Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Galata Wind E...

Galata Wind Enerji 2Ç21’de Gelirlerini 180 Milyon TL’ye Taşıdı

Galata Wind Enerji A.Ş., gelirlerini %26,2’lik artışla 180 milyon TL’ye taşıdı

16.08.2021 – Yılın ilk yarısını olumlu göstergelerle tamamlayan Galata Wind Enerji A.Ş., konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 artırarak 180 milyon TL seviyesine taşırken, FAVÖK kârını da %16,8 artışla 130 milyon TL’ye yükseltti.  

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin konsolide gelirleri 2021 yılının ilk altı ayında %26,2 artış ile 180.069 bin TL.ye (2020: 142.684 bin TL) ulaşmıştır. Gelirlerin artmasındaki en büyük etken bu seneki 308.485 MWh’lik üretimin geçen senenin (2020: 276.872 MWh) aynı dönemine göre %11 oranında artması ile elektrik satış fiyatlarının yükselmesidir.

Yüzde 13,6 brüt kâr artışı  

Galata Wind’in konsolide brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 artarak 115.525 bin TL (2020/06: 101.670 bin TL); Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı ise (FAVÖK) %16,8 artışla 130.625 bin TL olarak gerçekleşmiştir (2020/06: 111.807 bin TL).

Brüt kar oranının hasılat artış oranının altında kalmasının başlıca sebebi, 2020 yılının son çeyreğinde kısmi olarak devreye giren Taşpınar RES için 2021 yılının ilk yarısında hesaplanan amortisman gideridir (Satışların maliyeti içinde yer alan amortisman gideri 30.06.2021: 30.735 bin TL – 30.06.2020: 16.954 bin TL, artış: 13.781 TL).

Şirketin 2021 yılı ilk altı aylık net karı; operasyonlardan sağlanan net kar artışına karşın ticari faaliyetler kapsamında elde edilen kur farkı gelirlerinin 24.871 bin TL’den 2.134 bin TL’ye düşmesi ve önemli bir kısmı Taşpınar RES yatırımı için kullanılan kredilerin faiz ve kur farkı giderlerinden kaynaklanan 26.271 bin TL finansman gideri artışı nedeniyle önceki yılın altında kalarak 14.158 bin TL olarak gerçekleşmiştir (2020/06: 51.796 bin TL kar).

Güçlü nakit akışına sahip 

Galata Wind, 2021 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden 136.467 bin TL (2020/06: 138.412 TL) nakit elde etmiştir. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, Şirket’in güçlü nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 30 Haziran 2021 itibari ile şirketin bilançosunda 262.187 bin TL geçmiş yıllar karları bulunmaktadır. Bilançomuzda yer alan geçmiş yıl karlarımız ve istikrarlı nakit akışımız göz önünde bulundurulduğunda, temettü politikamız dahilinde her yıl düzenli kar dağıtımı yapmak hedeflerimiz arasındadır.

Karbon emisyon azaltım sertifikası satışlarında %518 artış  

Şirketin hasılatı içinde raporlanan karbon emisyon azaltım sertifikası hakkı satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %518 artışla 1.012 bin TL’den 6.252 bin TL’ye çıkmıştır. Şirket, sahip olduğu santrallerdeki üretiminden dolayı kazandığı bu hakları 2021 yılında da elde etmeye devam edecektir.

Taşpınar RES’te üretim artışı  

2020 sonunda kısmi olarak faaliyete geçen ve türbinlerin tamamı Mart 2021’de devreye alınan, ürettiği elektriği YEKDEM kapsamında yerli katkı payı dahil 94 USD/MWh fiyatla satan Taşpınar RES, 2021 yılının ilk çeyreğinde 15.598 MWh saat, ikinci çeyreğinde ise 27.266 MWh saat üretim yapmıştır. Yılın kalan döneminde işletme ve teknik açıdan tam operasyonel çalışacak olan Taşpınar RES’in hasılat artışına daha fazla olumlu katkı sağlayacaktır.

Galata Wind’ten hibrit santral 

Şirketimiz tarafından yapılması planlanan 42,58 MW kurulu gücündeki Taşpınar RES Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 05.08.2021 tarih ve 10345-3 sayılı kararı ile ÇED sürecinin mezkur Kurul Kararı’ndan itibaren 1 yıl içerisinde olumlu sonuçlanması ön şartına bağlı olarak uygun bulunmuştur.

Taşpınar Hibrit GES projesinde 2021 yılı sonuna kadar gerekli ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izinlerin alınmasını müteakip yatırıma başlanması ve 2022 yılı ilk çeyrekte inşaatın bitirilerek GES’in devreye alınması hedeflenmektedir. GES’ten üretilen elektriğin Taşpınar RES’in tabi olduğu YEKDEM mekanizması dahilinde (2025 yılı sonuna kadar 94 MW/USD; 2026-2030 arası 5 yıl 73 MW/USD) satılacak olması nedeniyle şirket gelirlerine kısa vadede olumlu etkisi öngörülmektedir.

Mersin RES üretime %10 katkı sağlayacak  

Galata Wind bünyesinde faaliyet gösteren, Mersin’in Mut ilçesindeki 62,7 MWm/51 MWe kurulu gücüne sahip Mersin RES Santrali’nin kurulu gücü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu izniyle gerçekleşen lisans tadili sonrasında 62,7 MWm/56,85 MWe olmuştur. Bu güç artırımının Mersin RES Santralinin üretimine yaklaşık olarak %10’luk katkı sağlaması hedeflenmektedir. Özellikle bu bölgede rüzgarlı döneme girilecek olması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde üretim artışından sağlanacak gelir finansal tablolara olumlu olarak yansıyacaktır.

Şirketin temel performans göstergeleri olarak dikkate alınması gereken operasyonlardan sağladığı gelir ve brüt karın artması 2021 yılı ilk yarısının olumlu geçtiğini göstermektedir. Mart ayı sonunda tam kapasite ile faaliyete geçen Taşpınar RES ile 2021 Mayıs ayının sonu itibariyle Mersin RES’te yapılan % 10’luk kapasite artışının yılın kalan döneminde finansal tablolara gelir etkisi daha fazla yansıyacaktır. Şah RES, Mersin RES ve Taşpınar RES santrallerimizden 2021 yılının ikinci çeyreğinde (3 aylık dönemde) toplam 120.737 MWh üretim yapılmışken, aynı santrallerde 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasındaki 1,5 aylık bir süre zarfında yaklaşık 103.798 MWh üretim yapılmıştır. Yaz aylarından itibaren rüzgarlı döneme girilmesi sebebiyle rüzgar santrallerinde gerçekleşen üretim seviyesinin bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde hasılat artışının finansal tablolara olumlu etkisi beklenmektedir.

Galata Wind, bir yandan da yurt içi ve yurt dışı yatırım olanaklarını kapsamlı bir biçimde değerlendirmekte olup, bu alanda gelişmeler oldukça kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Galata Wind, Doğan Holding Çatısına GES Sistemi Kurdu

Doğan Holding, Galata Wind tarafından kurulan güneş panelleri ile kendi enerjisini kendisi üretecek 

28.06.2021 – Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding genel merkezinin çatısına kurduğu GES sistemiyle yılda 120 MWh elektrik tasarrufu hedefliyor.  

Doğan Holding genel merkezinin çatısına, elektrik üretimini %100 yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren Galata Wind Enerji’nin bağlı şirketi Sunflower tarafından 99kWp’lık GES sistemi kuruldu. Devreye alınan sistemle birlikte Doğan Holding yılda 120 MWh seviyesinde enerji tasarrufu elde edecek.

Galata Wind Enerji, bilinen enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla değil, ticari ihtiyaçlara yönelik yeni depolama ve dağıtım teknolojileriyle de çevreye duyarlı enerjinin ülkemizin geleceğine yapacağı katkıyı öngörerek ‘Temiz Enerji İçin Temiz Bir Gelecek’ vizyonuyla kurduğu alt şirketi Sunflower ile her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamayı amaçlıyor.

