Ana Sayfa Haberler Kariyer ve İstihdam Piyasası Haberleri KPMG: İş Düny...

KPMG: İş Dünyasında Cesur Kadınların Çağı

KPMG Kariyer Araştırması : Küresel Kadın Liderler

12 Haziran 2018 – KPMG’nin 42 ülkede 699 küresel kadın liderle yaptığı araştırma sonucu açıklandı. ‘The Digital Age-The Women’s Era’ başlıklı rapora göre, kadın liderlerin yüzde 77’si teknolojik yıkımı benimsiyor, bunu tehdit değil, fırsat olarak görüyor. Veri analiziyle karar alan kadın yöneticiler, şirketlerinin büyümesi ve karlılığı konusunda güçlü ve kararlı… Tabloyu gerçekçi değerlendiriyorlar; kadın liderlerin sadece yüzde 28’i bir sonraki kariyer adımlarını mevcut şirketlerinde görüyor

KPMG’nin ilk kez yaptığı ve dünyada da bir ilk olan Küresel Kadın Liderler Araştırması 2018 / The Digital Age-The Women’s Era başlıklı araştırma, ‘teknoloji ve dijitalleşme’nin kadın iş liderlerinin dünyasındaki karşılığını inceliyor. Araştırma 42 ülkede 14 sektörden 699 küresel kadın liderle yapıldı. Katılımcıların yüzde 37’si 500 milyon dolardan fazla yıllık gelire sahip şirketleri yönetiyor. Yüzde 62’si 500 milyon dolardan az şirketlerin yöneticisi. Araştırmanın sonuçları, iş dünyasında cesur, kendine güvenen, gerçekçi kadınların yükseldiğini gösteriyor. Buna göre kadın liderler, dijitalleşmeyle paradigma değişimi yaşayan iş dünyasındaki büyüme potansiyeli, büyüme stratejileri ve istihdam konusunda iyimser. Araştırmaya katılan küresel kadın liderlerin yüzde 77’si teknolojik yıkımı tehdit değil fırsat olarak görüyor. Hayli cesur davranıyor ve iş modellerini dönüştürmek için teknolojinin sunduğu imkanları değerlendirmekten korkmuyorlar.

Araştırmadan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

 • Küresel iş liderlerinin amacı; dijitalleşme, jeopolitik, değişen demografik yapının etkileri altında zorluklarla yüzleşmek için stratejiler bulmak. Küresel kadın liderler büyüme konusunda iyimser, gerçekçi ve kendilerine güvenen bir profil çiziyor.
 • Dijital dönüşüm, şirketler için sınırsız fırsatlar sunuyor. Öte yandan, örneğin müşteri beklentilerine ilişkin kararların veriliş hızı giderek artıyor. Kadın liderler, şirketlerini bu karmaşık ve heyecan verici zamanlarda yönetme kabiliyeti ve gücüne sahip.
 • Araştırma milyon dolarlık şirketleri yöneten kadınların, dijital çağın zorluklarına karşı donanımlı olduğunu ve iyi hazırlandığını gösteriyor. Nitekim kadın yöneticilerin yüzde 77’si teknolojik yıkımı tehditten çok fırsat olarak gördüğünü söylüyor.

‘Yıkılacaksa biz yıkarız’

 • Yönetici kadınların yüzde 51’i şirketlerinin rakipleri tarafından yıkılmasını beklemek yerine bizzat sektörlerini yıkacaklarına inanıyor.
 • Küresel kadın liderlerin yüzde 77’si şirketlerinin büyüme potansiyelinden emin. Büyüme ve karlılık konusunda güçlü ve kararlılar.
 • Büyüme stratejileri konusunda, kadın liderler organik büyümeye yoğunlaşmış durumda. Yüzde 45’i organik büyümeyi en iyi büyüme stratejisi olarak görüyor.
 • Bu sonuçlar istihdam beklentisiyle de paralel. Yüzde 6 veya daha fazla artış bekleyen küresel kadın liderlerin oranı yüzde 33.
 • Yapay zekanın istihdama etkisi konusunda daha temkinli olan KKL’lerin yüzde 47’si kaybedilecek işlerden daha fazla sayıda iş yaratılacağını düşünüyor. Buna kıyasla, CEO’ların yüzde 62’si aynı fikirdeler. 

Veri kullanmayı seviyorlar

 • Dijitalleşme, teknoloji ve veri analizini kullanmakta başarılılar. Yüzde 93’ü önümüzdeki 3 yıl içinde yenilik süreçlerini ve uygulamayı geliştirme ihtiyacı olduğunu görüyor.
 • Yüzde 77’si veri modelleri/analitiği kullanımını artıracağını söylüyor.
 • Yüzde 58’i sezgileri yerine veri analizi sonuçlarına göre stratejik kararlar alıyor.
 • Yüzde 48’i yapay zeka, blockchain, karma gerçeklik ve üç boyutlu baskı gibi yeni teknolojiler konusunda rahat hissediyor.
 • Kadın liderlerin yüzde 21’i şirketlerinin yönetim kurulunun dijital dönüşüm projeleri ile ilgili yatırımların geri dönüşü konusunda makul olmayan bir beklentiye sahip olduğunu söylüyor.
 • Yüzde 73’ü şirketlerindeki toplam gelir artışının yüzde 2’nin üstünde olmasını bekliyor, yalnızca yüzde 17’si yüzde 2’den az artış umuyor. 

Gerçekçi, çevik ve eşitlikçi

 • Kadın liderler çevik ve güçlerinin bilincinde.
 • Cinsiyet eşitliğini desteklemek için kültürel değişim ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar.
 • Gerçekçiler; yalnızca yüzde 28’i bir sonraki kariyer adımını mevcut şirketleri içinde görüyor.
 • Güçlü kişisel ağlar ve iyi iletişim becerilerinin, kişisel başarı konusunda en önemli iki faktör olduğuna inanıyorlar.

 

KPMG: Liderlik kadının doğasında var 

20 Ekim 2017 – KPMG, Kilidi Kırmak araştırmasında kadınların yönetici seviyesine gelirken karşılaştığına inanılan 10 miti sorguladı. Araştırma, iş hayatında kadınların yükselmesine engel olarak değerlendirilen birçok yargının temelsiz olduğunu ortaya koydu. KPMG’nin araştırmasına göre, kadınlar kadar erkeklerle ilgili yargılar da toplumsal cinsiyet eşitliğini zedeliyor. Mesela erkeklerin liderliği toplumda daha kıymetli görülüyor ama araştırma liderlik özelliğinin kadınların doğasında olduğunu söylüyor. 

KPMG’nin küresel ölçekte yaptığı Kilidi Kırmak araştırması, iş hayatında kadının yönetim yolculuğunda doğru kabul edilen yargıları inceledi. Araştırmadan çıkan sonuç, 21’inci yüzyılda iş dünyasının hala akademik doğruluğu kanıtlanmamış ‘inanışlar’ üzerinde yükseldiğini gösteriyor. Bu inanışlar, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine de darbe vuruyor. KPMG’nin Kilidi Kırmak araştırmasına göre, kadınların yönetici kademesine yükselirken karşılaştığı kabul edilen 10 mit ve gerçekler şöyle: 

Kadınlar üst düzey liderlik rollerini istemiyor

Gerçek: Kadınların kariyer hedefleri erkeklerden farklı değil ve mesleki tecrübeler arttıkça hedefleri de büyüyor. Ancak kadınlar kariyer hedeflerini daha yavaş büyütüyor. Başarıyı daha geniş tanımlayan kadınlar, kariyer geçişi konusunda karar verirken daha çok faktörü göz önüne alıyor. Bu da kariyer hedeflerine bağlılıklarının ‘şartlı’ olduğu şeklinde yanlış bir yorumlamaya neden oluyor. 

Kadınlar erken ayrıldıkları için liderlik pozisyonlarına gelemiyorlar

Gerçek: Üst düzey pozisyonlarda kadınlar kariyerlerinde ilerleme konusunda en az erkekler kadar istekli ve çaba gösteriyor. Yetenek havuzunun cinsiyet dengesi üzerinde, kadınların kariyer geçişi yapmalarının –pozitif veya negatif- herhangi bir etkisi yok. 

Kadınlar anne oldukları için üst düzey pozisyonlara gelemiyorlar

Gerçek: Çocuk sahibi olmanın kariyer üzerindeki etkisi sanıldığından küçük. Çocuk sahibi olmanın kadınların kariyer ilerlemesi üzerinde gerçekten de yavaşlatıcı bir etkisi var ancak bu etki üst pozisyonlara gelmelerini engelleyemez. 

Kadınlar kendilerine güvenmedikleri için üst düzey pozisyonlara gelemiyorlar

Gerçek: Risklere karşı hazırlıklı olma isteği kadınların gerçeklikten uzaklaşmasını engelliyor. Kadınlar bilmedikleri zorluklarla karşılaşacakları pozisyonlar için aday olurken kendi becerileri ve kabiliyetleri konusunda son derece dürüst davranıyor. Kadınların bu konudaki kariyer tercihleri kendine güven duymamaktan ziyade kişisel risk ve getiri konusunda titiz davranmaktan kaynaklanıyor. 

Kadınlar üst düzey pozisyonların gerektirdiği liderlik vasıflarına sahip değil

Gerçek: Kadınların liderlik davranışları ile erkeklerin liderlik davranışları büyük oranda aynı. Kadın liderler ile erkek liderler arasındaki farklar küçük ve birbirini tamamlar nitelikte. Ancak erkeklerin avantajlı olduğu konular kurumlar tarafından büyütülüp, daha kıymetli görülüyor. Oysa kadın, pozitif tutum, enerji ve güçlü çalışma etiğine sahip olma, sorumluluk alma ve işin yapılmasını sağlama, kaynakları düzenleme ve yönetme konularında erkeklerden daha başarılı. Kadınların doğasından gelen kurumsal değerlerle uyumlu liderlik özellikleri öne çıkıyor.  

Kadınlar liderliğe giden yolları açacak bağlantılara sahip değil

Gerçek: Kadınlar yükselme ile mesleki bağlantılara sahip olma arasındaki ilişkinin farkında. İş yerinde özgeçmişlerini oluştururken ve mesleki gelişim için destek ararken resmi kanalları kullanıyorlar. Erkekler ise yükselmek için gayriresmi bağlantıları kullanma konusunda daha rahat davranıyor. 

Kadınların kariyer basamaklarını tırmanmasına üst düzey kadın yöneticiler engel oluyor

Gerçek: Üst düzey kadın yöneticiler farklı yöntemler kullanarak diğer kadınların da yükselmesi için ciddi çaba gösteriyor. Kariyerlerinin ilk aşamalarındaki kadınlara ilham olma konusunda erkekler de kadınlar kadar önemli birer rol model. 

Yüksek potansiyel liderlik programları kadınları kısa yoldan üst pozisyonlara taşıyor

Gerçek: Yüksek potansiyel liderlik programları ve diğer gelişim programları hem kadın hem de erkek çalışanları destekleyen bir kurum kültürünün varlığını gösteriyor. Ancak bu tür programlar üst seviyedeki yöneticiler arasında cinsiyet dengesinin iyileştirilmesini sağlamıyor. 

Resmi esnek çalışma düzenleri kadınların yükselmesini kolaylaştırıyor

Gerçek: Esnek çalışma koşulları kadınların ev ve işle ilgili sorumluluklarını başarılı şekilde dengelemesini sağlıyor. Esnek çalışma koşulları olmasa yetenek havuzundan kaçan kadın oranı daha yüksek olur. Kadınlar kendilerine esneklik ve kolaylık sağlayan gayriresmi ve kişiye özel düzenlemelerin başarılı olmalarında en önemli faktör olduğunu düşünüyor. Çalışan yönetiminin kalitesi kadınların kendilerine güven duyulduğunu hissetmeleri açısından çok önemli. 

Cinsiyet çeşitliliğini iş hedefleri açısından savunmak işe yarıyor

Gerçek: Cinsiyet çeşitliliğinin özellikle de erkekler tarafından kişisel gerekçelerle savunulması değişimin gerçekleşmesi açısından daha etkili sonuç veriyor. Şirketler ‘büyük veri’nin sağladığı imkanları kullanarak cinsiyet çeşitliliğinin kendi iş hedeflerine nasıl katkı sağladığını şirketin her kademesinde anlatmalılar.

Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri