Ana Sayfa Haberler 2022 Yılında ...

2022 Yılında Ücret Artışı Ortalama Yüzde 58

26.05.2022 – Lider küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye ve Türkiye’de insan yönetimi alanında faaliyet gösteren ilk sivil toplum kuruluşu PERYÖN iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılında firmaların yüzde 63,9’u ek ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların 2022 yılında gerçekleştireceği ücret artışı ise ortalama yüzde 58 olacak.  

Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer ile insan yönetimi alanında iş dünyasına vizyon çizen PERYÖN-Türkiye İnsan Yönetimi Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçları açıklandı. Toplam 16 sektörden 464 firmanın katıldığı anketin sonuçlarına göre; 2022 yılında firmalar yüzde 58 ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların yüzde 63,9’u ise ek ücret artışı yapacak. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 70,7 olarak gözlemlenirken, yerli firmalarda ise yüzde 53,3 olarak görülüyor.

2022 yılında en çok ek ücret artışı gerçekleşecek sektörler ise, yüzde 83,3 kimya, yüzde 78,3 üretim dışı, yüzde 75 otomotiv tedarik sanayi ve yüzde 67,7 üretim olacak. 2022 yılında ek ücret artışı gerçekleştirecek firmaların yüzde 16’sı bu ek artışı 2023 bütçesinden kaynaklandırmayı düşünüyor.

2022 yılında artış bütçesinin en yüksek olduğu sektör otomotiv

Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarına göre; 2022 toplam artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler yüzde 67,5 otomotiv tedarik sanayi, yüzde 62 sigorta, yüzde 61,5 otomotiv ana sanayi, yüzde 60 tüketici ürünleri ve üretim dışı sektörler olarak dikkat çekiyor.

2022 yılında ek ücret artışı gerçekleşecek firmaların yüzde 85’i bir kez bunu yapmayı planlarken, yüzde 12’si iki kez, yüzde 2,4’ü ise iki seferden fazla artış yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Firmaların yüzde 41,1’i Temmuz, yüzde 19,8’i Nisan ve yüzde 10’u ise Haziran ayında ek ücret artışını gerçekleştireceğini söylüyor. 2022 ek artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler ise; yüzde 25 lojistik, yüzde 20 otomotiv ana ve tedarik sanayi, enerji, teknoloji, sigorta, üretim, maden/metal ve perakende olarak göze çarpıyor.

Firmaların yarısından fazlası ek ücret artışında geçmiş ayların enflasyonunu dikkate alıyor

Anketin sonuçlarına göre; firmaların yüzde 52’si geçmiş ayların enflasyonunu, yüzde 34’ü ise ücret araştırmalarını baz aldıklarını söylüyor. Geçmiş enflasyonları baz alan firmaların yüzde 35’i son 6 ay, yüzde 26’sı son 12 ay ve yüzde 18’i ise son 3 ayı dikkate aldıklarını belirtiyor.

Dinçer Güleyin: “Yüksek enflasyon ve asgari ücret zammı ücret artışı beklentilerini yükseltti”

Ücret artışı ile ilgili araştırmaların, firmalar için piyasada konumlarını kontrol edebilme, bu doğrultuda ücretlendirme ve yan haklar politikalarını gözden geçirme, personel maliyetlerini etkin yönetme, sektörel bazda karşılaştırmalar yapabilme adına objektif veriler sağlayan ve karar alma süreçlerini destekleyen önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Son dönemde ücret artışı ile ilgili araştırmalara firmalar hem katılım anlamında hem de bu araştırmalardan faydalanma adına büyük ilgi gösteriyor. Piyasanın bu ilgisinin birçok açıdan oluşan belirsizliklere karşı bilgiye artarak duyulan ihtiyacı gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de 2018 yılında başlayan ve özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik belirsizliklerle birlikte bu yıl daha fazla gördüğümüz kur dalgalanmaları, 2021 yılında gerçekleşen asgari ücret zammı ve yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltirken firmaları da bu konuda çeşitli önlemler almaya itti. Neredeyse tüm sektörlerde 2022 yılında ek ücret artışı planlamasının yapılması enflasyon ve maliyetlerdeki artışın her alanda etkisini gösterdiğini ortaya koyuyor. Diğer yandan bu şirketlerin ek artışları 2023 yılı bütçelerinden karşıladığını da görüyoruz. Bu da ücret artışlarında öngörülebilirliğin bütçe yönetimindeki önemini ortaya koyuyor. Ücret artış oranlarının ve ek ücret artış uygulamalarının da önümüzdeki dönemde artacağı gözlemliyoruz” dedi.

