Ana Sayfa Haberler Şirket Haberleri Alkim Kimya&#...

Alkim Kimya’dan Önemli Yatırım Açıklaması

Alkim Potasyum Sülfat Yatırımı Hakkında Yatırım Yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yönetim Kurulu’nun 22.10.2019 tarih, 16 No’lu kararına istinaden; Şirketimizin Acıgöl – Koralkim Tesislerimize entegre edilecek Potasyum Sülfat Yatırımının başlatılmasına, teşvik başvurusunun ve bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına, 14.000.000 Euro (on dört milyon euro) olarak öngörülen toplam yatırımın finansmanı için en uygun kaynakların kullanılmasına, bütün bu çalışmalar ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.”

Hatırlatmak gerekirse Alkim Kimya yönetimi 2017 yılından bu yana potasyum sülfat yatırımı yapmayı istiyordu. Yatırım ile ilgili ar-ge çalışmaları yapılmış, 2017 senesinde potasyum klorür ile sodyum sülfatı kullanarak potasyum sülfat (gübre) üretilmesi için 20 milyon dolarlık bir harcama ve 100bin tonluk kapasite hedeflenmişti. Şimdi alınan kararda toplam yatırım ve finansman kaynaklarının revize edildiğini görüyoruz.

Geçmiş analist toplantılarında da söz konusu yatırıma dair bilgiler verilmiş ve analistler değerlendirmelerini paylaşmışlardı. Bu kapsamda İş Yatırım’ın Alkim analistinin yatırıma dair 2017 yılındaki değerlendirmeleri paylaşmak istiyoruz:

Alkim, potasyum klorür (başta İsrail ve Ürdün olmak üzere yurtdışından tedarik edilecek) ve sodyum sülfat kullanarak potasyum sülfat üretmeyi planlıyor. … Potasyum sülfat gübresinin satış fiyatı 600 dolar/ton iken birim üretim maliyeti 450 dolar/ton olacak, bu da %25 FAVÖK marjına tekabül ediyor. Değerlememizde bu yatırıma %50 olasılık koyuyoruz. Eğer yatırımını tamamen dahil edersek, hedef hisse fiyatımız 41.6 TL/hisse’ye ulaşıyor. Bu da %51.8’lik yukarı yönlü getiriye işaret ediyor.”

Alkim’in yeni yatırımı kuşkusuz şirketin değerlemelerine yansıyacaktır ancak rakamların 2017 yılındakilerinden farklı olmasının muhtemel olduğunu değerli yatırımcılara hatırlatmak isteriz.