Ana sayfa Haberler Şirket Haberleri DuPont 2019 Y...

DuPont 2019 Yılı Sonuçlarını Açıkladı

 • Devam eden operasyonlardan elde edilen 2019 yılı hisse başına proforma GAAP kazancı (0,74) dolar; proforma uyarlanmış hisse başına kazanç 3,80 dolar olmuştur.
 • 2019 yılı proforma işletme FAVÖK marjları 10 baz puan artış kaydetmiş, bu artış düşen öz sermayeyle ilişkili gelirlerin 50 baz puanlık olumsuz etkisiyle ziyadesiyle dengelenmiştir.
 • 2019 4. Çeyrek Dönem Net Satışları yüzde 5 düşüşle 5,2 milyar dolar olmuş; organik satışlar yüzde 2 düşmüştür.
 • 2019 4. Çeyrek Dönemde devam eden operasyonlardan elde edilen Hisse Başına GAAP Kazancı 0,24 dolar; Uyarlanmış Hisse Başına Kazanç 0,95 dolar olmuştur.
 • 750 milyon dolar tutarındaki hisse yeniden satın alımları dâhil olmak üzere 1 Haziran’dan bu yana hissedarlara 1,3 milyar dolar geri dönmüştür.
 • İleri düzey aktif portföy yönetimi stratejisi çerçevesinde duyurulan Beslenme & Biyo-bilimler iş kolunun IFF ile planlanan şirket birleşmesi sonucunda Gıda & İçecek, Ev & Kişisel Bakım ile Sağlık & İyi Yaşam pazarlarına yönelik yüksek değerli içerikler ve çözümlerde bir dünya lideri yaratılacaktır.
 • 2020 yılı hisse başına uyarlanmış kazançlardaki kılavuz değer 3,70 dolardan 3,90 dolara güncellenmiş, bir önceki yılın süreksiz kârların ve naylon pazarındaki baskıların getirdiği olumsuz etkiler yansıtılmıştır.

04.02.2020 – DuPont (NYSE: DD) 2019 yılının ve aynı yılın dördüncü çeyrek döneminin finansal sonuçlarını açıkladı.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle, “Yıllık performans sonuçlarımıza bakıldığında, kontrolümüz altındaki kaldıraçlara odaklanarak zorlu küresel makro koşulları dengeleyebildiğimiz anlaşılıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yandan inovasyonu ve yatırımı sürdürerek su ve 5G gibi önemli büyüme kaydedilen alanlardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ederken fiyatlandırma ve maliyet alanında atılan adımlarla bu karşı rüzgârları hafiflettik.

Bu güçlü iç disiplin, 2020 yılına girerken de yüksek önemini koruyor; zira naylon fiyatlandırmasında düşüşlerin ve diğer çekirdek segmentlerimizde organik gelir büyümesini dengeleyen olumsuz naylon karmasının devam edeceğini öngörüyoruz” diyen Doyle şunları da ekledi: “Harcamaları stratejik biçimde azaltmaya devam ederken aktif ayak izimizi konsolide etmek üzere adımlar atıyoruz. Bu adımlar, gelecekteki yapılanmamız açısından maliyetlerimizin doğru boyutlandırılmasını ve büyüme için doğru konumlanmamızı sağlayacaktır.”

2019 Yılı Sonuçları

Yıllık net satışlar 2018 yılına göre yüzde 5 gerileyerek toplam 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde iki artan fiyatların otomotiv ve elektronik nihai pazarlarında makro koşullardan dolayı yüzde 4 düşük satış hacmiyle ziyadesiyle dengelenen net satışlar organik bazda yüzde 2 düşüş sergiledi.

Devam eden operasyonlardan elde edilen proforma GAAP Gelirleri (zarar), geçen yılın aynı döneminde 237 milyon dolar iken bu yıl toplamda 522 milyon dolar olarak gerçekleşti. Proforma işletme FAVÖK(1) rakamları, ağırlıkla otomotiv ve elektronik pazarlarındaki zafiyete bağlı olarak, öz sermayeye ilişkin gelirlerin azalması ve güçlü fiyatlandırma disipliniyle maliyet tasarruflarının sürdürülmesi sayesinde kısmen dengelenen döviz kuru olumsuzlukları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 5,6 milyar dolar oldu. 2019 yılının proforma işletme FAVÖK marjları bir önceki yıla göre 10 baz puan (bps) artış kaydederek düşen öz sermayeyle ilişkili gelirlerin tetiklediği 50 baz puanlık (bps) karşı rüzgârı ziyadesiyle dengeledi.

Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına proforma GAAP kazançları bir yıl önceki dönemde 0,23 dolar iken bu dönemde toplamda 0,74 dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gerileme büyük ölçüde, geçmişte Dow ve Corteva’ya tahsis edilen düşük maliyetlerle dengelenen önemli kalemlerdeki artışlara(2), artan vergi oranlarına, döviz kurundaki olumsuz gelişmelere ve düşük segment sonuçlarına atfedilebilir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen proformaya uyarlanmış hisse başına kazanç 4,07 dolar olarak gerçekleşirken öncelikle artan vergi oranları, döviz kurundaki olumsuz gelişmeler ve segment sonuçlarındaki düşüşe bağlı olarak proformaya uyarlanmış hisse başına kazançları(1) bu yıl yüzde 7 düşüşle 3,80 dolar oldu.

2019 Yılı Dördüncü Çeyrek Sonuçları

Çeyrek dönemdeki net satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 düşerek toplam 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Organik bazda, yüzde birlik fiyat artışı satış hacminde yüzde 3 düşüşle fazlasıyla dengelenerek net satışlar yüzde 2 azaldı. Organik satışlar, otomotiv pazarlarındaki zafiyetin sürmesi ve düşen naylon fiyatlarından etkilenen Ulaştırma & Endüstriyel iş kolları haricindeki tüm çekirdek segmentlerde ya süreğen devam etti ya da artışa geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde devam eden operasyonlardan elde edilen proforma GAAP Gelirleri 310 milyon dolar iken bu çeyrekte devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP gelirleri toplam 191 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşletme FAVÖK(1) geçen yılın proforma işletme FAVÖK rakamlarına göre yüzde 14 düşüşle 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüş, düşen naylon fiyatlandırması ve öz sermayeyle ilişkili gelirlerin Hemlock Semiconductor ortak girişimi bünyesinde müşterilerle varılan uyuşmazlık çözümlerine bağlı olarak azalması nedeniyle ortaya çıktı. Bu karşı rüzgârlar, Ulaştırma & Endüstriyel iş kolu haricindeki segmentlerde daha yüksek fiyatlandırmaya gidilmesi ve maliyet tasarruflarıyla kısmen dengelendi.

Geçen yılın aynı döneminde devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına proforma GAAP kazancı 0,39 dolar iken bu dönem devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kazancı toplam 0,24 dolar olarak gerçekleşti. Düşüş, büyük ölçüde daha düşük segment sonuçlarına ve önemli kalemlerdeki düşüşle kısmen dengelenen daha yüksek vergi oranlarına(2) ve geçmişte Dow ve Corteva’ya tahsis edilen maliyetlerin ortadan kalkmış olmasına atfedilebilir. Bir yıl önceki çeyrek dönemde 1,43 dolar olarak gerçekleşen proformaya uyarlanmış hisse başına kazanca kıyasla uyarlanmış hisse başına kazanç(1) yüzde 34 düşüşle 0,95 dolar oldu. Düşüş öncelikle düşen segment sonuçları ve artan vergi oranına bağlı ortaya çıktı.

DuPont Yönetim Kurulu Başkanı Ed Breen açıklamasında, “Beslenme ve Biyo-bilimler iş kolumuzun IFF ile planlanan şirket birleşmesi, şirketimizin stratejik açıdan ileri taşımaktadır ve hissedarlarımız için değer yaratacaktır” diyerek şunları da sözlerine ekledi: “Hep birlikte Gıda & İçecek, Ev & Kişisel Bakım ile Sağlık & İyi Yaşam pazarlarına yönelik yüksek değerli içerikler ve çözümlerde bir dünya lideri yaratıyoruz. Bir yandan da çalışanlarımız ve müşterilerimiz için muazzam olanaklar ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca, hızla büyüyen su alanında kısa süre önce duyurulan stratejik satın alımlarımızla portföyümüzü güçlendirmeye de devam ediyoruz.”

