Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Banka Dışı Fi...

Banka Dışı Finans Sektörü %25 Büyüdü

22.11.2021 – Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerini açıkladı. FKB çatısı altındaki dört sektörün 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerine göre;

 • İşlem Hacmi 199 milyar TL,
 • Aktif toplamı 182,4 milyar TL,
 • Öz kaynak büyüklüğü 33,8 milyar TL,
 • Müşteri sayısı 7,1 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği dört sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke; “2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da salgın süreci ve küresel gelişmelerin olası negatif etkilerine karşı, reel sektör için kritik konular olan finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi başlıklarda en etkin çözümlerin yine finansal kuruluşlardan geleceğine inanıyoruz. Bu bağlamda; üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eşgüdümlü politika adımları atılmasının, 2022 yılının ilk çeyreğine de olumlu yansıyacağı görüşündeyiz. Finansal Kurumlar Birliği’ni oluşturan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Varlık Yönetim Şirketleri’nin risk yönetimi anlayışlarını koruyarak, reel sektörü desteklemeye ve büyümeye devam ettiği 3. çeyrekte sadece finansman çözümlerimiz ile değil; her geçen gün gelişen sektörel insan kaynağı kalitemiz, ihtiyaçlara özel-yenilikçi çözümlerimiz, artan işbirliklerimiz ve yurt çapında genişleyen etki alanımızla işletmelerimizin daha da fazla yanında olma, onlara daha geniş çaplı çözümler sunma şansı bulmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Türkiye’nin büyümesi için banka dışı finans kesimine ihtiyacı var…  

Banka dışı finansın büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu; bu bakımdan FKB’yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye’nin daha çok kalkınması anlamına geldiğini de belirten Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üreticiye, tüccara, yatırımcıya, ihracatçıya ve tüketiciye hizmet veren FKB bünyesindeki sektörlerimizin, finans ekosistemi içindeki payının artması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını önemsiyoruz. Banka dışı finans kesiminin güçlenmesi ile birlikte Ülkemiz  ekonomisine olan katkımızın daha da artacağını biliyoruz. Bu bakımdan, alternatif kaynaklara hızlı erişimin sağlanarak finansman imkânlarının tabana yayılmasının, finans yükünün büyük kısmını taşıyan bankacılık sisteminin rahatlatılmasının ve rekabetin artırılmasının, farklı kredi kanalları oluşturulması sayesinde GSMH’ye ve istihdama katkı sağlanmasının FKB çatısı altındaki sektörlerimizin güçlendirilmesi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu adımların atılmasıyla birlikte, Ülkemiz için kalkınma ve refahın yolu olan yatırım, üretim, ihracat ve istihdama’ olan katkımızın giderek artacağını düşünüyorum.”

Banka dışı finans kesiminin işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre%45 büyüdü… 

FKB’nin temsil ettiği sektörlerin ayrı ayrı finansal performanslarına da değinen FKB Başkanı Aynur Eke şu bilgileri verdi; “Küresel salgının da tetiklediği dalgalı süreçte iyi bir sınav veren sektörlerimiz özellikle 3. çeyrekte   güçlü, sürdürülebilir, dengeli büyüme trendine girdi ve en önemlisi de bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde hareket etti. Pandeminin etkilerinin görece azaldığı, aşılama hızının arttığı, baz etkisi ile de ekonomik büyümenin ivme kazandığı mevcut konjonktürde, FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde de belirgin artışlar görüldüğünü özellikle belirtmek istiyorum. Sektörlerimizi incelediğimizde Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 63,7 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 80,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektöründe ise işlem hacmi 136 milyar TL’ye ulaştı; alacakları da 48,5 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 52,6 milyar TL; öz kaynakları ise 10,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 36,4 milyar TL seviyesinde. Sektörün aktif büyüklüğü 44,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, sektörün alacak büyüklüğü de 38 milyar TL. Son olarak Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri’nin finansal performansına ilişkin bilgiler paylaşmak isterim. 2021 yılı 3. çeyrekte bu sektörün yeni devraldığı alacak tutarı 2,6 milyar TL, aktif büyüklüğü 5,2 milyar TL, özkaynakları 2,6 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,7 milyon kişi mertebesinde. Sektörlerimizin tüm bu rakamlarını değerlendirdiğimizde; 2021’in 3. çeyreğinde özellikle işlem hacmindeki artışlar dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı dönemine göre sektörlerin yeni işlem hacimleri; Finansal kiralama sektörü %54,6 Finansman sektörü %86,6 Faktoring sektörü %35,7 Varlık Yönetim Şirketleri ise %94,7 oranında büyüme kaydetti.”

 

Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Dışı Finans Sektörünün 2021 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

21.05.2021 – Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB çatısı altındaki üç sektörün 2021 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre;

 • İşlem Hacmi 60,8 milyar TL,
 •     Aktif toplamı 164 milyar TL,
 •     Öz kaynak büyüklüğü 28,9 milyar TL,
 •     Müşteri sayısı 2,5 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke; “Tüm dünyanın  karşı karşıya kaldığı ve insanlık tarihine geçen sağlık krizlerinden biri olarak kaydedilen koronavirüs salgını süreci, sosyal yaşama ve ekonomiye getirdiği olağandışı şartlarla hepimizi derinden etkiledi. Kapanmalar ve karantina tedbirleri, tedarik zincirinden üretim-ticaret döngüsüne ve yatırımlara kadar ekonominin tüm cephelerinde önemli bir daralmaya yol açtı. Ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu para ve mali politikaları ile hayata geçirdiği destek paketleri, ekonomik aktörlere can suyu sağlayarak, pandeminin şok etkisinin belli ölçüde atlatılmasında önemli rol oynadı. Son olarak KOBİ’ler için açıklanan destek paketleriyle birlikte pandeminin özellikle küçük esnaf üzerindeki olumsuzlukları mümkün olduğunca azaltılmaya çalışılıyor. Finansal Kurumlar Birliği olarak biz de, tüm sektörlerimiz için zorlu geçen ilk çeyrekteki tüm dalgalanmalara rağmen, üretimin ve ticaretin Türkiye’nin büyümesine sağladığı kartkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettik. Finansmana erişimi kolaylaştırmak, en önemlisi etkisini genişletmek üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Sektörlerimizin dijitalleşmesi geleceğe doğru atılmış en önemli yatırım… 

Yaşanan olağanüstü sürece rağmen sektörlerin gelişimilerini sürdürmesi adına dijital yatırımlara devam ettiklerini belirten Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “FKB olarak, dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırmak için dünyadaki uygulamaları inceleyerek, Türkiye’ye uygun ve özgün modeller geliştiriyoruz. Finansman hizmetlerimizle tüm Türkiye’ye erişebilmenin ve sektörlerimizde büyümenin yolu, dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilmekten geçiyor. Buradan hareketle, stratejilerimizi dijital dönüşüm üzerine kuruyoruz. Bu çalışmalar ışığında son olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemesi çerçevesinde finans kuruluşlarına topluluk bulut sistemiyle dışardan alt yapı hizmeti alma imkânı getirilmesini takiben, finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti olan ‘FKBULUT Ortak Veri Merkezi’nin kurulum çalışmalarını yılın ilk çeyreğinde içinde tamamladık. Aynı zamanda üyelerimizin alt yapı taşıma ve geçiş sürecini de başlattık. 2021 yılı başında  kullanıma sunulan FKBULUT, paylaşımlı alt yapı  hizmeti sayesinde ölçek ekonomisinin getirdiği bir maliyet avantajı sağlıyor. FKBULUT sistem alt yapısı hizmetinin yanı sıra yedekleme, felaket kurtarma gibi standart uygulamalar ile birlikte siber güvenlik, e-posta yönetimi, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi gibi konularda da isteyen üye şirketlerimize hizmet verebilmektedir.”

Bankacılık Dışı Finans Sektörü Türkiye Ekonomisine büyüyerek değer katıyor… 

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Aynur Eke: “Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 60,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 76,5 milyar TL olarak gerçekleşti.  Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 41,8 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 42 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olup; öz kaynakları ise 9,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 12,2 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 41,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,4 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 36,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in ilk çeyreğinde özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. 2021 yılı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre; Finansal kiralama sektörü %60, Finansman sektörü  %133, Faktoring sektörü %27 oranında büyüme kaydetmiştir.

Faktoring sektörü işlem hacmi %86,5 yurtiçi, %13,5 ihracat-ihracat faktoringinden oluşurken, bu oran geçen dönem ile hemen hemen aynı kalmıştır. Finansal kiralama sektöründe yeni işlemlerde yaklaşık %22 payı olan diğer makine ve ekipmanlar sektörü, geçen döneme göre %11 artış göstermiştir. %6’lık paya sahip olan gayrimenkul sektörü de geçen döneme göre %11 civarında azalma göstermiştir. Finansman sektörümüzde yeni işlemlerinin %89’u taşıt kredisi, %11’i mikro kredilerden oluşmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise taşıt kredileri oranı %75, mikro krediler ise %25 seviyelerindeydi. Mikro kredilerdeki %14’lük azalma, ticari taşıt kredilerine %12’lik artış, bireysel taşıt kredilerine %2’lik artış olarak yansımıştır.

Üç sektörümüzde takipteki alacaklar oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre finansal kiralama sektöründe 1.9, faktoring sektöründe 1.6 ve finansman sektöründe ise 4.6 puan iyileşme görülmektedir. Bu dönemde önceki döneme kıyasla, işlem hacimlerindeki artış ve takip oranlarındaki iyileşmeler bilançolar üzerinde olumlu etki yaratan unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş kanunumuzun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketlerine ilişkin verilerimizi de izleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Birliğimiz çatısı altına giren ve Cumhurbaşkanımızca açıklanan ekonomik reform paketi kapsamında Varlık Yönetim Şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Dışı Finans Sektörü’nün 9 Aylık Sonuçlarını Açıkladı

25.11.2020 –Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2020 yılı 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2020 yılı 9 aylık konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamı 141 milyar TL,
 • Öz kaynak büyüklüğü 26,5 milyar TL,
 • Müşteri sayısı 2 milyon 800 bin olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve ülkemizin de yoğun olarak etkilendiği pandemiye rağmen, Finansal Kurumlar Birliği üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini; ekonomiye sundukları katkıyı artırarak, büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

FKB olarak temsil ettikleri finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ülke ekonomisine verdikleri katkıyı güçlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Eke; “Bankalardan kredi kullanarak KOBİ’lere finansman sağlayan sektörlerimiz hem bankalardan kredi kullanırken hem de KOBİ’lerimize kredi verirken BSMV hesap etmek zorundalar. Bu durum aynı matrahtan alınan çifte vergileme nedeniyle KOBİ’lerimizin kredi maliyetini artırmaktadır. Finansal Kiralama ve Faktoring şirketlerimizin yurtdışından sağladıkları üç yıldan kısa vadeli krediler için kredi tutarı üzerinden ödemek zorunda oldukları kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri de kredi maliyetlerini artıran diğer bir husustur. Sektörler arasında arbitraj yaratan söz konusu yüklerin kaldırılmasına yönelik taleplerimizi ilgili otoritelere iletmiş bulunuyoruz. KGF mevzuatına finansal kiralama ve finansman şirketlerimizin yanında faktoring şirketlerimizin de dahil edilmesi ve Hazine destekli söz konu uygulamanın Banka dışı finans kesimini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ile KOBİ’lerimizin en yaygın şekilde bu imkandan yararlanmasının önünün açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Uzaktan erişim ile dijital platformlar üzerinden işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme çalışmalarına BDDK nezdinde devam ettiklerini ifade eden Eke, sektörlerimizin aktifinde yer alan alacaklarının menkulleştirilmesi suretiyle alternatif finans kaynaklarına ulaşmaya yönelik çalışmaları da SPK nezdinde sürdürdüklerini aktardı. Tüm bunlar ve benzeri hususlara ilişkin düzenlemelerin yapılarak, finansal alanda büyük bir çoğunlukta bankacılık sektörü üzerinde olan yükü hafifleterek, reel sektörün daha fazla yanında olmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

2021 yatırımların artacağı bir yıl olacak…

“Normal şartlarda 2020 yılının yatırımların büyüyeceği bir yıl olmasını öngörmüştük. Ancak yaşanan gelişmelerle birlikte, mevcudu korumanın daha değerli olduğu bir döneme girdik. Gerek belli bir noktaya gelen aşı çalışmalarının dünyaya verdiği umut gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla altını çizdiği reform adımları, 2021’e daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Türk ekonomisinin gücüne ve değişen durumlar karşısında hızlı aksiyon almasına güvenen biri olarak; 2021 yılının ikinci yarısında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum.”

‘’Üretip, ürettiğimizi dışarıya satacağız’’

Üretip, ürettiğimizi de dışarıya satmayı başaracağız diyen Aynur Eke; “Bunu da ülke olarak özellikli olduğumuz sektörlerde yapacağız” dedi. Başta tarım, turizm, tekstil ve savunma sanayi sektörlerinin öncü ve itici güç olduğunu kaydeden Eke, Türkiye’nin istikrarlı büyüme rotasına çok kısa sürede yeniden kavuşacağına inandığını vurguladı.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin de bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliklerimizden biri, Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak, sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Bu platformu, Türkiye’nin geleceği adına atılmış en önemli dijital adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda; 2020 yılı 9 aylık verilerine göre Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları 57 milyar TL seviyelerine ulaşmış durumda. Sektörün aktif büyüklüğü de 70 milyar TL’yi geçmiş bulunuyor. Faktoring sektörümüzde ise işlem hacminin 100 milyar TL’yi aştığını, alacaklarının ise 37 milyar TL seviyelerini geçtiğini görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 41 milyar TL düzeyinde olup; öz kaynakları ise 8,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketlerimizin işlem hacmi de artış göstererek 19 milyar TL seviyesine ulaştı. Mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,7 milyon oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 29,7 milyar TL, ve alacak büyüklüğü ise 25 milyar TL olarak gerçekleşti.

 

Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Dışı Finans Sektörü’nün 2020 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

21.05.2020 – Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2020 yılına ilişkin ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2020 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamı 125 milyar TL,
 • Öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL,
 • Müşteri sayısı 3 milyon 272 bin olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi tüm sektörleri etkilediği gibi bankacılık dışı finans sektörünü de etkilemiştir. Bir yandan pandeminin etkilerini azaltmak üzere çalışmalarımız devam ederken, kur ataklarına maruz kalan ekonomimiz güçlü bir duruş sergileyerek “birlikte” hareket etmeyi başarmıştır. Yeni ve verimli iş modelleri oluşturulmasına olanak sağlaması nedeniyle uzun süredir gündemimizin başında, taleplerimizin de en ön sıralarında yer bulan, dijital dönüşüm konusu, korona virüs salgını ile ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlanabilmesi için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle bireylerle ya da tacirlerle yapılacak teminat sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerin, temliklerin, müşterinin tanınması prosedürü, tapu işlerinin yapılabilmesi, sipariş, teslim ve ödemeye ilişkin tüm belgelerin elektronik ortamda yapılması gibi tüm katmanları ile elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacak, tüm bunların ispat hukuku açısından geçerliliği konusunda şüpheye yer vermeyecek şekilde, hukuk güvenliği tam olarak sağlanmış olarak yapılmasını temin edecek yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”

Yaşanan olağanüstü günlerde Finansal Kurumlar Birliği olarak KOBİ’lere destek olmak için üzerilerine düşen görevleri yerine getirdiklerini aktaran Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke,müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermek için azami gayreti gösteriyoruz diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız önderliğinde ekonomi yönetimimiz bir dizi önlem alarak ekonomik istikrarın sağlanmasına büyük bir katkı sundular. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte içinde bulunduğumuz sürece yönelik açıklanan adımların piyasayı rahatlatması bekleniyor. Alınan her önlem ve açıklanan her paket KOBİ’lerimize can suyu niteliğindedir. Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması, SGK primlerinin ertelenmesi, kamu ve özel kurumların açıkladığı finansman destek paketleri üretim, istihdam ve ticaretin yara almadan devam etmesine olanak sağlayacaktır.”

Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz…

Yeni Ekonomi Programı ile gelen istikrarın sektörlerimizde iyileştirmeler getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Ancak, Kovid-19 pandemisi ile ilgili bir takım yasal düzenlemelerde sektörlerimizin ayrıştırılmış olduğunu gördük. Hükümetimizin aldığı tedbirlerle, sektörlerde 2018 yılına benzer bir tahsilat sorunu yaşanmamakta ve alınan ilave tedbirlerle piyasalarda pozitif bir sürece girileceği görülmektedir. Buna rağmen; BDDK’nın “Aktif Rasyosu” düzenlemesinde hesaplamaya bankalar tarafından finansal kiralama şirketleri dışındaki bankacılık dışı finans şirketlerine kullandırılan krediler ile bu şirketlerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin dahil edilmemesi ve benzer şekilde TCMB “Zorunlu Karşılıklar” düzenlemesinde finansal kuruluşlara kullandırılan kredilerin kredi büyümesi hesaplamasına dahil edilmemesinin, sektörlerimizin kaynak maliyetine olumsuz yansımaları olmuştur.Bankaların bu kararlar nedeniyle sektörümüzü oluşturan şirketlere kullandırdığı kredilerde belirgin bir azalma, var olan limitlerin kullandırılmaması ya da yüksek oranların teklif edilmesi sonucu doğmaktadır. Bu süreçte Kovid-19 nedeniyle reel sektörden gelen erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılayan sektör firmalarının, kaynak tarafında ortaya çıkan bu gelişme nedeniyle müşterilerinin yapılandırma taleplerini karşılamakta zorlanmaya başlaması kaçınılmaz olacaktır. FKB olarak, son beş yılda çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlere katma değer sunuyoruz. Bu bakımdan, hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında bankacılık dışı finans kesiminin de düzenlemelerde yer almasının, piyasada tedarik zincirinin kesintisiz devamı ve istihdamın artırılması için önemini vurgulamak istiyorum. Sektörümüzün finansal piyasaların vazgeçilmez ve olmazsa olmazı olarak görüyor , Sektörümüzle ilgilipozitif düzenlemeler bekliyoruz.”

FKB olarak, KOBİ’leri finanse etmeyi sürdürüyoruz…

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin geleceği adına atılmış en önemli dijital sistemlerden biri olarak bu platformu görüyoruz.

Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2020 yılının ilk çeyreğinde Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 50 milyar TL seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 61 milyar TL’yi geçmiş durumda. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 33 milyar TL seviyelerinde, alacakları ise 34 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 37 milyar TL olup; öz kaynakları ise 8,3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 5 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 27 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3 milyon 147 bin, sektörün alacak büyüklüğü ise 22 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.”

 

Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Dışı Finans Sektörü ’nün 2019 Sonuçlarını Açıkladı

17.02.2020 – Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2019 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı. FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2019 yılı konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamı 123 milyar TL,
 • Öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL,
 • Net kârı 3,2 milyar TL,
 • Müşteri sayısı 3,5 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “Türkiye, zorlu ama bir o kadar da istikrarlı bir yılı geride bıraktı. Kur ataklarına rağmen Yeni Ekonomi Programı ile dengeleme sürecinin etkili olduğu bir yıl yaşadık. Türkiye’nin ekonomi gündemine dönmesiyle birlikte yaşanan gelişmelerden memnunuz. Geçmişe baktığımızda 2014-2019 yılları arasında ülkemizin 8 seçim yaşadığını görüyoruz. Bu ekonomiyi yormakla birlikte ülke olarak büyüme odağımızı farklı taraflara çekiyor. Bu bakımdan önümüzdeki seçimsiz istikrarlı yıllarda enflasyon rakamlarının aşağıya, büyüme rakamlarının ise yukarı yönlü olması için çok çalışmamız gerekiyor. Bu bakımdan zor bir 2019’u tüm paydaşlarımızın güçlü desteği ve refleksi ile geride bıraktık.”

2019 yılında FKB olarak temsil ettikleri finansal kiralama, faktöring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmeye odaklandıklarını aktaran Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Sektörlerimizin Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; gündemde olan ve bazı maddeleri komisyonlarda kabul gören Bankacılık Kanunu’ndaki değişiklikleri olumlu karşılıyoruz. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarı, 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılmasını önemli buluyoruz. Öte yandan Yeni Ekonomi Programı ile gelen istikrarın sektörlerimizde iyileştirmeler getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. İyileşmenin öncü göstergesi olarak gördüğümüz, ortalama vadesi daha kısa olan faktoring sektörü alacakları, geçen yılın aynı dönemine göre %8,3 büyüme göstermiştir. Bununla beraber finansal kiralama ve finansman sektörlerimizde küçülmelerin pozitif yöne evrildiğini görüyoruz. Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızın habercisi olduğunu söylemek isteriz.”

“FKB olarak, Ticaret Zinciri Finansmanı ile ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz.”

Banka dışı finans kesiminin ülke ekonomisine destek olmak istediğinin altını çizen Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sektörlerimiz vatandaşlarımızın finansmana erişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bize düşen görev ise finansman modellemesini doğru kurgulayarak mevcut erişim oranlarını yukarı çekmektir. Bu bakımdan Finansal Kurumlar Birliği olarak 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS) ile ülke ekonomimize %56 oranında katma değer sağlayan KOBİ’lerimizin tek bir merkezden birçok finansal enstrümana, en önemlisi de kendi ticari alacakları ile ucuz finansmana ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda da KOBİ’lerimizin %24’lerde olan finansmana erişim oranının %35 seviyesine yükselmesi ilk etapta bizi memnun edecek bir gösterge olacaktır. Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi ile KOBİ’ lerimize vadeli alacaklarını vadesinden önce tahsil etmek istediklerinde, mal sattığı büyük ölçekli firmaların kredibilitesinden de faydalanmak üzere, daha makul faiz oranlarıyla çalışmalarına imkan sağlayacak bir sistem sunmak istiyoruz.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2019 yılında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 49 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 58 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 130 milyar TL seviyelerinde, alacaklarının ise 34 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 37 milyar TL olup; öz kaynakları ise 8 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketlerimizin işlem hacmi 17 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 27 milyar 570 milyon TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3,3 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Finansal Kurumlar Birliği 9 Aylık Finansal Sonuçlarını Açıkladı

20.11.2019 – Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2019 yılı 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2019 yılı ilk 9 ay konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamı 121 milyar TL,
 • Öz kaynak büyüklüğü 23 milyar TL,
 • Net kârı 2,5 milyar TL,
 • Müşteri sayısı 3,7 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke: “ Sizlerin de bildiği gibi Türkiye ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Bu zorluk kimseyi yıldırmadığı gibi bizlerin ve temsil ettiğimiz sektörlerin birlikteliğini daha fazla artırarak işimize olan inancımızı yukarı seviyelere çekti. Tüm bu zorlu sürece rağmen ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Düşen faiz ve kurlar temsil ettiğimiz sektörlerin geleceği adına bizlere umut aşılamıştır. FKB olarak birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktöring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Reel sektörün gelişimi açısından birliğimize düşen görevin bilinciyle daha faydalı olmak adına sektörlerimizle birlikte sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareler sonucunda son bir yıldır ekonomik daralmanın etkisiyle düşüşler yaşayan sektörlerimiz içinde ortalama vadesi daha kısa olan faktoringde, öncü gösterge olarak gördüğümüz üzere, bilanço rakamları ilk kez bir önceki çeyreğe göre büyüme eğilimine girmiştir. Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızı söylemek isteriz.”

“FKB olarak ticareti destekleyen yeni bir model yarattık…”

Banka dışı finans kesiminin ticarete destek olmak istediğinin altını çizen Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye ekonomisinin yukarı doğru ivme kazanması ile birlikte enflasyonun da düşüşe geçmesi son derece memnuniyet vericidir. Birlik olarak ortaya koyduğumuz Ticaret Zinciri Finansman Sistemi ile ticaret akıcı bir hale gelmektedir.Özünde, alıcı firma, tedarikçi firma ve finans kurumlarını elektronik ortamda bir araya getiren Ticaret Zinciri Finansman Sistemi, ülke ekonomimize %56 oranında katma değer yaratan KOBİ’lerimizin hem finansmana erişim oranını arttırmakta hem de bunun daha uygun maliyetlerle sağlanmasına imkân vermektedir. Özellikle geniş tedarikçi ağına sahip ve büyük hacimlerde mal ve hizmet alımı yapan firmaların, finansmana erişimi kendisinden daha kısıtlı olan tedarikçilerini desteklemek için yoğun ilgi gösterdiği Platform, üye sayısının artması ile birlikte ülke ekonomisine olan katkı da giderek artacaktır.”

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak finansmana erişim en büyük önceliğimiz. Bunun için teknolojik yenilenmenin önemine vurgu yaparak tüm üyelerimiz için sağlıklı çözümler geliştiriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2019 yılı üçüncü çeyrekte Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 48 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 60 milyar TL olarak gerçekleşti..Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 90 milyar TL seviyelerinde, alacaklarının ise 30 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 33 milyar TL olup; öz kaynakları ise 8 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’ne baktığımızda sektörün işlem hacmi 11 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 28 milyar TL seviyelerine yaklaşırken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3,6 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakıf Faktoring Genel Müdürü Aynur Eke, FKB’nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oldu!

10.07.2019 – Finans sektörünün en önemli oyuncularından olan, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) VII’inci Olağan Genel Kurulu, 5 Temmuz 2019 Cuma günü, İstanbul’da düzenlendi. Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da banka dışı finans sektörünün ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, ülkemiz ekonomisinin gelecek vizyonuna yönelik öngörüler de masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’in yanı sıra finans sektörünün önemli temsilcileri, 94 üye şirketin temsilcileri ve Finansal Kurumlar Birliği yönetiminin hazır bulunduğu Genel Kurul’da FKB’nin sektör temsil kurulu, yeni yönetim kurulu ve başkanı seçildi. Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni başkanı Vakıf Faktoring Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Eke oldu.

“Finansal Kurumlar Birliği olarak banka dışı finans kesimini daha da yukarılara çıkaracağız… “

Banka dışı finans sektörünü temsil eden kurumlardan biri olan Finansal Kurumlar Birliği’nin Başkanı olmasından dolayı gururlu olduğunu ifade eden Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bayrağı devraldığım Adem Duman’a ve onun yönetiminde yer alan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca beni bu göreve uygun gören tüm FKB üyelerine çok teşekkür ederim, onların bu güvenine layık olmanın gayreti içerisinde olacağım. Yeni Yönetim Kurulu olarak, sektörlerimizin dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” Ayrıca Sayın Eke; “Genel Kurulumuza katılarak Birliğimizi onurlandıran Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın konuşmasında belirttiği gibi, banka dışı kesimin büyütülmesi ve geliştirilmesi yönünde irade beyanlarının bizleri umutlandırdığını belirterek, 3 yıllık görev süremizde, sektörlerimizi layık olduğu seviyeye getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Aynur Eke Kimdir?

Meslek hayatına Maliye Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nde başlayan Aynur Eke, 1989 – 1993 yılları arasında T. Vakıflar Bankası’nda müfettiş olarak çalıştı. Başarılı çalışmaları sonrası Eke, 1994 yılından 2008 yılına kadar yine aynı bankanın İstanbul’daki çeşitli şubelerinde Müdür olarak görev yaptı. 2008 yıllında T. Vakıflar Bankası’nın İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak atanan Eke bu pozisyonda 6 yıl çalıştıktan sonra 2013 yılından itibaren Vakıf Faktoring Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurlu üyeliği görevini yürütüyor.

Finansal Kurumlar Birliği’nin Yönetimi Kurulu Şu İsimlerden Oluştu

 • Yönetim Kurulu Başkanı Vakıf Faktoring A.Ş. Aynur Eke
 • Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turkcell Finansman A.Ş. Adem Duman
 • Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burgan Finansal Kiralama A.Ş Cüneyt Akpınar
ŞİRKET ADI TEMSİLCİ ADI SOYADI
Arena Faktoring A.Ş. Nurcan Taşdelenler
Atılım Faktoring A.Ş Murat Ömürbek
Halk Faktoring A.Ş. Selahattin Süleymanoğlu
Halk Finansal Kiralama A.Ş. Coşkun Çabuk
İş Finansal Kiralama A.Ş Mehmet Karakılıç
Kent Faktoring A.Ş. Cafer Sadık Karabüber
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Fidan Sevilmiş
Koç Finansman A.Ş. Yeşim Pınar Kitapçı
Orfin Finansman A.Ş. Özgür Öztürk
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Burak Latif Latifoğlu
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Tijen Akdoğan Ünver
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş Tanju Fatih Torun

 

 

Finansal Kurumlar Birliği 2018 Yıl Sonu Rakamlarını Açıkladı

Bankacılık Dışı Finans Sektörü Ekonomiye Katkısını Sürdürdü…

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2018 yıl sonu konsolide verilerini açıkladı. FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 yılı konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamını 143 milyar TL’ye,
 • Öz kaynak büyüklüğünü 21 milyar TL’ye,
 • Net kârını 2,7 milyar TL’ye,
 • Müşteri sayısını 4,7 milyona yükseltti.

“Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik 2018 yılı konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman “Sektörlerimiz geçtiğimiz yıllara kıyasla 2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmaları daha fazla hissetti. Zorlu geçen yıla rağmen Birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük. 2018 yılını ikiye ayırmak gerekiyor, Ağustos öncesi ve sonrası.. Ağustos öncesinde tüm sektörlerin büyümesini yüzde 10’un üzerinde beklerken, ağustos ayında yaşanan kur atağı ve faiz artışı gibi etmenler yatırım harcamalarında ve talepte düşüşe neden oldu ve doğal olarak sektörlerimizi eksi yönde etkiledi. Eylül ayında otomotiv ve elektronik finansmanı en fazla daralan alanlar oldu. Finansal Kiralama tarafında da iş ve inşaat makinalarında ciddi daralmalar yaşandı. Tüm bunlar yaşanırken, etkili birtakım önlemler alındı. Örneğin; otomotiv finansmanının önünü açan ÖTV ve KDV avantajları kısa süreli bir toparlanma yarattı. Yine aynı dönemde mikro kredilerde vadenin yeniden 12 takside çıkması bir canlanma yarattı.

“FKB olarak reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edeceğiz…”

Bu gelişmeler ışığında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını ve Türkiye ekonomisine sundukları desteği her daim sürdüreceklerini belirten Duman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birliğimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edecek. Sonbahar aylarında gördüğümüz dalgalanmayı geride bıraktık ve artık büyümeyi tekrar yakalama zamanı. Sektörlerimiz güçlü ve dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde. Bu vesileyle; geleceğe umutla baktığımızı ve bankacılık kesiminin üzerindeki yükü paylaşmaya hazır olduğumuzu belirmek istiyorum.”

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Duman: “2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da ülkemiz dahil küresel gelişmelerin olumsuz etkilerine karşı, finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi, yaygınlaştırılması gibi önemli alanlarda şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu en sağlıklı çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında dengelenme sürecinin devamı olarak ekonomi yönetimimizin sektörlerimizin önünü açacak düzenlemeler yapacağına inanıyoruz. Bizlerin de var gücümüzle Türkiye ekonomisini destekleyeceğimizi belirtmek isterim.

Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2018 yılında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 60 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 68 milyar TL seviyelerini geçti. Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılı sonunda işlem hacmi 146 milyar TL; alacakları ise 31 milyar TL seviyelerini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 34 milyar TL seviyelerini geçerken; öz kaynakları ise 6 milyar 770 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’nin 2018 yılı sonu rakamlarına göre, sektörün işlem hacmi 26 milyar TL’yi geçmiş durumda. Aktif büyüklüğü 40 milyar TL seviyesine erişirken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 4.5 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 32 milyar TL’ ye ulaşmıştır.

2018 yılını Bankacılık Dışı Finans Sektörü açısından kısmen zorlu bir süreç olarak değerlendiren Duman sözlerine şunları ekledi: “2019’ un ilk yarısını dengelenme süreci olarak değerlendirdiklerini, ikinci yarısında ise beklediğimiz yasal düzenlemelerle birlikte sektörlerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum. Söz konusu düzenlemeler sayesinde, Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor. Bizler her zaman şunu söylüyoruz; bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği büyütebiliriz. Banka dışı finansal kesimin gelişmiş ülkelerde toplam finans kesimi içerisinde payı ortalama olarak %35 iken bizde henüz %11 seviyelerinde. Bu ülkelerdeki finansal derinliği ve finansmana ulaşmadaki kolaylığı gösteren bir oran. Banka dışı finans kurumlarının sistemdeki payının artırılması için hem özel sektöre ve bireylere tanıtımı artırmak hem de özellikle KOBİ’lerin uygun finansman bulma sürecinde yaşadıkları zorlukların giderilmesi yönündeki çabalarımızı devam ettirerek, KOBİ’ler açısından gerçekten değer yaratan teklifler sunmak istiyoruz.”

 

Finansal Kurumlar Birliği 2018 Yılı Üçüncü Çeyrek Konsolide Verilerini Açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman, Birlik çatısı altındaki sektörlerin 9 aylık verilerini açıkladı. Duman, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının artarak süreceğinin altını çizdi.

KOBİ’lere sunduğu alternatif finansman kaynağı ile reel ekonomiyi destekleyen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığına işaret eden 2018 üçüncü çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 yılı üçüncü çeyrek konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamı yüzde 28 artışla 161 milyar TL’ye,
 • İşlem hacmi yüzde 10 artışla 151 milyar TL’ye,
 • Faaliyet konusu alacakları yüzde 23 artışla 141 milyar TL’ye,
 • Öz kaynak büyüklüğü yüzde 15,6 artışla 21 milyar TL seviyelerine ulaştı.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 28 büyüyerek, Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü.

Yakın dönemde ülke ekonomisinin önemli bir sınav verdiğinin altını çizen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman; döviz kurundaki artış ve yükselen faiz ortamında yatırımların önemli ölçüde yavaşlaması ve ticaret hacmindeki daralmanın ardından dengelenme sürecine girildiğini belirtti. Duman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm Türkiye’nin topyekun ekonomi gündemine odaklanmasıyla, zorlu bir süreci geride bırakmamızın ve dövizde yaşanan dalgalanmaların son bulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre önce, temsil ettiğimiz faktoring sektörünün ekonomi yönetimimizin başlatmış olduğu “Enflasyonla Topyekun Mücadele” çağrısınadesteğini açıklaması ve bu kapsamda şirketlerin kâr marjlarından feragat ederek, KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmanına destek olmaya gönüllü olmalarını kıymetli bir adım olarak görüyorum. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı birincil görevimiz olarak addediyoruz. Bu görev çerçevesinde, bankacılık dışı finans kesiminin finans sektörü içindeki varlığını ve ağırlığını daha da güçlendireceğiz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Duman, şunları anlattı: “Finansal Kurumlar Birliği olarak sektörlerimizi geliştirmek, onların Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak bizim sorumluluğumuz. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek üzere ve hizmet portföyümüzü her geçen gün genişletmek, KOBİ’lerimizin ve bireylerin erişebilecekleri finansman kaynaklarını çeşitlendirerek, bankalarımızın üzerindeki yükü birlikte paylaşmak istiyoruz. Bu bakımdan sektörlerimizi büyütmeye odaklanıyor; aynı zamanda “Güçlü KOBİ Güçlü Türkiye” yaklaşımını her platformda dile getiriyoruz. Bankacılık dışı finans kesimi olarak 2018 yılı üçüncü çeyrek rakamlarımız da hedeflerimizi destekler nitelikte.

Rakamsal verilere baktığımızda, Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları %45 artış göstererek, 71,8 milyar TL seviyelerine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü de üçüncü çeyrekte yüzde 45; öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü. Finansal Kiralama Sektörünün, şirketlerin sabit kıymet yatırımlarına orta ve uzun vadeli finansman sağlıyor olması nedeniyle alacaklarının % 80’i döviz cinsinden olup, alacaklarındaki artış kur değerlenmesinden kaynaklanmaktadır. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde finansal kiralama işlemlerinde ciddi oranda azalma söz konusudur. Dengelenme sürecinin tamamlanmasını takiben finansal kiralama talepleri ve işlemleri de artacaktır. Yatırım iştiyakı normale döndüğünde sektörümüze düşen görev, yurt dışı para ve sermaye piyasalarından en uygun maliyet ile uzun vadeli finansman temin ederek bu kaynakları yatırımcıların kullanımına sunmaktır.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılının üçüncü çeyrek konsolide verilerine göre işlem hacmi 112,5 milyar TL; alacakları ise 35 milyar TL seviyelerinde. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nin üçüncü çeyreğine oranla yüzde 5,1’lik artışla 38,4 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 18,6 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerine ulaştı. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, bugün sayıları 109 bini geçen müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 yılının üçüncü çeyrek konsolide verilerini geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi yüzde 10 civarında artarak 21 milyar TL seviyelerine gelmiş bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 43 milyar TL’yi aşarken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayısı 4,7 milyona ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34,3 milyar TL olarak gerçekleşti.”

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman Birliğin temsil ettiği sektörlerin tüm finans sektörü içindeki önemine dikkat çekerek, FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi. Duman, şöyle devam etti: “ Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan ‘finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ile finansal sistemin istikrarı’, Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için var gücümüzle üzerinde çalıştığımız ana konulardır.”

“Bankacılık dışı finans sektörü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz”

Birlik olarak temsil ettikleri sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde çalıştıklarının altını çizen Duman, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu noktada kamu kesiminden beklentimiz, finansmana erişimin zorlaşmakta ve vadelerin kısalmakta olduğu günümüz dünyasında, finansal kurumların borçlanma maliyetlerini daha da artıran KKDF ve BSMV gibi yükümlülüklerin hafifletilmesidir. Bu doğrultuda alınacak kararlar KOBİ’lerin finans maliyetlerine olumlu yönde yansıyacaktır.”

 

Finansal Kurumlar Birliği’nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi…

Bankacılık dışı finans kesiminin en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Mehmet Cantekin’den boşalan Başkanlık görevine Turkcell Finansman A.Ş’nin Genel Müdürü Adem Duman getirildi.

FKB Başkanlık görevini üstlenecek yeni ismin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Ağustos 2018’de Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürü olan Adem Duman oy birliği ile Başkanlık görevine getirildi.

FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesinin hemen ardından düşüncelerini paylaşan Duman şunları söyledi; “Finansal Kurumlar Birliği, çok önemli iki misyon üstleniyor: başta ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’ler olmak üzere reel sektörümüze çeşitlendirilmiş finansman çözümleri sunarak Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve istihdama katkı sağlamak; ikinci olarak ta bireysel refahı artırma amaçlı kredi imkanları sunmak. Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. Amacımız, tüm üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuzla birlikte, bizden önceki üyelerimiz ve Başkanlarımızın bankacılık dışı finans alanında Birliğimizi taşıdıkları güçlü konumu daha da pekiştirerek; devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımaktır. Bu vesileyle, bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Mehmet Cantekin’e hizmetlerinden dolayı, Birliğimiz adına teşekkürlerimi sunarım.”

Adem Duman Kimdir?

1971 yılında doğan Adem Duman, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı; ardından yine Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. Finans sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Adem Duman, bankacılık hayatına 1996’da İnterbank’ta Yönetici Adayı olarak başladı. Ardından 2000-2005 yılları arasında BNP AK Dresdner Bank’ta Kurumsal Bankacılık Bölüm Müdürü olarak çalıştı. BNP Paribas ortaklığından sonra Türk Ekonomi Bankası’na katılan Duman; 2005-2014 yılları arasında Kurumsal Bankacılık ile Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı gruplarında sırasıyla Yabancı Sermayeli Firmalar Masası Müdürü ve ardından Direktörü; Yapılandırılmış Finansman ve BNP Paribas Sinerji Direktörü, sonrasında ise Büyük Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev yaptı.

2015 yılında Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye katılan Adem Duman Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine ilave olarak yaklaşık 1 yıl boyunca Aktüerya, Risk Yönetimi, Hukuk ve İç Kontrol fonksiyonlarının sorumluluğunu da üstlendi. Ağustos 2018 itibarıyla da Turkcell Finansman A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 20 Eylül 2018 tarihinde FKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Adem Duman evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Finansal Kurumlar Birliği 2018 Yılı İlk Yarı Konsolide Verilerini Açıkladı

15.08.2018

Finansal Kurumlar Birliği 2018 yılı ilk yarı konsolide verilerini açıkladı… Bankacılık Dışı Finans Sektörü, Sürdürülebilir Büyümeye Katkı Sunmaya Devam Ediyor…

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin açıkladığı 6 aylık rakamlarla bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine kattığı değeri artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Finans kesiminin en önemli unsurlarından olan ve reel ekonomiyi destekleyen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans sektörünün ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 2018 ilk yarıyıl verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 ilk yarıyıl konsolide verilerine göre;

 • Aktif toplamı yüzde 28 artışla 154,1 milyar TL’ye,
 • İşlem hacmi yüzde 22 artışla 111,7 milyar TL’ye,
 • Faaliyet konusu alacakları yüzde 27 artışla 138,6 milyar TL’ye,
 • Öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,5 artışla 20,4 milyar TL’ye ulaştı.

Sektörlerimizin Takipteki alacaklar oranlarında kayda değer bir artış görülmemiştir. Sektörlerimizin Takipteki alacaklar oranı %3-%5 aralığındadır.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in ilk yarısında yüzde 28 büyüyerek Türkiye Ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü.

Bankacılık dışı finans büyüyerek KOBİ’lere destek olmayı sürdürürken, Türkiye ekonomisine de katkı sunmaya devam ediyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Türkiye ekonomisinin sınavdan geçtiği bir dönemde Finansal Kurumlar Birliği olarak ekonomi yönetimimize olan tam desteğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bugün Resmi Gazetede yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek, benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir.

Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan Kobilerimize ve İhracatçılarımıza sağladığımız finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev sayıyoruz. Bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektörümüze daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir alt yapı oluşturma yönünde çalışmalarımız sürüyor.

Banka dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans; aktif büyüklüğünde yıllık ortalama %20 büyüyerek 155 milyar TL’ ye yükselmiş olması ekonomimiz adına memnuniyet vericidir. Dolayısıyla, Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilir büyümesinde rol alarak KOBİ’lerimize ve İhracatçılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda  Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 25,3 artarak, 59 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif  büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26; öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre işlem hacmi 82,2 milyar TL; alacakları ise 42 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nın ilk yarısına oranla yüzde 29’luk artışla 45,1 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 18,9 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde geçti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 123 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 45,6 artarak 17 milyar TL seviyelerin aşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 42 milyar TL seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,6 milyon seviyelerine ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti.”

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlerin Finans sektörü içindeki önemine vurgu yaparken; FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi.

 “FKB çatısı altında Varlık Bazlı Finansman sağlayan sektörlerin paylarının gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaşmaları finansal araçların doğru kullanımını sağlayacaktır.  ”

Cantekin, Finansal Kurumlar Birliği’nin yapısı ve sektörlere ilişkin bugüne kadarki faaliyetleri ilgili bilgi verirken şunları söyledi: “OECD ülkelerindeki finans sistemindeki sektörlerin dağılımına baktığımızda ülkemizin diğer ülkelerden oldukça ayrışmış olduğunu görüyoruz. Ülkemiz finansal varlıklarının %87’sini oluşturan bankacılık sistemi finansman yükünün neredeyse tamamını taşımaktadır. Bu yükün finans sisteminin diğer oyuncuları olan sektörlerimize ve sermaye piyasalarına da dağıtılması finans sistemimizi daha sağlıklı kılacaktır. Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan; finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ile finansal sistemin istikrarı Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için çalıştığımız gelişmiş bir finans sistemini ifade etmektedir” dedi.

“Bankacılık dışı finans sektörü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz”

Birlik olarak üyelerini dinlediklerinin ve temsil ettikleri sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde var güçleri ile çalıştıklarının altını çizen Cantekin sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ülkemizdeki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesi, bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla rekabet edebilir ve fırsat eşitliğine ulaşabilmemiz ile mümkün olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Hedefimiz, sürdürülebilir büyüme prensibi ile finans sektörü içindeki payımızı OECD ülkelerinin seviyelerine çıkartmaktır.”

 

 

Finansal Kurumlar Birliği’nden Yalan Haberler Hakkında Açıklama

11.08.2018 – Bazı basın yayın organlarının ‘BDDK bankaları ve bankacılık dışı finans kesimini toplantıya çağırdı” başlıklı iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Türkiye’nin güçlü finans yapısının temelini oluşturan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ülkemizde faaliyet gösteren bankaların ve bankacılık dışı finans kesiminin temsilcilerini toplantıya çağırdığını iddia eden haberlerin tümü asılsızdır.

Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye ekonomisine olan desteğimiz sürmekle birlikte, tüm üyelerimizle ekonomimize değer katan çalışmalarımıza hiçbir aksaklık olmadan var gücümüzle devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Finansal Kurumlar Birliği