Ana Sayfa Haberler Tübitak Ulusa...

Tübitak Ulusal Lider Araştırmacılar Programı’nda En Büyük Destek Koç Üniversitesi’ne

06.04.2022 – Türkiye’deki ve ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgedeki araştırma üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer alan Koç Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından 2021 yılında ulusal çapta önemli keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelerle, bu projeleri gerçekleştiren bilim insanlarına verilen hibe desteğini en fazla almaya hak kazanan akademik kurum oldu. Geçen yıl TÜBİTAK tarafından bu kapsamda dağıtılan 31 hibe desteğin 9’u Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen çeşitli projelere verildi. 

Koç Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla yürütülen “Ulusal Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında en çok destek alan akademik kuruluş oldu. TÜBİTAK’ın 2021 yılında ulusal çapta önemli keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelerle bu projeleri gerçekleştiren bilim insanlarına verdiği 31 hibe desteğinin 9’u Koç Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projelere verildi. Koç Üniversitesi 2020’de de en çok proje desteği alan kurum olmuştu.

Bir araştırma üniversitesi olarak, araştırma kapasitesi ve kalitesiyle, işbirliği ve etkileşime verdiği önemi bugüne değin öğretim üyelerince ortaya konan çalışmalar ve sürdürülen projelerle destekleyen Koç Üniversitesi, bu alandaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi. Ufuk 2020 Programı kapsamında Mart 2022’de TÜBİTAK tarafından, “En Başarılı Kurum Ödülü’ne” layık görülen Koç Üniversitesi, Ufuk 2020 kapsamında hayata geçirdiği 52 proje ile Türkiye’deki üniversiteler arasında en fazla sayıda proje üreten ve toplamda 23,8 milyon avro ile en yüksek fon desteğini alan üniversite olması nedeniyle layık görülmüştü. Koç Üniversitesi aynı şekilde “Ulusal Lider Araştırmacılar Programı” kapsamında üst üste iki yıl en çok destek alan akademik kuruluşu oldu.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye için çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlayan, alanında önemli boşlukları gidermeyi hedefleyen projeleri ve bilim insanlarını destekleyen TÜBİTAK, bu amaçla “Ulusal Lider Araştırmacılar” ile “Ulusal Genç Araştırmacılar” programlarını yürütüyor. 

İlk çağrısı 2020’de yapılan programlar için TÜBİTAK tüm başvuruları, yürütücünün bağımsız bilimsel araştırmacı niteliği, araştırma konularının bilimsel açıdan özgün değeri, ileriye dönük üç yıllık dönem için Türkiye’de yapılacak araştırma programı ve takvimi, araştırmaların gerçekleştirileceği kurum/kuruluşun altyapı koşullarının yeterliliği, proje sonucunda elde edilmesi öngörülen doğrulanabilir ve ölçülebilir bilimsel/akademik/ekonomik ve toplumsal çıktılar, yeni proje üretme potansiyeli gibi kriterleri dikkate alarak değerlendiriyor.

2021’de yapılan başvurularda bilimsel değerlendirmeye alınan 113 projeden 31’i desteklenmeye layık bulunurken, Türkiye genelinde en çok destek almaya hak kazanan kurum 9 proje ile Koç Üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi 2020’de de desteğe layık görülen 8 proje ile yine lider konumdaydı.

2021 TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında toplamda 9.144.800 TL destek almaya hak kazanan Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve projeleri şöyle sıralandı:

•    Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, “Duruma Özgü Çoklu Omik Veri Entegrasyonu için Ağ Tabanlı Çerçeve Yaklaşımın Geliştirilmesini hedefleyen OMIC-NET” projesi 

•    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Sinem Çöleri, “Kablosuz Kontrol Sistemleri için Makine Öğrenme ve Uç Değer Teorisi Tabanlı Ultra Güvenilir Haberleşme” projesi 

•    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, “Kalp Hücre Uyarımı için Yakın Kızılötesine Duyarlı, Kuantum Nokta Tabanlı ve Hidrojel Entegre Edilmiş Kapasitif Optoelektronik Biyoarayüzler” projesi 

•    Kimya Bölümü’nden Dr. Öğr. Görevlisi Safacan Kölemen, “Seçici Metabolik Glikan Etiketleme Yöntemi ile Tümör Hedefli in vivo Kemilüminesans Görüntüleme Çalışmaları” projesi 

•    Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Enflasyon Bağlanmışlığı ve Yerçekimi Modeli” projesi 

•    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Öznur Özkasap, “SynergyNet: Enerji İnterneti için Blokzinciri, Akıllı Sözleşme ve Federe Öğrenme” projesi 

•    Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Önder Metin, “İki Boyutlu Yarı-İletken Pniktojenler: Güneş Işığı Teşvikli Sürdürülebilir Organik Dönüşümler İçin Yeni Nesil Fotokatalizörler” projesi 

•    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, “Derin Öğrenme Tabanlı Özgün Gelecek Nesil Haberleşme Sistemleri” projesi

•    Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tevfik Tamer Önder, “Naif pluripotent kök hücre üretimini etkileyen epigenetik faktörlerin belirlenmesi (EpiKök)” projesi  

Koç Üniversitesi hakkında:

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 43 yüksek lisans ve 30 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi’nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 68’i burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören 8.345 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 18.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye’deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.

Kalp Rahatsızlıklarını Önceden Haber Verecek İmplant Projesine En Prestijli AB Kurumundan Destek

11.01.2022 – Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker, “Sürekli Kardiyak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi” adlı projesiyle Avrupa Araştırma Konseyi’nden (European Research Council – ERC) 2,5 milyon avro destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında geliştirilen aygıt dünyada bir ilk olmasıyla çok önemli vaatlerde bulunuyor. 2ND-CHANCE adlı aygıt, kalp rahatsızlığı geçirmiş kişilere implant edilerek olası rahatsızlıkları önceden algılayabilecek ve kritik seviyeye gelmeden hastayı uyarabilecek. 

Avrupa’daki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projelerini destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council – ERC), Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker ve araştırma grubu tarafından geliştirilecek olan ve tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kardiyovasküler rahatsızlıklar konusunda hastalara ameliyat sonrasında çok daha kontrollü bir süreç geçirmelerini sağlayacak 2ND-CHANCE adlı aygıtı destekleme kararı aldı. Her yıl Avrupa’nın her yerinden binlerce araştırmacının başvurduğu hibe destek programına bu yıl da 4000’den fazla başvuru oldu; Dr. Beker’in projesi desteklenmeye hak kazanan 397 proje arasında yer aldı. 

Mühendislik alanında geliştirilen buluşun tıpta uygulanması ile disiplinlerarası çalışmaların en etkili örneklerinden birini oluşturan Dr. Beker’in projesi, beş yıl boyunca Ufuk Avrupa Programı kapsamında Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından 2,5 milyon avroluk hibe fonla desteklenecek.

Kardiyovasküler rahatsızlıklar tüm dünyada yüzde 40’tan yüksek oranla başlıca ölüm nedeni ve özellikle ilk ameliyatını geçiren hastaların yakından takip edilmesi çok kritik. Dr. Beker tarafından geliştirilen 2ND-CHANCE adlı aygıt ameliyat esnasında hastanın vücuduna implant edilebilecek ve olası kardiyak rahatsızlıkları önceden bildirebilecek. Hasta kritik süreci atlattığındaysa, biyobozunur yapısı ile implant ikinci bir ameliyata gerek duyulmadan ve vücuda zarar vermeden bozunacak. 2ND-CHANCE tüm bu özellikleri sayesinde dünyada bir ilk olacak.

Türkiye’de En Fazla ERC Desteği Koç Üniversitesi Öğretim Üyelerinde

En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) fonu 2012’den bugüne kadar Türkiye’den 32 prestijli projeye verildi. Bu fonların 19’u Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından alındı. 14 ayrı projeden ikisi toplamda beş kez de Kavram Kanıtlama Desteği almaya hak kazandı. ERC’den fon alan projelerden sekizi mühendislik, dördü sosyal bilimler ve ikisi de moleküler biyoloji ve genetik alanlarında yürütülüyor. Koç Üniversitesi gibi en yetkin öğretim üyelerinin, en yüksek standartta araştırma imkânlarının ve donanımlı laboratuvar ortamlarının bulunduğu bir kurumda, özellikle tıp ve mühendislik gibi alanlarda disiplinlerarası ve hatta disiplinlerüstü çalışmalara verilen önem, ülkemize ERC gibi çok önemli kurumlardan hibe fonlarının kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için https://erc.europa.eu/news/erc-2021-starting-grants-results

Koç Üniversitesi Hakkında 

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 26 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi’nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 68’i burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören 7.421 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 15.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye’deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır. 

Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker Kimdir? 

Dr. Levent Beker, ODTÜ’den lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of California, Berkeley’de doktora çalışmalarını mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) tabanlı nöral implantlar ve esnek sensörler alanında tamamladı. Ardından Stanford Üniversitesi’nde biyobozunur implantlar ve giyilebilir cihazlar üzerine çalışmalarına devam etti. Eylül 2019’da Koç Üniversitesi’nde Bio-Integrated Microdevices Laboratuvarı’nı kurdu. Dr. Beker implant edilebilir/giyilebilir sensor sistemleri ile tanı ve tedavi yapabilen medikal cihazlar geliştirilmesi üzerine çalışmalarına devam etmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker, Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Desteği, Howard Hughes Medical Institute (HHMI) Uluslararası Araştırmacı Bursu, Stanford Üniversitesi’nden “Postdocs at the Interface”, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı, TÜBİTAK 2232 Desteği gibi farklı ödül ve fonlar almıştır.
Detaylı bilgi için: 
http://microdevices.ku.edu.tr 

ERC desteği nedir? 

Avrupa Araştırma Konseyi- European Research Council (ERC)- en özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa’nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumudur. ERC desteği, Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer fonlardan farklı olarak bir araştırma grubu, kurum veya konsorsiyuma değil, tek bir araştırmacıya verilir. Projeyi alan kişi Avrupa çapında istediği kuruma bu projesini taşıyabilme hakkına sahiptir. ERC projelerinin, kariyerinin farklı aşamalarındaki araştırmacılara yönelik üç programı var. Bunlardan ilki, doktora sonrası 0-7 yıl (Starting -1,5 milyon avro), ikincisi 7-12 yıl (Consolidator – 2 milyon avro) ve üçüncüsü de son 10 yıldır ileri düzey araştırma yapanlara (Advanced – 2,5 milyon avro) verilir. Bugüne kadar ERC desteği almış dokuz araştırmacı aynı zamanda alanlarında Nobel Ödülü’ne de layık görülmüştür. Bunlardan Giorgio Parisi 2021 Fizik ve Benjamin List 2021 Kimya Nobel Ödülü’nü almıştır. 

Hem ERC hem de NOBEL Ödülü alan araştırmacılar:

  • Serge Haroche
  • Konstantin Novoselov
  • James Heckman
  • Theodor Hänsch
  • Jean-Marie Lehn
  • Christoforos Pissarides
  • Sir Peter J. Ratcliffe
  • Giorgio Parisi
  • Benjamin List