Breen açıklamasında şunları da ifade etti: “Yönetim Kuruluyla yakın bir çalışma içinde, portföy ayarlamaları ve farklılaştırılan yatırımlarla hissedarlar için değer yaratma olanaklarını değerlendirerek DuPont’un değer yaratma fırsatının bu yönüne odaklanmaya devam ediyorum.”

 

DuPont İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

06.08.2019 – Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP hisse başına kâr 2019 yılının ikinci çeyreğinde 1,48 dolar iken; düzeltilmiş hisse başına kâr 0,97 dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki yılı aynı dönemine göre yüzde 9 artış kaydedildi.

• Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP Geliri (zarar) 2019’un ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar; İşletme FAVÖK 1,4 milyar dolar.

• İşletme FAVÖK marjlarında, disiplinli maliyet kontrolü ve artan yerel fiyatlara bağlı olarak 170 baz puanı artış kaydedildi.

• Yıllık proforma uyarlanmış hisse başına kâr kılavuzu 3,75 dolar ila 3,85 dolar aralığına yükseltilirken, bir önceki yıla göre organik büyüme hafif aşağı çekildi. Buna bağlı olarak maliyetle ilgili ek adımlar atıldı.

• Bağımsız şirket kuruluşunun ardından, 2 milyar dolar tutarındaki hisse yeniden satın alma programına yetki verildi.

Şu ana kadar 250 milyon dolar yeniden hisse alımı yapıldı.

DuPont 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali tablosunu açıklarken, bir yıllık proforma uyarlanmış hisse başına kâr1 kılavuzunu 3,75 ila 3,85 dolar aralığında olacak şekilde güncelledi.

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle, “Beklenenden daha zayıf piyasa koşulları karşısında ekiplerimiz, kâr-zarar taahhütlerimizi hem maliyet hem de fiyatlandırma alanlarında atılan adımlarla yerine getirdi. Bu adımlar neticesinde bu çeyrek dönem zarfında, 170 baz puanlık bir işletme FAVÖK(1) marj iyileşmesi gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, dört ana segmentimizin her birinde kaydedilen kazanımlarla brüt kâr marjında 200 baz puanın üstünde iyileşme gerçekleşti. Bu sonuçları, maliyet sinerjisi girişimlerimizle kazanç sağlamayı sürdürerek, zorlu nihai pazarlar karşısında yeni üretkenlik programları uygulayarak ve sunduğumuz katma değerli çözümler temelinde daha yüksek fiyatlandırmayla ortaya koyduk.

Probiyotikler, su, güvenlik, havacılık-uzay ve sağlık nihai pazarlarında güçlü yanlar gördük. Güçlü müşteri ilişkilerimizden ve yenilikçi çözümlerimizden güç alarak ilerledik. Ancak, portföyümüz çeşitlilik içeriyor; büyümede elde ettiğimiz sonuçlar kısa döngülü iş kollarımızda süregelen yumuşamadan etkilendi.”

İkinci Çeyrek Sonuçları

Çeyrek dönemdeki net satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7 düşerek toplam 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 2’lik daha yüksek fiyatlandırmanın satış hacimlerindeki yüzde 5 düşüş nedeniyle ziyadesiyle dengelenmesinden ötürü, net satışlar organik bazda yüzde 3 düşüş kaydetti. Döviz ve portföydeki olumsuz gelişmeler nedeniyle satışlar sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1 oranında azaldı. 

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP Geliri (zarar) toplamda 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde, devam eden operasyonlardan elde edilen proforma GAAP Geliri (zarar) 11 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İşletme FAVÖK, bir önceki yılın proforma işletme FAVÖK(1) verileriyle aynı kalarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşletme FAVÖK marjları, maliyet sinerjileri ve daha yüksek yerel fiyatlara bağlı olarak kaydedilen 170 baz puanlık iyileşmeyle yüzde 26,0’ya ulaştı. 

