Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri Finansal Kuru...

Finansal Kurumlar Birliği 2018 Yılı Üçüncü Çeyrek Konsolide Verilerini Açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman, Birlik çatısı altındaki sektörlerin 9 aylık verilerini açıkladı. Duman, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının artarak süreceğinin altını çizdi.

KOBİ’lere sunduğu alternatif finansman kaynağı ile reel ekonomiyi destekleyen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığına işaret eden 2018 üçüncü çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 yılı üçüncü çeyrek konsolide verilerine göre;

Aktif toplamı yüzde 28 artışla 161 milyar TL’ye,

İşlem hacmi yüzde 10 artışla 151 milyar TL’ye,

Faaliyet konusu alacakları yüzde 23 artışla 141 milyar TL’ye,

Öz kaynak büyüklüğü yüzde 15,6 artışla 21 milyar TL seviyelerine ulaştı.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 28 büyüyerek, Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü.

Yakın dönemde ülke ekonomisinin önemli bir sınav verdiğinin altını çizen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman; döviz kurundaki artış ve yükselen faiz ortamında yatırımların önemli ölçüde yavaşlaması ve ticaret hacmindeki daralmanın ardından dengelenme sürecine girildiğini belirtti. Duman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm Türkiye’nin topyekun ekonomi gündemine odaklanmasıyla, zorlu bir süreci geride bırakmamızın ve dövizde yaşanan dalgalanmaların son bulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre önce, temsil ettiğimiz faktoring sektörünün ekonomi yönetimimizin başlatmış olduğu “Enflasyonla Topyekun Mücadele” çağrısınadesteğini açıklaması ve bu kapsamda şirketlerin kâr marjlarından feragat ederek, KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmanına destek olmaya gönüllü olmalarını kıymetli bir adım olarak görüyorum. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı birincil görevimiz olarak addediyoruz. Bu görev çerçevesinde, bankacılık dışı finans kesiminin finans sektörü içindeki varlığını ve ağırlığını daha da güçlendireceğiz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Duman, şunları anlattı: “Finansal Kurumlar Birliği olarak sektörlerimizi geliştirmek, onların Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak bizim sorumluluğumuz. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek üzere ve hizmet portföyümüzü her geçen gün genişletmek, KOBİ’lerimizin ve bireylerin erişebilecekleri finansman kaynaklarını çeşitlendirerek, bankalarımızın üzerindeki yükü birlikte paylaşmak istiyoruz. Bu bakımdan sektörlerimizi büyütmeye odaklanıyor; aynı zamanda “Güçlü KOBİ Güçlü Türkiye” yaklaşımını her platformda dile getiriyoruz. Bankacılık dışı finans kesimi olarak 2018 yılı üçüncü çeyrek rakamlarımız da hedeflerimizi destekler nitelikte.

Rakamsal verilere baktığımızda, Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları %45 artış göstererek, 71,8 milyar TL seviyelerine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü de üçüncü çeyrekte yüzde 45; öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü. Finansal Kiralama Sektörünün, şirketlerin sabit kıymet yatırımlarına orta ve uzun vadeli finansman sağlıyor olması nedeniyle alacaklarının % 80’i döviz cinsinden olup, alacaklarındaki artış kur değerlenmesinden kaynaklanmaktadır. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde finansal kiralama işlemlerinde ciddi oranda azalma söz konusudur. Dengelenme sürecinin tamamlanmasını takiben finansal kiralama talepleri ve işlemleri de artacaktır. Yatırım iştiyakı normale döndüğünde sektörümüze düşen görev, yurt dışı para ve sermaye piyasalarından en uygun maliyet ile uzun vadeli finansman temin ederek bu kaynakları yatırımcıların kullanımına sunmaktır.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılının üçüncü çeyrek konsolide verilerine göre işlem hacmi 112,5 milyar TL; alacakları ise 35 milyar TL seviyelerinde. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nin üçüncü çeyreğine oranla yüzde 5,1’lik artışla 38,4 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 18,6 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerine ulaştı. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, bugün sayıları 109 bini geçen müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 yılının üçüncü çeyrek konsolide verilerini geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi yüzde 10 civarında artarak 21 milyar TL seviyelerine gelmiş bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 43 milyar TL’yi aşarken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayısı 4,7 milyona ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34,3 milyar TL olarak gerçekleşti.”

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman Birliğin temsil ettiği sektörlerin tüm finans sektörü içindeki önemine dikkat çekerek, FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi. Duman, şöyle devam etti: “ Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan ‘finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ile finansal sistemin istikrarı’, Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için var gücümüzle üzerinde çalıştığımız ana konulardır.”

“Bankacılık dışı finans sektörü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz”

Birlik olarak temsil ettikleri sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde çalıştıklarının altını çizen Duman, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu noktada kamu kesiminden beklentimiz, finansmana erişimin zorlaşmakta ve vadelerin kısalmakta olduğu günümüz dünyasında, finansal kurumların borçlanma maliyetlerini daha da artıran KKDF ve BSMV gibi yükümlülüklerin hafifletilmesidir. Bu doğrultuda alınacak kararlar KOBİ’lerin finans maliyetlerine olumlu yönde yansıyacaktır.”

 

Finansal Kurumlar Birliği’nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi…

Bankacılık dışı finans kesiminin en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Mehmet Cantekin’den boşalan Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi.

FKB Başkanlık görevini üstlenecek yeni ismin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Ağustos 2018’de Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürü olan Adem Duman oy birliği ile Başkanlık görevine getirildi.

FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesinin hemen ardından düşüncelerini paylaşan Duman şunları söyledi; “Finansal Kurumlar Birliği, çok önemli iki misyon üstleniyor: başta ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’ler olmak üzere reel sektörümüze çeşitlendirilmiş finansman çözümleri sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve istihdama katkı sağlamak; ikinci olarak ta bireysel refahı artırma amaçlı kredi imkanları sunmak. Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. Amacımız, tüm üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuzla birlikte, bizden önceki üyelerimiz ve Başkanlarımızın bankacılık dışı finans alanında Birliğimizi taşıdıkları güçlü konumu daha da pekiştirerek; devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımaktır. Bu vesileyle, bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Mehmet Cantekin’e hizmetlerinden dolayı, Birliğimiz adına teşekkürlerimi sunarım.”

Adem Duman Kimdir?

1971 yılında doğan Adem Duman, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı; ardından yine Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. Finans sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Adem Duman, bankacılık hayatına 1996’da İnterbank’ta Yönetici Adayı olarak başladı. Ardından 2000-2005 yılları arasında BNP AK Dresdner Bank’ta Kurumsal Bankacılık Bölüm Müdürü olarak çalıştı. BNP Paribas ortaklığından sonra Türk Ekonomi Bankası’na katılan Duman; 2005-2014 yılları arasında Kurumsal Bankacılık ile Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı gruplarında sırasıyla Yabancı Sermayeli Firmalar Masası Müdürü ve ardından Direktörü; Yapılandırılmış Finansman ve BNP Paribas Sinerji Direktörü, sonrasında ise Büyük Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev yaptı.

2015 yılında Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye katılan Adem Duman Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine ilave olarak yaklaşık 1 yıl boyunca Aktüerya, Risk Yönetimi, Hukuk ve İç Kontrol fonksiyonlarının sorumluluğunu da üstlendi. Ağustos 2018 itibarıyla da Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 20 Eylül 2018 tarihinde FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Adem Duman evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Finansal Kurumlar Birliği 2018 Yılı İlk Yarı Konsolide Verilerini Açıkladı

15.08.2018

Finansal Kurumlar Birliği 2018 yılı ilk yarı konsolide verilerini açıkladı…

Bankacılık Dışı Finans Sektörü, Sürdürülebilir Büyümeye Katkı Sunmaya Devam Ediyor…

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin açıkladığı 6 aylık rakamlarla bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine kattığı değeri artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Finans kesiminin en önemli unsurlarından olan ve reel ekonomiyi destekleyen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans sektörünün ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 2018 ilk yarıyıl verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 ilk yarıyıl konsolide verilerine göre;

  • Aktif toplamı yüzde 28 artışla 154,1 milyar TL’ye,
  • İşlem hacmi yüzde 22 artışla 111,7 milyar TL’ye,
  • Faaliyet konusu alacakları yüzde 27 artışla 138,6 milyar TL’ye,
  • Öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 20,4 milyar TL’ye ulaştı.

