Ana Sayfa Haberler Kariyer ve İstihdam Piyasası Haberleri Türkiye&#8217...

Türkiye’de Kadın İstihdamı OECD Oranlarının Yarısından da Az

Kalkınmanın bir bileşeni olarak istihdamda nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların katılımının artırılması için uzun vadeli politikaların belirlenmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına ihtiyaç var.

Kalkınmanın insanların hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan tüm sosyal, çevresel ve ekonomik şartların sağlanması anlamında da kullanılabileceğini söyleyen Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal, kalkınmayı kadın istihdamı yönüyle yorumladı.

OECD İSTATİSTİKLERİNDE TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI

Kadın istihdamını artırmaya yönelik devlet politikasından söz eden Doç. Dr. Meltem Ucal, geliştirilen faaliyetleri aktardı:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önemli hedef olarak belirlediği kadın istihdamının artırılması için çalışmalar yürütmektedir. OECD istatistiklerinde kadın istihdamının ortalaması yüzde 65 iken Türkiye’de yüzde 30 olması, uzun bir yol yürümemiz gerektiğini gösteriyor. Bu uzun yolu yürüyebilmemiz için de bunun politikalarla destekleniyor olması lazım. Bu politikalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve diğer bakanlıkların yardımıyla bir takım faaliyetlerle yerleştirilmeye başlandı ancak net bir sonuç alınabilmesi için yıllarca çalışılması gerekiyor”.

YASA TASARISINA DA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2012’den beri ciddi çalışmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Meltem Ucal, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) gibi derneklerin desteğiyle iyi projelere öncülük ettiğini söyledi. Doç. Dr. Meltem Ucal,

“Bu projelerde annelerin iş gücüne katılımını artırmak için evde çocuk bakımıyla ilgili destekler, kadınların iş saatlerinin esnetilmesi gibi bir takım çalışmalar da var. Yasa tasarısı olarak da meclise gelmesine rağmen bildiğim kadarıyla yasalaşmamış. Umuyorum ki bundan sonraki hükümet kurulduğunda buna destek verilecektir” diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINI DESTEKLİYOR

Avrupa Birliği’nin kadın istihdamının artırılması için proje ve hibe programları ile büyük destekler verdiğini söyleyen Doç. Dr. Meltem Ucal, Avrupa Birliği’nin şartlarına uymanın yararlı olacağını ekledi:

“Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu hibeleri Türkiye’ye getiriyor ve kadın istihdamını artırmak için bir araç olarak kullanıyor. OECD ülkeleri arasında kıyaslama yapıldığında başarılı olan ülkeler de var, esnek çalışma saatleri, bakıcı hizmeti, evde bakım hizmetleri başarılı bir şekilde uygulanıyor. Biz de başarmak istiyoruz, yalnızca istemekle kalmamalıyız. Avrupa Birliği belki bizim için bir hedef, oraya girmeye çalışırken zamanla şartlara uymakta fayda var diye düşünüyorum”.

‘TOPLUMSAL CİNSİYET DÜŞÜNÜLEREK POLİTİKA İZLENMESİ GEREKİR’

Kalkınmanın başka faktörleri de barındırdığını hatırlatan Doç. Dr. Meltem Ucal, kadın istihdamı başlığındaki hususları ele aldığını vurguladı. Ucal, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hep birlikte iş gücü potansiyelini artırmamız gerektiğini ifade etti:

“Kadının iş gücünü artırabilmek için makroekonomik politikaların yanında sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi gerekir. Toplumsal cinsiyet anlamında düşünülerek politika geliştiriliyor olması lazım. Bununla birlikte birçok faktör bir arada düşünülmeli. Yerel, bölgesel, sektörel bazda kadının eğitimine çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum, bu da önemli bir yol kat etmemize de yardımcı olacaktır”.

PROJE KAPSAMINDA 5000 ANNEYE BAKIM DESTEĞİ

Avrupa Birliği, kadının iş gücüne katılımını destekliyor. Avrupa Birliği’nin hibe programıyla finanse edilen SGK tarafından nisan 2015’te yapılan annelerin istihdama katılımını hedefleyen projenin iki yıl sürecek pilot uygulamaları için Bursa, İzmir, Antalya illeri seçildi. proje kapsamında 0-36 yaş bebeği olan annelere bakıcı hizmeti sunuluyor, 38 milyon TL bütçeye sahip projeyle 5000 anneye ulaşılması hedefleniyor.

KADINLARIN YARISI EV İŞLERİ NEDENİYLE İSTİHDAMA KATILAMIYOR

Genç işsizlikte OECD ülkeleri arasında en yüksek aktif olmayan gençlik oranına sahip Türkiye’de nüfusun neredeyse yarısı iş gücüne katılmıyor. Bunun bir sebebinin de kadınların iş gücüne katılım oranının OECD ortalaması olan yüzde 65’in yarısından bile az olduğu görülüyor. TÜİK’in 2015 yılı Mayıs döneminde yayınladığı istatistiklere göre erkeklerin istihdam oranı yüzde 71.8, kadınların ise yüzde 32. iş gücüne katılmama nedenine bakıldığında ise ev işleri meşguliyeti olanların tamamının kadınlar olduğu görülüyor. Nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların yarısından fazlası -yüzde 57.6- bu nedenle istihdama katılamıyor. 10. kalkınma planında Türkiye’de kadın istihdam oranının 2018 yılına gelindiğinde -3 yılda 2.8 artarak- yüzde 34.9 olmasının hedeflendiği belirtiliyor. İHA

Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberler