Ana sayfa Haberler İş Fikirleri ve Girişimcilik Haberleri Fikrim Var Di...

Fikrim Var Diyen Sahipsiz Kalmayacak

fikir-01

Mucit fikri getirecek tüccar işe koyulacak

Fikri ya da projesi olan ancak sermayesi olmadığı için bunu hayata geçiremeyen girişimcilere bir destek de İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından verilecek. Girişimciler, İTO’nun kurucusu olduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) Oda’ya üye olan 390 bin ‘melek yatırımcı’ aracılığıyla iş fikirlerini ticari değere dönüştürebilecek.

YERLİ FON HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz haftalarda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, “Çok sayıda yatırımcının, küçük meblağlar ile bir girişimi internet siteleri üzerinden fonlamasına imkan tanıyan ‘kitle fonlaması’ sistemini Türkiye’de hayata geçirmek için çalışma yapıyoruz” şeklindeki açıklaması, sermayesi olmadığı için seri üretime geçemeyen fikir veya proje sahiplerine umut oldu. Dünyada büyük ilgi gören ve 100 bin başarılı projeye imzasını atan Kickstarter, aylık 9 milyon ziyaretçisi bulunan Indiegogo gibi sitelerin model olabileceği yeni fon sistemine ilişkin kanun hazırlıklarının Hazine Müsteşarlığı tarafından birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

ERKEN AŞAMA ŞİRKETLER

Yerli mucitler, yeni nesil fon sisteminin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın geleneksel ticaretin kalbinin attığı Eminönü’nde hayata geçireceği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile de hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak. İnovatif tüm fikirlere kapılarını açacak olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, melek yatırımcılığa da yeni bir bakış açısı kazandıracak. İTO’nun 390 bin üyesi melek yatırımcı olarak sahaya inecek. Teknoparklardan farklı olarak erken aşama şirketlere ve start-up’lara odaklanacak BTM’de, fikirleri üretime dönüştürecek süreç şöyle işleyecek: İş fikri olan bunu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne getirecek. Bu fikir olgunlaştırılıp, kuluçka merkezinde büyütüldükten sonra hayata geçirmek üzere İTO üyelerine sunulacak. Benzer şekilde İTO üyelerinin yatırım yapılabilecek fikirleri de incelemeye alınacak. Mucitler ihtiyaçları karşılandıktan sonra işe koyulabilecekler.

EN KAPSAMLI KULUÇKA

KOBİ’ler bir tasarım ya da fikrin yanı sıra dijital bir projeye de ihtiyaç duyabilir. Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek kadar onları gerekli olan kaynaklarla buluşturabilmek de önemli. İşte Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde iş fikirlerini gerçekleştirecek genç beyinler harekete geçirilecek. İTO ailesinin her bir üyesi, birer melek yatırımcı olarak bu fikirlerle sahaya çıkabilir. BTM, Türkiye’nin en kapsamlı kuluçka merkezi ile zihinlerdeki parlak fikirleri ticari değere dönüştürmeyi hedefliyor.

HEM DÜŞÜNCE ÜRETECEK HEM PROJE

İTO-BİTAV bünyesinde faaliyet gösterecek Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA), Türkiye ve dünya ölçeğinde genel trendleri takip ederek, düşünce ve proje üretecek. Geleceğin inşası için fikri olmayan işletme ve iş adamlarının silinmeye mahkum olduğu gerçeğiyle hareket eden DÜPA’da iş dünyasının ihtiyaç duyduğu araştırmalar en hızlı ve en öz şekliyle gerçekleştirilerek, iş dünyasının kullanımına sunulacak.

YURT DIŞINA AÇILACAK

Dünyadaki ve Türkiye’deki ticari gelişmeleri takip ederek yeni pazarlar ve fırsatlar hakkında farkındalık oluşturmak, potansiyeli yüksek ve sürdürülebilir iş fikirlerini ticari değerlere dönüştürmek için eğitim vermek, uygulama ve araştırma merkezlerinin yanısıra enstitülerle işbirliği yapmak amacıyla kurulan İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı (İTO-BİTAV), şu faaliyetlerde bulunacak:

  • Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, kurs, seminer, sempozyum, kolokyum, kongre ve inceleme gezileri düzenleyecek. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, vakıf faaliyetlerini ulusal ve uluslararası çevrelerde tanıtmak için sergiler açacak. Bu amaçla yerli ve yabancı müze, kitaplık, üniversite, enstitü, araştırma merkezi, öğretim kurumları ve bilim insanlarıyla ilişki kuracak.
  • Eğitim amaçlarına yönelik ekonomi, ticaret, sosyal, teknik, hukuki vb. alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek. Şirketlerin, kamunun ve toplumun rekabet gücünü artıracak düşünce ve projeler üretmek, eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak. 
  • Gerektiğinde uzman görüşüne de başvurarak vakfın amacına uygun fikirleri tespit etmek, fikir sahibine teknik, finansal ve hukuki bilgileri vermek, bu fikirleri proje haline getirmek için gerekli faaliyetleri yürütecek. Fikir sahibi ile iş dünyasını buluşturmak amacıyla organizasyonlar düzenleyecek. 
  • Gerçek ve tüzel kişilerin, kamu ve özel sektörün talep ettiği araştırmalar yapıp raporlayacak.

YÖNETİMDE KİMLER VAR

Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan ve İTO Meclis Üyeleri Veysi Cengiz Balçık, Mücahit Yıldız, Levent Dursun Akın, Mustafa Balkuv, Haşmet Akın Ketenci, Hatice Güner Kal ve Serkan Bilir.

ODA MECLİS’İ ONAYLADI

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurucusu olduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA), Eminönü’nde faaliyete geçmeye hazırlanıyor. İTO, Oda’ya üye 390 bin firmanın akademik dünya ile işbirliğinde önemli bir adım attı. BTM ve DÜPA’yı bünyesinde bulunduracak Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı’nın (İTO-BİTAV) kuruluşu, geçtiğimiz şubatta İTO Meclisi’nce onaylandı.

KAYNAK: İTO Haber

Kanal Finans’taki diğer iş fikirleri ve girişimcilik haberleri