Bir önceki yılın aynı döneminde, devam eden operasyonlardan elde edilen proforma hisse başına GAAP kârı 0,02 dolar iken, devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kârının 1,48 dolara düşmesi büyük ölçüde hisse başına 1,57 dolar tutarındaki şerefiye değer kaybı ücretlerine ve geçmişten bu yana Dow ve Corteva için ayrılan, hisse başına 0,35 dolar tutarındaki maliyetin ortadan kalkmasıyla dengelenen hisse başına 0,22 dolar tutarındaki gelir vergisine atfedilmiştir. Uyarlanmış hisse başına kâr(1) yüzde 9 artışla 0,97 dolara yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde, proforma uyarlanmış hisse başına kâr ise 0,89 dolar olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark, öncelikle değer kaybı ve amortismanın azalmasından ve hisse sayısının daha az olmasından kaynaklanmıştır. 

“Elde ettiğimiz sonuçlar, sürekli değişen ve dönüşen piyasa koşullarına ayak uydurmaya hazır olduğumuzu gösteriyor” diye konuşan DuPont Yönetim Kurulu Başkanı Ed Breen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verimliliğe yönelik çalışmalar başlattık, [kâr] marjlarımızı ciddi ölçüde arttırdık ve hisse yeniden satın alma programını ivedilikle hayata geçirdik. Bu performansa dayalı zihniyetle ve Yönetim Kurulu düzeyinden başlayarak her bir iş kolumuzda hissedarlarımıza değer kazandırma taahhüdü ileride de kritik önemini koruyacaktır.”

 

 

DuPont, Bağımsız Bir Şirket Olarak Borsada İşlem Görmeye Başladı

10.06.2019 – Tarım İş Kolunda faaliyet gösteren Corteva, Inc.’in (“Corteva”) ana şirketten başarıyla ayrılmasının ardından, sektörleri ve günlük yaşamı dönüştüren katma değerli özel çözümlerle birinci sınıf inovasyon sunan DuPont de Nemours, Inc. (“DuPont”) da 3 Haziran’da yaptığı açıklamayla,bağımsız bir şirket olarak yola devam edeceğini duyurdu. Eski adıyla DowDuPont Inc., yeni adıyla DuPont hisse senetleri “DD” kısaltmasıyla New York Borsasında (NYSE) 3 Haziran 2019 itibariyle işlem görmeye başladı.

DuPont Yönetim Kurulu Başkanı Ed Breen, yaptığı açıklamada “Yeni DuPont, bugün dört ana pazarda lider pozisyonu ve güçlü coğrafi çeşitliliğinin yanı sıra, müşteri ve nihaî pazar çeşitliliğiyle ilk adımını atıyor,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü; “DuPont; disiplinli inovasyon, yatırım sermayesi getirisi üzerinde yılmaz bir odaklanma ve sınıfının en iyisi maliyet yapısıyla GSYH’nin üzerinde bir büyümenin lokomotifi olmayı planlıyor. DuPont, bu önceliklerinin yanında aktif portföy yönetimi ve sermaye getirisi taahhütleriyle de hissedarlarımıza katma değer kazandırma konusundaki kararlılığını sürdürecek.”

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle ise şunları ekledi: “DuPont; dengeli portföyü, köklü müşteri ilişkileri, Ar-Ge uzmanlığı ve rekabetçi işletme modelinden istifade ederek pazarda kazanan olabileceği ve bütün paydaşlarına katma değer getirebileceği eşsiz bir konumda bulunuyor. DuPont, malzeme, içerik ve çözüm uzmanlığıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bu özellikleriyle de bilhassa “sağlıklı yaşam”, “çalışan ve iş güvenliği”, “bağlanabilirlik ve hareketlilik”, “sürdürülebilir kalkınma” alanları başta olmak üzere cazip ve büyüme hızı yüksek pazar eğilimleriyle uyum içindedir. Müşteri odaklı inovasyon çalışmalarımız ile katma değerli çözümlerimiz işte bu noktada dönüştürücü bir rol oynuyor.”

Genel merkezi Wilmington-Delaware’de bulunan DuPont, dünya genelinde 70’i aşkın ülkede, yaklaşık 170 üretim sahası, 10’u aşkın küresel Ar-Ge merkezi ve 10 küresel inovasyon merkezi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

DuPont, 1 Haziran 2019 tarihinde Corteva hisselerinin dağıtımının hemen ardından, 1’e 3 tersine hisse senedi bölünmesi işlemini tamamladı. Sonuç olarak, DuPont hissedarları tersine hisse bölünmesinden önce ellerinde bulunan her üç DowDuPont hissesine karşılık bir DuPont hissesine sahip olmuş olacaktır.