Sektörlerimizin Takipteki alacaklar oranlarında kayda değer bir artış görülmemiştir. Sektörlerimizin Takipteki alacaklar oranı %3-%5 aralığındadır.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk yarısında yüzde 28 büyüyerek Türkiye Ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmayı sürdürürken, Türkiye ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Türkiye ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde Finansal Kurumlar Birliği olarak ekonomi yönetimimize olan tam desteğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bugün Resmi Gazetede yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek, benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir.

Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan Kobilerimize ve İhracatçılarımıza sağladığımız finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev sayıyoruz. Bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektörümüze daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir alt yapı oluşturma yönünde çalışmalarımız sürüyor.

Banka dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans; aktif büyüklüğünde yıllık ortalama %20 büyüyerek 155 milyar TL’ ye yükselmiş olması ekonomimiz adına memnuniyet vericidir. Dolayısıyla, Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilir büyümesinde rol alarak KOBİ’lerimize ve İhracatçılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda  Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 25,3 artarak, 59 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif  büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26; öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre işlem hacmi 82,2 milyar TL; alacakları ise 42 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nın ilk yarısına oranla yüzde 29’luk artışla 45,1 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 18,9 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde geçti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 123 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 45,6 artarak 17 milyar TL seviyelerin aşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 42 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,6 milyon seviyelerine ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti.”

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlerin Finans sektörü içindeki önemine vurgu yaparken; FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi.

 “FKB çatısı altında Varlık Bazlı Finansman sağlayan sektörlerin paylarının gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaşmaları finansal araçların doğru kullanımını sağlayacaktır.  ”

Cantekin, Finansal Kurumlar Birliği’nin yapısı ve sektörlere ilişkin bugüne kadarki faaliyetleri ilgili bilgi verirken şunları söyledi: “OECD ülkelerindeki finans sistemindeki sektörlerin dağılımına baktığımızda ülkemizin diğer ülkelerden oldukça ayrışmış olduğunu görüyoruz. Ülkemiz finansal varlıklarının %87’sini oluşturan bankacılık sistemi finansman yükünün neredeyse tamamını taşımaktadır. Bu yükün finans sisteminin diğer oyuncuları olan sektörlerimize ve sermaye piyasalarına da dağıtılması finans sistemimizi daha sağlıklı kılacaktır. Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan; finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ile finansal sistemin istikrarı Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için çalıştığımız gelişmiş bir finans sistemini ifade etmektedir” dedi.

“Bankacılık dışı finans sektörü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz”

Birlik olarak üyelerini dinlediklerinin ve temsil ettikleri sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde var güçleri ile çalıştıklarının altını çizen Cantekin sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ülkemizdeki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesi, bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla rekabet edebilir ve fırsat eşitliğine ulaşabilmemiz ile mümkün olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Hedefimiz, sürdürülebilir büyüme prensibi ile finans sektörü içindeki payımızı OECD ülkelerinin seviyelerine çıkartmaktır.”

 

Finansal Kurumlar Birliği 2018 ilk çeyrek rakamlarını açıkladı…

Bankacılık Dışı Finans Sektörü Türkiye Ekonomisine Hız Kesmeden Desteğini Sürdürüyor

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ni temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, ekonomiye can vermeye devam ediyor. Finansal Kurumlar Birliği 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıklayarak ekonomiye desteğini sürdürdü.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 ilk çeyrek konsolide verilerine göre;

  • Aktif toplamı yüzde 25,3 artışla 145 milyar 291 milyon TL’ye,
  • İşlem hacmi yüzde 28,4 artışla 54 milyar 774 milyon TL’ye,
  • Faaliyet konusu alacakları yüzde 25,7 artışla 130 milyar 988 milyon TL’ye,
  • Öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 19 milyar 460 milyon TL’ye ulaştı.
  • Net kârlılık artışı ise yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 25,3 büyüyerek rekor kırdı…

Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmayı sürdürürken, Türkiye ekonomisine de katkılar sunmaya devam ediyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Bankacılık dışı finans kesimini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği olarak 2018 yılının ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Türkiye ekonomisinin zorlu sınavlardan geçtiği bir dönemde sektörümüz ekonomiye olan desteğini ilk çeyrek rakamlarıyla birlikte sürdürmektedir. Ülkemize hâkim olan güven, istikrar ve sağlam temellere dayanan ekonomi anlayışı ile güçlü olan bankacılık dışı finans sektörümüz birleştiğinde ekonominin meyvelerini toplamamız kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri sektörlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme yönünde, bütün paydaşlarıyla yakın bir iletişim içinde, geleceğe umutla baktığının altını çizmek isterim. Bugün açıkladığımız rakamlarla, ekonomimize sunduğumuz katkıyı ne ölçüde artırdığımızı da somut biçimde ortaya koyduk. Birliğimiz, ekonomimizin can damarı olan reel sektöre sürdürülebilir büyüme için uzun vadeli kaynak sağlamaya var gücüyle devam ediyor” dedi.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “2017 yılına kıyasla ciddi düzeyde büyüme yakaladığımızı söylemek doğru olacaktır. Bu bakımdan sektörlerimiz adına Türkiye’mize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk çeyreğinde Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 18,4 artarak, 54 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk çeyrekte yüzde 20,4; öz kaynakları ise yüzde 10,1 oranında büyüdü.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 ilk çeyrek rakamlarına göre işlem hacmi 40 milyar 253 milyon TL; alacakları ise 41 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nın ilk çeyreğine oranla yüzde 33,8’lik artışla 43 milyar TL 608 milyon TL; öz kaynakları ise yüzde 17,4 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 120.000 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı ise 5.000’lere yaklaşmaktadır.

Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 ilk çeyrek rakamlarını yine geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 77 gibi rekor bir seviyede büyüyerek; 9 milyar TL seviyelerine yaklaşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 40 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,5 milyon kişiye ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34 milyar 958 milyon TL olarak gerçekleşti.”

Cantekin ayrıca 2018 ilk çeyrek sonuçları itibarıyla, FKB’nin temsil ettiği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin toplam finans sektörü içindeki payının aktif büyüklüğüne göre yüzde 4,1 alacaklara göre yüzde 5,6 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4,9’a eriştiği; toplam işlem hacminin GSMH içindeki payının da yüzde 7,8 olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

FKB ÖZET VERİLER
31 Mart 1831 Mart 17Büyüme
İşlem Hacmi         54.774         42.67028,4%
Alacaklar     130.988     104.19525,7%
Özkaynaklar         19.460         16.42218,5%
Şirket sayısı                 99101-2,0%
Personel sayısı           7.1987.1291,0%
Müşteri sayısı4.755.1893.214.43447,9%

 

Finansal Kurumlar Birliği VI. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.

Türkiye Ekonomisinin Nabzı Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda Attı

Finansal Kurumlar Birliği’nin 6’ıncı Olağan Genel Kurulu, 09 Mayıs 2018’de İstanbul’da düzenlendi.

Finans kesiminin en önemli unsurlarından olan finansal kiralama, Faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 6’ıncı Olağan Genel Kurulu, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü İstanbul’da düzenlendi. Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’a bankacılık dışı finans sektörünün ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler damga vururken, ülkemiz ekonomisinin gelecekteki seyrine yönelik öngörüler de masaya yatırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya’nın iştirakleri ile düzenlenen; Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin’in yanı sıra 100 üye şirketin temsilcileri ve Finansal Kurumlar Birliği yönetiminin hazır bulunduğu Genel Kurul’da önemli açıklamalar yapıldı.

Genel Kurul açılışında bir konuşma yapan BDDK İkinci Başkanı Asarkaya şunları söyledi: “Kobilerimizin genel ekonomi içindeki ağırlığı oldukça yüksek. Kobilerin ekonomiye söz konusu mevcut katkılarını daha da yüksek düzeye çıkarmak ana görevimiz olmalı. Bu bakımdan sürdürülebilir ekonomik gelişme için finansal kesimle güçlü bir diyalog kurmak önemli. Bu yönde, bankalar kadar bankacılık dışı finans kesiminin çalışmaları da bizleri sevindiriyor. Yanı sıra, bankacılık dışı kesimin büyümeye odaklanması da ekonomi yönetimimizi memnun ediyor. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektörümüze daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir alt yapı oluşturma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankacılık dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans; aktif büyüklüğün 30 milyar TL’den 141 milyar TL’ye yükselmiş olması da memnuniyet vericidir. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde bankacılık dışı finans kesiminin ürün, kaynak ve gelir çeşitliliğinin artırılmasının önemine de özellikle dikkat çekmek isterim.”