Buket Çelebiöven: Ücret artışında öngörülebilirlik iş güvencesi ve rekabet için önemli

Ücret artışında öngörülebilirliğin iş güvencesi ve rekabet için önemini vurgulayan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven ise “Pandemi ve dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile büyük belirsizliklerin hakim olduğu zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu ortamda çalışanların en önemli beklentisi gelirlerinin yüksek enflasyon ve ekonomik kriz karşısında erimemesidir. Bu belirsizlik ortamında çalışanlara iş güvencesi ve ticari operasyonların devamlılığını sağlayabilmeleri için ücret artış oranlarında öngörülebilirlik şirketler için büyük önem arz ediyor. Bu öngörülebilirlikte, ücret ve yan hakların rekabetçilikte ayrıştırıcı bir faktör olması nedeniyle de de önemli bir unsur. Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi bu anlamda iş dünyasına projeksiyon tutan önemli bir araç. Araştırmada 2022 yılında 16 sektörden 464 firmanın yüzde 63,9’unun ek ücret artışı gerçekleştirecek olduğunu görüyoruz. Yıl içerisinde enflasyon rakamlarında meydana gelen artışı göz önünde bulundurduğumuzda ek artışı daha fazla şirketin gündeme almasında fayda olduğunu görüyoruz” dedi.

2021 Yılı İçin Ücret Artışı Beklentisi Yüzde 13,8

27.11.2020 – Lider küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, iş dünyasındaki ücret ile yan haklarda genel eğilim ve uygulamaları ortaya koyan ‘2020 Türkiye Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 2021 yılı ücret artış bütçelerine karar veren firmalar yüzde 13,8 bandında zam yapmayı planlıyor. 2020 yılında ise firmalar yüzde 15 bandında zam yaparken, Türkiye’de firmaların yüzde 6,6’sı, dünya genelinde ise yüzde 15’i ücretlerde kesintiye gitti.

İstanbul, 27 Kasım 2020 – Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, ‘2020 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Bu sene 619 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 yılı için ücret artış beklentisi enflasyon oranın yüzde 2 üzerinde yüzde 13,8 olarak planlanıyor. Türkiye’den hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, perakende, bankacılık, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç ve sağlık, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden firmaların katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre; firmaların 2020 yılı sonunda gerçekleşmesini beklediği enflasyon oranı ise yüzde 12. Rapora bu yıla özel alınan önlem ve uygulamalarla ilgili firmalara bilgi vermek amacıyla özel bir koronavirüs raporu da eklendi.

Araştırmada ödeme gücü en yüksek sektörler, ilaç ve sağlık, teknoloji ve kimya sektörleri olarak ön plana çıkarken lojistik, perakende ve ambalaj sektörleri Türkiye ortalamasının altında kaldı. Yüzde 4,2 ile veri analitiği / iş zekası, yüzde 3,3 ile proje yöneticiliği ortalamanın üstünde konumlanan pozisyonlar olarak ön plana çıkıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre; firmaların yüzde 12,8’i koronavirüs sebebiyle 2020 yılı ücret artışlarını dondurdu veya erteledi. Firmaların yüzde 6,6’sı ise ücretlerde kesintiye giderken, dünyada bu oran yüzde 15 olarak uygulandı. 2020 yılında işten ayrılanların oranı geçen yıla göre yüzde 2’lik bir artış göstererek yüzde 17 olarak gerçekleşti. Gönüllü ayrılmalarda oran ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Uzaktan çalışan firmaların oranı yüzde 27 civarındayken koronavirüs ile birlikte bu oran yüzde 64’e fırladı. Uzaktan çalışmanın üretkenliği artırdığını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 13. Uzaktan çalışmayla ilgili maliyetler için ödenek sağlayan firmaların oranı yüzde 20, evden çalışma desteği / araçları sağlayan firmaların oranıysa yüzde 43 olarak karşımıza çıkıyor. Laptop, cep telefonu, online eğitim, maliyetler için ek ödenek ve ofis mobilyası firmaların sağladığı destek ve araçlar sıralamasında ilk beş sırada yer alıyor.

Araştırma içerisinde özellikle bir önceki yıl verilerine göre bayram, yakacak, yıllık izin, evlilik ve doğum yardımı gibi yan hakların kapsamında daraltma veya azalma görülüyor. Sağlık sigortaları kapsamında da değişiklikler olurken, özellikle Ege Bölgesinde çalışan eş ve çocuğunun sigorta primini ödeyen firmaların oranı bir önceki seneye göre yüzde 13 artış gösteriyor. Araç yerine araç yardımı ödemesi alma opsiyonu sunan firmalar bir önceki seneye göre yüzde 9 azalırken, aylık yapılan ödeme 5 bin TL ile 10 bin TL arasında yer alıyor ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.

Güneş Nalbantoğlu: “2021 ücret artışı enflasyon rakamının biraz üzerinde olacak”

Mercer’ın gerçekleştirdiği ‘2020 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın firmalar için piyasada konumlarını kontrol edebilme, bu doğrultuda ücretlendirme ve yan haklar politikalarını gözden geçirme, personel maliyetlerini etkin yönetme; sektörel bazda karşılaştırmalar yapabilme adına objektif veriler sağlayan ve karar alma süreçlerinde onları destekleyen önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye Kariyer Ürünleri Lideri Güneş Nalbantoğlu, “Bu zaman kadar Mercer’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği en geniş katılımlı ücret ve yan haklar araştırmasını gerçekleştirdik. Piyasanın bu ilgisinin birçok açıdan oluşan belirsizliklere karşı bilgiye artarak duyulan ihtiyacı gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de 2018 yılında başlayan kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyon çalışan tarafında ücret artış beklentilerini yükseltti. Firmaların hem 2020 hem de 2021 için ücret artış bütçelerini geçmiş yılların aksine enflasyon rakamının biraz üstüne konumlandırmalarında bunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yeni çalışma düzeni ve alışkanlıklar bazı yan hakların uygulanmasında azalmaya neden olması beklenirken, teknoloji yardımı, wellness programları gibi uygulamaların ise artışını tetikleyecek gibi gözüküyor” dedi.

SEKTÖR 2020 GERÇEKLEŞEN 2021 BEKLENEN
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ 15% 13%
ENERJİ 15% 12,8%
TEKNOLOJİ 15% 17%
İLAÇ & SAĞLIK 17% 14,8%
ÜRETİM 15% 13,5%
ÜRETİM DIŞI 15% 14,3%
OTOMOTİV / OTOMOTİV YAN SANAYİ 13% 13,2%
LOJİSTİK 15% 13,6%
SİGORTA 15% 12%
KİMYASALLAR 15,5% 16%

 

 

Ücret Artış Bütçeleri Enflasyon Beklentisinin Üzerinde

Lider küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, iş dünyasındaki ücret ile yan haklarda genel eğilim ve uygulamaları ortaya koyan ‘Ücret ve Yan Hak Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Anketin ara sonuçlarına göre, firmaların 2020 yılı yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 iken 2021 Yılı ücret artış bütçelerine karar veren firmalar yüzde 13,8 bandında zam yapmayı ön görüyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da firmalar ücret artış bütçelerini enflasyon rakamının üstünde belirledi. Öte yandan yüzde 46,6 gibi yüksek oranda firmanın ücret artışıyla ilgili bir fikri bulunmuyor.  

İstanbul, 21 Eylül 2020 – Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, ‘Ücret ve Yan Hak Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre; 2020 yılında firmaların gerçekleştirdiği ücret artışı yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. Firmaların yüzde 53,4’ü 2021 yılı için yüzde 13,8 bandında zam yapmayı planlarken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle önünü görmekte zorlanan firmaların yüzde 46,6’sının henüz ücret artışıyla ilgili bir fikri bulunmuyor.

144’ü uluslararası 39’u ulusal toplam 183 firmanın katıldığı anketin sonuçlarına göre; firmaların 2020 yılı sonunda gerçekleşmesini beklediği enflasyon oranı yüzde 12. Pandemiyle birlikte kısa çalışma ödeneğine başvuran firmaların oranı yüzde 30,5 iken, yüzde 69,5’u böyle bir girişimde bulunmadı. Kısa çalışma ödeneğine başvurulan pozisyonlar arasında ise yüzde 60,4’lük oran ile operasyon bölümü ve merkez ofis çalışanları il sırada yer alıyor. Bunu, saha satış çalışanları yüzde 50,9 oranıyla, üretim departmanındaki mavi yakalı çalışanları yüzde 49,1 oranıyla takip ediyor. Sisteme dahil olan üretim departmanındaki beyaz yakalı çalışanların oranı ise yüzde 37,7.

Ankete katılan firmaların yüzde 94,3’ü ücret artış oranını belirlerken yıllık tüketici enflasyonunu dikkate alıyor. Firmaların yüzde 67,2’si yılsonu ücret artış tahminleri raporlarını, yüzde 29,9’u ise EUR / TRY – USD / TRY kur değişimini dikkate alıyor. Firmaların yüzde 99,4 maaş ödemelerini Türk Lirası üzerinden gerçekleştiriyor. Bununla beraber Şirketlerin yüzde 5,7’si belirli çalışan gruplarına EUR ile yüzde 2,9’u ise USD ile ödeme yapıyor.

Yan haklar pandemiden etkilenmedi

Dünyada ve Türkiye’de yan hak uygulamaları konusunda lider olan Mercer’ın ‘Ücret ve Yan Hak Trendleri Ara Anketi’nin sonuçlarını göre; firmaların yüzde 92,9’u maliyet tasarrufu amacıyla yan hakların kapsamında veya yan haklar tutarında bir düşüş gerçekleştirmedi. Yüzde 7,1 oran ile yan haklar kapsamında daralma veya tutarda düşme gerçekleştiren firmaların sektörlerine bakıldığında, yüzde 33,3 ile bankacılık / finansal hizmetler ve yüzde 25 ile sigorta / reasürans sektörleri dikkat çekiyor. Ankete katılan firmaların yüzde 66,8’i yol yardımı, yüzde 33,3’ü yemek yardımı, yüzde 25’i yakıt ödeneği, yüzde 16,7’si şartlı ödenekler (doğum, evlilik, cenaze, kira, yer değiştirme) ve yüzde 8,3’ü sosyal ödenekler (ısınma, dini bayram) gibi uygulamalarda daralma veya düşüş gerçekleştirdi.

Firmaların yüzde 87’sinin planında işten çıkarma yok

Anketin sonuçlarına göre; firmaların yüzde 12,9’u işçi çıkarımı planlamıyor. Firmaların yüzde 61,2’si ise pandemi sebebiyle izinler kapsamında bir aksiyon almazken, aksiyon alan firmaların oranı yüzde 38,8. Alınan aksiyonlar arasında yüzde 40,6 oranı ile toplu izin uygulaması ilk sırada gelirken, bunuz yüzde 48,4 ile köprü izni ve yüzde 28,1 ile mazeret izni takip ediyor. Firmaların yüzde 82,8’i pandemi sebebiyle ücretsiz izin uygulaması gerçekleştirdi.

Firmaların yüzde 45’i uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi planlıyor

Pandemi süreciyle birlikte uygulamaya başlanan uzaktan çalışmanın kalıcı olması yönünde firmaların çalışma içinde oldukları da göze çarpıyor. Anketin sonuçlarına göre; firmaların yüzde 45,1’i uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Yüzde 94,7 ile merkez ofis çalışanları uzaktan çalışma planlanan pozisyonlar arasında ilk sırada yer alıyor. Ardından yüzde 77,9 ile bilgi işlem, yüzde 56,8 operasyon, yüzde 46,3 ile saha satış, yüzde 22,1 ile üretim departmanındaki beyaz yakalı çalışanlar geliyor. Uzaktan çalışma süresinde firmaların yüzde 80’i çalışanlarına yeni bir hak sağlamadı. Bu konu firmaların yüzde 12’7’sinin gündeminde yer alırken, yüzde 7,5’u tek seferlik ödeme, yüzde 6,9’u yemek kartı, internet limiti artırımı ve bonus ödemeler yaptı. Yüzde 4,6’sı ise günlük veya aylık ödenek sağladı.

