Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Bank of Ameri...

Bank of America Çevresel Girişimcilik Hedefini 2030 Yılı İtibariyle 1 Trilyon Dolara Yükseltiyor

09.04.2021 – 2019 yılında 300 milyar dolar olarak belirlenen 2030 yılı hedefinde önemli artış… Şirket ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı sürdürülebilir finansman hedefini genişleterek 2030 yılı itibariyle 1,5 trilyon dolara çıkardı.

Bank of America, bugün yaptığı açıklamada düşük karbonlu sürdürülebilir ekonomiye geçişi hızlandırmak üzere çevresel iş girişimleri için 2030 yılına kadar 1 trilyon doları hedeflediklerini duyurdu. Bu hedef, dünya genelindeki ticari faaliyetleri kapsayan çevresel dönüşüm ve sosyal kapsayıcılıkta kalkınma amaçlarıyla, 1,5 trilyon dolarlık daha geniş kapsamlı bir sürdürülebilir finansman hedefine dayanak olacak.  Özel sektörün ihtiyaç duyulan ölçekteki sermayeyi sağlama konusunda doğru konumda olduğunu ve düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin sağlanabileceğini ifade eden Bank of America Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve şirketin çevre, toplum ve yönetişimsel  (ESG), sürdürülebilir finansman ve kamu politikası çalışmalarından sorumlu yöneticisi Anne Finucane, “Sürdürülebilir ekonomiye geçiş için belirlenen hedefleri müşterilerimizle kredi, sermaye artışı, danışmanlık ve yatırım hizmetleri ile finansal çözümler geliştirme ve inovasyonları destekleme konusunda iş birliği yaparak gerçekleştireceğiz” dedi.

Bank of America’nın daha geniş kapsamlı 1,5 trilyon dolarlık sürdürülebilir finansman hedefi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) ile uyumlu olup, yurt içinde ve yurt dışında dönüştürücü bir değişimi teşvik edecek. İklime ilişkin 1 trilyon dolarlık finansmanın haricinde, sürdürülebilir finansman hedefi dengesinin sosyal kapsayıcılıkta kalkınma, sermayenin yerel kalkınmayı ilerletecek biçimde ölçeklendirilmesi, uygun maliyetli konut, sağlık, eğitim olanakları ile ırk ve cinsiyet eşitliği üzerinde odaklanmaktadır.

Bank of America Sürdürülebilir Piyasalar Komitesi Eş Başkanlığını Finucane ile birlikte yürüten Tom Montag, konu hakkında şunları söyledi: “Sürdürülebilir finansman, yatırım ve piyasa faaliyetlerine geçişi desteklemek için müşterilerimizin yanındayız. Bank of America, sermaye akışını artırmak için finansal sistemdeki aktörleri harekete geçirmeye devam edecek.”

Çevresel Girişim 

Bank of America’nın bugün yaptığı açıklama ile, 2019 yılında belirlediği 300 milyar dolar düşük karbonlu sürdürülebilir girişimcilik hedeflerini Çevresel Girişimcilik kapsamında 2030 yılı itibariyle 1 trilyon dolara yükseltti. Bu hedef, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım, kaynak verimliliği, sürdürülebilir su ve tarımın yanı sıra, iyileştirilmiş ormancılık uygulamaları ve kirlilik kontrolü önlemleri alanındaki çözümleri de kapsayacak şekilde sektörler arası çevresel dönüşümü ilerletmektedir. Çevresel Girişimciliğin başlatıldığı 2007 yılından bu yana Bank of America, mevcut ve yeni ortaya çıkan temiz enerji, güç ve ulaşım sektörleri ile çevresel dönüşüm için önemli olan diğer sanayi sektörlerinde varlık bazlı borçlanma ve vergi sermayeli yatırım ve sermaye artış faaliyetlerini genişletmesi dahil olmak üzere düşük karbonlu, sürdürülebilir iş faaliyetlerine 200 milyar dolardan fazla destek sağladı. Bugün yapılan açıklama, şirketin yakın zamanda duyurduğu, 2050 öncesi net sıfır hedefini sürdürmektedir. 

Sürdürülebilir finansmanda inovasyon ve gelişimde öncü 

Finucane ve Montag’ın eş başkanları olduğu şirketin Sürdürülebilir Piyasalar Komitesi, çeşitli iş kollarıyla iş birliği yaparak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyici yenilikçi finansman çözümleri sağlıyor. Şirketin öne çıkan sürdürülebilir finansman çalışmalarından bazıları şu şekildedir:

  • En fazla Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik tahvili ihraç eden kuruluşlardan biri: Bank of America 2020 yılında korona virüsünün yol açtığı sağlık krizinin ön saflarında mücadele edenlere destek sağlamak amacıyla 1 milyar dolarlık kurumsal sosyal etki tahvili ve ırk eşitliği, ekonomik fırsat ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik olarak türünün tek örneği olan 2 milyar dolarlık eşit ilerleme sürdürülebilirlik tahvili ihraç etti. Şirket, 2013’ten bu yana 9,85 milyar dolar değerinde sekiz farklı Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik tahvili ihraç etti.
  • Küresel ESG sermaye piyasalarında ve ABD belediyelerince çıkarılan yeşil tahvillerde önde gelen yüklenicilerinden. biri. Şirket, 2013’ten bu yana yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik tahvillerini içeren 400’den fazla ESG-temalı tahvil ihracı yoluyla 300 milyar dolardan fazla finansman sağlayarak, 225’i aşkın müşterisinin sürdürülebilir iş ihtiyaçlarını desteklemesine yardımcı oldu.
  • 2015’ten bu yana yenilenebilir enerji alanında Amerika Birleşik Devleti’nin en büyük yatırımcısı ve finansman sağlayıcısı. Şirketin yenilenebilir enerji vergi sermayesi portföyü 2020 yılı sonunda yaklaşık 10,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yatırımlar Amerika Birleşik Devleti’ndeki tüm kurulu yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesi toplamının yaklaşık %17’sinin (33 GW) oluşumuna ve gelişimine  katkı sağladı.
  • Tüm ticari ve kurumsal müşterilere sağlanan karbon nötrlük ve net sıfır danışmanlık hizmetlerinde ve çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin küresel alanda desteklenmesini sağlayan finansman, sermaye piyasaları ile birleşme ve devralma hizmetlerinde öncü.
  • Amerika Birleşik Devleti’ndeki düşük maliyetli konut projelerinin en büyük yatırımcı ve finansman sağlayan kuruluşlarından biri ve toplumsal kalkınma finansman kuruluşlarına en fazla kredi sağlayan özel sektör kuruluşu.

Bankanın yakın zamanda öne çıkan ESG çalışmaları için bkz. Bank of America 2020 Faaliyet Raporu sayfa 38. Detaylı bilgi için bkz. 2021 Vekalet Beyanı ve http://www.bankofamerica.com/environment.

Bank of America 

Bank of America olarak yol gösterici ilkemiz, her bağlantımızın sağladığı güçle finansal yaşamın daha iyi duruma  gelmesine yardımcı olma amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirmek için çevre, toplum ve yönetişimsel (ESG) alanda lider olmak odaklı sorumlu bir büyümeden güç alıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sekiz ayrı iş kolunun kapsamında yer alan ESG, dünya ekonomisine güç verilmesine nasıl katkı sağladığımızı, güven ve itibar oluşturduğumuzu yansıtıyor ve insanların bünyesinde çalışmak, yatırım ve iş yapmak istediği bir şirket olarak bizi temsil ediyor. Bu durum, çalışanlarımız için oluşturduğumuz kapsayıcı ve destekleyici iş ortamında, müşterilerimize sunduğumuz güvenilir ürün ve hizmetlerde ve dünya genelinde yerel ekonomilerin gelişmesi için yarattığımız etkide kendini gösteriyor. Bu çalışmanın önemli bir ayağını da daha büyük bir etki yaratmak üzere kolektif ağlarımızı ve uzmanlığımızı bir araya getirmek için toplum, tüketici ve çevre örgütleri gibi, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve destek gruplarıyla güçlü iş birliklerinin kurulması oluşturuyor. Daha fazla bilgi için about.bankofamerica.com adresini ziyaret edebilir ve Twitter üzerinden bizimle (@BofA_News) bağlantı kurabilirsiniz. Bank of America hakkında, temettü duyuruları ve diğer önemli bilgiler dahil olmak üzere daha fazla bilgi için Bank of America haber merkezini ziyaret edebilir ve e-posta uyarıları için kaydolabilirsiniz.