Ana sayfa Haberler Faydalı Bilgiler Uzmanlar Elek...

Uzmanlar Elektrik Zammının Etkilerini Yorumladı

elektrik-faturasi-01-boost

01.10.2019 – Kurumlar Elektrik Zammının Makro ve Mikro Etkilerini Yorumladı

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

İş Yatırım: Elektriğe %14.9 oranında zam yapıldı. Konut, ticari ve sanayii elektrik tarifelerinde %14.9 oranında zam yapıldı. Makro cephede yapılacak zammın enflasyon üzerinde olumsuz etkisi olacak. Elektrik ücretinin tüketici fiyatı enflasyonu sepetindeki ağırlığı %3 seviyesine yakın. Dolayısıyla %15’lik bir zammın yıllık enflasyon üzerindeki etkisi yaklaşık 0,45 puan oluyor. Ayrıca sanayi tarafında kullanılan elektriğe yapılan zammın üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına gecikmeli etkisi olacaktır. Yıl sonu enflasyon tahminimizi %12,5’te tutuyoruz.

Tarifelere yapılan zam elektrik perakende şirketleri üzerinde olumlu etkiye sahip. Dolayısıyla zamların Enerjisa ENJSA ve halka açık olmayan elektrik perakende şirketlerine sahip olan Alarko Holding ALARK ve Zorlu Enerji ZOREN için sınırlı olumlu olmasını değerlendiriyoruz. Diğer taraftan maliyetlerinin %20-25’i elektrik olan çimento şirketlerinin kar marjlarını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Şeker Yatırım: Elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2019 itibarıyla %14.9 zam yapıldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) dün yaptığı açıklamada 1 Ekim 2019’dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarının %14.9 artırıldığını açıkladı. Elektrik ve doğalgazın maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan çimento, cam ve seramik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin son yapılan elektrik fiyat artışlarından negatif etkilenmesi beklenebilir. Öte yandan, doğalgaza yapılacak olası bir zam dikkate alınmadığında elektrik fiyatlarındaki artışı elektrik üretim şirketleri için pozitif olarak değerlendirilebilir. Elektrik zammının TÜFE enflasyonuna % 0,45’lik doğrudan etki yapması bekleniyor.

Tacirler Yatırım: EPDK yaptığı açıklama ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapıldığını açıkladı. Yapılan fiyat artışının bugün Şişecam grubu şirketlerinde ve çimento şirketlerinde hafif olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

 

30.09.2019 – Aylardır konuşulan elektrik zammı geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak elektrik birim fiyatlarını açıkladı. Elektrik fiyatları, konut, sanayi ve ticarethaneler için yüzde 14,9 zamlandı.

Elektrik neden zamlandı?

Özellikle son aylarda elektrik fiyatlarına yapılan zamlar sürekli gündeme geliyor. Bu durum özellikle elektrik üretim maliyetlerinin artış göstermesiyle birlikte kaçınılmaz hale geldi.

Elektrik piyasasında tüketicilere tedarik edilecek enerjinin birim fiyatına yalnızca enerji üretim maliyeti değil, yenilenebilir enerji kaynaklı üretilen enerjinin devlet alım garantisi kapsamında olan üretimin de maliyeti yansıtılıyor. Sonuçta tedarikçiler, elektrik üretim maliyetine ek olarak YEKDEM adı verilen mekanizma sonucu ortaya çıkan alım garantisi birim fiyatını da ödüyor. Yani tüketiciler için elektrik tedariği yapan şirketlerin maliyeti, elektrik enerjisi üretim maliyeti ile yenilenebilir enerji santrallerinin desteklenmesi mekanizmasından doğan birim maliyetlerin toplanması ile bulunuyor.

Çoğunlukla Amerikan Doları ile verilmiş olan yenilenebilir enerjideki alım garantileri, kur artışlarıyla birlikte elektrikte maliyet artışını gerekli kılıyor. Ayrıca elektrik üretiminin toplam kurulu gücünün önemli bir bölümünün de yabancı kaynaklı yakıtları kullanan santrallerden oluşması, kur hareketlerinin elektrik fiyatları üzerindeki etkisini daha da yüksek hale getiriyor.

