Ana sayfa Haberler Otomotivdeki ...

Otomotivdeki Olumlu Hava Satış Sonrasında Yeni Yatırımlar Getirebilir!

Otomotiv Satış Sonrası Sektöründe Kapasite Kullanımı Yüzde 85’e Çıktı!

09.11.2020 –  Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan üyelerden yola çıkarak elde edilen verilere göre, otomotiv satış sonrası sektöründeki üretici üyelerin kapasite kullanım oranı yüzde 84,4’e yükseldi.  Bu dönemde satışlarını geçtiğimiz yılın aynı döneminde göre yüzde 19,5 artıran sektör üyeleri, üretimde yine 2019 yılının Eylül ayına kıyasla yüzde 17,5 artış yaşadı. İhracatta ise bu artış yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Pandemi sebebiyle mobilitenin bireysel araçlara yönelmesi, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamalanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artmasının sektöre olumlu yansıdığını belirten OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Sektörümüzdeki bu olumlu hava, üyelerimizin yarıya yakının yeni yatırımlara sıcak bakmasına olanak sağlamakta. Son üç ay içerisinde üretici üyelerimizin kapasite kullanımları yüzde 75’lerden yüzde 85’lere kadar ulaşmış durumda. Ancak, gümrük ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırıyor. Bu da yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişesini arttırıyor. Önümüzdeki dönemde, mevcut sorunların giderilmesi ve ekonomide sağlanacak istikrarın üyelerimizin yeni yatırımlara kaynak ayırmasının önünü daha da açacağına inanıyorum” dedi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), COVID-19 süreciyle birlikte sektördeki güncel verileri paylaşmak üzere hazırladığı anket çalışmasının Eylül ayına ait sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı sınıfından 198 üyesi bulunan derneğin yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre sektördeki satış, üretim ve ihracat kalemlerinde artış gözlemlendi. Ankete katılan üyelerin iç pazardaki satışları geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 11,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemi göre toplam yüzde 19,5 artış kaydedildi. Yine geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 14,6 üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 27,4 oldu.

Otomotiv satış sonrası sektörü Eylül ayında üretim ve ihracata önemli katkılarda bulunmayı sürdürdü. İç pazardaki talebin de artmasıyla birlikte ankete katılan üretici üyelerin Temmuz ayında yüzde 75,6, Ağustos ayında %79,6 olan kapasite kullanım oranları Eylül ayında yüzde 84,4’e kadar yükseldi. Bu dönemde, katılımcı üreticiler Ağustos ayına göre üretimlerini yüzde 19,2 artırırken, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre üretimde yüzde 17,5’lik artış yaşandı. Avrupa pazarlarında normale dönüş sürecinin başlamasıyla Eylül ayında ihracatta da yukarı yönlü ivmelenmeyi sürdüren otomotiv satış sonrası sektörü, ihracatını Ağustos ayına göre yüzde 7,5 artırdı. Ankete katılan üreticilerin ihracatı geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 8,8 arttı. 

“Yukarı yönlü trend sürecek” 

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Her ay düzenlediğimiz anketlerimiz sektörümüzün gidişatı konusunda bizlere ışık tutmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz olağandışı sürece rağmen sektörümüz geçen her ay, bir önceki ayın üzerine koyarak ilerlemeyi sürdürüyor. Bu da bizlerin diğer sektörlerden pozitif yönde ayrıştığını ispat eder nitelikte olduğunu gösteriyor. Sektör olarak Eylül ayında hem bir önceki aya, hem de geçen yılın Eylül ayına göre beklentilerin üzerinde bir gelişme gösterdik. Bu doğrultuda, Ekim ayındaki beklentinin ve 2020 genelinde trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu havanın sebeplerini ise; pandemi sebebiyle mobilitenin bireysel araçlarla sağlanması, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamalanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artması şeklinde sıralayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. 

“Tedarik zincirindeki potansiyel risklere dikkat”

Otomotiv satış sonrası sektöründe bulunan firmaların neredeyse yarıya yakınının yeni yatırımlara sıcak baktığını vurgulayan Ziya Özalp, “Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar diğer tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv satış sonrası sektörünün temsilcilerini de yakından ilgilendiriyor. Bir yandan yaşanan tüm bu gelişmelere göre planlarımızı geliştirirken, diğer yandan Türkiye ekonomisi için üretmeyi ve iç pazarı canlandırmayı sürdürüyoruz. Diğer yandan, sektörümüzdeki bu olumlu hava, üyelerimizin yarıya yakının yeni yatırımlara sıcak bakmasına olanak sağlamakta. Son üç ay içerisinde üretici üyelerimizin kapasite kullanımları yüzde 75’lerden yüzde 85’lere kadar ulaşmış durumda. Ancak, gümrük ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırıyor. Bu da yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişesini arttırıyor. Önümüzdeki dönemde, mevcut sorunların giderilmesi ve ekonomide sağlanacak istikrarın üyelerimizin yeni yatırımlara kaynak ayırmasının önünü daha da açacağına inanıyorum” dedi.

OSS’nin Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’nde katılımcıların Ekim ayı beklentilerine de yer verildi. Katılımcı üyeler Ekim ayında yurt içi satışlarında Eylül ayında göre ortalama yüzde 2,9 artış beklediğini ifade etti. Öte yandan, 2020 yılı Ekim ayının geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre iç pazardaki satışlarda yüzde 13,7 oranında büyüyeceği de yine katılımcıların beklentileri arasında yer aldı. Önümüzdeki 3 ayda ise sektörün benzer seyir sürdüreceğini öngören dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 49’dan yüzde 68,2’ye, üreticilerin oranı ise yüzde 50’den yüzde 63’e yükseldi. Sektörde yaşanan ivmelenme ve satış sonrası pazarındaki yükseliş trendiyle birlikte sektör oyuncuları yatırım planlarına daha sıcak bakmaya başladı. Anket sonuçlarında göre, Eylül ayında ankete katılan üyelerin “Yeni yatırım yapmayı planlıyor musunuz?” sorusuna yanıtı yüzde 46,9 oranında “Evet” oldu.

Üretim yapan üyelerde istihdam arttı

Otomotiv satış sonrası sektörü Eylül ayında istihdamını korurken, özellikle üretici üyelerdeki istihdam artışı ankette dikkatleri çeken bir diğer unsur oldu. Eylül ayında üretici üyelerin hiçbiri istihdamda azalma olmadığını vurgularken, “değişiklik yok” diyenlerin oranı yüzde 40,7, “arttı” diyenler oranı ise yüzde 59,3 olarak kayıtlara geçti. Dağıtıcı üyelerde de katılımcıların sadece yüzde 2,3’ü istihdamın azaldığını ifade ederken, “değişiklik yok” diyenlerin oranı yüzde 72,7, “arttı” diyenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Otomotiv satış sonrası sektörünün Eylül ayı içerisinde bir önceki ayda olduğu gibi gözlemlediği problemlerin başında döviz kurlarındaki hareketlilik gelirken; gümrüklerde yaşanan sorunlar, tedarik problemleri ve pandeminin çalışanlar üzerindeki etkileri de başlıca sorunlar arasında yer almaya devam etti.

 

 

Otomotiv Satış Sonrası Sektörüne Koronavirüs Etkisi!

30.03.2020 – Türkiye’nin otomotiv satış sonrası sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, Koronavirüs (Covid-19) salgınının otomotiv satış sonrası sektörüne etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Özalp, “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında %40, perakende mağazalarda ise %50’lik düşüşler gözlemledik. Bu rakam, tamirhane kısmında %55’i buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Özalp, tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesi adına, 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji ödemelerinin minimun 90 gün ertelenmesi gibi çözüm önerilerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ilettiklerini açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor. Salgının otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik yansımaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, araç üretiminin Avrupa ve Türkiye’de de yavaşlamasıyla derin bir arz sıkıntısına doğru gidildiğini söyledi. Yerli otomotiv üreticilerinin üretim kapasitelerinin yüzde 15 seviyelerine düştüğünü, bu seviyenin üreticiler ve satış sonrası sektörü için sürdürülebilir olmadığını anlatan Özalp, “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında %40, perakende mağazalarda %50’lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam tamirhane kısmında ise %55’leri buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz. Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesinin azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelenmesine sebep oldu, bu da yedek parça talebini azalttı” diye konuştu.

“Nakit akışında ciddi problemler var”

“OSS üyesi uluslararası üretici firmalardan edindiğimiz bilgiler de, üretimlerini kısıtladıkları yönünde” ifadelerini kullanan Özalp, lojistik konusunda da ülke sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. Özalp, “Dolayısıyla sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak. Gelir elde etmeden belirsiz bir süre sabit maliyetleri karşılayabilecek yapıda firmalar azınlıkta. Sektörümüz, bu tarz ekonomik daralmaları uzun bir süre hissediyor. Sorunların orta vadede artmasından endişeliyiz” dedi. Üyelerinin hijyen konusunda maksimum önlem aldığını vurgulayan Özalp, “Üyelerimizin bazıları ofislerini kapattı, bazıları da ofiste az kişi bulundurarak riski azaltma yoluna gitti. Çalışan sağlığını riske atmamak adına önlemler alıyor, tedarik zincirinin bozulmaması adına da çaba sarf ediyoruz. Evden verimli çalışma konusunda üyelerimiz için bildirimler, eğitimler hazırlıyoruz. Ayrıca organizatörü ve destekçisi olduğumuz etkinliklerin bazılarını erteledik, bazılarını da iptal ettik” diye konuştu.

Otomotiv satış sonrası sektörüne destek şart!

Özalp, bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini, beklentilerini ilettiklerini söyledi. Özellikle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi’nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, “Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı” dedi.  

OSS’nin öncelikli olarak ilettiği öneri ve devlet desteği talepleri şöyle sıralanıyor; 

  • 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanması,
  • KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,
  • İşletmelerin nakit akışının devam edebilmesi adına, ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere %0 faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanması;
  • KOBİ’ler için yeni bir KGF paketi sunulması;
  • Belirli bir çalışan sayının üzerindeki işletmelere, işyeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmesi;
  • Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji (elektrik ve doğalgaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,
  • 2020 senesi için işletmelerimize KDV istisnası uygulanması;
  • İthalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması, TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmesi,
  • Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulması.