Ana sayfa Haberler İnşaatlarda E...

İnşaatlarda E-Beton Zamanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında, ülkemizde inşaatlarda kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla; Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail DEMİR ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla 04 Ocak 2018 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Standartlara/projelerine uygun kaliteli ve güvenli yapılaşmanın temin edilerek can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla inşaatların denetimine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevleri arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki yapı stokunu oluşturan inşaatlarda en çok tercih edilen yapım sistemi olan betonarme, karkas sisteminde betonun yapı güvenliğini %100 etkilemektedir. Düşük oranlarda da olsa; üretim alanı, şantiye ve laboratuvar ortamlarında beton kalitesinde hata, kayıp ve kaçaklar yaşanmaktadır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inşaat yapım uygulamalarına yönelik deneyim ve bilgi birikimi ile Türk Savunma Sanayiindeki izleme, güvenlik ve bilişim konusundaki teknik kabiliyet, tecrübe ve bilgi birikiminin birleştirilerek betonda çipli sistem yani e-beton uygulamasına geçilecektir. Bu sayede betondaki hata, kayıp ve kaçak oranlarının sıfır ya da sıfıra en yakın hale getirilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu protokol ile 2018 yılı ikinci yarısında Ar-Ge çalışmalarının akabinde ülkemiz genelinde RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketleri kullanılarak beton denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması planlanmaktadır. İnşaatlarda kullanılan betonun standartlara/projelere uygunluğunun tespitine yönelik yapılan işlemlerin her biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilir olacaktır. Ayrıca çiplere ya da deneylerin gerçekleştiği cihazlara Bakanlık bilgisi/izni dışında herhangi bir müdahale yapılamayacak ve sonuçlar doğrudan yazılım sistemine aktarılacaktır. Kısa adı EBİS olan bu sistemin devreye girmesinden itibaren 1 yıl içerisinde de kullanılacak çiplerin yerli üretimle elde edilmesi Aselsan tarafından sağlanmış olacaktır.

E-beton sisteminin yurt genelinde kullanılmaya başlanmasından itibaren denetim ve deney sonuçlarının yapı sahibi ya da kullanıcısı ile paylaşılmasına olanak sağlayacak olan e-devlet sistemine entegrasyonu çalışmaları da eşzamanlı olarak sürdürülmektedir. Bu sayede inşaatlardaki yapı denetim hizmetlerinin doğal bir denetime tabi olacağı da değerlendirilmektedir. Ayrıca dünyada sınırlı sayıda üreticisi bulunan ve birçok sektörde de kullanım alanı bulunan RFID etiketlerin kısa zaman içerisinde ülkemizde de üretilmesine imkân sağlanarak inşaat sektörümüzün yanı sıra diğer sektörlerde de yerli ve milli RFID etiketlerin kullanımına geçilmesi hedeflenmektedir.