Ana Sayfa Haberler İngilizce Çev...

İngilizce Çeviri

İNGİLİZCE ÇEVİRİ

İngilizce çeviri, İngilizce dilinde yazılmış bir yazının ya da söylenmiş bir sözün anlamını kaybetmeyecek şekilde açıklanması ve aktarılmasıdır. Bu açıklama ve aktarımlar büyük bir bilgi ve donanıma ihtiyaç duyar. Bir dili bozmadan aktarmak göründüğü kadar kolay değildir. Her işte olduğu gibi çeviri konusunda da tecrübe çok önemli bir yer tutar. Tecrübeden kasıt dili bilmek değildir. Çeviri yapılan dilin kültürü, başka ülkelerde yazılış ve okunuşu, yasallık ve kanunları her yönünün bilinmesidir. Çeviri yapan kişi her manada dile hakim olmalı, çünkü çeviri sadece bir konu üzerinden yapılmamaktadır. Günlük konuşma dili çeviri için yeterli değildir. Çeviri yapılan konulara göz atacak olursak;

l Sözleşme/ anlaşma çevirisi: Masal, öykü, roman, röportaj, makale, mizah eserleri, gezi yazısı, nesir türünde; şiir, destan, ağıt gibi günlük yaşantıda kullandığımız türleri konu edinir.

l Tanıtım broşürü çevirisi

l Reklam çevirisi

l Kongre bildirimi çevirisi

l Uluslar arası fuar çevirisi

l Özel terminoloji çevirisi

l Protokol çevirisi: Yetki belgesi, resmi evrak, niyet mektupları, irsaliye sirküleri gibi kategorileri içerisinde barındırmaktadır.

l Ticari belgelerin çevirisi

l Tez, araştırma, ödev çevirisi

l Menşei belgeleri çevirisi

l Bayilik anlaşmaları çevirisi: Genelgeler, konşimento, garanti belgesi gibi türlerin çevirilerini kapsamaktadır.

l Mahkeme kararları çevirisi: Bilanço, fatura, gelir gider tabloları, irsaliye gibi konuların çevirisini kapsamaktadır.

l Teknik çeviri: Buluş, eczacılık, biyoloji, kimya, tahliller gibi pek çok konuyu içerisinde barındıran çeviri türüdür.

l Sözlü tercümeler: Forum, konferans, söylev gibi türlere ayrılmaktadır.

Çeviri her konuda yazılı ve sözlü olarak yapılabilmektedir. Çeviri yapacak kişi, anadilini bu noktada iyi kullanan biri olmalıdır. Bir dili anlayabilmek bir dili iyi kullanabilmekten geçer. Kendi dilinde pek çok alana vakıf olmalıdır. Çeviri yapacağı dilde de son derece yetkin olmalıdır. Konuyu önceden araştırmalı terimlerin bilgisini iyi analiz etmelidir. Bir kelimenin farklı anlamlarının olduğu farklı şekilde kullanılabildiğinin çeviri yaparken çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

Çeviri Türleri Nelerdir?

Çeviri yaparken belirli kategorilerde yapılmaktadır. Sözlü çeviri yapıldığı gibi yazılı çeviri de yapılmaktadır. Çeviriyi yapan kişi kuruma ve türe göre çevirilerini hazırlamaktadır.

  1. Sözlü Tercüme Türleri

l Diyalog Çeviri

l Ardıl Çeviri

l Eş Zamanlı Çeviri

  1. Yazılı Tercüme Türleri

l Yeminli Tercüme

l Noter Tasdikli Tercüme

l Apostil Tasdikli Tercüme