatırım tavsiyesi verilen sayılı bankalardan biri olmayı da yıllardır süregelen bu kurumsal yapıya borçluyuz. Bu dönemde yurtdışı borçlanma programımızın başarısı ve uluslararası bankacılık alanındaki öncü rolümüzle, 600 milyon Amerikan Doları hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine, yabancı bankaların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda, hedefin çok üzerinde talep aldık. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Türkiye ekonomisine değer kattık. Şimdi, Garanti BBVA olarak, çalışan ve müşteri mutluluğu odaklı, dijitalleşme temelli vizyonumuzla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Garanti BBVA olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verilen desteğe de vurgu yapan Erbil; “Ekonomimize katkıda bulunan projelerin finansmanında öncü ve lider bir rol oynuyoruz. Yine bu dönemde EMEA Finance tarafından üst üste dördüncü kez CEE Bölgesi’nin (Orta ve Doğu Avrupa) En İyi Proje Finansmanı Kurumu, En İyi Yapılandırılmış Finansman Kurumu ve En İyi Sendikasyon Kurumu seçildik. Oynaklığın yüksek olduğu zamanlarda sağlam duruşumuzu koruyarak müşterilerimizin her türlü talep ve ihtiyacını karşılamaya özen gösteriyoruz. Finansmana erişimin çok önemli olduğu bu dönemde, kadın girişimcilerimize de işletmelerini büyütmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için destek vermeye devam ediyoruz. IFC ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, 390 milyon TL’lik finansmanı kadın girişimcilerimizin kullanımına sunduk. Tüm paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek görüşlerini paylaştı.

Garanti BBVA’nın 30 Haziran 2019 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2019)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
30.06.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Değişim D %
Toplam Aktifler 422,284,856 399,153,601 5.8%
Krediler 265,859,567 256,009,555 3.8%
-Canlı Krediler 251,392,809 243,460,849 3.3%
-Takipteki Krediler 14,466,758 12,548,706 15.3%
Mevduat 260,060,882 245,016,346 6.1%
Özsermaye 50,556,856 46,886,842 7.8%
Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
30.06.2019
Önceki Dönem
31.06.2018
Değişim D %
Net Faiz Geliri 9,898,161 8,599,854 15.1%
Operasyonel Giderler 4,889,235 4,130,655 18.4%
-Personel Giderleri 2,094,674 1,718,108 21.9%
-Diğer Faaliyet Giderleri 2,794,561 2,412,547 15.8%
Net Ücret ve Komisyonlar 2,974,890 2,425,350 22.7%
Net Kar 3,668,768 3,935,990 -6.8%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

 • Ortalama aktif kârlılığı %1,8 oldu.
 • Ortalama özkaynak kârlılığı %15,3 seviyesinde gerçekleşti.
 • Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 316 milyar 120 milyon 722 bin TL oldu.
 • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10,2 %10,5 ve %9,6 seviyesinde gerçekleşti.
 • Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %7 büyüdü ve pazar payı %10,9 seviyesine geldi.
 • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %30’a ulaştı.
 • Sermaye yeterlilik oranı %12,0 olan yasal limitlerin üzerinde %16,4 seviyesine geldi.
 • Donuk alacak oranı %5,7 seviyesinde gerçekleşti

 

Garanti’ye Uluslararası Piyasalardan 1 Milyar Doları Aşan Güven

17.05.2019 – Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 2018 yılının Mayıs ayında uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yeniledi. 367 gün vadeli, EUR ve USD olmak üzere iki dilimden oluşan ve Garanti’nin 600 milyon Amerikan Doları hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine, yabancı bankaların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda, hedefin yaklaşık yüzde 67 daha fazlasına karşılık gelen 1 milyar Amerikan Doları tutarında talep geldi. Bankanın sene başından bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da gerçekleştirdiği temas ve ziyaretlerin de olumlu katkısıyla gelen yüksek talebe bağlı olarak işlem tutarı toplam 783.800.000 USD olurken; 408.750.000 EUR ve 326.000.000 USD tutarında 2 dilimden oluşan krediye 18 ülkeden 35 banka katıldı. Üstelik gelen talebin niteliği de niceliği kadar yüksek oldu. Bir süredir işlemlerde yer almayan bankalar ile işleme daha önce katılmamış bankaların desteğiyle, işlemin yaklaşık dörtte biri sadece yeni katılımlardan oluştu. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak kredinin toplam maaliyeti Libor artı %2,50 ve Euribor artı %2,40 olarak gerçekleşti.

Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye’de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda; güçlü muhabir banka ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunun altını bir kez daha çizdi. Bankamızın alternatif fonlama kanallarından yaratmış olduğu kaynaklarla beraber, sendikasyon kredisinin yenilenmesi ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Üstelik daha önce sendikasyon işlemlerimizde yer almayan ancak bu işlemimize katılım sağlayan Çin, Katar ve İspanya gibi çeşitli ülke bankaları ile muhabir banka yelpazemiz daha da genişletilmiştir. Bu işlem, uluslararası piyasaların Türk bankacılık sektörüne güvenini ve Garanti’nin yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlamıştır.” dedi.