 

DowDuPont 2019 Birinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

 • Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP hisse başına kâr 2019’un ilk çeyreğinde 0,23 dolar; Düzeltilmiş hisse başına kâr 0,84 dolar.
 • Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP net gelir 2019’un ilk çeyreğinde 0,6 milyar dolar; İşletme FAVÖK 4,0 milyar dolar
 • Dow’un şirket ayrılığı işlemleri 1 Nisan’da tamamlandı; Corteva AgriscienceTM ve DuPont’un 1 Haziran için planlanan ayrılığı için işlemler de sorunsuz devam ediyor

Birinci Çeyrekte Göze Çarpan Finansal Gelişmeler

20 Mayıs 2019 – Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kârı, bir önceki yılın aynı döneminde 0,47 dolarken, yüzde 51 düşüşle toplamda 0,23 dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına düzeltilmiş kâr1, bir önceki yılın aynı döneminde 1,12 dolarken, yüzde 25 düşüşle 0,84 dolar oldu. Düzeltilmiş hisse başına kâr rakamlarına, toplamı hisse başına 0,50 doları bulan ücret ve DuPont’un gayrimaddi aktiflerinin amortismanına ilişkin hisse başına 0,11 dolar ücreti içeren önemli kalemler dâhil edilmemiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine ait hisse başına düzeltilmiş kâra, toplamı hisse başına 0,54 doları bulan ücret ve DuPont’un gayrimaddi aktiflerinin amortismanına ilişkin hisse başına 0,11 dolar ücreti içeren önemli kalemler hariç tutulmuştur.

Net satışlar, yüzde 4 yerel fiyat düşüşü, dövizdeki yüzde 3’lük dalgalanma ile yüzde 2 hacim düşüşü nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 düşüş kaydederek 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 3 ve EMEA’daki yüzde 1 hacim kazanımları, ABD & Kanada’da yüzde 7, Latin Amerika’da yüzde 1 oranında gerçekleşen hacim düşüşleri ile fazlasıyla dengelenmiştir.  

Özel Ürünler ve Tarım iş kollarında, sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1 olarak gerçekleşen yerel fiyat artışı da Malzeme Bilimi iş kolundaki yüzde 9 fiyat düşüşü ile fazlasıyla dengelenmiştir.

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP Net Geliri toplamda 0,6 milyar dolar olmuş, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşmüştür. İşletme FAVÖK1, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 düşerek 4,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Malzeme Bilimi iş kolundaki kâr payı daralması, Tarım iş kolundaki hava durumuyla ilgili hacim düşüşleri ile bütün iş kollarını etkileyen dövizdeki dalgalanma maliyet sinerjilerini fazlasıyla dengelemiştir.

DowDuPont bir önceki yıla kıyasla bu çeyrekte yaklaşık 400 milyon dolar maliyet sinerjisi elde etmiş, şirket birleşmesinin tamamlanmasından bu yana ise 2,2 milyar doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlanmıştır.  

Şirket, temettülerle (~0,8 milyar dolar) ve hisse yeniden satın alımlarıyla (~1,6 milyar dolar) hissedarlarına 2,4 milyar dolar getiri sağlamıştır. Şirket birleşmesinin tamamlanmasından bu yana, Şirket hissedarlarına yaklaşık 12,5 milyar dolar getiri sağlamıştır.  

DowDuPont icra kurulu başkanı Ed Breen, “Her iş kolu, kontrolümüz altındaki kaldıraçları agresif biçimde yönetmiş, eşi görülmemiş olumsuz hava koşulları, kilit değer zincirlerindeki kâr payı daralmasıyla otomotiv ve akıllı telefon pazarlarındaki koşulların ağır olması da dâhil münferit dalgalanmalar karşısında ortaya koyduğumuz güçlü temellerden faydalanmıştır. İnovasyon ve katma değerli, daha yüksek kâr marjlı ürünlere yaptığımız vurgu sayesinde hem Özel Ürünler hem de Tarım iş kollarında ortaya konan güçlü fiyatlandırmadan yararlanabildik. Bu çeyrekte gerçekleştirilen 400 milyon dolar ek tasarrufla birlikte maliyet sinerjilerimizi de ilerleterek bu çeyrekte 1,6 milyar dolarlık yeniden satın alımla toplam 3 milyar dolar tutarındaki hisse yeniden satın alımlarımızı tamamladık.” şeklinde konuştu. 

“Dünya çapında iki kuruluştan malzeme bilimi, tarım ve özel ürünler sektörlerinde üç lider şirket yaratma yolculuğumuzu Mayıs ayı sonuna kadar tamamlamayı öngörüyoruz. Meydana getireceğimiz üç şirketin her birinin, cazip finansal özellikleri ve sermaye tahsisat politikalarıyla, büyümeyi hızlandıracak sınıfının en iyisi maliyet yapıları ve inovasyon öncelikleriyle kendi alanında cazip birer yatırım fırsatı teşkil edeceğinden kuşkum yok. Son derece yetenekli ve tecrübeli ekiplerimiz ve yapıları olmadan bu başarıyı yakalamak mümkün olmazdı. Yeni Dow, Corteva ve yeni DuPont olarak yola devam ederken bütün çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkürü bir borç bilirim.”

 

Dow DuPont Birleşmesi Hissedarlarına 10 Milyar Dolar Getiri Sağladı

Dow Chemical ve DuPont birleşmesi sonrası 2018 yılı finansallarını açıklayan şirket haberinin aşağısında dünyanın en büyük kimya şirketlerinin sıralamasını bulabilirsiniz.

DowDuPont, son çeyrek ve 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

 • Devam eden operasyonlardan elde edilen 2018 yılı 4. Çeyreğine ait GAAP hisse başına kâr 0,21 dolar; ayarlı hisse başına kâr ise %6 artışla 0,88 dolar oldu.
 • Devam eden operasyonlardan elde edilen 2018 yılı 4. Çeyreğine ait GAAP Net Geliri 513 milyon dolar; işletme FAVÖK ise 3,9 milyar dolar’da sabit kaldı.
 • 2018 mali yılının devam eden operasyonlardan gelen GAAP hisse başına kârı 1,65 dolar; ayarlı hisse başına kâr ise proforma bazlı %21 artışla 4,11 dolar olarak gerçekleşti.
 • 2018 mali yılının devam eden operasyonlardan gelen GAAP net geliri 4,0 milyar dolar; işletme FAVÖK ise proforma bazlı %13 artışla 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dördüncü Çeyrek Dönemde Finansal Gelişmeler

04 Şubat 2019 – Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kârı toplam 0,21 dolara ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde 0,83 dolar olan hisse başına ayarlı kâr 1 ise yüzde 6 artarak 0,88 dolar oldu. Hisse başına ayarlı kâra, toplamda hisse başına 0,56 dolar net ücret ile DuPont gayri nakdi aktiflerinin amortismanına ilişkin hisse başına 0,11 dolar ücreti içeren çeyrek döneme ait önemli kalemler dâhil edilmemiştir.

Net satışlar, fiyat ve satış hacmi kazanımları kur ile dengelendiğinden 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemiyle dengede kaldı.

Hacim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde bir büyüdü. Yüzde 8’lik artışla Asya-Pasifik ve yüzde 9’luk artışla Latin Amerika’da elde edilen kazanımlar ABD ve Kanada’da yüzde 3’lük, EMEA’da yüzde 1’lik hacim düşüşlerini fazlasıyla dengeledi.

Yerel fiyatlarda yüzde 1 artış kaydedilirken, birçok bölgede kazanımlar elde edildi. Kur, satışları yüzde 2 aşağı çekti.

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP net geliri toplamda 513 milyon doları buldu. İşletme FAVÖK1 bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi, maliyet sinerjileri ve yerel fiyat kazanımları Malzeme Bilimi İş Kolundaki marj sıkıştırması, düşen öz sermaye kazanımları ve kurdan ileri gelen güçlüklerle dengelendiğinden 3,9 milyar dolarda sabitlendi.

DowDuPont bu çeyrekte 500 milyon doları aşan maliyet sinerjisi tasarrufu yaptı. Şirket birleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte kümülatif tasarruflar 1,8 milyar doları aştı.

