Ana Sayfa Haberler Kariyer ve İstihdam Piyasası Haberleri Kariyer &#821...

Kariyer – Yeni Mezunlar Maaşa Değil İmaja Bakıyor

Korn Ferry Hay Group Yeni Mezun Ücret ve Yan Haklar Raporu’nun yeni araştırması yeni mezunların çalışacakları şirketi seçerken artık maaşa değil imaja baktıklarını gösterdi. Çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 69’u Yeni mezun ve Yönetici Adaylarının (MT) “Şirket Prestiji ve Marka İmajı” sebebiyle kendilerini tercih ettiklerini belirtti. 

Korn Ferry Hay Group Yeni Mezun Ücret ve Yan Haklar Raporu yeni mezunların profesyonel yaşama başlarken ilk işlerini neye göre seçtiklerini de araştırdı. Buna göre ankete katılan şirketlerin yüzde 69’u Yeni mezun ve Yönetici Adaylarının (MT) “Şirket Prestiji ve Marka İmajı” sebebiyle kendilerini tercih ettiklerini belirtti. En az etkili olan faktörün ise “Ücret Seviyesi” olduğu görüldü.

Korn Ferry’nin globalde gerçekleştirdiği ‘Yetenek Trendi’ araştırması da adayların işe başlayacakları şirketi seçerken ücret paketinin diğer paketlere kıyasla daha az önemsendiğini ortaya koydu. 1.100 insan kaynakları profesyonelinin katıldığı araştırmaya göre 5 yıl önce yüzde 39 oranıyla yan haklar paketi adayların şirket seçiminde dikkate aldığı en önemli konuyken artık yan haklar paketi sadece adayların yüzde 7’si için tercih sebebi olarak değerlendiriliyor

Yetenek çekme kanallarını kullanan şirketlerin sayısı az

Anket, Türkiye’deki yeni mezunların ücret piyasalarını, ücret yönetimi uygulamalarını, tanıtım ve yetenek çekme politikalarını, seçim ve işe alım kanallarını, performans ve potansiyel değerlendirme ile yan hak ve elde tutma politikalarıyla ilgili araştırma çıktılarını içeriyor.

Sonuçlara göre, 2017 yılında araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 85’i yalnızca Yeni Mezun programı, yüzde 22’si yalnızca Yönetici Adayı (MT) programı ile ilerlediklerini belirtirken yüzde 17’si de hem Yeni Mezun hem Yönetici Adayı (MT) programı kullandıklarını ifade etti.

Bununla birlikte anket sorularını yanıtlayan şirketlerin neredeyse yarısının yeni mezun olan yetenekleri çekmek için herhangi bir program kullanmadığı gözlemlendi. Araştırmada yer alan şirketlerin yüzde 53’ü Yeni Mezun ve Yönetici Adayları (MT) için tanıtım ve yetenek çekme kanalı kullandığını belirtirken yüzde 47’si bu kanalları kullanmadığını açıkladı.

Şirketler 5 bin 480 yeni mezunu istihdam edecek

Araştırma, Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketlerinin genç istihdamına devam edeceğini de ortaya koydu. Türkiye’nin önde gelen 137 şirketinin katıldığı Korn Ferry Yeni Mezun Ücret ve Yan Haklar Raporu’na göre bu şirketler 2017 yılında ortalama olarak 27 yeni mezun ve 13 yönetici adayı olmak üzere 40 kişiye istihdam sağlayacak. Böylelikle araştırmaya katılan 137 şirket 5 bin 480 yeni mezuna iş imkanı sunmuş olacak.

Yeni mezunlar hangi alanda ne kadar maaşla başlıyor?

Araştırmaya göre yeni mezunlar Türkiye genelinde ortalama olarak yaklaşık 4 bin 270 TL maaş alıyor. Bu rakam yıllık olarak 51 bin TL’ye denk geliyor. İstanbul’da ise yeni mezunlara verilen maaşların ülke ortalamasına göre bir miktar daha yüksek olduğu görülüyor. Buna göre İstanbul’da yeni mezunlara verilen ortalama ücret aylık 4 bin 340 TL olarak kaydedildi.

Yeni mezunların mesleklere göre ücret skalasına bakıldığında ise en çok ücretin yazılımcılara verildiği görülüyor. Korn Ferry’nin araştırmasına göre yeni mezun yazılımcılar aylık olarak ortalama 5 bin 850 TL maaş alıyor. Yazılımcıları aylık olarak 5 bin 220 lirayla mühendisler, aylık 4 bin 910 TL ile çevre profesyonelleri takip ediyor.

Maaş skalasına bakıldığında en az maaşı alan yeni mezunların ise müşteri hizmetleri temsilcileri olduğu görülüyor. Araştırmaya göre bu alanda görev yapan yeni mezunlar aylık olarak 2 bin 200 TL maaş alıyor. Bu meslek grubunu aylık 2 bin 460 TL ile çağrı merkezi uzmanları, 2 bin 920 TL ile sigorta eksperleri takip ediyor.

Şirketler yeni mezunlara hangi yan hakları veriyor?

Ücret ile birlikte yeni mezunlar için sunulan yan haklar paketi de önemli olan kriterler arasında. Araştırma, yeni mezunlara sunulan yan hak paketinde en sık kullanılan özelliğin servis yardımı olduğunu gösterdi. En sık verilen ikinci yan hak ise özel sağlık sigortası olurken bunu şirket bilgisayarı ve yemekhane takip etti.

Her 5 şirketten biri performans ölçüm aracı kullanmıyor

Araştırmaya göre şirketlerin azımsanamayacak bir kısmının performans ölçüm sistemlerini kullanmadıkları görülmüştür. Yeni mezun alımı yapan şirketlerin yüzde 77’si, Yönetici Adayı (MT) alımı yapan şirketlerin yüzde 79’u çalışanlarının performansını ölçen bir sistem kullanırken, şirketlerin yüzde 22’si herhangi bir ölçüm aracı kullanmadığını ifade etti.

Yeni mezunların işten ayrılma sebepleri

Şirketlerin yüzde 73’ü yeni mezun ve yönetici adaylarını elde tutmak için herhangi bir politika ile ilerlemediklerini belirtti.

Bununla birlikte ilk 12 ayda işten ayrılan yeni mezunların ayrılma nedenleri arasında en büyük yüzdeye sahip olan neden başka bir şirketten gelen teklifler olarak raporlandı. Araştırmaya göre yeni mezunların yüzde 49’u diğer şirketlerden gelen cazip teklifler yüzünden işten ayrılıyor. Etkili olan bir diğer neden kişisel sebepler olarak belirlenirken, kariyer gelişim olanaklarının yetersizliği de temel nedenlerinden biri olarak görüldü.

Küresel düzeyde yetenek bulmak zorlaşıyor

Korn Ferry’nin globalde gerçekleştirdiği ‘Yetenek Trendi’ araştırması yetkinlik seti geniş çalışanlar bulmanın zorlaştığını da ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü kalifiye çalışan bulmanın artık daha güç olduğunu ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 11’i uygun çalışan bulmanın kolay olduğunu belirtti.

Yetenek istihdamı yapan profesyonellere göre şirketler için uygun yetenek bulmayı zorlaştıran unsurların başında hızla değişen piyasadaki yeni yetkinlikler, ekonomik koşullar &belirsizlik ve hızlı büyüme geliyor.

Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri