Ana sayfa Haberler Otomotiv Satı...

Otomotiv Satış Sonrası Sektörü, 3. Çeyrekte Yatırım İçin Vites Yükseltiyor! 

OSS Derneği, Yılın İkinci Çeyreğini Değerlendirdi! 

26.07.2021 – Otomotiv satış sonrası pazarının yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yükseliş, ikinci çeyreğe de yansıdı. Yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ve ihracatta yaşanan artış ile birlikte istihdamdaki pozitif seyir, üçüncü çeyreğin yatırım planlarını da hareketlendirdi. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) “2021 Yılı İkinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme” anketine göre; katılımcıların yarıya yakının üçüncü çeyrekte yatırım planladığı ortaya çıktı. Söz konusu oran bir önceki ankette yüzde 38’e kadar gerilemişti. Yılın ikinci çeyreğinde sektörde yaşanan problemlerde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde sektörde yaşanan sorunların başında “döviz kurlarındaki hareketlilik” gelirken, ikinci çeyrekte “tedarik problemlerinin” yükselişe geçtiği ortaya çıktı. Yılın ilk çeyreğinde tedarik problemleri yaşayanların oranı yaklaşık yüzde 73 iken, yılın ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 82,5’e kadar yükseldi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), yılın ikinci çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2021 Yılı İkinci Çeyrek Sektörel Değerlendirme anketine göre; yurt içi satışlarında ve ihracatta artışlar yaşandı, bu artışlar üçüncü çeyreğe de yatırım planı olarak yansıdı. Sektör yılın başında yatırım planlarına daha temkinli yaklaşırken, katılımcıların yarıya yakınının üçüncü çeyrekte yatırım planladığı ortaya çıktı. Ankete göre; yurt içi satışlarda ilk çeyreğe göre ortalama yüzde 8 artış yaşandı. Çalışma; geçen yılın aynı dönemine göre de satışlarda yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Ankete göre; yılın ikinci çeyreğinde üyelerin yurt içi satışları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yaklaşık yüzde 24 arttı.

Üçüncü çeyrekte satışlarda artış beklentisi!

Ankette yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler de soruldu. Katılımcılar ise yurt içi satışlarda yılın ikinci çeyreğine oranla ortalama yüzde 16’lık artış beklediğini açıkladı. Ankete göre sektörün; bu yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlarda, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 18’lik artış beklediği de ortaya çıktı.

İstihdamda pozitif seyir hakim!

Ankette; tahsilat süreci açısından yılın ikinci çeyreği ile ilk çeyreği karşılaştırıldı. Katılımcıların yarısından fazlası, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe oranla tahsilat süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Sektörün istihdam politikalarının da mercek altına alındığı çalışmaya göre; yılın ikinci çeyreğinde üyelerin toplam istihdamının önceki dönemlere göre benzer, pozitif bir seyir izlediği ortaya çıktı. İstihdam ile ilgili soruya katılımcıların yüzde 44’ü “arttı”, yaklaşık yüzde 51’i “değişiklik yok”, yaklaşık yüzde 5’i de “azaldı” yanıtını verdi.

Kur artışı problemi önceliği tedarik sorununa bıraktı!

Ankette sektörün yaşadığı problemeler de belirlendi. Sektörün öncelikli sorunları arasında ise “döviz kurlarındaki hareketlilik” ve “kargo maliyet/ teslimat problemleri” yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde kur artışlarının en önemli problem olduğunu söyleyen üye oranı yüzde 94’e yaklaşırken, söz konusu oran ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 67 oldu. “Kargo maliyet ve teslimat problemleri” yaşadığını söyleyen üyelerin oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 65 iken, bu oran da ikinci çeyrekte yüzde 55’e geriledi.