En pahalı elektrik olmayan elektriktir

Elektrik tedarikçisi değiştirme internet sitesi EnCazip’in kurucusu Çağada Kırım konuyla ilgili şunları söyledi: “Elektrik fiyatları 1 Ekim’den geçerli olmak üzere zamlandı. Bu zam kaçınılmazdı, zira fiyatların maliyetlere göre belirlenmemesi elektrik şirketlerini bir hayli zorda bırakacaktı. Fiyatlandırma politikasının maliyetleri yansıtmaması tedarik şirketlerini oyun dışında bırakarak orta ve uzun vadede elektrik enerjisi arz güvenliğinde risk yaratabilir. En pahalı elektrik ise olmayan elektriktir. Ayrıca bu durum piyasadaki rekabetin sekteye uğramasına da neden olurdu. Kısacası fiyatlandırmanın adil yapılmaması orta ve uzun vadede tüketicilerin çok daha pahalı elektrik kullanacakları anlamına gelir. Dolayısı ile fiyat güncellemelerinin zamanında yapılması rekabeti açacak ve tüketiciler eninde sonunda kazançlı çıkacaktır. Son olarak; tüketiciler, cep telefonu operatörü değiştirir gibi tedarik şirketi değiştirebileceklerini de akıllarından çıkartmamalı.”

 

Elektriğe Zam Geldi. Etkisi Ne Kadar Olacak?

28.06.2019 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatlarını 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 15% artırdı.

EPDK 1 Temmuz 2019’dan itibaren elektrik tarifelerine %14.98 zam yaptı. Elektik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlıkları göz önüne alındığında manşet enflasyona etkisinin 0,45 yüzde puan kadar olacağı hesaplanıyor.

Hatırlatmak gerekirse EPDK 11 Haziran’da “Elektriğe 1 Temmuz itibarı ile %34 Zam” gelecek haberini yalanlamış ve henüz  tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörürülerinin nihai güncellenmesinin yapılmadığı belirtilmiş. Keza mevzuat gereği her sene 1 Temmuz itibari ile perakende elektrik satış tarifeleri açıklanmaktadır.

Elektrik fiyatları 2018’de dört kez arttırılmış ve son artırım %9-14 ile 1 Eylül 2018’de gerçekleşmiş, 25 Aralık 2018’de Berat Albayrak tarafından indirim müjdesi verilmiş ve yüzde 10 indirimli fiyatlar 1 Ocak 2019 itibari ile devreye gelmişti.

Bunun yanında, doğalgaz fiyatlarında da fiyat artışı bekleniyor. Doğalgaz dağıtım şirketi BOTAŞ’ın bilançosunda daha fazla bozulmaya izin vermeyecek şekilde tüketici fiyatlarını arttırması beklentiler dahilinde.

Konu ile ilgili olarak İş Yatırım şu değerlendirmede bulundu:

Elektrik fiyat artışının enerji şirketleri üzerinde etkisinin sınırlı olumlu olması beklenirken doğalgaz fiyat artışı Akenerji gibi doğalgaz portföyü yüksek olan şirketleri olumsuz yönde etkilemektedir. Olası bir doğalgaz zammı spot elektrik fiyatlarını yükseltecektir. Doğalgaz portföyü düşük seviyede olan ya da hiç olmayan Alarko Holding gibi enerji şirketlerinin olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Bu arada Zorlu Enerji ve Odaş gibi şirketler üzerindeki etkinin daha nötr olacağını düşünüyoruz.

Toplam üretim maliyetleri içerisinde elektriğin payının %20-25 oduğu çimento şirketleri için ise elektrik zammından olumsuz etkilenecek şirketler arasında.

Makro cephede yapılacak zammın enflasyon üzerinde olumsuz etkisi yapmasını bekliyoruz. Elektrik ücretinin tüketici fiyatı enflasyonu sepetindeki ağırlığı %3 seviyesine yakın. Dolayısıyla %15’lik bir zammın yıllık enflasyon üzerindeki etkisi yaklaşık 0,45 puan. Enflasyon tahminimizde yılın kalanında elektrik ve doğalgaza bir zam öngörmüyorduk. Öte yandan, son dönemde enflasyonun seyri (özellikle gıda), %18’lik yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor. Bu bağlamda yıl sonu enflasyon tahminimizdeki revizyonu doğalgaza yönelik olası zammın netleşmesi ardından yapacağız.

 

EPDK Yüzde 34 Zam Haberini Yalanladı

11.06.2019 – EPDK bir gazetede yer alan elektriğe 1 Temmuz itibarı ile %34 zam gelecek haberini yalanladı.  Buna göre EPDK’dan yapılan açıklamya göre tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

 

Tüketicilerin Elektrik Faturalarına Hangi Maliyetler Ekleniyor?

20.02.2019 – Elektrik faturası kalemleri üzerine yapılan tartışmalar bir süredir ülkemizin gündeminde. Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip bu konuda tüketicileri doğru bilgilendirmek için elektrik faturası kalemlerini, hangi kalemin neden alındığını ve başka ülkelerdeki örneklerini derledi. EnCazip tarafından verilen bilgiye göre Türkiye’de elektrik faturası kalemleri hesaplama metodolojisi Avrupa ülkeleri ile aynı çizgide, hatta Dünya’da pek çok ülkede birebir aynı kalemler tüketicilerden tahsil ediliyor. Güncel fiyatlara göre ülkemizde ortalama bir ev tüketicisinin toplam elektrik faturasının yüzde 52’sini enerji bedeli oluştururken, dağıtım bedeli ise yüzde 29’a denk geliyor. TRT Payı, Enerji Fonu ve BTV kesintileri toplam faturalarda yüzde 5’lik bir paya sahipken, yüzde 15’lik bir KDV ortaya çıkıyor.

Elektrik enerjisinin üretimi sebebiyle direkt olarak ortaya çıkan yakıt maliyeti gibi giderleri de kapsayan bedel olan enerji bedeli, tedarikçi değişikliklerinde rekabetin olduğu kalem oluyor. Tedarikçi şirketler enerji bedeli haricinde hiçbir birim fiyatı değiştiremiyor, bu kalem hariç diğer kalemlerde herhangi bir indirim yapılamıyor.

Elektrik dağıtım bedeli enerjinin kargo bedelidir

Elektrik enerjisi ülkemizin farklı noktalarında üretiliyor ancak çoğunlukla üretildiği yerden kilometrelerce uzakta tüketiliyor. Elektrik enerjisinin üretildiği yerden tüketildiği yere ulaştırılması için dağıtım ve iletim şebekeleri kullanılıyor. Yüksek gerilimli iletim şebekesi enerjinin daha uzun yolları katetmesi için kullanılırken, dağıtım şebekesi enerjinin şehirlerde evlere kadar dağılmasını sağlıyor. Şebekenin kullanım bedeli ile enerjinin transferi esnasında verilen firenin maliyeti de dağıtım bedeli kalemi altında tüketiciye fatura ediliyor.

Elektrik dağıtım bedeli geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından da açıkladığı gibi ülkemize has bir bedel değil, tüm dünyada tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıyor.

Dağıtım bedelinden TRT Payı alınmıyor

Elektrik faturaları ile ilgili olarak sık sık tartışma konusu olan bir diğer bedel de TRT payı. TRT payının elektrik faturalarından tahsilatı TRT Gelirleri Kanunu ile kararlaştırılmış, yalnızca aktif enerji bedelinin yüzde 2’si olarak hesaplanması ve dağıtım bedelinin bu hesaplamadan hariç tutulması düzenlenmiştir.

Ülkemizde bu konuda tartışmalar yaşanıyor olsa da neredeyse her ülkede devlet televizyonları için belirli vergiler vatandaşlardan alınıyor. Ülkemizde olduğu gibi İtalya, Yunanistan, Portekiz, Güney Kore gibi pek çok ülkede devlet televizyonu için ayrılan paylar elektrik faturalarından tahsil edilirken, İngiltere gibi ülkelerde televizyon lisansı adı altında emlak vergisine benzer bir bedel vatandaşlardan tahsil edilerek devlet radyo ve televizyon kurumuna aktarılıyor.

TRT payı dışında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre yine enerji bedelinin yüzde 5’i belediye tüketim vergisi olarak alınırken, mevzuata göre aynı hesapla yüzde 1’lik enerji fonu bedeli, enerji piyasasının geliştirilmesi ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsil ediliyor.

Elektrik fatura kalemleri tartışmaları ile ilgili görüşünü ifade eden EnCazip’in kurucusu Çağada KIRIM: “Ülkemizdeki elektrik faturalarındaki kalemler tüm dünya ülkeleri ile aynı doğrultuda. Her ülkenin piyasasının dinamikleri, hatta iklimi farklılık gösterdiğinden orada çok alınıyor ama burada daha az alınıyor dememiz doğru bir karşılaştırma yöntemi olmayacaktır. Ancak fatura kalemlerinin genel standartlara uygun olduğunu vurgulayarak tüketicilerin bu konuda içlerinin rahat olabileceğini belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

FATURA KALEMİ

BİRİM FİYAT (TL)

Enerji Bedeli

0,279

Dağıtım Bedeli

0,154

BTV

0,014

Enerji Fonu

0,003

TRT Payı

0,006

Katma Değer Vergisi

0,082

Kaynak: https://encazip.com

*Tablodaki bedeller mesken abone grubu için 1kWh elektrik tüketimi için ödenecek fiyatlardır. Dağıtım bedeli ile enerji bedeli birim fiyat ile kWh cinsinden tüketimin çarpılması ile hesaplanırken; BTV, Enerji Fonu ve TRT Payı enerji bedelinin yüzdesi; KDV ise toplam tutarın yüzdesi olarak hesaplanır.

 

Elektrik Faturasını Yüzde 30 Düşüren Tasarruf Önlemleri

12.01.2019 – CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Tasarrufu Haftası’nda tüketicilere, ülke ekonomisine ve aile bütçesine destek veren ‘tasarruf’ önerileri sundu. Elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturaların yaklaşık yüzde 30 düşürülebileceğine dikkat çeken CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Okuryazarlığı projesi ile bilinçli enerji kullanımına destek oluyor.

Enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı, bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen, perakende elektrik satış sektörünün lider şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Okuryazarlığı projesi ile tüketicilere destek oluyor. Bu çerçevede Enerji Tasarruf Haftası’nda da tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik,elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30’a varan düşüşün mümkün olacağına dikkat çekiyor.

262 TL’LİK FATURA 190 TL’YE İNEBİLİR

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2019 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak hazırladığı tabloya göre aylık tüketimi 487,4 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 262 TL’lik elektrik faturasını 190 TL’ye düşürebiliyor. Ayda 72 TL’ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Örneğin günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 23 TL’yi buluyor.Yine bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 8 TL tasarruf etmek mümkün.

TÜKETİMİNİZİ BİR TUŞLA HESAPLAYIN

Enerji okuryazarlığı çerçevesinde www.ckbogazici.com.tr internet sitesinde ‘tüketim hesaplama’ uygulaması bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını da sağlıyor.Söz konusu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor. Elektrik faturasındaki kalemler konusunda da tüketiciyi bilgilendiren şirket, yine internet sitesinde yer alan ‘Şeffaf Fatura’ uygulaması ile müşterilerini aydınlatıyor.

DÜNYA İÇİN, GELECEK NESİLLER İÇİN TASARRUF ŞART

Ulusal Enerji Verimliliği Planı ile 2033 yılına kadar 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf hedeflendiğini anımsatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Sadece ülkemiz değil; dünya için, gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız. Tabii burada hepimize görev düşüyor. Biz de sektöre birçok anlamda öncülük yapmış bir şirket olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımız, her evde bulunan elektrikli aletlerin günde, ayda kaç saat ne kadar elektrik tükettiğini hesaplamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Ardından da bu aletleri doğru kullanarak kaç TL tasarruf edilebileceğinin hesabını ortaya koydu. Amacımız vatandaşlarımızın aile bütçelerine destek olmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

 

Küçük Önlemlerle Elektrik Faturalarınızı Ucuzlatmak Mümkün!

31.10.2017

EnCazip, yüklü faturaları azaltmak için teknolojik cihazlardan çamaşır makinelerine, klimalardan saç kurutma makinelerine kadar birçok cihazda uygulanabilecek küçük adımlarla tasarruf etmenin püf noktalarını açıklıyor.

Ev içi enerji kullanımlarında alışkanlıkları etkilemeden uygulanacak küçük adımlarla yapılacak tasarruflarla, verilere göre yüzde 31,1 azalarak 37 milyar 842 milyon 886 bin dolar değerine ulaşan Türkiye enerji ithalatının düşürülmesine de katkı sağlanabilir. 1

EnCazip, tüketicilerin elektrik faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı olacak,  her  bütçeye uygun tedbir ve tasarruf önlemlerine yönelik hazırladığı araştırmada; evde uygulanabilecek basit yöntemlerle ortalama bir hanede ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada tasarruf önerilerini dile getiren EnCazip Kurucu Ortağı Onur Orakçıoğlu, “Enerji verimliliğinin faydaları hakkında tüketicileri bilinçlendirmek çok önemli. Doğru bilinen yanlışlarda geliştirilecek farkındalık ve günlük kullanımlarda yapılacak ufak değişiklikler tüketicilerin faturalarına olumlu yansıyacak. Daha geniş bir çerçevede Türkiye’nin gittikçe azalan enerjide dışa bağımlılığına da katkı sağlayacak” dedi.

EnCazip tarafından bir araya getirilen tasarruf bilgileri evlerde daha dikkatli bir kullanım üzerine odaklanıyor. Küçük değişikliklerle kazanılabilecek alışkanlıkların, bilinçli tüketim ile enerjiden tasarrufuna dikkat çeken verilerde; bireysel tasarrufun yanı sıra, Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 58’ini oluşturan enerji ithalatının ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda bulunabileceği ifade ediliyor.2

EnCazip tarafından bir araya getirilen tasarruf bilgileri, evlerde daha dikkatli kullanım üzerine odaklanıyor. İşte kolaylıkla uygulanabilecek tasarruf önerileri:

1- Elektronik cihazlarınızı sadece fişten çekerek yılda 40 TL tasarruf edin!

Elektronik cihazlar kullanım dışında olsa da fişe takılı olduklarında elektrik tüketir. Bilgisayar ya da televizyon gibi cihazlar; ekran koruyucu, uyku modu ya da bekleme konumundayken de enerji harcamaya devam ederler. Fişlerde takılı olan ev aletleri bir evin yıllık elektrik harcamalarının neredeyse yüzde 7’sini oluşturur. Aktif olarak kullanmadığınız ev aletlerini kapatmak yılda yaklaşık 40 TL’lik tasarruf sağlar.3

2 – Sadece lambaları değiştirerek ay sonu elektrik faturasında yüzde 30 tasarruf mümkün

Elektrik Mühendisleri Odası’nın verilerine göre ev için elektrik tüketiminin yüzde 28,6’sı aydınlatmaya aittir. Bununla birlikte LED lambaların yüzde 90 daha az enerji harcayıp, daha fazla ışık ürettiği de bilinen bir gerçek. Sadece evinizdeki tüm ampulleri LED lamba ile değiştirerek ay sonunda gelen elektrik faturasından %30’a varan tasarruf sağlamak mümkündür. Her şekli ve boyutu üretilen LED ampulleri kullanabilmeniz için evinizdeki aydınlatma teçhizatlarını değiştirmenize de gerek yok.

3 – Klimanız için ideal sıcaklık 24-26 °C 

Özellikle yaz aylarında vazgeçilmezi olan klimalar, oda sıcaklığını dilediğiniz seviyeye getirmenizi sağlarken; elektrik faturalarında da etkisini göstermektedir. Daha hızlı serinlik elde etmek için klimaları bilinçsizce kullanarak doğrudan çok düşük sıcaklığa getirmek yerine uygun olduğunu düşündüğünüz en yüksek sıcaklığa getirin. 24-26 °C     aralığındaki sıcaklık yaz aylarında rahat etmeniz için yeterli olacaktır.

4 – Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece çalıştırmak daha ucuz değil!

Eğer akıllı sayacınız yoksa ve üç zamanlı elektrik tarifelerini kullanmıyorsanız, elektrikli ev aletlerinin kullanımını gece saatlerinde yapmanızın elektrik faturalarınıza hiçbir yansıması olmayacaktır. Ancak elektrik tedarikçiniz ile görüşüp üç zamanlı tarifeleri kullanmaya başladıktan sonra enerji tüketiminizi gece yaparak, öğlen saatlerine göre yüzde 40’lık bir tasarruf elde edebilirsiniz.4

Aynı zamanda çamaşır makinesini kullanmanın maliyeti genel olarak suyun sıcaklığına ve miktarına bağlıdır. Yüksek ısılarda çamaşır yıkanması gerekmediği sürece 30-40 oC’yi tercih etmek daha tasarrufludur.

5 – Klozetlerde yarı yarıya su tasarrufu edin!

Banyo ve tuvaletlerde sudan tasarruf etmenin bir yolu da klozetlerdeki rezervuarları stoplu ya da çift kademeli iç takımlarla değiştirmektir. Böylece ortalama 5-6 litrelik kapasiteye sahip olan rezervuarlardan çekilen her bir sifon için ihtiyacınız kadar su kullanarak yarı yarıya tasarruf yapabilirsiniz.

6 – Saçlarınızı önce havluyla kurutun!

Saç kurutma makinesinin saatlik elektrik tüketimi 1750 ila 2000 Watt arasındadır. 15 dakikalık saç kurutma makinesi ise yaklaşık olarak 0,25 TL’ye denk gelir ve eski model enerji tasarrufu özelliği olmayan ampulün 20 saatlik çalışmasına eş değerdir. Daha az enerji harcamak için saç kurutma işlemi mümkün olduğunca havlu ile yapılmalı ve saç kurutma makinesi daha sonra kullanılmalıdır.

7 – Kapı ve pencerelerinizi bantlayın, ısı kaybının önüne geçin!

Evdeki ısı ihtiyacının bir bölümü de kapı ve pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı sebebiyle oluşur.  Ufak çatlaklardan sızan hava akımı oda sıcaklığını düşürmek için yeterlidir. Kapı ve pencereleri bantlamak doğal gaz faturalarınızda tasarruf etmenizi sağlar. Bununla birlikte çift camlı ya da ısıcamlı pencereler kullanmak da ısı yalıtımı sağlayarak kışın yakıt, yazın ise klima masraflarının azalmasına katkıda bulunur.

8 – Elektrik tedarikçisi değiştirmek elektrik kesintisine ya da daha pahalıya mal olmaz!

Aylık 120 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes numara taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek ek maliyet, uyarlama ya da başka bir iş gerektirmeyen bir uygulamadır. Değişim ile ilgili tüm işlemler otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleşir ve tedarikçi değiştirirken elektrik enerjiniz asla kesintiye uğramaz, güvenle ucuz elektrik kullanmaya başlayabilirsiniz.

###

Kaynaklar

  1. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre: http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-enerji-ithalati-azaldi/79293
  2. Dünya Bankası Türkiye Odak Notu, 2014
  3. Eurostat-IDAEE
  4. EPDK Ulusal Tarifeler

 

Enerji Tasarrufunda Doğru Bilinen Yanlışlar!

 

EnCazip, enerji tüketiminde doğru bilinen yanlışları açıklıyor. Uygulanacak birkaç küçük önlemin her biri, günlük hayatımızı etkilemeksizin önemli oranda tasarruf etmemizi sağlıyor.

Ev içi enerji kullanımlarında yaşam tarzını değiştirmeden uygulanacak küçük adımlarla ülkemizin enerji ithalatının düşürülmesine de önemli katkı sağlanabilir.

Elektrik tedarik şirketleri karşılaştırma internet sitesi EnCazip, her bütçeye uygun tedbir ve tasarruf önlemlerine yönelik hazırladığı araştırmada, tüketicilerin kolayca uygulayabileceği tasarruf yöntemlerini, enerji tasarrufunda doğru bilinen yanlışlar ile birlikte açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada tasarruf önerilerini dile getiren EnCazip yetkilileri, “Enerji verimliliğinin faydaları hakkında tüketicileri bilinçlendirmek çok önemli. Doğru bilinen yanlışlarda geliştirilecek farkındalık ve günlük kullanımlarda yapılacak ufak değişiklikler tüketicilerin faturalarına olumlu yansıyacak. Daha geniş bir çerçevede ülkemizin enerji ithalatını düşürmeye önemli katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

EnCazip tarafından bir araya getirilen tasarruf bilgileri evlerde daha dikkatli bir kullanım üzerine odaklanıyor. Küçük değişikliklerle kazanılabilecek alışkanlıkların, bilinçli tüketim ile sağlayacağı enerji tasarrufuna dikkat çeken verilerde; bireysel tasarrufun yanı sıra Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturan enerji ithalatının azaltılmasına da katkıda bulunabileceği ifade ediliyor.

Elektrik faturalarında tasarruf sağlayacak doğru bilinen 5 yanlış:

YANLIŞ: Kaloriferlerinizi gün boyunca düşük derecede çalıştırmak, sadece evde olduğunuz zaman kapatıp açmaktan daha az enerji harcar.

DOĞRU: Kaloriferlerinizi düşük sıcaklıkta çalıştırsanız dahi, kişinin evde olduğu zamanlarda kullandığından daha masraflı olur. Evinizin sıcak olmasını istiyorsanız, eve girmeden önce kombinizi çalışacak şekilde ayarlayın.

YANLIŞ: Kaloriferleri açmak yerine elektrikli ısıtıcıları kullanmak daha az enerji harcar.

DOĞRU: Elektrikli ısıtıcılar en pahallı ısınma yöntemlerinden biridir. Elektrikli ısıtıcıları kullanmak yerine doğal gaz ile çalışan merkezi ısıtma sisteminizi devreye alıp yalnızca bulunduğunuz odadaki kalorifer peteklerini çalışır duruma getirmeniz halinde çok daha ucuza ısınırsınız.

YANLIŞ: Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece çalıştırmak daha ucuzdur.

DOĞRU: Eğer akıllı sayacınız yoksa ya da olmasına rağmen üç zamanlı elektrik tarifelerini kullanmıyorsanız, elektrikli ev aletlerinin kullanımını geç saatlerinde yapmanızın elektrik faturalarınıza hiçbir yansıması olmayacaktır. Ancak elektrik tedarikçiniz ile görüşüp üç zamanlı tarifeleri kullanmaya başladıktan sonra enerji tüketiminizi gece yaparak, öğlen saatlerine göre yaklaşık yüzde 40’lık bir tasarruf elde edersiniz.

YANLIŞ: Odaların kapılarını açık bırakarak salondaki ısının odalara yayılmasını sağlayıp tasarruf etmek.

DOĞRU: Kaloriferler ve paneller ısının yayılması ile ortamı ısıtır. Sıcak hava yükselirken daha ağır olan soğuk hava aşağı iner. Aşağıdaki soğuk hava paneller tarafından ısıtılır ve tekrar yukarı çıkar. Böylece bir sirkülasyon elde edilir ve ortam ısıtılır. Ancak odaların kapılarının açık olması durumunda sirkülasyonun gerçekleşeceği ortam büyür, normal koşullardaki bir panelin gücünden daha büyük olacak alan ısınmaz.

YANLIŞ: Elektrik tedarikçisi değiştirmek daha karışıktır, elektrik enerjisi kesintiye uğrayabilir ve sonuçları daha pahallıya mal olabilir.

DOĞRU: Aylık 70 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes numara taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek ek maliyet, uyarlama ya da başka bir iş gerektirmeyen bir uygulamadır. Değişim ile ilgili tüm işlemler otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleşir ve tedarikçi değiştirirken elektrik enerjiniz asla kesintiye uğramaz.

Kaynak: EnCazip

###

EnCazip Hakkında

EnCazip, tüketicilerin elektrik faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı olan tarafsız, ücretsiz ve bağımsız bir karşılaştırma ve elektrik tedarikçisi değiştirme internet sitesidir. Tüketicilerin en cazip elektrik tarifelerini kolayca bulabilmeleri için elektrik tedarikçilerinin tarifelerini anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde karşılaştıran EnCazip, tüketicilerin haklarını korumayı ve tüketicilere en yüksek faydayı sağlamayı temel stratejisi olarak belirlemiştir. Şirket, 2015 yılında gerçekleştirdiği uluslararası ortaklık sayesinde kurucuları oldukları şirketler arasında İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi uSwitch ve Avrupa’nın en büyük karşılaştırma sitesi Kelkoo’nun da bulunduğu güçlü ortaklarının 20 ülkede edindikleri tecrübeleri Türkiye piyasasında uygulamaya geçirmiştir.