“Güçlü finansal yapısının önemli yapı taşlarından biriyiz ve KOBİ’lerimize her zaman hızlı finansman sunmak için çalışıyoruz”

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin ise Birliğin kuruluşundan bugüne kadarki sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Finans sektörü içinde Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlerin önemine vurgu yapan Cantekin; FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi.

“Üç sektörün aktif büyüklüğü 141 milyar TL’ye ulaştı”

Bankacılık dışı finansman alanının en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği olarak, üç sektörden toplam 100 üye finansal kuruluş ve 7.000’in üzerinde çalışanı temsil ettiklerini belirten Mehmet Cantekin; 2017 sonu itibarıyla üç sektörün yaklaşık 141 milyar TL’lik bir aktif büyüklük üretip, 196 milyar TL’lik işlem hacmine de aracılık ettiğini belirtti.

Cantekin, “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 6 yıllık sürede, ‘Birlikten Güç Doğar’ sloganımızın da ifade ettiği gibi, her 3 sektörümüzün yüksek bir sinerji yakalamasını sağlayarak; FKB’yi ekonomi yönetimi ve iş dünyası nezdinde güçlü bir referans kurum konumuna taşımayı başardık” dedi.

“Finansal Kurumlar Birliği olarak fırsat eşitliğinin sağlanması bankacılık sektörünün ülke ekonomisine hizmetini daha da artıracaktır”

Cantekin, Finansal Kurumlar Birliği’nin yapısı ve sektörlere ilişkin bugüne kadarki faaliyetleri ilgili bilgi verirken de şunları söyledi: ”OECD ülkelerindeki finans sistemindeki varlıkların dağılımına baktığımızda ülkemizin diğer ülkelerden oldukça ayrışmış olduğunu görüyoruz. Ülkemiz finansal varlıklarının %87 sini oluşturan bankacılık sistemi finansman yükünün neredeyse tamamını taşımaktadır. Bu yükün finans sisteminin diğer oyuncuları olan sektörlerimize ve sermaye piyasalarına da dağıtılması finans sistemimizi daha sağlıklı kılacaktır. Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan; finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ve finansal sistemin istikrarı Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için çalıştığımız gelişmiş bir finans sistemini ifade etmektedir” dedi.

“Bankacılık dışı finans sektörü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz.”

Birlik olarak üyelerini dinlediklerinin ve temsil ettikleri sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde var güçleri ile çalıştıklarının altını çizen Cantekin sözlerini şu şekilde sürdürdü: ” Ülkemizdeki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesi, bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklara rekabet ve fırsat eşitliği içerisinde ulaşabilmemiz ile mümkün olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Hedefimiz, ayak bağlarından kurtulduğumuz takdirde finans sektörü içindeki sağlanan finansmandaki payımızı OECD ülkelerinin seviyelerine çıkartmaktır.

Bugüne kadar yapılan düzenlemeler yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından çok önemli olmakla birlikte, özellikle rekabet koşullarının iyileştirilmesi yönünde atılabilecek yeni adımlarla, yatırım ortamının iyileştirilmesine daha da fazla katkı sunulabileceğine inanıyorum.

Kredi Garanti Fonu’nun kefaleti ile kullandırılan kredilere ilgili Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde tüm üye şirketlerimizin aracılık etmesini istiyoruz.

Özellikle ekonomimizin büyüme rekorları kırdığı şu günlerde, bu adımlara ivedilikle ihtiyaç duyduğumuzu bir kez de buradan ifade etmek isterim. Bu çerçevede, özel karşılıkların gider yazılması ve adres paylaşım sistemine erişim sağlanması konularında faktoring sektörümüzün önünün açılması için de çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda açılış konuşmalarının ardından Başkanlık Divanı Seçimi’ne geçildi. Genel Kurul, aile fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.