Ana sayfa Haberler OECD Kasım Ay...

OECD Kasım Ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu Yayımladı

22.11.2018 – OECD, kasım ayı küresel ekonomik görünüm raporunu yayımladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayımladığı raporda küresel ekonominin 2018 yılında %3,7 oranında, 2019 ve 2020 yıllarında ise %3,5 oranında büyüyeceğini öngördü. (Eylül ayında yayımlanan raporda %3,7 olan 2019 ekonomik büyüme tahmini aşağı yönde revize edilmiş oldu.) ABD ve Çin arasında devam eden ticari kısıtlamaların bu ülkelerin ekonomilerini etkilemenin yanında küresel büyüme ve ticaret üzerinde olumsuz etkileri olacağı değerlendirildi.

OECD Türkiye’nin 2018 büyüme tahmini hafif yukarı revize etti, ancak 2019’da artık küçülme bekliyor

Türkiye için yapılan değerlendirmede, 2018’in ikinci yarısından itibaren iç talepteki düşüşün etkisiyle 2019’da ekonomik aktivitede düşüş beklendiği ifade edildi. 2018 yılı ekonomik büyüme beklentisi %3,2’den %3,3’e revize edilirken, ekonominin 2019 yılında %0,4 daralmasını ardından 2020 yılında %2,7 genişleyeceği öngörüldü. Raporda, enflasyon oranının 2019 yılında %19,5’e yükselmesinin ardından 2020 yılında %10,7’ye gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda ana mesaj olarak, ticaretteki yavaşlama ve para politikasında normalleşmeye bağlı olarak global büyümenin önümüzdeki dönemde yavaşlayacağı beklentisi veriliyor. Buna göre, 2018 global büyüme tahmini %3,7’de tutulsa da, 2019 tahmininin %3,7’den %3,5’e revize edildiği görülüyor. Öte yandan OECD Türkiye’ye ilişkin olarak, 2018 büyüme tahminini %3,2’den (Eylül raporu) %3,3’e yükseltirken, 2019 tahminini %0,5’ten -% 0,4’e çekti. Kurumun 2018 ve 2019 sonu TÜFE enflasyon beklentileri ise %24,1 ve % 12,8 olarak veriliyor. 2018 ve 2019 için ortalama enflasyon beklentileri ise %16,8 ve % 19,5

 

OECD, 2018 Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı

31.95.2018

OECD, Ekonomik Görünüm Raporu’nda güçlü büyümenin yanında genişleyen risklere dikkat çekti. Uzun süren zayıf büyüme döneminden sonra, dünya ekonomisinin % 4 civarında büyüdüğü, ancak bu büyümenin öncekilerden farklı olarak üretim temelli değil, para ve maliye politikasındaki desteklerle gerçekleştiği ifade edildi.

OECD, küresel büyümenin 2018’de %3,8, 2019’da ise %3,9 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Raporda küresel ekonomik riskler; ticaret gerginlikleri, jeopolitik riskler, artan petrol fiyatları ve borç yükü fazla olan ülkeler için artan faizlerle birlikte artan borçlanma maliyetleri olarak sıralandı. Gelişmiş ülkelerde artan enflasyona bağlı olarak daha hızlı faiz artırımlarına gidilmesinin, özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert değer kaybı ve dalgalanmalara neden olacağına dikkat çekildi.

OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini de 2018 için %5,1 (önceki %5,3), 2019 için %5 (önceki %5,1) olarak revize etti.

 

OECD nedir? Açılımı Nedir? OECD Ülkeleri Hangileridir?

OECD, açılımı Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, ya da İktisadi İşbirliği ve Gelişme teşkilatı olarak çevirebileceğimiz uluslararası bir ekonomik teşkilattır.

OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961 senesinde kurulmuştur. Örgüt, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) üyelerine Kanada ve ABD’nin katılımı ile meydana getirilmiştir. Teşkilatın merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tir.

OECD Üyesi Ülkeler – kurucu ve sonradan katılanlar giriş yılları ile aşağıda sıralanmıştır:

• Avustralya– sonradan katılan 1971
• Avusturya – kurucu
• Belçika – kurucu
• Kanada – kurucu
• Şili – sonradan katılan 2010
• Çek Cumhuriyeti – sonradan katılan 1995
• Danimarka – kurucu
• Estonya – sonradan katılan 2010
• Finlandiya– sonradan katılan 1969
• Fransa – kurucu
• Almanya – kurucu
• Yunanistan – kurucu
• Macaristan– sonradan katılan 1996
• İzlanda – kurucu
• İrlanda – kurucu
• İsrail– sonradan katılan 2010
• İtalya- kurucu
• Japonya – sonradan katılan 1964
• Lüksemburg – kurucu
• Meksika – sonradan katılan 1994
• Hollanda – kurucu
• Yeni Zelanda – sonradan katılan 1973
• Norveç – kurucu
• Polonya – sonradan katılan 1996
• Portekiz – kurucu
• Slovakya – sonradan katılan 2000
• Slovenya – sonradan katılan 2010
• Güney Kore – sonradan katılan 1996
• İspanya – kurucu
• İsveç – kurucu
• İsviçre – kurucu
• Türkiye – kurucu
• Birleşik Krallık – kurucu
• Amerika Birleşik Devletleri – kurucu