Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Anadolu Efes ...

Anadolu Efes 2021 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Sonuçlarını Açıkladı

Anadolu Efes 2021 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Sonuçlarını Açıkladı

6.5.2021 – Anadolu Efes, pandeminin etkilerine rağmen hem bira hem de meşrubat operasyonlarında sağladığı performans ile güçlü sonuçlar açıkladı. Şirketin konsolide FAVÖK (BMKÖ) rakamı yıllık bazda yaklaşık %140 oranında artış ile 715 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin (bira ve meşrubat) konsolide net karı ise 295 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2021 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Anadolu Efes konsolide satış hacmi COVID-19 pandemisinin ilk etkilerinin görülmeye başlandığı geçen senenin aynı dönemine göre %13,2 oranında artarak 23,2 mhl seviyesinde gerçekleşti. 2021’in ilk çeyreğinde şirketin konsolide net satış gelirleri de %36,5 oranında artarak 6,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Konsolide hacim büyümesine uluslararası bira operasyonları ve meşrubat operasyonları katkı sağladı. Uluslararası bira operasyonlarında yüksek hacim artışı büyüme trendini devam ettiren Rusya ve BDT ülkelerinde gerçekleşti. Açık satış nokta payının en yüksek olduğu Türkiye bira operasyonlarında, pandemi nedeniyle alınan sıkı önlemlerden dolayı açık satış noktalarının kapanması, hacim performansının geçen yılın aynı döneminin altında kalmasına yol açtı. Bu yılın Mart ayında açık satış noktalarının geçici olarak açılması ise beklenen senaryonun üzerinde bir performans sağladı. Meşrubat operasyonları ise tüm pazarların sağlam performansı ile kayda değer bir büyüme kaydetti. Pakistan ve Ürdün bu büyümenin öne çıkan ana lokomotifi oldular.

Yılın ilk üç ayında uluslararası bira ve meşrubat operasyonel giderlerinde kaydedilen iyileşme sayesinde konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar-FAVÖK) geçen yıla kıyasla ciddi oranda büyüme kaydederek yıllık bazda %138 oranında artış ile 715 milyon TL seviyesine ulaştı.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2021 birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İlk çeyrekte yıla güçlü bir başlangıç yapmamız bizi cesaretlendirdi. Bunun yanında yılın ikinci yarısına kadar sürdürülebilir bir normalleşme olmasını da beklemiyoruz. Ancak, bu yılki hedeflerimize ulaşmak için zorlukların üstesinden gelmeye hazırız. Salgının etkisini hafifletmek ve COVID-19 sonrası dönemde karlı büyümeyi sağlamak hedefiyle güçlü yönlerimizi geliştirmek için stratejik önceliklerimize odaklanıyoruz. Güçlü marka portföyümüz, ihtiyatlı yatırımlarımız, pazarlarımızdaki lider konumumuz, finansal disiplinimiz ve bilanço gücümüzün sağladığı değer yaratma stratejimize yönelik uygulamalarımıza devam ediyoruz.”

Anadolu Efes’in faaliyet kar marjı son 8 yılın en yüksek seviyesinde

26.02.2021 – Türkiye dahil 16 ülkede faaliyet gösteren Anadolu Efes, koşulların her zamankinden daha zor olduğu bir dönemde, 2020 senesini güçlü karlılık oranları ve sağlıklı bir bilanço yapısıyla tamamladı. Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, Sıfır Tabanlı Harcama programının yanı sıra maliyet ve giderlerde yapılan tasarruflar sonucunda, konsolide FAVÖK marjının %19 ile son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. 2020 yılında şirketin (bira ve meşrubat) konsolide net karı ise 815 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Efes, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; 2020 yılında yaşanan zorluklara rağmen Anadolu Efes bira grubu satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre büyüme göstererek 36,2 mhl seviyesine ulaşırken gelirler %12 oranında artış gösterdi ve yaklaşık 12,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin bira ve meşrubat operasyonları dahil konsolide net satış gelirleri geçen seneye oranla %16 oranında artarak 26,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Serbest nakit akımında da operasyonel kar artışının yanı sıra yatırım harcamalarındaki tasarruflar ve işletme sermayesi yönetimindeki üstün performans sayesinde yıllık bazda %30’a yakın iyileşme kaydedildi ve şirketin konsolide serbest nakit akımı 3 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında Anadolu Efes’in konsolide net karı ise 815 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin bira operasyonlarında faaliyet gösterdiği 6 ülkeden en yüksek hacime sahip olan Rusya’da üst üste üç sene hacim artışı kaydetmesiyle bu pazardaki lider konumunu sürdürdü. Böylece Anadolu Efes 2020 yılı sonu itibarıyla da bira operasyonlarının bulunduğu tüm ülkelerdeki pazar lideri pozisyonunu korudu.

