Ana Sayfa Haberler Global İş Hay...

Global İş Hayatında Başarıya Götürecek Küçük Ama Etkili Tüyolar

ishayati-seyahat-01İçinde yaşadığımız veya ait olduğumuz kültür, düşüncemizi, algılamamızı ve davranışlarımızı etkiler. Dolayısıyla ait olduğumuz kültüre göre çok normal sayılabilecek bir şey başka bir kültüre göre kaba, dayanılmaz ve çirkin olabilir. Bu yüzden değişik kültürlerden gelen kişilerin birlikte çalıştığı global ekiplerde birbirinin kültürünü tanıması olabilecek çatışmaları veya yanlış anlaşılmaları önler ve ekibin daha verimli projeler üretmesini sağlar.

Kişilerin kariyerlerinde başarı kazanmaları için özel tasarlanmış eğitimler düzenleyen ve global iş iletişimi alanında profesyonellere koçluk hizmeti veren Executive English Coaching, İngilizce mülakat, sunum, toplantı, iş yazışmaları, farklı kültürlere uygun iş ağırlaması alanlarında da danışmanlık hizmeti sunuyor. Executive English Coaching Kurucusu Billur Cremer, uluslararası arenada iş fırsatları yakalamak isteyen girişimcilere ve profesyonellere verdiği tüyolarla yardımcı olmayı amaçlıyor.

1- İş toplantıları kültürlere göre değişiklik gösterir.

Kuzey Avrupa ülkelerinde bir ajanda vardır ve toplantının amacına yönelik konuşmalar zaman bilinci ile herkese söz vererek yönetilirken, diğer tarafta bir Akdeniz veya Ortadoğu ülkesinde toplantılara sosyalleşme fırsatı olarak bakılır. Toplantıda uzun sohbetler devam ederken toplantının esas konusu olan kararlar dışarıda alınabilir.

2- Batılılarda vakit nakitken, bazı ülkelerde kişisel güven önemlidir.

Uzak doğu ve Güney Amerika’da iş yapmadan önce insanlar sizi tanımak ve hakkınızda fikir sahibi olmak için sizi evlerine davet eder ve buna zaman ayırırlarken Batılı ülkelerde zaman paraya eşit olduğundan genellikle hemen toplantı ajandasına başlamak isterler.

3- Ön yargılarınızdan tamamıyla arının.

Uluslararası çalışan bir kişi için en önemli şeylerden biri tamamıyla önyargıdan arınmış olmasıdır. Batılı bir ülkeden gelen biriyle Akdeniz veya Orta Doğu kültüründe yetişmiş biri arasında hiyerarşi, kıdem, karar verme süreci, yapı ve iş yaptığınız insanların etkisi tamamıyla farklı olacaktır. Unutmamak gerekir ki gördüğünüz uygulamayı beğenmeseniz de o kültürde senelerden beri yapılagelen bir tarz vardır. Siz beğenmeyebilirsiniz ama kültürler sadece farklıdır ve hiçbiri bir diğerine göre yanlış değildir.

4- Özel hayat soruları hakkında dikkatli olun.

Bizim için çok sıradan olan “Evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Kaç yaşındasınız? Nerelisiniz?” gibi sorular iş toplantıları sırasında sorulduğunda Amerikalılar tarafından rahatsız edici bulunabilir. Hatta son dönemde Amerika’da her türlü ayrımcılığa engel olmak için özgeçmişlere fotoğraf konması bile tercih edilmemektedir.

5- Göz temasınızın dozunu ayarlayın.

Bazı kültürlerde karşınızdakinin gözünün içine bakmak doğruluk ve dürüstlük olarak anlaşılırken bazı kültürlerde de meydan okuma ve kabalık olarak yorumlanır. Mesela A.B.D.’nde karşınızdakinin gözünün içine bakmak en etkili bağ kurma yoludur. Arap kültüründe insanlar bir biriyle bir hayli göz temasında bulunurken gözünüzü kaçırmanızı saygısızlık olarak addedebilirler. İngiliz kültüründe belirli bir göz teması normal karşılanırken fazlası insanları tedirgin edebilir. Güney Asya ve bazı kültürlerde ise göz teması agresif ve kaba olarak karşılanır.

6- Kişisel tarz resmi mi yoksa rahat mı olmalı?

Kişisel tarz bir müzakerecinin nasıl giyindiği, konuştuğu, insanlara nasıl hitap ettiği ve etkileşim içinde olması ile belirgin olur. Kültürler, kişisel tarzı çok etkiler. Mesela Almanlar, toplantılarda / müzakere masalarında Amerikalılara göre daha resmi davranırlar. Resmi davranan bir Alman müzakereci muhataplarına unvanlarıyla hitap eder, kişisel hikâyelerden uzak durur ve özel hayata ait sorular sormaz. Resmiyete önem vermeyen müzakereci ise ilk ismiyle muhatabına hitap eder. Karşısındaki ile dostça, kişisel bir bağ oluşturur. Ceketini çıkarır ve gömleğinin kollarını sıvar. Her kültürde formalite vardır ve her biri farklı bir anlam taşır. Bir Amerikalı için karşısındakine ilk ismiyle hitap etmek bir yakınlık, dostluk olarak yorumlanır ve iyi bir şeydir. Bir Japon için ise birine daha ilk toplantıda ilk ismiyle hitap etmek saygısızlık olarak alınır ve kötü bir şeydir.

Yabancı kültürlerle iş yaparken baştan mesafeli ve resmi davranmak sonrasında duruma göre resmiyeti azaltmak her zaman için daha emniyetli bir duruştur.

7- Bir kültürde doğru olan başka bir kültürde yanlış anlaşılabilir.

Bir iş görüşmesinde Amerikalı davetlinin, davet sahibi Suudi Arabistanlı’nın ikram ettiği kahveyi geri çevirmesi bilinen yaşanmış önemli yanlış anlaşılma örneklerinden biridir. Ev sahibinin sunduğu bir ikramı reddetmek Arap dünyasında kabalık olarak addedilir ve bu yüzden Amerikalı iş görüşmelerinden bir sonuç alamaz.

Japon kültüründe ise direkt iletişim tarzı benimsenmez. Yaşanmış bir örnek vermek gerekirse; bir Amerikan şirketinde çalışan Japon müdürün performans değerlendirmeleri sonunda kritik bir geri bildirimde bulunması gerekiyordu. Japonlar direkt ve dobra iletişim sevmediklerinden Amerikalı çalışan ancak 5 defa görüşme düzenlendikten sonra kendisiyle ilgili net değerlendirme sonucunu öğrenebilmiştir.

İş yapmayı planladığınız ülkedeki kültürel kodları öğrenmek sizi bu tür yanlış anlaşılmalardan koruyacaktır.

Executive English Coaching Hakkında:

Kurumsal şirketlerde çalışan yöneticilerin ve iş insanlarının uluslararası iş dünyasında en çok ihtiyaç duydukları konu iş İngilizcesine hakim olmak ve düzgün bir iletişim kurarak güven ve değer kazanmaktır. Tamamıyla global iş iletişimi (Business English) konusuna odaklanan Executive English Coaching işte tam bu noktada iş dünyasında yer alan kişilerin kendilerini ve içeriklerini karşıya doğru ve özgüvenle aktarması için iş İngilizcesi konusunda destek vermektedir.

Executive English Coaching, kurumsal tecrübeye sahip uzmanlardan oluşan eğitim kadrosuyla kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerinde emin adımlarla ilerlemelerini sağlamaktadır. Düzenli, istikrarlı ve disiplinli koçluğa inanan Executive English Coaching, katılımcıların gelişimlerini takip edip hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Eğitim boyunca değişmeyen eğitmen kadrosuyla bireysel ve grup eğitimleri sunmaktadır. Eğitimler, katılımcıların iş yoğunluğuna uygun olarak esnek saatlerde düzenlenmektedir.

Billur Cremer Hakkında:

Çocukluğu Avrupa ve Amerika’da geçen Billur Cremer, üniversite eğitimi için Türkiye’ye dönmüş ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmuştur. Ardından NY Queens Collage’da eğitimine devam etmiştir. 1980 yılından itibaren turizm, eğitim ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde başta Kuveyt, Almanya, Hollanda, İspanya, Tayvan ve Macaristan olmak üzere çeşitli ülkelerden yöneticiler ile çalışmıştır. İleri seviyedeki yabancı dil bilgisi sayesinde profesyonel hayatında kendini her zaman güçlü ve rahat hisseden Cremer, global iletişimin önemli bir güç olduğunun uluslararası iş yaşamında farkına varmıştır.

Billur Cremer’in babasının dedesi Mehmet Ziya Bey, bugünkü Galatasaray Lisesi o zamanın adıyla Mekteb-i Sultani’de yöneticiyken devrin en iyi Fransızca bilen kişilerinden biri olarak Osmanlı şehzadelerine sarayda Fransızca öğretirmiş. Zamanının çok ötesinde bilgiye sahip olduğu için büyük saygı gören Mehmet Ziya Bey, emeklilik yıllarında hazırlamaya başladığı Fransızca-Osmanlıca lugatı tamamlayamadan vefat etmiş. Billur Cremer sonraki yıllarında Almanya’da turizm sektöründe çalışan babasının yabancı lisanları dolayısıyla kolaylıkla adapte olduğu yaşamında, dil bilmeyen Türklerin yaşadıkları zorluklara ve babasının bilgisiyle onlara nasıl yardımcı olduğuna bilakis şahit olmuştur. Küçük yaşta iletişimin bir güç olduğunu fark etmiştir. Eğitimci bir ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olarak global iş iletişimi konusunda eğitim vermeyi kendisine misyon edinmiştir.

Türkiye’de eğitim almış başarılı yöneticilerin global iş dünyasında kendilerini özgüvenle ifade ederek daha da başarılı olmalarını sağlamak amacıyla kendisi gibi iki kültür ve dile ana dili gibi hakim olan ve iş hayatının dinamiklerini çok iyi bilen Türk ve Amerikalı profesyonellerden oluşan ekibiyle birlikte Executive English Coaching’i kurmuştur.