Garanti Bankası’ndan Ekonomiye 323 Milyar TL Katkı

29.04.2019 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2019 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2019’un ilk üç aylık dönemindeki net kârı, 1 milyar 757 milyon 409 bin TL oldu. Garanti’nin aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon 867 bin TL‘ye ulaşırken, aktif büyümesindeki temel etken Türk Lirası krediler oldu. Özellikle, Kredi Garanti Fonu’nun desteğiyle nakdi canlı krediler ilk üç ayda %6 büyüdü ve Garanti’nin ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon 232 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti’nin fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti. Yılın ilk çeyreğinde %7 büyümeyle Garanti’nin mevduat tabanı 262 milyar 790 milyon 687 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %1,5, özkaynak kârlılığı %15,6, aktif kârlılığı ise %1,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil; “2019 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek güçlü bir başlangıç yaptık. Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız artarak, ekonomiye verdiğimiz destek 323 milyar TL’yi aştı. TL kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2019 yılının ilk üç ayında TL işletme kredilerimizi %13 büyüttük. Fonlama tarafında ise finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek vadesini uzattık. Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin ettik. Böylece sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi de teyit ettik.” dedi.

Uluslararası alanda Garanti’nin başarılarının ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Erbil; “Müşteri odaklı yaklaşımımız, çözüm odaklı geniş ürün yelpazemiz, ihtiyaçlara özel sunduğumuz hızlı çözümler ve bankacılık alanında uzman ekibimizle Bankamız, dünyanın önde gelen dergilerinden Euromoney’nin araştırması sonucunda ‘En İyi Özel Bankacılık Ödülü’nün Türkiye’deki sahibi oldu. Öte yandan, Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu alanda müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz. Başta insan kaynaklarımız olmak üzere, müşterilerimize ve topluma katkı dahil tüm değer zincirinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızla geçen yılın ardından bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazanan Türkiye’den tek şirket olduk. Yurtiçi ve global piyasalarda çok hızlı hareketlerin olduğu son dönemde böyle başarılara ulaşmak oldukça değerli. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Garanti Bankası’nın 31 Mart 2019 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Garanti Bankası’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Mart 2019)

Başlıca Bilanço Kalemleri Cari Dönem
31.03.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Değişim D %
Toplam Aktifler 423,321,867 399,153,601 6.1%
Krediler 272,866,758 257,214,233 6.1%
-Canlı Krediler 257,727,924 243,460,849 5.9%
-Takipteki Krediler 15,138,834 13,753,384 10.1%
Mevduat 262,790,687 245,016,346 7.3%
Özsermaye 48,426,631 46,886,842 3.3%
Başlıca Gelir Kalemleri Cari Dönem
31.03.2019
Önceki Dönem
31.03.2018
Değişim D %
Net Faiz Geliri 4,909,757 4,110,962 19.4%
Operasyonel Giderler 2,417,203 2,042,531 18.3%
-Personel Giderleri 1,025,090 814,443 25.9%
-Diğer Faaliyet Giderleri 1,392,113 1,228,088 13.4%
Net Ücret ve Komisyonlar 1,499,103 1,238,226 21.1%
Net Kar 1,757,409 2,011,202 -12.6%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

Ortalama aktif kârlılığı %1,8 seviyesine ulaştı.

Ortalama özkaynak kârlılığı %15,6 seviyesine ulaştı.

Krediler ilk üç ayda %6 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon 232 bin TL oldu.

Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %10,6 %11 ve %10 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam mevduatlar %7 büyüdü ve pazar payı %10,8 seviyesinde gerçekleşti.

Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %29’a ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı %12,5 olan yasal limitlerin üzerinde %15,5 olarak gerçekleşti.

Donuk alacak oranı %5,4 seviyesinde gerçekleşti.

Garanti marka gücüne BBVA ile güç katıyor

24.04.2019 – Garanti’nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, “BBVA”ya dönüşüyor. BBVA Grubu, Meksika’da BBVA Bancomer, Arjantin’de BBVA Frances, Amerika Birleşik Devletleri’nde BBVA Compass ve Peru’da BBVA Continental markalarıyla faaliyet gösteriyordu. Bu dönüşümle birlikte artık tüm pazarlarda, BBVA isminin yanındaki ikinci markasını kaldırarak sadece BBVA markasını kullanacak.

BBVA bu stratejiyle dünya çapında faaliyet gösteren dijital bir kurum olma yolculuğunda önemli bir adım daha atıyor. Bu adım, kullanıcıların dijital bir kurumda aradıkları tutarlı müşteri deneyimi beklentilerine de hizmet ediyor. Ayrıca bununla birlikte, BBVA’nın ürün ve hizmetlerinin birçoğu global kullanıma sunularak, faaliyet gösterdiği pazarlara uygun olarak uyarlanabilecek.

Yeni marka stratejisinin Türkiye’deki yansıması ise 2019 yılı içinde, BBVA Grubu’nun küresel ölçekte sahip olduğu marka gücünün Garanti markası ve logosunun yanına eklenmesiyle hayata geçecek. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Türkiye ekonomisine değer katan Garanti, bu strateji doğrultusunda gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürecek. Garanti BBVA, insan odaklılık ve dijitalleşme temelli vizyonuyla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edecek.

 

Garanti Bankası’ndan Üç Ayda 525 Milyon Dolar Tutarında Seküritizasyon Kredisi

12.03.2019 – Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 150 milyon Amerikan Doları tutarında 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin etti.

Krediyle ilgili görüşlerini paylaşan Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak uluslararası piyasalardan sağladığımız fonlama, finansman kaynaklarımızın çeşitlenmesine ve vadesinin uzamasına katkıda bulunuyor. Bu paralelde, 2019’un ilk çeyreğinde beş yıl vadeli 150 milyon Amerikan Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı (future flow) ve hazine finansmanı işlemiyle kaynak sağladık. Aralık 2018’deki 375 milyon Amerikan Doları işlemiyle birlikte son üç ayda 525 milyon dolarlık kaynak yarattık. Garanti, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemlerindeki yüksek pazar payı ve kolaylıkla bu kaynağa erişimi ile yetkinliğini bir kez daha kanıtladı. Böylece sektördeki öncü konumunu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi de teyit etti” diye konuştu.