Ana sayfa Haberler İmalat Sektör...

İmalat Sektörü için B2B Online Pazarlama Nedir?

İmalat Sektörü için B2B Online Pazarlama Nedir?

Firmadan firmaya pazarlama anlamına gelen B2B, İngilizce açılımıyla Business to Business olarak da bilinmektedir. Sistem belirli bir şirket tarafından satışa sunulmuş ürün üzerinden, hammadde ve diğer hizmetlerin başka bir şirkete satılması şeklinde işler. Genel anlamda B’den başka bir B’ye aktarım diye tanıtılan B2B, işletmeler veya organizasyonlar arasında varlığını sürdürüyor. Bireysel bir tüketici ile şirket arasında gelişen pazarlamayı kapsamayan bu uygulama biçimi tamamen şirketlere özgüdür. Otomobil endüstrisinin yanı sıra, kullanım alanları imalat sektörü, mülk yönetimi, temizlik ve endüstriyel temizlik şirketleri içinde de geçerli.

İşletmeden İşletmeye Sistem İçin Bir Örnek

İşletmeler arası gerçekleştirilen sistem büyük firmalar arasında son derece olağan. Konuya ilişkin bir örnek vermek gerekirse; iPhone gibi küresel anlamda büyük bir kitle barındıran ve başarısını Apple ile taçlandıran marka, tedarikçi olarak Samsung’u kullanabilir. İkisi arasında gelişen ilişkiye ürün içerisindeki işletim sistemini de eklersek, Intel gibi bir şirketle de sistem son derece başarıyla yürütülür. Sistemin uygulamadaki en büyük getirisi yüksek fiyatlı mal ve hizmetleri satın almayı kolaylaştırmasıdır. Ayrıca müşteriye sağlanan ürünleri sayıca fazlalaştırarak, firmaya pozitif bir etkinin dönmesine de neden olur.

İşletmeler Arası Satış Farkı

Şirketlerin bireysel tüketici yerine birbiriyle anlaşarak sistem geliştirmesinin satışta belirli farkları bulunmaktadır. Satış kısmı, alıcı tarafın oluşturduğu teklif talebine yanıt vererek sürece katılım gerçekleştirir. Bu uygulama kısmı, otomobil bayilerinin belirli model ve markalar üzerine geliştirdiği en iyi teklif seçeneklerine benziyor. Tekliflerin ardından satın alım süreçleri hafta ve ay bazında uzayabilir. Bunun başlıca sebepleri arasında karar verme, çalışılan şirketin belirlediği yöntem ve marka değeri ile nitelik arasındaki tercihler bulunmaktadır. Satın almada son söz belirli bir kurul toplandıktan sonra grup içine aittir. Satışı sağlanacak veya alınacak her hizmetin dolara karşılık değerinin yükselmesi, alıcıyı riskli bir duruma sokabiliyor. Bu yüzden riskleri en aza indirgemek için bir ürün prototipi veya özelleştirme isteği de düşünülmektedir.

İmalat Sektörünü Tanımak

Hammaddelerin makinelerde veya el emeğiyle işlenerek başka bir ara mala dönüştürülmesi imalat sektörünün işidir. Kendi arasında ikiye ayrılan bu sektör; ağır sanayi ve hafif sanayi arasında değişim gösteriyor. Ağır sanayi bölümü donanımsal ve makine açısından çok daha büyük yatırımları gerektirirken, sanayinin bu dalı sıklıkla gelişmiş ülkelere özgüdür. Üretimde daha güçlü olan ilk seçenek, karmaşık örgütlenme ve işgücünün donanımsal kapasitesiyle dikkat çeker. Bununla birlikte üretim aşaması, kaliteli ara ürünlerin yüksek miktarda elde edilmesiyle sonuçlanır. Sanayinin ülke ekonomisine doğrudan bir katkı sağlaması ise başlıca önemini meydana getirir. Diğer ülkeler kadar Türkiye’de imalata gösterilen ağırlık ekonomi alanına ait kazançları meydana getirmede vakit kaybı yaşatmaz. Sektör tam anlamıyla ihracat, katma değer ve istihdam açısından temel yapı taşıdır. Tahmini rakamları aşarsak, gerçekliğe erişen çalışan sayısı günümüzde 4,5 milyon kişiye ulaşıyor. Çalışan sayısıyla dikkat çeken sektör, ihracattaki payını ise yüzde 93 oranında bulundurmaktadır.

İmalat Sektörü ve B2B İlişkisi

Sanayinin Türkiye ve dünya ekonomisi için son derece önemli olduğunu hatırlarsak, üretimin hızlanması ve işlerin belirli bir kaliteye ulaşması için B2B’ye başvurulacaktır. Artan maliyetlerin önünü kapatan bu sistemin ihraç yüzdesini arttırmada önemli bir payı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yüzde 93 oranını oluşturan savunma sanayi, kalıp sanayi, makine sanayi, otomotiv yan sanayi ve beyaz eşya sanayi, tüm olumsuz koşullara rağmen direniş göstererek üretimden ve yatırımdan vazgeçmez. Artan maliyetler karşısında alınamayan veya yenilenemeyen teknoloji, talep artışına bağlı olarak ortak sistemi benimsiyor.