İş sürekliliğini sağlamak için değişen ortama uyum sağlama becerilerinden dolayı çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 2020 yılı finansal sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

“COVİD-19 salgınının başlangıcından itibaren stratejik odak alanlarımız doğrultusunda değer yaratmaya devam etmek için insana ve paydaşlarımıza öncelik veren bir yaklaşım benimsedik. Güçlü ürün portföyümüz, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki lider konumumuz, operasyonlarımızın coğrafi çeşitliliği ve finansal disipline olan bağlılığımız, stratejimizin temel dayanakları. Pandemi nedeniyle hükümetler tarafından alınan tedbirlerin ve ilgili pazarlardaki ekonomik aktivitenin yavaşlamasının etkilerini hafifletmek için giderlerimizi önemli ölçüde azalttık. Sıfır Tabanlı Harcama programımızla birlikte maliyet ve giderlerin optimizasyonu sonucunda konsolide FAVÖK marjımız son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İşletme sermayesi yönetiminde gerekli aksiyonları aldık ve finansal disiplin odağında birçok senaryo üzerinde çalıştık. Bugüne kadarki en yüksek seviye olan 3 milyar TL serbest nakit akımının bir sonucu olarak finansal performansımız ve borçluluk oranımız pandemi öncesi dönemden bile daha iyi bir seviyede gerçekleşti. Hissedar değerini maksimize etmeye yönelik taahhüdümüz doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 2020 yılı için 1,1 milyar TL temettü önerdiğini duyurmaktan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

2020 yılı, dijital dönüşümümüz için yatırım yapmaya devam ettiğimiz ve pandemi döneminde organizasyonel yeteneklerimiz üzerindeki olumlu etkisinden erken faydalandığımız ilk yıl oldu. Üretimden pazarlamaya ve satışa kadar tüm süreçlerimizde geleceğimizi şekillendiren iş modelimizin en önemli bileşeni dijitalleşme oldu.

Tüm bunlar sonucunda 2020’yi güçlü bir bilanço ve sağlıklı bir likidite pozisyonu ile bitirdiğimiz için çok memnunum. Koşulların her zamankinden daha zor olduğu bu dönemde açıklanan bu güçlü sonuçlar çalışanlarımızın sıkı çalışmalarının ve işe olan bağlılıklarının bir kanıtı.”

 

Anadolu Efes 3. Çeyrek konsolide sonuçlarını açıkladı:

Anadolu Efes İlk 9 Ayda Operasyonel Karlılığını %48 Artırdı

05.11.2020 – Türkiye dahil 16 ülkede faaliyet gösteren Anadolu Efes, COVID-19 sebebiyle yeme-içme, eğlence ve turizm sektöründe yaşanan zorluklara rağmen güçlü üçüncü çeyrek sonuçları açıkladı. Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, operasyonel karlılık artışının yanı sıra, maliyetlerin, operasyonel giderlerin ve işletme sermayesinin yönetimine olan disiplinli odak sayesinde 1,9 milyar TL serbest nakit akımı yarattıklarını belirtti. Yılın ilk dokuz ayında şirketin (bira ve meşrubat) konsolide vergi öncesi net karı ise 1.881 milyon TL seviyesine ulaştı.

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2020 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; Anadolu Efes bira grubu satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre %4,4 oranında artarken, içecek grubu hacimleri %1,8 oranında büyüme gösterdi ve ilk yarıda gerçekleşen daralmayı büyük ölçüde telafi etti. Şirketin konsolide net satış gelirleri üçüncü çeyrekte %24 oranında artarak 8,7 milyar TL seviyesine ulaştı.Bira grubunda ise gelirler, %18 oranında artış gösterdi ve yaklaşık 3,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bira operasyonlarında faaliyet gösterdiği 6 ülkeden en yüksek hacme sahip olan Rusya, bu dönemde sınırlı dış turizm sonucunda iç tüketimin artmasıyla çift haneli büyüme kaydederken, hacim artışına en fazla katkıyı yaptı. Diğer yandan, uluslararası bira operasyonlarının karlılığı %27 oranında arttı.