“İş ve ciro kaybı” yaşadığını anlatan katılımcıların oranı yaklaşık yüzde 29’u bulurken, söz konusu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 oldu. “Nakit akışında yaşanan problemler”e dikkat çekenlerin oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29 olurken, ikinci çeyrekte bu oran yaklaşık yüzde 35’e yükseldi. “Pandemi sebebiyle çalışan motivasyon kaybı” yaşayanların oranı da yüzde 38’den yüzde 36’ya geriledi. Öncelikli sorunlarının “gümrükte yaşanan problemler” olduğunu belirten katılımcıların oranı da yüzde 40’dan yüzde 33’e düştü. En büyük yükseliş ise tedarik problemlerinde yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde tedarik problemleri yaşayanların oranı yaklaşık yüzde 73 iken, yılın ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 82,5’e yükseldi.

Yatırım planı yapan şirket sayısı arttı!

Katılımcılara “Önümüzdeki üç ayda yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Yılın üçüncü çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üyelerin oranının yüzde 46 ile yükseliş eğiliminde olduğu belirlendi. Söz konusu oran bir önceki ankette yüzde 38’e kadar gerilemişti. Ayrıca katılımcıların tümünün önümüzdeki üç ayda sektörde olumsuzluk beklemediği, üyelerin yarıdan fazlasının da sektörün gidişatıyla ilgili olumlu görüş belirttiği aktarıldı.

İhracatta yüzde 19’luk yükseliş!

Sektörde yaşanan hareketlilik üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Üretici üyelerin yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 85’e yükseldi. Geçen yılki kapasite kullanım ortalaması yüzde 80, bu yılın ilk çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması ise yüzde 83’tü. Yılın ikinci çeyreğinde, üyelerin üretimleri bir önceki çeyreğe göre ortalama yaklaşık yüzde 10, geçen yılın ikinci çeyreğine göre de ortalama yüzde 21,5 oranında yükselişe geçti. Yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatları, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 8 oranında artış gösterirken, yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatları, dolar bazında geçen yılın ikinci çeyreğine göre ortalama yaklaşık yüzde 19’luk bir artış gösterdi.

 

 

OSS Derneği, Yılın İlk Çeyreğini Değerlendirdi

Otomotiv Satış Sonrası Sektörü Yıla Hareketli Başladı, Sektör İkinci Çeyrekten de Ümitli!

19.04.2021 – Otomotiv satış sonrası pazarı, 2021 yılına hareketli başladı. Sektörde yılın ilk çeyreğinde; hem yurt içi satışlarında hem ihracatta hem de istihdamda artış yaşandı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) “2021 Yılı İlk Çeyrek Sektörel Değerlendirme” anketine göre; yükselişin ikinci çeyrekte de devam edeceğinin beklendiği ortaya çıktı. Yaşanan hareketlilik üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 83,44’e yükselirken, üretimde de yüzde 13’lük artış yaşandı. İhracatta da dolar bazında yüzde 13,91 oranında artış meydana geldi.

Sektördeki yükselişin süreceğine yönelik beklentiye karşın yatırım hedefleyen üyelerin sayısında düşüş yaşandı. Yılın ikinci yarısında yatırım planlayanların oranı yüzde 37,9 olurken, bu oran bir önceki ankette yüzde 50’ye kadar yükselmişti. Yılın ilk çeyreğinde sektörde yaşanan sorunların başında ise “döviz kurlarındaki hareketlilik”, “kargo maliyet/teslimat problemleri” ve “tedarik problemleri” yer aldı. “Pandemi sebepli motivasyon kaybı” ve “gümrüklerde yaşanan problemler” ise geçen yıla oranla düşüşe geçti.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), yılın ilk çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2021 Yılı İlk Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yurtiçi satışlarında, istihdam ve ihracatta yükseliş yaşandı. Ankette; yılın ilk çeyreğinde, üyelerin yurt içi satışlarının 2020’nin son çeyreğine göre ortalama yüzde 4,17 artış gösterdiği belirlendi. Dağıtıcıların satışlarında yüzde 2,35, üreticilerde ise yüzde 6,09’luk artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde, üyelerin yurt içi satışları; geçen yılın aynı dönemine göre de ortalama yüzde 13,41 arttı.

İkinci çeyrekte yüzde 20’ye yakın artış beklentisi!