B2B Online Pazarlama ile Güçlenen Sektör

Makine imalat sektöründe tedarikçi arayışını sürdüren alıcılardan yaklaşık yüzde 70 kadar kısmı, ihracat ekonomisini güçlendirmek için arama motoru veya B2B platformlarından yarar görmektedir. Aynı zamanda online mecralarda ismini duyuran firmalar, uluslararası düzeyde bir profile sahip olarak piyasadaki konumunu güçlendirmekte vakit kaybı yaşamaz. Sektör içerisinde belirgin bir isme veya tecrübeye sahip olunsa bile potansiyel müşterileri bulabilmenin yolu, arama motorlarından geçiyor. Dijital dünyaya ayak uydurabilmenin sadece arama motorunda görünmek olduğu düşünülse de web sitelerin tasarım yönünden zayıf olması ve ziyaretçileri neredeyse 90’lı yıllardaki gibi ağır işleyiş biçimiyle karşılaması yalnızca kayba neden olur. Burada yapılması gereken ilk aşama, güncelliğini koruyan arama motoruna uyum gösterilmesidir. Resmî web adreslerini optimize edemeyenlerin edenlere kıyasla online pazarlama tekniğinden geri kalacağı düşünülmeli. Küreselleşme açısından sanal dünyaya yapılan aktarımlar hem önemli hem de günümüz modernliğine uygundur. Ancak geleneksel satış stratejileri üzerinden ilerleyenler, geri kalmışlık nedeniyle vakitlerini boşa harcamaya devam ediyorlar.

Online Pazarlama Nasıl Olmalı?

Değişken alıcılara uyum gösterilmesi açısından pazarlama stratejilerini daima güncelde tutmak gereklidir. Bu noktada üretim pazarlamasında mevcut olan değişimler yakın takibe alınmalı ve etkili olması beklenen trendlere göz atılmalıdır. B2B için içerik pazarlamasının kullanım oranı yüzde 86’ya erişirken, ilgi çekici ve orijinal olanı bulmak ve ondan yararlanmak gerekli. Sektör içerisinde marka oluşumu için mutlaka iyi bir yapılanma gerçekleştirilerek uzun satış döngülerinin oluşturulabileceği de bilinmelidir. Web site optimizasyonunun özellikle sık kullanılan akıllı cihazlara indirgenmesi, çok sayıda müşteriyi satın alma kararına iter. Bu yüzden tasarımlar çeşitli tarayıcı ve ekran boyutlarında kusursuz bir görünüm sunmalıdır. Optimizasyon işlemlerinin hemen ardından ise pazarlama şekli belirlenmeli. Ortaya çıkan mevcut stratejide geleneksel bir görünüme neden olan mail göndermenin yeri yadsınamaz. Özellikle birçok şirket e-posta yoluyla yatırımlarının kazançlarını şimdiden öngörebiliyor. Buna bağlı olarak çağın gereksinimi haline gelen mailin kullanımına önem göstermenin kâr ilişkisini kuvvetlendireceği rahatlıkla söylenebilir. Sorunsuzca halledilen tüm işlemlerin analizden geçirilmesi ve elde edilen verilere bağlı kalarak hareket edilmesi şarttır. Yatırım hakkında yönelimin yanlış veya doğru olduğu konusunda firmaya birçok ipucu veren analizin ardından müşterilerin fikirleri alınmalı. Görüşlerin önemsenmediği ve yalnızca kendi bildikleriyle hareket etmeyi seçenler, bireylerin güvenini kaybedeceği gibi eski ve pasif algısı oluştururlar. Teknolojinin bile kuşak değişimlerinden etkilenerek kendini geliştirdiği düşünülürse, müşterilerin ne istediği bilinmeli ve yeni pazarlama araçları içerisinden video kullanılmalıdır. Video pazarlamada duygusal bir bağ yaratarak, firmaları aynı hedefteki firmalarla tanıştırır ve müşteri kapasitesini genişletir.

Olumsuz Koşullar Engel Yaratmaz

Dijitalleşme satışların önünü kesmek yerine daha da arttıran bir atılımdır. Durumu kavramayanlar tarafından tabela ve reklam gibi eski pazarlama stratejilerinin kullanılması yaşanan olumsuz süreçlerde firmaya yeterli desteği sağlayamaz. Oysaki ihracat konusunda daha pratik olanı takip ederek yurt dışı faaliyetlerde alan sınırlamasının önüne geçilebilir. Fakat öncesinde maliyet konusunda yetersiz olduğunu düşünenler, makine satın almak dışında maliyeti düşürmeye yarayan ve istihdamı arttıran kiralama yöntemine sıcak bakmalıdır. Kiralama ve dijitalleşmenin bir araya gelmesi ise uluslararası piyasada sınırları yok eder.

İhracat, takım tezgâhları ve sektörün stratejik konumu hakkında detaylı bilgi edinmek için; Parkurda Genel Müdürü Hakan Aydoğdu’nun Bloomberg HT’de yayınlanan Günden Kalanlar programını da içeren Parkurda’nın blog sayfası içeriğine göz atmanızı öneririz.

Kaynak: https://blog.parkurda.com/genel-mudurumuz-hakan-aydogdu-bloomberg-htde-yayinlanan-gunden-kalanlar-programinin-konugu-oldu/