“Evlerin ve işyerlerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlıyoruz”

Galata Wind Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, Galata Wind’de toplam 269 MW kurulu güce sahip, yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Aynı zamanda da dağıtık enerji işine de odaklandığımız Sunflower şirketimiz de Galata Wind’in altında faaliyet gösteriyor. Galata Wind, %100 temiz enerji ilkesiyle sadece bugünü değil geleceği de şekillendiriyor. Türkiye’nin temiz enerji sağlayıcısı olmak için çıktığımız bu yolda Sunflower markası ile ticari ve endüstriyel çatı güneş projelerini, kullanıma soktuğumuz 110 kW’tan 1 MW hedefine ulaştırmak, her evin ve işyerinin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerçevede ilk yaptığımız örnek işlerden birisi Doğan Holding genel merkez binasının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak oldu. Doğan Holding genel merkezi, şimdi elektrik ihtiyacının bir miktarını çatıya kurduğumuz güneş enerjisi sisteminden elde ediyor.”

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yaratacağı yenilikçi ve değer odaklı iş fırsatlarını değerlendirerek tüm yatırımlarında pozitif etkiye odaklanan ve bu doğrultuda sürdürülebilirlik dönüşümünü “Doğan Etki Planı” çerçevesinde geliştirerek uygulayan Doğan Holding ise 2030 itibarıyla karbon nötr bir organizasyon olmayı hedefliyor

 

Yenilenebilir Enerji Şirketi Galata Wind Enerji A.Ş., Halka Arzı İçin SPK’dan Onay Aldı

09.0.2021 – Doğan Holding şirketlerinden, yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üreten ve toplamda 269 MW kurulu güce sahip olan Galata Wind Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzına onay almak üzere 4 Mart 2021 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuştu. SPK, 08 Nisan 2021 tarihinde Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerini kurul kaydına alarak, halka arza onay verdi. Borsada şirket paylarının “Yıldız Pazar”da işlem görmesini onayladı.

Lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım’ın yer aldığı halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahname, Garanti BBVA Yatırım’ın internet sitesi olan www.garantibbvayatirim.com.tr/tr ile Galata Wind Enerji A.Ş’nin www.galatawindenerji.com kurumsal internet sitesinde yayımlandı. (https://www.galatawindenerji.com/content/izahname.pdf)

Yüzde 100 temiz ve yeşil enerji üretiyor 

Yeşil ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin, toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., Doğan Holding’in BM nezdinde küresel düzeyde yürütülen karbon nötr ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonunu yansıtan yatırımlarından biri konumundadır. Portföyünde yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Bandırma/Balıkesir, Mut/Mersin ve Nilüfer/Bursa’da üç adet rüzgâr enerji santrali (RES) ve Çorum ve Erzurum’da da iki adet güneş enerjisi santrali (GES) bulunan Galata Wind Enerji A.Ş. yıllık yaklaşık 750.000 MWh’lik elektrik enerjisi üretiyor ve yılda yaklaşık 400.000 tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyor. Dünya ve Türkiye enerji sektöründe fosil yakıtlı enerji türleri küçülürken yatırım payı giderek büyüyen yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Galata Wind Enerji A.Ş., Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ve yatırımlarla yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflerken bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojileri ile katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmak için çalışıyor.

Hisselerin %25’i halka arz edilecek

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %25’ine karşılık gelen 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %5’inin “ek satışı” yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin toplam sermayesinin %30’unu temsil eden paylarının halka arz edilmesinin onayı alındı. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacaktır. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak arzda Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulan toplam 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından önümüzdeki hafta içi talep toplama gerçekleştirilecektir.

“Yenilenebilir enerjide büyümek istiyoruz”

Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) kabul edilen ve 2020’den sonra geçerli olacak Paris İklim Anlaşması’nın küresel ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Küresel iklim değişimine karşı ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçiş hız kazandı. Doğayla uyumlu güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında düşen maliyetler, bu kaynakları fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Biz de Doğan Holding Enerji Grubu olarak, doğayla uyumlu ve gelecek vaat eden temiz enerji sektöründe büyümek istiyoruz. Doğan Holding Enerji Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş.’nin yeni yatırımlarla büyümesi için fon yaratma ve kurumsal yapısını güçlendirme amacıyla yaptığı halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasından mutluluk duyuyoruz.”