Çeyrek döneme ait operasyonlardan elde edilen nakit akışı bir önceki yılın aynı döneminde 1,8 milyar dolar iken bu dönemde 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Alacakların menkulleştirilmesi için muhasebe ve sunum değişikliklerinin uyarlanmasından sonra, operasyonlardan gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine oranla 0,9 milyar dolar arttı.

DowDuPont birleşmesi, hissedarlarına 10 milyar dolar getiri sağladı

Şirket bu çeyrekte hissedarlarına temettüler (0,9 milyar dolar) ve hisse yeniden alımlarıyla (1,4 milyar dolar) 2,3 milyar dolar getiri sağladı. DowDuPont geri kalan açık hisse yeniden alımlarını da 2019’un ilk çeyreğinde tamamlamayı öngörmektedir. Şirket birleşmesinin tamamlanmasından bu yana Şirket hissedarlarına yaklaşık 10 milyar dolar getiri sağladı.

DowDuPont İcra Kurulu Başkanı Ed Breen yaptığı açıklamada, “Birleşmesini tamamlamış bir şirket olarak geride bıraktığımız ilk yılda sürekli olarak sağlam sonuçlar elde ettik. Proforma satışlarda, bütün coğrafyalarda elde edilen kazanımlarla yüzde 8 artış kaydedildi. İşletme FAVÖK’te ise yüzde 13’lük bir artış gerçekleştirdik. Hissedarlarımıza önemli sermaye getirileri sağlamayı sürdürürken, maliyet sinerjisi beklentimizi ise yüzde 20 yukarı çekerek 3,6 milyar dolar olarak belirledik” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

1 Nisan’da yeni Dow’un ayrılığı, ardından 1 Haziran’da da yeni DuPont’tan Corveta’nın ayrılması işlemleriyle ilgili planlandığı gibi yol almaya devam ediyoruz. Doğru sermaye yapısıyla, her biri sektör lideri olmaya hazır ve müşterilerine hizmet götürmek, kendi nihai pazarlarında rekabet etmek ve inovasyon önceliklerine yoğunlaşmak üzere daha iyi konumlanmış bu üç küresel şirketin açılışı için heyecan duyuyoruz. Ayrıca hem bugün hem de uzun vadede değer yaratmak için rekabet avantajlarından istifade etmeye ve kayda değer büyüme ve maliyet sinerjisi olanaklarını gerçeğe dönüştürmeye özel olarak odaklanan güçlü liderlerden oluşan ekipler kurduk.”

2018 Yılında Öne Çıkanlar

Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kârı toplamda 1,65 dolar oldu. Ayarlı hisse başına kâr bir önceki yılın proforma sonuçlarına göre yüzde 21 artışla 4,11 dolar oldu. Ayarlı kâra, toplamda hisse başına 2,02 dolar net ücretler ile DuPont gayri nakdi aktiflerinin amortismanına ilişkin hisse başına 0,44 dolar ücreti içeren önemli kalemler dâhil edilmemiştir.

GAAP net satışları yüzde 38 artmıştır. Net satışlara, bütün bölgelerdeki kazanımlarla bir önceki yılın proforma sonuçlarına göre yüzde 8 yükselerek 86,0 milyar dolar olmuştur.

Hacim, Asya-Pasifik’te kaydedilen çift haneli büyümenin başı çekmesiyle çoğu bölgede elde edilen kazanımlarla birlikte proforma bazlı olarak yüzde 4 büyümüştür.

Yerel fiyatlar, bütün bölgelerde kazanımlarla proforma bazlı olarak yüzde 3 artmıştır. Kur, satışları yüzde 1 arttırmıştır.

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP net geliri toplamda 4,0 milyar doları bulmuştur. İşletme FAVÖK; maliyet sinerjileri, yerel fiyat kazanımları, yeni kapasite eklemelerinin faydasıyla hacimdeki büyüme, düşen emeklilik/OPEB maliyetleri, ayrıca yükselen öz sermaye kazanımları artan hammadde maliyetlerini fazlasıyla dengelediğinden, bir önceki yılın proforma sonuçlarına kıyasla yüzde 13 artışla 18,3 milyar dolara ulaşmıştır.

DowDuPont, 1,5 milyar dolar olan arttırılmış hedefini de aşarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,6 milyar dolar maliyet sinerjisi tasarrufu elde etmiştir.

Operasyonlardan gelen nakit akışı toplamda 4,7 milyar doları bulmuştur. Bu meblağa yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki isteğe bağlı emeklilik katkıları dâhildir. Bu isteğe bağlı katkılar hariç tutulduğunda, operasyonlardan gelen nakit akışı 6,9 milyar dolar olmuş olacaktır.

Genel Görünüm

DowDuPont Mali İşler Direktörü Howard Ungerleider; “Küresel ekonomik genişlemenin 2019 yılında 2018’e oranla kısmen daha yavaş bir hızla sürmesini bekliyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hâlen devam eden ticari müzakerelerin yanı sıra Çin’deki ekonomik faaliyetlerin hızı dâhil, makroekonomik ve jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu ortamda, büyüme yatırımlarımızdan istifade etmek, maliyet sinerjisi tasarrufları elde etmek olsun, verimlilikle ilgili çalışmaları sonuçlandırmak ve şirket bölünmesiyle ilgili ilerleme kaydetmek olsun, kontrolümüz dâhilinde olan işlere odaklanıyoruz.”

 

Dünyanın En Büyük Kimya Şirketleri

Dünyanın satışlarına göre en büyük kimya şirketleri sıralaması 2015 verilerine göre yapılmıştır.

SıraŞirket Adı2015 Yılı Kimyasal SatışlarıÜlke
1BASF$63.7 milyar dolarAlmanya
2Dow Chemical$48.8 milyar dolarABD
3Sinopec$43.8 milyar dolarÇin
4SABIC$34.3 milyar dolarSuudi Arabistan
5Formosa Plastics$29.2 milyar dolarTayvan
6Ineos$28.5 milyar dolarİsviçre
7ExxonMobil$28.1 milyar dolarABD
8LyondellBasell Industries$26.7 milyar dolarHollanda
9Mitsubishi Chemical$24.3 milyar dolarJaponya
10DuPont$20.7 milyar dolarABD
11LG Chem$18.2 milyar dolarGünay Kore
12Air Liquide$17.3 milyar dolarFransa
13Linde$16.8 milyar dolarAlmanya
14AkzoNobel$16.5 milyar dolarHollanda
15Toray Industries$15.5 milyar dolarJaponya
16Evonik Industries$15.0 milyar dolarAlmanya
17PPG Industries$14.2 milyar dolarABD
18Braskem$14.2 milyar dolarBrezilya
19Yara$13.9 milyar dolarNorveç
20Covestro$13.4 milyar dolarAlmanya
21Sumitomo Chemical$13.3 milyar dolarJaponya
22Reliance Industries$12.9 milyar dolarHindistan
23Solvay$12.3 milyar dolarBelçika
24Bayer$11.5 milyar dolarAlmanya
25Mitsui Chemicals$11.1 milyar dolarJaponya
26Praxair$10.8 milyar dolarABD
27Shin-Etsu Chemical$10.6 milyar dolarJaponya
28Lotte Chemical$10.4 milyar dolarGünay Kore
29Huntsman Corp.$10.3 milyar dolarABD
30Syngenta$9.9 milyar dolarİsviçre
31DSM$9.9 milyar dolarHollanda
32Air Products & Chemicals$9.9 milyar dolarABD
33Eastman Chemical$9.6 milyar dolarABD
34Chevron Phillips Chemical$9.2 milyar dolarABD
35Mosaic$8.9 milyar dolarABD
36Lanxess$8.8 milyar dolarAlmanya
37Borealis$8.5 milyar dolarAvusturya
38Arkema$8.5 milyar dolarFransa
39Asahi Kasei$8.5 milyar dolarJaponya
40Sasol$8.3 milyar dolarGüney Afrika
41SK Innovation$8.2 milyar dolarGüney Kore
42DIC$7.1 milyar dolarJaponya
43Hanwha Chemical$7.1 milyar dolarGüney Kore
44Lubrizol$7.0 milyar dolarABD
45Ecolab$6.9 milyar dolarABD
46Indorama$6.9 milyar dolarTayland
47Johnson Matthey$6.5 milyar dolarİngiltere
48Honeywell$6.5 milyar dolarABD
49PTT Global Chemical$6.4 milyar dolarTayland
50PotashCorp$6.3 milyar dolarKanada

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here