Devam eden zorlu koşullara rağmen, Türkiye bira hacimlerinde yılın ilk yarısına göre, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında görülen toparlanma ile birlikte operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Türkiye bira operasyonlarının karlılığı (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar-FAVÖK) %21 oranında arttı. Yılın ilk dokuz ayında şirketin (bira ve meşrubat) konsolide vergi öncesi net karı ise 1.881 milyon TL seviyesine ulaştı.

KAP’a yapılan açıklamada en dikkat çekici sonuçlardan biri serbest nakit akımının 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın seviyesine göre iki katından fazla artarak 1,9 milyon TL olarak gerçekleşmesi oldu.

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, 9 aylık finansal sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“2020 yılında yaşanılan benzeri görülmemiş zorluklara rağmen, gelirlerimizi satış hacmimizin, FAVÖK rakamımızı da gelirlerimizin üzerinde artırmayı başardığımız güçlü bir çeyrek daha açıkladık. Buna ek olarak; bu zorlu şartlar altında karlılığın ciddi oranda artırılmasına, maliyetlerin, operasyonel giderlerin ve işletme sermayesinin yönetimine olan disiplinli odağımız sayesinde 1,9 milyar TL Serbest Nakit Akımı yaratmış olmaktan son derece memnunuz. Yılın en önemli çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçlara rağmen, yılın geri kalanı için ihtiyatlılığımızı koruyoruz. Bununla birlikte karşılaşabileceğimiz zorluklara hazırlıklıyız, değişmekte olan ortama ayak uydurmaya ve yeni normalde sürdürülebilir karlı liderliğe devam edeceğiz.”

 

Anadolu Efes’den Salgından Etkilenen Yeme-İçme Sektörüne 1 Milyon Liralık Destek

25.03.2020 – Anadolu Efes 1 milyon TL’lik kaynak ile COVID-19 ‘dan etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanlarının yanında olmak için Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı ve “Dayanışma Birlikte Güzel” i başlattı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında yeme içme ve eğlence sektöründe binlerce işletme belirsiz bir süre için kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yıllardır bu sektöre emek veren binlerce çalışanın bu durumdan olumsuz olarak etkileneceği ve önümüzdeki süreçte geçim sıkıntısı yaşayabileceği tahmin ediliyor. Anadolu Efes, bu zorlu ve belirsiz dönemde içinde faaliyet gösterdiği ekosisteminin yanında olmak için harekete geçti ve Ahbap Derneği ile “Dayanışma Birlikte Güzel”i başlattı. Bu sektördeki çalışanlara destek için 1 milyon TL kaynak sağlayan şirket, Türkiye’nin yardımsever ve iyiliksever derneklerinden Ahbap iş birliğiyle bu kaynağı ihtiyacı olan sektör emekçilerine, temel ihtiyaç malzemesi temini için ulaştıracak.

Anadolu Efes, Türkiye’deki COVID-19 salgını nedeniyle hizmet veremeyen eğlence ve yeme içme sektöründeki iş ortaklarının çalışanlarının yanında olmak için 1 milyon TL’lik kaynak ayırdığını duyurdu. Şirket, ihtiyaç sahibi sektör emekçilerinin belirlenmesi ve desteklerin en doğru kişilere ulaştırılması için sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile iş birliği yapıyor.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Ağırbaş: “Zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız”

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Tüm dünya sıra dışı bir dönemden geçiyor ve hepimiz ailemiz, sevdiklerimiz, çevremiz, ülkemiz ve dünyamız için endişe duyuyoruz. Bu zor günlerde dayanışmanın önemli olduğunu biliyor ve içinde bulunduğumuz dönemi birbirimizden güç alarak atlatabileceğimize inanıyoruz. COVID–19 sebebiyle yeme içme ve eğlence sektöründe yaklaşık 20 bin işletme faaliyetlerini durdurmak durumunda kaldı. Garson, aşçı, barmen, komi gibi bu sektöre emek vermiş binlerce kişinin bu durumdan olumsuz olarak etkileneceğini, bir kısmının işini kaybettiğini, bir kısmının maaşlarını almakta zorlandığını ve bir kısmının ücretsiz izne çıkarıldığını gözlemliyoruz. Bu zor günlerde sektör emekçilerinin yanında olmak istiyoruz. Desteğimizin hızlı ve etkin olabilmesi için Ahbap Derneği ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Tuğrul Ağırbaş, bu günlerde sektörlerinin daha büyük zorluklar yaşadığına da dikkat çekerek, “Sektörümüzdeki tüm firmaları kendi imkanları dahilinde ekosistemimize katkı sağlamaya davet ediyoruz” dedi.

Başvurular Ahbap’a yapılacak

Son gelişmelerden olumsuz etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanları, başvurularını Ahbap‘ın web sitesinde açılan Anadolu Efes iş birliği ile “Dayanışma Birlikte Güzel” alanından (ahbap.org) yapabilecekler. Ahbap yetkilileri, Anadolu Efes tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda başvuruları değerlendirecek ve ihtiyaçlara göre mevcut kaynağın doğru kişilere ulaştırılması için gerekli çalışmayı yapacak. Fondan faydalanacak kişilere, temel ihtiyaç malzemelerini karşılayabilmeleri için alışveriş kartları sağlanacak. Bu kartlarla evden çıkmadan online üzerinden alışveriş yapmak mümkün olacak.

Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent: “Bu cömert destek mağdur çalışanlara nefes aldıracak”

Anadolu Efes ile iş birlikleri hakkında Dernek Başkanı Haluk Levent şunları söyledi: “Anadolu Efes’in bu cömert desteği yeme-içme ve eğlence sektörünün mağdur çalışanlarına nefes aldıracak. Derneğimiz Ahbap’ın varlığı zor günlerden geçtiğimiz böylesi zamanlarda daha da anlam kazanıyor. Derneğimize başvuran tüm destek taleplerini titizlikle değerlendirip 1 milyon TL’lik kaynağın gerçekten ihtiyaç duyan çalışanlar ve ailelerine gitmesi için çalışacağız.”

 

Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş 2. 50 Yıla Girerken Şirketin Hedeflerini Anlattı

04.03.2020 – Kurulduğu günden bu yana kültür-sanat, spor, tarım, girişimcilik ve turizme destek olan Anadolu Efes, 50 yılını Türkiye dahil altı ülkede pazar lideri olarak tamamladı. Dünyanın ilk 10 bira şirketinden biri olarak ikinci 50 yılına giren Anadolu Efes’in Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, hedeflerinin Anadolu Efes’i büyütmeye devam ederken dünyada trend olacak ürünler geliştirmek olduğunu belirtti. Şirket, odağındaki alanları ‘sürdürülebilirlik’, ‘girişimcilik’ ve ‘kalite’ olarak açıkladı.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, şirketin 50 yaşını doldurması sebebiyle düzenlediği basın toplantısında 50 yılda gerçekleştirilen sosyo-ekonomik yatırımlar ve projeler ile 2020’de odaklandıkları alanlar hakkında bilgi verdi. Şirketin Türkiye ile birlikte altı ülkede operasyonları bulunduğunu ve bu ülke pazarlarında da lider olduklarını belirten Ağırbaş, ürünlerinin 70’ten fazla ülkede tüketiciyle buluştuğunu söyledi.

Ağırbaş şöyle devam etti:

“Operasyonlarımızın olduğu altı ülkede 400 milyonun üzerinde tüketiciyle doğrudan buluşuyoruz. Türkiye’nin yıllık 69 milyon litre bira ihracatının yarısından fazlasını Anadolu Efes olarak biz gerçekleştiriyoruz. Ülke sınırlarımızı aşan bu başarımızın sırrı, bira konusundaki uzmanlığımız, işimizi tutkuyla yapmamız ve kaliteye verdiğimiz değer. Bu sayede, Barth Report’a göre sektörümüzde üretim hacmi bakımından dünyanın ilk 10 bira şirketinden biri olduk.

2020 bizim için özel bir yıl. Önceki 50 yılda biriktirdiğimiz zengin deneyimlerimizi önümüze koyup, dünya trendlerini dikkate alarak geleceğimizi öngörmeye çalıştık ve 2020’de odaklanacağımız alanları belirledik. Hedefimiz, Anadolu Efes’i büyütmeye devam ederken İzmir fabrikamızdaki Ar-Ge çalışmaları sonucunda çıkacak bir ürünün de dünyada trend olmasını sağlamak.”

Tarıma, turizme, kültür-sanata ve spora sürdürülebilir destek

Anadolu Efes’in yaklaşık 40 yıldır tarım sektörüne verdiği destekle bir tarım şirketi gibi de çalıştığının altını çizen Ağırbaş, bu süre zarfında doğrudan ya da dolaylı olarak 8 bin çiftçi ailesinin hayatına dokunduklarını vurguladı.

Tuğrul Ağırbaş, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP’nin ortaklığıyla 13 yıldır yürüttükleri Gelecek Turizmde ile Türkiye’nin yerel değerlerini turizme kazandırdıklarını, şu ana kadar kurumsal olarak destekledikleri 19 proje ile 300 kadına istihdam sağlandığını belirtti. Ağırbaş, kültür sanat alanında 33 yıldır İKSV’nin bütün festivallerine, aralarında DasDas’ın da bulunduğu tiyatrolara kurumsal olarak destek olduklarını söyledi. Genel Müdür, kurdukları Mavi Sahne Platformu ile sahne bulamayan tiyatrolara fırsat, üniversite öğrencilerine de uygun fiyatlı biletle tiyatro izleme imkânı sunduklarını belirtti. Ağırbaş, şirketin basketbol sporuna katkısının da 44 yıldır devam ettiğini ekleyerek, altyapı takımları ile genç oyuncuları basketbola kazandırdıklarını vurguladı.

“İlham veren girişimcilik hikayelerini çoğaltmak istiyoruz”

Genç girişimcilerin Anadolu Efes’in hayatında önemli bir yeri olduğunu ve girişimcilik konusunda ilham veren hikayeleri çoğaltmak istediğini belirten Ağırbaş, şunları söyledi:

“Dünyanın 5 en büyük kuluçka merkezi arasında olan İTÜ Çekirdek’in 3 yıldır ana paydaşlarından biriyiz. İTÜ Çekirdek Big Bang Start Up Challenge’da, Anadolu Efes Özel Ödülü ile 6 girişime fon desteği sağladık. 2019’da sosyal girişimlerin büyümelerini sağlayan global Accelerate2030 Programı’nın Türkiye’de kurumsal olarak ana destekçisi olduk. Şirketimizde düzenlediğimiz “Girişim İş Birliği Günleri” dahil olmak üzere her yıl 100’den fazla girişim ile tanışıyoruz. Bunlardan en az 20 tanesine bire bir dokunup, iş birliği olanaklarını konuşuyor ve iş modellerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz.”

Ağırbaş, basın toplantısı sırasında sosyal fayda girişimcilerinden Blind Look kurucusu Cihat Ersin ve Sadriye Görece ile Biolive’in kurucu ortağı Duygu Yılmaz’ı tanıtarak, yaptıkları işleri hayranlıkla izlediğini belirtti. Genel Müdür Ağırbaş, destek oldukları tüm girişimleri birer ekosistem ortağı olarak gördüklerini ve ikinci 50 yıllarında da birlikte güzel işler ortaya çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarımız her yerde kendini gösterecek”

Şirketin ilk 50 yılında yaptıklarını böyle anlatan Tuğrul Ağırbaş 2020 için belirledikleri odak alanlarının en önemlisinin yine sürdürülebilirlik olduğunu ve bunun, Anadolu Efes’in kuruluşundan bu yana içselleştirdiği bir kavram olduğunun altını çizdi. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının ürünlerin ambalaj malzemelerinden taşımada kullanılan kasalara, satış noktalarından restoranlardaki servis sunum malzemelerine kadar her yerde kendini göstereceğini dile getiren Ağırbaş, tüketicilerini de onlarla birlikte sorumluluk almaya davet edeceklerini belirterek dünyanın geleceği için tüm sektör oyuncularına konuya yatırım yapma ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği ekleme çağrısında bulundu.

Kalite konusunda dünyanın en seçkin kurumlarından alınan 100’ün üzerinde ödüllerinin bulunduğunu belirten Ağırbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Kalitedeki uzmanlığımız sayesinde dünyaca ünlü markalar reçete ve üretimlerini Anadolu Efes’e emanet ettiler. Uzmanlığımızı her geçen gün bir adım daha öteye taşıyoruz. İkinci 50 yılımıza zamanın ruhunu yakalayan, esnek, hızlı, cesur ve tazelenmiş bir Anadolu Efes olarak giriyoruz.”