Katılımcılara yılın ikinci çeyreğine ilişkin yurt içi satışlardaki beklentileri de soruldu. Ankete göre; 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ortalama yüzde 20’ye yakın artış beklendiği belirlendi. Dağıtıcı üyelerin; satışlarında yüzde 21,03, üreticilerin de yüzde 17,66’lık artış beklediği gözlemlendi. Çalışmada; tahsilat süreçleri de ele alındı. Bu kapsamda katılımcıların üçte ikisi, yılın ilk çeyreğinde tahsilat süreçlerinde, 2020’nin son çeyreğine göre herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Kargo maliyetleri/teslimat problemleri yükselişte!

Anket, sektörde yaşanan soruları da gözler önüne serdi. Sektörde 2021’in ilk çeyreğinde yaşanan problemlerin başında “döviz kurlarındaki hareketlilik” gelirken, “kargo maliyet/teslimat problemleri” ve “tedarik problemleri” yer aldı. “Pandemi sebepli motivasyon kaybı” ve “gümrüklerde yaşanan problemler” ile ilgili sorun yaşanan üye sayısında ise geçen yıla göre düşüş yaşandı. Katılımcıların yüzde 93.9’u yaşadıkları öncelikli problemin “döviz kuru/kur artışı” olduğunu söylerken, aynı yanıtı verenlerin oranının geçen yıl yüzde 87,1 olduğu belirlendi. Ankete göre, “kargo maliyetleri/teslimat problemleri” yaşayan üyelerin oranı bu yıl yüzde 52,9’dan yüzde 65,2’ye çıktı. “İş ve ciro kaybı” yaşadığını belirtenlerin oranı yüzde 28,8 olurken, söz konusu oran geçen yıl yüzde 21,4’tü. Yılın ilk çeyreğinde nakit akışında sorun yaşayan üyelerin oranında da düşüş yaşandı. Söz konusu sorunu yaşayan üyelerin oranı geçen yıl yüzde 37,9’u bulurken, bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,8’e düştü.

Pandemi nedeniyle motivasyon kaybı yaşayanların sayısı azaldı!

Katılımcıların yüzde 37,9’u pandemi nedeniyle çalışanlarının motivasyon kaybı yaşadığını belirtirken, söz konuşu oran geçen yıl yüzde 80’e ulaşmıştı. Gümrükte yaşanan problemlere dikkat çeken üyelerin oranı yüzde 40,9 olurken, geçen yıl bu sorunu yaşayanların oranı yüzde 58,6 idi. Yılın ilk çeyreğinde tedarik problemleri yaşayanların oranı yüzde 72,7 olurken, 2020’de bu oranın yüzde 77,1 olduğu belirtildi.

Sektördeki yükselişin süreceğine yönelik beklentiye karşın yatırım hedefleyen üyelerin sayısında düşüş yaşandı. Yılın ikinci yarısında yatırım planlayanların oranı yüzde 37,9 olurken, söz konusu oran bir önceki ankette yüzde 50’ye kadar yükselmişti. Bir önceki ankette üreticilerin yüzde 50’si yatırım planlarken, son ankette bu oran yüzde 40,6’ya, dağıtıcılarda ise yüzde 54,3 olan oran, yine son ankette yüzde 35,3’e düştü. Ankette, katılımcılara “önümüzdeki üç ayda satış sonrası pazarındaki gidişat öngörüsü” de soruldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu, önümüzdeki üç ayda sektörde olumsuzluk beklemezken, üyelerin yarıya yakını gidişat ile ilgili olumlu görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 44’e yakını istihdamını artırdı!

Çalışmada sektörün istihdam süreçleri de mercek altına alındı. Yılın ilk çeyreğinde üyelerin toplam istihdamının, önceki dönemlere göre artış gösterdiği belirlendi. Ayrıca üretici üyelerin istihdamının, dağıtıcı üyelere nazaran daha pozitif bir seyir halinde olduğu gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 43,9’u istihdamlarında artış olduğunu, yüzde 50’si bir değişiklik olmadığını, yüzde 6.1’i de istihdamda azalma yaşandığını belirtti.

Sektörde yaşanan değişim üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yansıdı. Üreticilerin yılın ilk çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 83,44’e çıktı. Yine yılın ilk çeyreğinde üyelerin üretimleri, bir önceki yılın son çeyreğe göre ortalama yüzde 12’ye yakın arttı. Yılın ilk çeyreğinde ise üyelerin üretimleri 2020’nin ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 13,44 arttı.

İhracatta yüzde 14’e yakın yükseliş!

Tüm bunlarla birlikte ankete katılan dağıtıcı firmaların yüzde 61.8’inin, üretici firmaların yüzde 81,2’sinin ihracat yaptığı belirlendi. Yılın ilk çeyreğinde üretici üyelerin ihracatları, dolar bazında bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 9,06 oranında arttı. Çalışmada geçen yılın ilk çeyreğine göre, bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında ihracattaki değişim de ele alındı. Yılın ilk çeyreğinde üretici üyelerin ihracatları, dolar bazında 2020’nin ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 13,91 oranında artış gösterdi.

Otomotiv Satış Sonrası Sektöründe Kapasite Kullanımı Yüzde 85’e Çıktı!

09.11.2020 –  Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan üyelerden yola çıkarak elde edilen verilere göre, otomotiv satış sonrası sektöründeki üretici üyelerin kapasite kullanım oranı yüzde 84,4’e yükseldi.  Bu dönemde satışlarını geçtiğimiz yılın aynı döneminde göre yüzde 19,5 artıran sektör üyeleri, üretimde yine 2019 yılının Eylül ayına kıyasla yüzde 17,5 artış yaşadı. İhracatta ise bu artış yüzde 8,8 olarak kaydedildi.

Pandemi sebebiyle mobilitenin bireysel araçlara yönelmesi, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamalanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artmasının sektöre olumlu yansıdığını belirten OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Sektörümüzdeki bu olumlu hava, üyelerimizin yarıya yakının yeni yatırımlara sıcak bakmasına olanak sağlamakta. Son üç ay içerisinde üretici üyelerimizin kapasite kullanımları yüzde 75’lerden yüzde 85’lere kadar ulaşmış durumda. Ancak, gümrük ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırıyor. Bu da yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişesini arttırıyor. Önümüzdeki dönemde, mevcut sorunların giderilmesi ve ekonomide sağlanacak istikrarın üyelerimizin yeni yatırımlara kaynak ayırmasının önünü daha da açacağına inanıyorum” dedi.

Otomotivdeki Olumlu Hava Satış Sonrasında Yeni Yatırımlar Getirebilir!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), COVID-19 süreciyle birlikte sektördeki güncel verileri paylaşmak üzere hazırladığı anket çalışmasının Eylül ayına ait sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı sınıfından 198 üyesi bulunan derneğin yaptığı Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre sektördeki satış, üretim ve ihracat kalemlerinde artış gözlemlendi. Ankete katılan üyelerin iç pazardaki satışları geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 11,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemi göre toplam yüzde 19,5 artış kaydedildi. Yine geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 14,6 üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 27,4 oldu.

Otomotiv satış sonrası sektörü Eylül ayında üretim ve ihracata önemli katkılarda bulunmayı sürdürdü. İç pazardaki talebin de artmasıyla birlikte ankete katılan üretici üyelerin Temmuz ayında yüzde 75,6, Ağustos ayında %79,6 olan kapasite kullanım oranları Eylül ayında yüzde 84,4’e kadar yükseldi. Bu dönemde, katılımcı üreticiler Ağustos ayına göre üretimlerini yüzde 19,2 artırırken, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre üretimde yüzde 17,5’lik artış yaşandı. Avrupa pazarlarında normale dönüş sürecinin başlamasıyla Eylül ayında ihracatta da yukarı yönlü ivmelenmeyi sürdüren otomotiv satış sonrası sektörü, ihracatını Ağustos ayına göre yüzde 7,5 artırdı. Ankete katılan üreticilerin ihracatı geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 8,8 arttı. 

“Yukarı yönlü trend sürecek” 

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Her ay düzenlediğimiz anketlerimiz sektörümüzün gidişatı konusunda bizlere ışık tutmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz olağandışı sürece rağmen sektörümüz geçen her ay, bir önceki ayın üzerine koyarak ilerlemeyi sürdürüyor. Bu da bizlerin diğer sektörlerden pozitif yönde ayrıştığını ispat eder nitelikte olduğunu gösteriyor. Sektör olarak Eylül ayında hem bir önceki aya, hem de geçen yılın Eylül ayına göre beklentilerin üzerinde bir gelişme gösterdik. Bu doğrultuda, Ekim ayındaki beklentinin ve 2020 genelinde trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu havanın sebeplerini ise; pandemi sebebiyle mobilitenin bireysel araçlarla sağlanması, ikinci el piyasasındaki hareketlilik, garanti süresi tamalanan araçların uygun ve rekabetçi hizmet anlayışı sebebiyle satış sonrası kanalına olan ilgisinin artması şeklinde sıralayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. 

“Tedarik zincirindeki potansiyel risklere dikkat”

Otomotiv satış sonrası sektöründe bulunan firmaların neredeyse yarıya yakınının yeni yatırımlara sıcak baktığını vurgulayan Ziya Özalp, “Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar diğer tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv satış sonrası sektörünün temsilcilerini de yakından ilgilendiriyor. Bir yandan yaşanan tüm bu gelişmelere göre planlarımızı geliştirirken, diğer yandan Türkiye ekonomisi için üretmeyi ve iç pazarı canlandırmayı sürdürüyoruz. Diğer yandan, sektörümüzdeki bu olumlu hava, üyelerimizin yarıya yakının yeni yatırımlara sıcak bakmasına olanak sağlamakta. Son üç ay içerisinde üretici üyelerimizin kapasite kullanımları yüzde 75’lerden yüzde 85’lere kadar ulaşmış durumda. Ancak, gümrük ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler ürün bulunabilirliğini günden güne zorlaştırıyor. Bu da yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması endişesini arttırıyor. Önümüzdeki dönemde, mevcut sorunların giderilmesi ve ekonomide sağlanacak istikrarın üyelerimizin yeni yatırımlara kaynak ayırmasının önünü daha da açacağına inanıyorum” dedi.

OSS’nin Eylül Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’nde katılımcıların Ekim ayı beklentilerine de yer verildi. Katılımcı üyeler Ekim ayında yurt içi satışlarında Eylül ayında göre ortalama yüzde 2,9 artış beklediğini ifade etti. Öte yandan, 2020 yılı Ekim ayının geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre iç pazardaki satışlarda yüzde 13,7 oranında büyüyeceği de yine katılımcıların beklentileri arasında yer aldı. Önümüzdeki 3 ayda ise sektörün benzer seyir sürdüreceğini öngören dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 49’dan yüzde 68,2’ye, üreticilerin oranı ise yüzde 50’den yüzde 63’e yükseldi. Sektörde yaşanan ivmelenme ve satış sonrası pazarındaki yükseliş trendiyle birlikte sektör oyuncuları yatırım planlarına daha sıcak bakmaya başladı. Anket sonuçlarında göre, Eylül ayında ankete katılan üyelerin “Yeni yatırım yapmayı planlıyor musunuz?” sorusuna yanıtı yüzde 46,9 oranında “Evet” oldu.

Üretim yapan üyelerde istihdam arttı

Otomotiv satış sonrası sektörü Eylül ayında istihdamını korurken, özellikle üretici üyelerdeki istihdam artışı ankette dikkatleri çeken bir diğer unsur oldu. Eylül ayında üretici üyelerin hiçbiri istihdamda azalma olmadığını vurgularken, “değişiklik yok” diyenlerin oranı yüzde 40,7, “arttı” diyenler oranı ise yüzde 59,3 olarak kayıtlara geçti. Dağıtıcı üyelerde de katılımcıların sadece yüzde 2,3’ü istihdamın azaldığını ifade ederken, “değişiklik yok” diyenlerin oranı yüzde 72,7, “arttı” diyenlerin oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Otomotiv satış sonrası sektörünün Eylül ayı içerisinde bir önceki ayda olduğu gibi gözlemlediği problemlerin başında döviz kurlarındaki hareketlilik gelirken; gümrüklerde yaşanan sorunlar, tedarik problemleri ve pandeminin çalışanlar üzerindeki etkileri de başlıca sorunlar arasında yer almaya devam etti.

 

 

Otomotiv Satış Sonrası Sektörüne Koronavirüs Etkisi!

30.03.2020 – Türkiye’nin otomotiv satış sonrası sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, Koronavirüs (Covid-19) salgınının otomotiv satış sonrası sektörüne etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Özalp, “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında %40, perakende mağazalarda ise %50’lik düşüşler gözlemledik. Bu rakam, tamirhane kısmında %55’i buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz” dedi. Özalp, tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesi adına, 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji ödemelerinin minimun 90 gün ertelenmesi gibi çözüm önerilerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ilettiklerini açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ile birlikte ekonomiye ve otomotiv sektörüne yönelik olumsuz etkileri devam ediyor. Salgının otomotiv satış sonrası sektörüne yönelik yansımaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, araç üretiminin Avrupa ve Türkiye’de de yavaşlamasıyla derin bir arz sıkıntısına doğru gidildiğini söyledi. Yerli otomotiv üreticilerinin üretim kapasitelerinin yüzde 15 seviyelerine düştüğünü, bu seviyenin üreticiler ve satış sonrası sektörü için sürdürülebilir olmadığını anlatan Özalp, “Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında %40, perakende mağazalarda %50’lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam tamirhane kısmında ise %55’leri buluyor. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz. Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesinin azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelenmesine sebep oldu, bu da yedek parça talebini azalttı” diye konuştu.

“Nakit akışında ciddi problemler var”

“OSS üyesi uluslararası üretici firmalardan edindiğimiz bilgiler de, üretimlerini kısıtladıkları yönünde” ifadelerini kullanan Özalp, lojistik konusunda da ülke sınır geçişlerindeki kısıtlamalardan kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. Özalp, “Dolayısıyla sektörümüzde nakit akışında ciddi problemler var. Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak. Gelir elde etmeden belirsiz bir süre sabit maliyetleri karşılayabilecek yapıda firmalar azınlıkta. Sektörümüz, bu tarz ekonomik daralmaları uzun bir süre hissediyor. Sorunların orta vadede artmasından endişeliyiz” dedi. Üyelerinin hijyen konusunda maksimum önlem aldığını vurgulayan Özalp, “Üyelerimizin bazıları ofislerini kapattı, bazıları da ofiste az kişi bulundurarak riski azaltma yoluna gitti. Çalışan sağlığını riske atmamak adına önlemler alıyor, tedarik zincirinin bozulmaması adına da çaba sarf ediyoruz. Evden verimli çalışma konusunda üyelerimiz için bildirimler, eğitimler hazırlıyoruz. Ayrıca organizatörü ve destekçisi olduğumuz etkinliklerin bazılarını erteledik, bazılarını da iptal ettik” diye konuştu.

Otomotiv satış sonrası sektörüne destek şart!

Özalp, bu dönemin en az zayiatla atlatılması adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerini, beklentilerini ilettiklerini söyledi. Özellikle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi’nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, “Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı” dedi.

OSS’nin öncelikli olarak ilettiği öneri ve devlet desteği talepleri şöyle sıralanıyor; 

  • 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanması,
  • KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,
  • İşletmelerin nakit akışının devam edebilmesi adına, ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere %0 faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanması;
  • KOBİ’ler için yeni bir KGF paketi sunulması;
  • Belirli bir çalışan sayının üzerindeki işletmelere, işyeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmesi;
  • Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji (elektrik ve doğalgaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,
  • 2020 senesi için işletmelerimize KDV istisnası uygulanması;
  • İthalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması, TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmesi,
  • Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulması.