Ana sayfa Haberler Küresel Ticar...

Küresel Ticaret Raporu: İhracatta Hedef ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Almanya

Euler Hermes: Küresel Ticaret Raporu

İhracatta Hedef ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Almanya

  • ABD, Çin ve Euro Bölgesi, 2019’da ihracatçılar için en iyi yatırım alanı olmayı sürdürecek: ABD’den 193 milyar dolar, Çin’den 161 milyar dolar ve Euro Bölgesi için 260 milyar dolar ek ihracat talebi bekleniyor.
  • En iyi performans gösteren sektör, 365 milyar dolar ek ihracat getirisi ile hizmet sektörü olacak.
  • Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’da imalat yapan ülkelerin güçlü bir performans göstermesi bekleniyor.
  • 2019 yılında ticari ivmenin, ticari belirsizlikler ve daha sıkı finansal koşullar nedeniyle küresel büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak 2018’de görülen yüzde 3,8’lük ivmeden yüzde 3,6’ya gerilemesi bekleniyor.

7 Aralık 2018, İstanbul – Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in, 2019 yılına dair küresel ticaret raporu açıklandı.Gelişen pazarlardaki hizmet sektörünün büyüme eğilimine devam edeceği 2019 yılında, hizmet ihracatında 365 milyar dolarlık bir büyüme bekleniyor.

Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Artan ticari gerilimlere rağmen 2019 yılında ithalatta ABD’de 193 milyar dolar, Euro Bölgesi’nde 260 milyar dolar ve Çin’de 161 milyar dolar artış bekliyoruz. Bu pazarlar dinamik kalmayı sürdürecek” dedi.

Öte yandan rapora göre, ABD’nin korumacı politikası dolayısıyla demir, demir dışı metaller ve vasıtaların ticari performanslarında düşüş tahmin ediliyor.Küresel mal ve hizmet ticaret hacminin 2019 yılında belirsizlikler ve GSYH’deki yavaşlayan büyümeye paralel olarak 2018’de görülen yüzde 3,8’lik artıştan, yüzde 3,6’lık bir artışa gerilemesi bekleniyor.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 5 artacak

ABD-Çin arası ticari gerilimlerle tedarik zincirinde yaşanabilecek riskler karşısında şirketlerin, gelirlerini denetim altında tutmak için yerel pazarlara ve güvenli ticaret yollarına yönlendirebileceği belirtiliyor.Zayıf Euro’nun da etkisiyle Euro Bölgesi’nde şirketlerin yerel tedarikçi aramaya yönelmeleri bekleniyor.

ABD’de yükselen korumacı politikalar, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi ve Çin’in değer zincirindeki gelişmelerden dolayı Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’da imalat yapan ülkelerin güçlü bir performans göstereceği tahmin ediliyor. Bangladeş, Vietnam, Kamboçya, Laos gibi Asyalı ticaret merkezlerinin, bu yeniden yapılanan küresel ticaret ağından en fazla yarar sağlayacak ülkeler olduğu ifade ediliyor. Avrupa’da Romanya ve Polonya’nın güçlü ticari büyüme ile en iyi pozisyona sahip ülkeler olarak ön plana çıkması beklenirken, ihracatçılar için en gözde bölgeler Amerika, Almanya, Hindistan ve Japonya olarak belirtiliyor.

Artan ticari ve siyasi risklere karşın küresel ticaret hacminin 2019’da büyümeye devam etmesi, küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 5 oranında artması bekleniyor.

Yeni tehditler ve yüzde 3,1’lik küresel ekonomik büyüme

ABD’nin korumacı politikalarının şimdiye kadar oldukça sınırlı bir etkisi olsa da büyük ekonomilerin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endekslerinde (PMI) düşüşe yol açtığı belirtilirken, şirketler artan ticari maliyetler, ticari yön değiştirmeler ve yükselen siyasi riskler konusunda uyarılıyor. Dolar bazında mali ve finansal koşulların daralması, siyasi ve geri ödeyememe riskleriyle beraber ticari finansman açığının 1.5 trilyon dolar artması bekleniyor. ABD’nin sıkılaşan para politikalarının, gelişen pazarlarda büyümenin yavaşlamasına neden olması beklense de küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,1 olacağı tahmin ediliyor.

 

Euler Hermes: Küresel İflas Endeksi Raporu

İngiltere ve Çin’in iflaslarda başı çekeceği 2018’de Türkiye’deki iflas oranı yüzde 4 düşecek

09.03.2018

  • Küresel olarak iflaslarda 2017 yılında yüzde 1’lik artış gerçekleşti. Küresel iflaslarda bu yıl içinse yüzde 1 oranında düşüş bekleniyor.
  • Türkiye’deki iflaslarda ise 2018 yılında yüzde 4’lük bir düşüş olacağı tahmin ediliyor.
  • Çin yüzde 10, İngiltere ve Fas yüzde 8, Romanya yüzde 7 ve Polonya yüzde 5 ile 2018’de iflaslarda en şiddetli artışı yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor.
  • 2017 yılında 50 milyon Euro üzeri cirosu olan şirketlerin iflası yüzde 27 arttı. Bu durum tedarikçiler için domino etkisi yaratabilir.

Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in dünya çapında 43 ülkeyi kapsayan Küresel İflas Endeksi açıklandı. Buna göre, Asya’nın yanı sıra Rusya ve Brezilya gibi gelişen pazarlardaki iflaslardaki iyileşme eğilimi 2017 yılında yüzde 1’lik artış ile sekteye uğradı. Ancak bu yıl küresel iflas oranlarında yüzde 1’lik düşüş bekleniyor.Bu yıl iflas oranlarında en fazla artış Çin, İngiltere, Fas, Romanya ve Polonya’da beklenirken, Türkiye’deki iflas oranlarında ise yüzde 4 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “2017 yılında özellikle Rusya, Polonya ve Romanya’da KDV sorunlarına bağlı olarak şirketlerin karşılaştığı zorluklar sebebiyle iflaslarda artış yaşansa da Türkiye KGF ve piyasayı canlandırıcı teşvik mekanizmaları sayesinde korundu. Türkiye için 2018 yılında yüzde 4 oranında düşüş bekliyoruz.” dedi.

Çin, yılın en şiddetli iflas artışına tanık olacak!

2017 yılında iflasların yüzde 35 oranında ciddi artış sergilediği Çin’de 2018 yılında da (üst üste beşinci kez) yüzde 10’luk artış bekleniyor. Ülke, aynı zamanda dünya çapında iflas sayısındaki artışın en yüksek olduğu yer olacak. Öte yandan Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama sebebiyle tüm Asya Bölgesi’ndeki iflaslarda da artış bekleniyor.

Brexit’in ilk etkileri İngiltere’de!

Brexit’le ilgili belirsizlikler nedeniyle ithalatçılar ve tüketiciler, artan girdi maliyetleri ve daha güçsüz yerel para biriminden etkileniyor. 2018 yılı için İngiltere’deki iflaslarda yüzde 8 oranında artış tahmin ediliyor. İngiltere, ekonomik toparlanma ve destekleyici para politikası koşulları sayesinde iflaslarda düşüş ya da stabilizasyon yaşanan Batı Avrupa’daki ülkelerin dışında kalıyor.

Büyüme ve ticaret yükselişe geçse de her geçen gün daha fazla sektör büyük çaplı iflaslara maruz kalıyor. Hizmet, perakende, tarımsal gıda ve inşaat sektörü başta olmak üzere büyük çaplı iflaslar 2017 yılında yüzde 21 oranında artış gösterdi.

Euler Hermes Baş Ekonomist’i Ludovic Subran Küresel İflas Endeksi’yle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Sonuç itibariyle iflaslar 7 yıllık düşüşün ardından dünya çapında stabil hale geliyor. Bu durum, ekonomik toparlanmayla birlikte kredi risklerinin de geri döneceğini tasdikliyor. 2018’de Asya, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve İngiltere yakından takip edilmeli. Bununla birlikte zarar görmemek adına hizmet ve perakende sektörlerindeki bozulmalarla aynı hızda artan büyük çaplı iflasları da hesaba katmak gerekiyor. Domino etkisine dikkat edilmeli.

Küresel İflas Endeksi’yle ilgili daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.