Ana Sayfa Haberler Kariyer ve İstihdam Piyasası Haberleri Büyüme Görünü...

Büyüme Görünümü ve Mevsimsellik İşsizlik Oranlarına Olumlu Yansıyor

Büyüme görünümü ve mevsimsellik işsizlik oranlarına olumlu yansıyor…

Türkiye’de Nisan ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalış ile %10,5 olarak gerçekleşti. Böylece Nisan ayında işsizlik oranı piyasa beklentisi olan %11’in ve bizim beklentimiz olan %10,7’nin altında gerçekleşmiş oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Aralık 2016’dan beri olan düşüşüne devam etti ve %11,3 seviyesine geriledi.

Kıyaslanabilir dönemler olan Nisan 2016 – Nisan 2017’ye baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında arındırılmış verilerle 0,6 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2016’nın benzer döneminde 30 milyon 425 bin kişi olan işgücü, Nisan 2017’de 31 milyon 435 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da %52’den %52,6’ya yükselmiştir. Bu oran 15-64 yaş grubunda ise ham verilere göre %57’den %57,8’e yükseldi. Yine mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %46,7 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 81 bin kişilik bir artış söz konusudur. Hizmet ve inşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken, sanayi ve tarım sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir.

İşsizlik oranının Nisan ayında piyasa beklentilerinin bu kadar altına gerilemesinde etkili olan faktörler şunlardır: Birincisi, ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme görünümünün ardından ekonomik büyümenin öncü göstergeler itibariyle 2. çeyrekte de kuvvetli kalmaya devam etmesidir. Öncü sanayi veriler, güven endeksleri ve sanayi üretim verilerinin çerçevesinde 2. çeyrekte de, pozitif görüntünün devam ettiğini düşünüyoruz. Bu durum istihdam piyasasını olumlu yönde etkilemektedir. İkinci olarak ise; geçen yılın sonundan itibaren başlatılan istihdam teşviklerinin bir sonucu olarak işsizlik oranının yılın ilk aylarından sonra düşüşe geçmesidir. Ancak bu daha çok marjinal etki yaratan bir durumdur. İşsizlikteki gerilemenin çoğu mevsimsel etkilerden ve GSYH büyümesinden gelmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere bakıldığında, işsizlik oranının sadece 0,2 puan gerileyerek %11,3’e geldiği görülmektedir. Aynı zamanda genç nüfusta işsizlik oranı halen, arındırılmış verilerle %21,9’da, son derece yüksek bir oranda kalmaya devam etmektedir.

Gerçekleşen son rakamlarla beraber, işsizlik oranının aylık bazda rakamlarla önümüzdeki 2 ayda tek haneli rakamlarda gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Buna karşın, halen yıllık ortalamanın tek hanede gerçekleşmesini zor görüyoruz. Yıllık işsizlik ortalaması hemen hemen geçen yılı seviyelerinde, %11’de gerçekleşebilir.

Enver ERKAN

Araştırma Müdür Yardımcısı

Kanal Finans’taki diğer kariyer ve istihdam piyasası haberleri