Ana sayfa Haberler Kamuya Yeni T...

Kamuya Yeni Tasarruf İmkanı, Danıştay İhalelerde “Düşük Fiyatlı Akaryakıta” Vize Verdi

KAMUYA YENİ TASARRUF İMKANI

DANIŞTAY İHALELERDE “DÜŞÜK FİYATLI AKARYAKITA” VİZE VERDİ 

131 MİLYAR TL’LİK KAMU YAPIM İHALELERİNDE “DÜŞÜK AKARYAKIT FİYATLI” YENİ DÖNEM 

İHALE KOMİSYONLARI ARİTMETİK HATALARI DÜZELTEMEYECEK

Danıştay, kamunun yapım işi ihalelerinde düşük fiyatlı akaryakıta vize verdi. Avukat Melih Akkurt tarafından açılan davada alınan kararla 131 milyar liralık yapım işi ihalelerinde akaryakıt fiyatlarının EPDK’nın belirlediği rayiç fiyatların altında teklif verilebilmesinin önü açıldı. Danıştay 13’üncü Dairesi’nin aldığı kararda ayrıca ihalelerde firmaların verdiği tekliflerdeki aritmetik hataların ihale komisyonları tarafından düzeltilemeyeceği de kaydedildi.

İHALEDE RAYİÇ FİYATIN ALTINA İNİLEBİLECEK 

Avukat Melih Akkurt tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3 ve 45.1.13.14 maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesi 29 /11/ 2017 tarih ve E: 2017/464 sayılı kararı ile anılan iki maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Tebliğe göre, EPDK tarafından belirlenen günlük bazda yayınlanan rayiçlerin altında fiyatlarla, yapım işlerine firmaların teklif vermesi engelleniyordu. Bu rayiçlerin altındaki fiyatlarla ihalelere teklif veren isteklilerin, fiyatla ilgili açıklamaları da mevzuat gereği geçerli kabul edilmiyordu. Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararında, hem Petrol Piyasaları Kanunu’nda, hem de ilgili yönetmeliklerde, akaryakıt için indirimli fiyat sunma hakkının girişimcilere verildiğine dikkat çekildi. Hayatın olağan akışına aykırı bir fiyat verilmesi durumunda bunun sorgulanma yolunun açık olduğu belirtilen kararda, ayrıca firmalar tarafından sunulan akaryakıt fiyatlarının gerçekçi olup olmadığının belirlenme yolunun da mevcut olduğu vurgulandı. Bunun için fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalanması uygulamasının yürürlükte olduğu belirtildi. Kararda, “Bu itibarla, petrol piyasası mevzuatı uyarınca indirim uygulama imkânı varken, bu uygulamayı imkânsız kılacak şekilde akaryakıt girdisine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklamalarında EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamaların kabul edilmeyeceği yönünde getirilen düzenlemede hukuka uygunluk görülmemiştir” denildi.

İHALELERDE ARİTMETİK HATALAR DÜZELTİLEMEYECEK

Danıştay tarafından alınan kararla ayrıca firmaların verdiği tekliflerdeki matematiksel hataların ya da hesaplama farklılıklarının ihale komisyonlarında düzeltilmesinin de önüne geçti. Kararda, uygulamanın resen kötüye kullanılabileceği ve saydamlık ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle “Kanunda aritmetik hataların düzeltilemeyeceği kurala bağlandığından Tebliğ maddesiyle aksi yönde bir düzenleme getirilmesi üst hukuk normlarına uygun olmayıp, Kanuna aykırı olarak Tebliğ ile yapılan bu düzenlemenin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir” hükmüne yer verildi.

İHALELERDE REKABETÇİ ORTAM OLUŞACAK

Avukat Melih Akkurt, kararın kamu yararı çerçevesinde alındığına çekti. Akaryakıt fiyatları konusunda firmaların artık daha rekabetçi teklifler verebileceğini ifade eden Akkurt, “Bu da kamunun lehine olacak. Sistem zaten verilen düşük fiyatların uygulanabilir olup olmadığını denetliyor. Bu denetimden geçen isteklilerin verdiği daha düşük akaryakıt girdileri, ihalenin maliyetinin de düşürülmesi anlamına gelecek” dedi. 2017 yılında yapım ihalelerinin büyüklüğünün 131 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeker Akkurt “131 milyar TL’lik kamu yapım ihaleleri pazarında yeni ve daha rekabetçi bir dönem başlayacak” diye konuştu.

Akkurt, ihalelerde artık ihale komisyonlarının hesaplama farklılıklarını ya da aritmetik hataları düzeltemeyeceklerini de kaydetti. Bu karar ile zaman zaman kötüye kullanılabilen bir uygulamanın daha önüne geçildiğine dikkat çeken Akkurt, firmaların ihaleye verdikleri tekliflerdeki hesaplamalar konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.