Firmaların yüzde 50’si ulaşım, yüzde 71’i yemek çeki desteği veriyor

Ankete katılan firmaların yüzde 50,9 çalışanlarına ortalama 372,5 TL ulaşım ödeneği sağlıyor. Çalışanlarına yemek çeki desteği veren firmaların oranı ise yüzde 71,1. 2021 yılında firmaların yüzde 44,1’i yemek çekinde, yüzde 31,1’i ise ulaşım ödeneğinde artış düşünüyor. Sadece 3,1’lik bölümü ulaşım ödeneğinde azaltma yapmayı planlıyor. Çalışanların çocukları için eğitim yardımında bulunan firmaların sayısı yüzde 16,5. Bu firmalar ortalama 4 bin 200 TL’lik bir yardım olanağı sunuyor. 2021 yılında firmaların yüzde 83,4’ü çalışanlarına yeni bir yan hak sağlamayı düşünmüyor. Firmaların yüzde 7,7’si ise internet yardımı yapmayı planlıyor.

 

2019 Maaş Zammı Ortalaması Belli Oldu

14.11.2018 – Ekonomik dalgalanmalar; kurumları maliyetlerini optimize edip, karlılıklarını göz önünde bulundurdukları hassas bir döneme getirdi. Peki, bu hassasiyet çalışanların maaşlarına nasıl yansıyacak? PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından yapılan ve KPMG Türkiye tarafından yorumlanan 2019 Ücret Araştırması’na göre kurumların yüzde 95’i 2019 yılında bir kez ücret artışı yapacak. Zam ortalaması ise yüzde 16.

Dalgalı ekonomilerde çalışanların kaygıları ve beklentileri dikkate alındığında, ücret yönetimi çok daha stratejik bir boyut kazanıyor. Şirketlerin çalışan bağlılığını etkilemeden ancak maliyetlerini en doğru şekilde yönetecekleri stratejiler geliştirme eğilimleri gittikçe artıyor. Peki, tüm bu eğilimler çalışanların maaşlarına nasıl yansıyacak?

PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ve KPMG Türkiye tarafından; perakende, profesyonel hizmetler, otomotiv, endüstriyel üretim, ilaç gibi 20’den fazla sektörden 100’ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleştirilen 2019 Ücret Araştırması; kurumların 2019 zam karnelerini belirledi.

Katılımcıların yüzde 39’unu çok uluslu şirketlerin oluşturduğu araştırmaya göre kurumların yüzde 95’i 2019’da bir kez zam yapmayı planlıyor. 2018 yılında yüzde 90 olarak gerçekleşen bu oran 2017 senesinde ise yüzde 82 idi.

2019 yılı için şirketlerin bütçeledikleri ortalama ücret artışı ise yüzde 16,6. Bu rakam son iki yılla kıyaslandığında dikkate değer bir yükseklik ortaya koyuyor. 2019 yılı için öngörülen enflasyon oranı da rakamlar üzerinde etkili oluyor.

Geriye dönük iki yılın oranlarına dikkat çekilen araştırmaya göre; 2017 yılında ortalama yüzde 9,6 ücret artışı bütçelenirken gerçekleşen oran ortalama yüzde 11,2 seviyesinde olmuş. 2018 yılında ise, bütçelenen ücret artış oranı yüzde 8-9 iken artış yüzde 10,8 olarak listelenmiş.

Unvan bazında ücret artış oranlarına bakıldığında ise tüm unvanlarda geçen seneye kıyasla dikkate değer bir artış görülüyor. Toplam ücretlendirme paketinin önemli bir başlığı olan ikramiye ve prim uygulamaları incelediğinde, araştırmaya katılan şirketlerin yarısı mevcut sistemlerinde bir değişiklik yapmayacağını ifade ederken, katılımcıların yüzde 20,9’u böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtiyor. İkramiye ve prim uygulamasında kesintiye gidecek kurum sayısının düşük olması da araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçları arasında yer alıyor.

“Kur dalgalanmaları ücret artışlarını etkiliyor”

Kurumların 2019 yılı için olumlu bir tutum sergilediğini anlatan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz; “Araştırmaya katılan kurumların yüzde 95’i, 2019 yılı için yılda bir kez ücret artışı yapacağını belirtti. Önceki yıllardan farklı olarak ekonomik verilere bağlı olarak ücret artış frekanslarının ve oranlarının değişim gösterebileceği de öngörülüyor. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektör, şirket yapısı ve ülke ekonomisindeki gelişmeler ile küresel ekonomideki dalgalanmalar da ücret artış politikalarını etkileyen faktörler arasında. Bazı şirketler yıllık toplam ücret artış oranını ikiye bölerek, bazıları ise ek enflasyon artışı yaparak 2019 enflasyon ile mücadele hareketlerini belirleyecek. Şirketler yıl ortasından sonra gerçekleşen ekonomik gelişmelerde dümeni hızlı çevirmekte imtina edip, ücretler konusunda daha temkinli bir yönetim yaklaşımı sergileyebilir. Çalışan bağlılığını öncelikleri arasına alan şirketlerin bütçeledikleri artışın altına inmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ücret artış oranlarını 2019 yılında en çok etkileyecek unsurların enflasyon baskısı ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar olacağı aşikâr. Bu nedenle gerçekleşecek ücret artışlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını önümüzdeki yılın raporunda hep birlikte göreceğiz” dedi.

Zamlar yılın ilk çeyreğinde

Araştırmadan çıkan bir diğer veri de zam oranlarının zamanlaması. Araştırma sonuçları, tek frekans halinde gerçekleşecek zamların yılın ilk çeyreğinde maaşlara yansıyacağını ortaya koyuyor. Kurumların yüzde 75’i 2019 zammını Ocak – Mart ayında yapmayı planlıyor. Yüzde 15’i Nisan – Haziran, yüzde 7’si Temmuz – Eylül ve yüzde 3’ü de Ekim – Aralık arasında zam yapacak.

2017’de kurumların yüzde 79’unun ve 2018 yıllında ise 72,6’sinin zammı ilk çeyrekte yapmayı tercih ettiğini anlatan Öztınaz, “Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl çalışan bağlılığını göz önünde bulunduran şirketlerin bir enflasyon düzenlemesi yapması söz konusu olabilir” dedi.

Yan haklar değişmiyor, performans primi artıyor…

Çalışanlara sunulan yan haklarda ilk sırayı, geçen sene olduğu gibi bu yıl da yüzde 69 ile sağlık sigortası alıyor. İkinci sırada kendine yer bulan şirket aracı ise geçen sene yüzde 51,58 gibi bir orana sahipken bu yıl yüzde 61,8’e yükselmiş durumda. Ancak araştırma; 2019 yılında döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesi durumunda, şirketlerin çalışanlarına yan hak olarak leasing maliyetleri yüksek araç tahsis etmek yerine düşük maliyetli yan haklara yöneleceğini öngörüyor.

2018 yılında yüzde 45,6, 2017 yılında ise yüzde 42,9 olarak gerçekleşen kısa dönemli teşvik/performans primi de geçen yıllara oranla artış göstermeye devam ederek payını yüzde 53,6’ya çıkartıyor.

Rapor, yan hakların şirket maliyetlerine etkisini dikkate alarak artış bütçelemeyen şirketlerin oranının bu yıl da arttığını ortaya koyuyor. Geçen sene değişiklik olmayacağını ifade eden şirketlerin oranı yüzde 61 iken 2019 yılı için bu oran yüzde 67’ye yükselmiş durumda. Yan hak uygulaması olmadığını söyleyen kurumların oranı ise bu sene yüzde 7’den yüzde 10’a yükselmiş.